Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach, analityk biznesowy studia podyplomowe, studia podyplomowe analiza biznesowa, studia analityk biznesowy

Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
O kierunku

Jesteśmy online ready. W razie konieczności zajęcia pierwszego semestru będą przeprowadzone w formule online, przy zachowaniu najwyższej jakości ich prowadzenia.

Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia funkcji analityka biznesowego, doświadczonego członka zespołu. Studia zapewniają nie tylko transfer wiedzy, lecz także umiejętności jej wykorzystania w praktyce dzięki włączeniu do programu wielu gier symulacyjnych i warsztatów. Ponadto dają gruntowne przygotowanie do zdania egzaminów certyfikacyjnych w standardzie BABOK.    Zarządzanie wymaganiami w projektach informatycznych staje się coraz bardziej krytyczną kompetencją, decydującą o sukcesie lub klęsce małych i wielkich przedsięwzięć. Profesja analityka biznesowego poszukiwana jest w sektorze informatycznym, finansowym i wielu innych firmach. Pojawił się również zbiór dobrych praktyk BABOK oraz certyfikat potwierdzający jego znajomość.

Partnerzy merytoryczni
octigo
Adresaci studiów

Studiami Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa powinni zainteresować się w szczególności: 

 • analitycy biznesowi 

 • analitycy procesów 

 • przedstawiciele biznesu 

 • informatycy 

 • kierownicy projektów 

 • członkowie zespołów projektowych 

 • biura projektów 

 • oraz osoby poszukujące ciekawych wyzwań w życiu zawodowym bądź nowej ścieżki kariery 

 

figury
Kierownik studiów
Marcin Żmigrodzki
dr Marcin Żmigrodzki

PgMP®, PMP®, PMI-ACP®, SS Black Belt. Wieloletni kierownik projektów, dyrektor departamentu zarządzania projektami i procesami w banku, wiceprezes firmy produkcyjnej. Autor kilkudziesięciu artykułów na temat zarządzania, wykładowca na wielu konferencjach i seminariach z zakresu zarządzania projektami i Six Sigma, menedżer programu six sigma, zdobywca nagrody PMI® Award 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016 za najlepsze na świecie szkolenia z zarządzania projektami, PMI Poland Chapter Product Award 2010 oraz ISAGA 2014 Award za najlepszy warsztat interaktywny na świecie. W 2010 roku także kierownik projektu – finalisty konkursu Polish Project Excellence Award 2010 oraz w 2003 kierownik projektu nagrodzonego przez Microsoft w konkursie Inicjatywa. NET.

Co zyskujesz

Studia dostarczają komplet potrzebnej analitykowi biznesowemu, od opracowywania uzasadnienia przedsięwzięcia i jego wizji funkcjonowania na rynku, przez gromadzenie potrzeb klienta, przez modelowanie biznesowych procesów, po analizę i dokumentowanie wymagań i projektowanie rozwiązania informatycznego.    Program został tak skonstruowany, aby dać uczestnikowi wiele biznesowych i edukacyjnych korzyści, takich jak: 

 • Poznanie metodyki zarządzania analizy wymagań BABOK, poznanie podstaw UML oraz zwinnego podejścia do gromadzenia wymagań 

 • Zdobycie wiedzy na poziomie CCBA, oraz wiedzy dotyczącej zarządzania wymaganiami zawartej w PMBOK Guide i SCRUM 

 • Praktyczne poznanie funkcjonowania zespołu projektowego w symulowanych sytuacjach dzięki grom szkoleniowym 

 • Absolwenci otrzymują nieodpłatnie dyplom certyfikowanego analityka biznesowego wystawiony przez firmę Octigo 

 • Aż połowa czasu studiów to zajęcia praktyczne, takie jak gry szkoleniowe i warsztaty oraz gry symulacyjne, w tym nagrodzone prestiżową nagrodą PMI Award:   1. Massawa (PMI Award 2007) – komunikacja i współpraca w projekcie   2. Scrum Droid (PMI Award 2014) – zarządzanie zwinnym projektem   3. Warsztaty z technikami zarządzania wymaganiami UML i kreatywnymi 

Program studiów realizuje ścieżkę kompetencyjną BABOK, ponadto zawiera wiele godzin dodatkowych symulacji (25% czasu nauki) i bloków wykładowych dotyczących kompetencji miękkich potrzebnych analitykowi biznesowemu. Występują w nim wykłady, warsztaty oraz gry symulacyjne, w tym nagrodzone prestiżową nagrodą PMI Award. 

Program

1)    Zajęcia integracyjne  2)    Podejście informatyczne do zarządzania wymaganiami 

 • Struktura i wprowadzenie do BABOK 

 • Zarządzanie wymaganiami z perspektywy metodyki pmbok, prince2, itil 

 • Standard UML, analiza i modelowanie procesów w systemie informatycznym 

 • Symulacja na temat zbierania, analizy i dokumentowania wymagań 

 • Planowanie i realizacja testów IT 

3)    Podejście procesowe do zarządzania wymaganiami 

 • Wprowadzenie do pojęć: projekt, zadanie, proces 

 • Struktura organizacji 

 • Zarządzanie procesowe w organizacji 

 • Zarządzanie jakością, definicje jakości, VoC, SIPOC 

 • Narzędzia procesowe (schematy przepływu informacji, VSM)

 • Mapowanie procesów, BPMN, Obsługa BIZAGI Narzędzia kreatywne (mindmapping, ishikava) 

 • Elementy Design for Six Sigma, QFD, Elementy Design Thinking 

4)    Miękkie kompetencje w zespole projektowym 

 • Komunikacja i współpraca w zespole projektowym IT, przywództwo w projekcie 

 • Komunikacja i współpraca w projekcie – Massawa 

5)    Zarządzanie wymaganiami w zwinnej metodyce 

 • Zbieranie wymagań w Scrum, 

 • Symulacja Scrum Droid 

6)    Architektura korporacyjna 

 • Architektura korporacyjna, analiza strategiczna, uzasadnienie biznesowe, analiza udziałowców 

 • Analiza architektury informatycznej w kontekście architektury korporacyjnej 

7)    Przygotowanie do certyfikacji CCBA 

 • Przygotowanie do certyfikacji CCBA, test próbny, podsumowanie wiedzy na temat analizy wymagań biznesowych 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 178 (razem z zaliczeniami) *

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

W programie wykorzystano ćwiczenia i warsztaty ułatwiające zapamiętanie technik i narzędzi z obszaru analizy procesów, analizy zwinnej oraz BABOK Guide. Istotnym elementem programu są również symulacje takie, jak Korea Północna czy Massawa, które ilustrują specyfikę różnych obszarów projektu informatycznego i zarządzania wymaganiami. Elementem programu jest również praktyczne przygotowanie do certyfikacji CCBA zakończone próbnym testem.

 

WomenwithlaptopIllustration
Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. 

 Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

soboty - 8.45 - 15.45 

niedziele - 8.45 - 15.45 

Społeczność
Wiodący wykładowcy
Marcin Żmigrodzki
dr Marcin Żmigrodzki

PgMP®, PMP®, PMI-ACP®, SS Black Belt. Wieloletni kierownik projektów, dyrektor departamentu zarządzania projektami i procesami w banku, wiceprezes firmy produkcyjnej. Autor kilkudziesięciu artykułów na temat zarządzania, wykładowca na wielu konferencjach i seminariach z zakresu zarządzania projektami i Six Sigma, menedżer programu six sigma, zdobywca nagrody PMI® Award 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016 za najlepsze na świecie szkolenia z zarządzania projektami, PMI Poland Chapter Product Award 2010 oraz ISAGA 2014 Award za najlepszy warsztat interaktywny na świecie. W 2010 roku także kierownik projektu – finalisty konkursu Polish Project Excellence Award 2010 oraz w 2003 kierownik projektu nagrodzonego przez Microsoft w konkursie Inicjatywa. NET.

alk
Wojciech Struzik

Od kilkunastu lat zajmuję się wdrażaniem i utrzymaniem usług IT  - najpierw jako inżynier systemowy w firmie dostarczającej rozwiązania typu B2B do największych przedsiębiorstw  w Polsce, a od ponad 10 lat w sektorze finansowym. 
 

Ma duże doświadczenie w budowaniu, świadczeniu oraz utrzymywaniu infrastruktury oraz usług IT z wykorzystaniem ITIL; prowadzeniu i zarządzaniu projektami oraz portfelem projektów przy użyciu różnych metodyk; negocjacjach oraz zarządzaniu dużymi zespołami IT. 

Paweł Gąsowski
Paweł Gąsowski

Trener biznesu i coach. Koordynator i kierownik programów unijnych POKL. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu MODERATOR. Członek Toastmasters Polska. Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania personelem, wystąpień publicznych i miękkich aspektów zarządzania projektami. 
 

Koordynator i twórca programów rozwojowych w korporacjach. Twórca szkoleniowych gier strategicznych z zarządzania projektami – nagrodzony przez PMI Award w 2007, 2009 i 2013 za najlepsze szkolenie roku. 

alk
Gabriel Sznajder

Ekspert w obszarze inżynierii oprogramowania, z szerokim praktycznym doświadczeniem, poczynając od kodowania, przez zarządzanie zespołami i projektami, aż po realizację portfolio projektowego obejmującego 180 specjalistów, z rocznym budżetem na poziomie 7 mln EUR. 

Doświadczenie uzupełnia ciągłą międzynarodową edukacją (MBA - Franklin University) oraz formalną certyfikacją (PMP, PRINCE2 Practitioner, certyfikaty Scrum). Dyrektor Zarządzający wrocławskiego oddziału Project Management Institute. 

Bartłomiej Mazurkiewicz-Bylok
Bartłomiej Mazurkiewicz-Bylok

Praktyk projektowania i doskonalenia rozwiązań oraz procesów dla polskich i międzynarodowych organizacji z sektora usługowego. Zajmuje się analizą biznesową, doskonaleniem procesów oraz tworzeniem architektury korporacyjnej. Współautor materiałów edukacyjnych i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie Wymaganiami i Analiza Biznesowa. Współautor oraz trener programu szkoleniowego z metodyk Lean, SixSigma oraz Studium Produktywności jednego z dużych polskich banków. Certyfikowany Analityk Biznesowy. 

alk
Jerzy Łukomski, PMP®

Z branżą usług związany od 2004 roku. Od roku 2009 brał udział przy wdrażaniu programu optymalizacji i procesów w jednym z czołowych polskich banków. Od 2010 roku certyfikowany Black Belt. Współautor programów szkoleniowych na poziomie Green Belt, Black Belt - zarówno dla klientów komercyjnych, jak i uczelni. Trener i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunkach związanych z optymalizacją procesów i wymaganiami biznesowymi. Zrealizował kilkadziesiąt projektów Six Sigma w różnych rolach: od członka zespołu projektowego przez project managera, aż do mentora projektu (Black Belt). Twórca cyklu seminariów dla studentów i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w zakresie optymalizacji i stabilności procesów na bazie Lean Six Sigma w ramach Kapitał Ludzki – Kuźnia Kadr. Twórca artykułów dotyczących optymalizacji i Six Sigma. Od czerwca 2015 certyfikowany PMP. Obecnie Menedżer Programu Six Sigma w Centrum Usług Wspólnych w jednej z największych na świecie firm informatycznych. 

alk
Dariusz Koncewicz

Konsultant IT, Biznesowym i Architekt Rozwiązań z ponad 20 letnim doświadczeniem w kraju jak i za granicą. Posiada m.in. doświadczenie z obszaru: doradztwa strategicznego, product managementu oraz projektowania, dostarczania i utrzymywania rozwiązań IT. Doradzał w spółkach IT i instytucjach finansowych, także w procesie tworzenia nowych produktów i rozwiązań, np. IBM, Raffeisen, NBP, Sygnity, Vatenfall, BGŻ, PKO BP, Orange. 

Piotr Botkowski

Trener biznesu, absolwent zarządzania na Politechnice Wrocławskiej, Szkoły Trenerów Biznesu MODERATOR oraz Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Bankowej. Lider zespołu trenerów w międzynarodowej korporacji. Twórca wielu programów szkoleniowych i optymalizacyjnych. Specjalizuje się w szkoleniach z podejmowania decyzji, zarządzania projektami, w tym projektami optymalizacji procesów biznesowych. Posiada certyfikat Black Belt. Ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla uczestników z firm usługowych i produkcyjnych. Wielki zwolennik wprowadzania usprawnień na stanowisku pracy przy wykorzystaniu dostępnych lub łatwych do zdobycia zasobów. Krótko mówiąc: HR-owiec z zacięciem analitycznym. 

alk
Sebastian Kondracki
Sebastian Rudy
Sebastian Rudy

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na wydziale Elektroniki, certyfikowany kierownik projektu (Prince2, AgilePM, ChangeFirst PCI) z ponad 10 letnim doświadczenie we wdrażaniu zmian w sektorze finansowym, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada praktyczną wiedzę z zarządzania projektami i portfelem projektów. 

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

VII edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2021 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2021 roku.* 

* Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie  egzaminu testowy składającego się z 60 pytań i grupowe realizacje symulacji. 

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Wymagane domumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Magdalena Wyrwa KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Magdalena Wyrwa
Opłaty

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 200 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 3 555 zł każda ) 7 900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 3 555 zł każda ) 7 110 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 7 600 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl