Geneza

geneza

Patronem uczelni jest Profesor Leon Koźmiński
(1904-1993).

Postanowieniem Rady Powierniczej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania otrzymała w 1997 roku imię prof. Leona Koźmińskiego. A od 6 sierpnia 2008 r. uczelnia, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nosi nazwę Akademia Leona Koźmińskiego.

Patron

Prof. Leon Koźmiński urodził się 1904 roku w Ukrainie. Szkołę średnią ukończył w Lozannie, w Szwajcarii. Następnie studiował w kraju, w Szkole Głównej Handlowej, w której uzyskał magisterium. Stopień doktora obronił na Sorbonie, w Paryżu, w wieku 26 lat. Był to rok 1929. Habilitował się w latach trzydziestych. Był docentem w SGH specjalizującym się w organizacji i technice handlu. Uczył tam też języka francuskiego. 

We wrześniu 1939 roku walczył jako porucznik w 21 pułku piechoty. Udało mu się uniknąć niewoli rosyjskiej. W czasie okupacji niemieckiej uczył w Miejskiej Szkole Handlowej w Warszawie, która była faktycznie zakonspirowaną SGH, oraz w Instytucie Morskim przy tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Równocześnie działał w konspiracji, w komórce „Z” – „Ziemie Zachodnie”, przy Delegaturze rządu londyńskiego na kraj. W stopniu porucznika walczył na Mokotowie w Powstaniu Warszawskim jako członek dowództwa Zgrupowania AK „Baszta”. Po upadku Powstania został wywieziony do Niemiec. Od roku 1947 Profesor współorganizował ponowne uruchomienie SGH, w której był kierownikiem katedry i dziekanem. 

parton

Profesor sprzyjał wszystkiemu, co mogło być przenoszone z doświadczeń zachodnich, wykorzystywał znajomości i literaturę, a przy okazji wspierał rozwój młodych pracowników naukowych. 

Głównie w oparciu o wysiłek Profesora ukształtowana została kadra Instytutu Handlu Wewnętrznego, którego został dyrektorem. Część kadry do dziś kontynuuje w rozwiniętej formule wątki regulacyjne, marketingowe i inne kierunki badań wspierające współczesny rynek i działające przedsiębiorstwa. 

W tych i innych obszarach badań tworzył warunki do adaptacji szerokiej instrumentacji biznesowej, które we współczesnych procesach zmian znalazły sprzyjający klimat, czyli otwarte nastawienie do postępu rynkowego, jaki przyniósł koniec XX wieku w naszym kraju. 

Wkład Profesora w kształtowanie klimatu przedsiębiorczości i prowadzenie badań z zakresu organizacji i zarządzania procentował w praktyce. Jako ekspert działał on w gremiach oceniających projekty inwestycyjne, które kształtowały ówczesne formy infrastruktury rynku. Przenosił na ich grunt doświadczenia z praktyk Europy Zachodniej, ale też z własnych badań i Jego zespołów, wywierając wpływ na postęp często wybiegający naprzód o wiele lat. Angażował się w procesy szkolenia i doskonalenia kadry menedżerskiej, której przekazywał najnowsze doświadczenia europejskie, i kształtował sposób myślenia kategoriami m. in. samodzielności, przedsiębiorczości, orientacji na klienta i rynek, działania kalkulacyjnego w konkretnych decyzjach.

W czerwcu 2017 r. w ALK odbyła się uroczystość upamiętnienia prof. Leona Koźmińskiego jako żołnierza Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego.

Historia

Akademia Leona Koźmińskiego opiera się na starej polskiej tradycji akademickiej, którą charakteryzują zasady wypracowane jeszcze w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wprowadzone w ramach oświeceniowej reformy edukacji z 1777 roku przez Hugona Kołłątaja, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są to: otwartość, równość, poszanowanie dla różnorodności etnicznej i religijnej. Uczelnia czerpie także z nowszych tradycji warszawskiej szkoły handlu i biznesu, jaką była przedwojenna Szkoła Główna Handlowa. Leon Koźmiński był jej profesorem od 1930 roku, w czasie okupacji hitlerowskiej uczestniczył w tajnym nauczaniu, a po wojnie brał udział w odbudowie SGH. Jego syn Andrzej Koźmiński, urodzony w 1941 roku, wychowywał się w kampusie, w domu profesorskim, w którym mieszkała jego rodzina. W 1949 roku SGH została upaństwowiona, a w latach pięćdziesiątych, w czasie nasilających się represji stalinowskich w Polsce, jej duch został ostatecznie złamany, uczeni zaszczuci, a studenci przestawieni na specyficzny rodzaj edukacji w duchu stalinowskim, by ich późniejsze postawy mogły się przysłużyć rządzącej partii komunistycznej. Na niemal pół wieku zmieniła się nawet nazwa uczelni na Szkoła Główna Planowania i Statystyki (SGPiS). Profesor Leon Koźmiński zawsze marzył o powrocie dawnej SGH, która kształciła uczciwych kupców, rzetelnych księgowych, a przy tym była właściwym miejscem do rozwoju nauki. Swoimi opowieściami i tęsknotą za tamtą uczelnią zaraził syna, Andrzeja. Kiedy w Polsce skończył się komunizm, pierwszą inicjatywą prof. Andrzeja Koźmińskiego było stworzenie Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, kształcącej menedżerów, a wkrótce potem uczelni, która przejęła wartości dawnej SGH i która dziś nosi imię jego ojca, prof. Leona Koźmińskiego. Profesor Leon Koźmiński był Europejczykiem wykształconym w Szwajcarii i we Francji. Kochał Polskę, dla której walczył i dla której pracował, nie mając nigdy kompleksów zaściankowości. Profesor Andrzej Koźmiński, tworząc uczelnię, kierował się tymi samymi wartościami. Widząc Polskę jako nierozłączną część nowoczesnej Europy, od 1 maja 2004 roku należącą do Unii Europejskiej, stworzył uczelnię na wskroś europejską, w pełni międzynarodową.

Pod koniec lat osiemdziesiątych system komunistyczny w Polsce chylił się ku upadkowi. Największe od ośmiu lat podwyżki cen żywności w lutym 1988 roku, przy minimalnym wzroście płac, podgrzały nastroje społeczne. Sprawujący władzę musieli przyznać, że dotychczasowe reformy gospodarcze nie przyniosły efektu. W kraju dominowała własność państwowa, złoty nie był wymienialny, a wysoka inflacja połączona z dekapitalizacją majątku produkcyjnego i zacofaniem technologicznym przekładały się wyłącznie na chroniczne niedobory rynkowe. Ustawa z 28 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej, tzw. ustawa Wilczka (od nazwiska ówczesnego ministra przemysłu), otworzyła drogę do zakładania firm przez kapitał prywatny. Wraz ze zmianami w gospodarce rodziła się pilna potrzeba edukacji menedżerskiej. W tym czasie prof. Andrzej Koźmiński z kolegami z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zaczęli snuć plany powołania instytucji edukacyjnej prowadzącej studia menedżerskie typu MBA. W Polsce nikt niczego takiego wcześniej nie robił, pomysł był na tyle nowatorski, że pisał o nim nawet opiniotwórczy tygodnik „Polityka”.

Ludzie wychowani w świecie centralistyczno-biurokratycznym gospodarki planowej myślą właściwymi mu kategoriami. Nie potrafią inaczej... Ponadto wielu rzeczy nie umieją. Nie potrafią np. posługiwać się sieciami mikrokomputerów. Nie znają się na marketingu, nie wiedzą, czego wymagać i do czego wykorzystywać konsulting, a mamy już przecież cały rynek doradztwa. Księgowi to na ogół faceci w zarękawkach, wypełniający pozycje debet i kredyt – podczas gdy współczesny księgowy powinien być wysokiej klasy diagnostą: analizować i ustalać kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Andrzej K. Koźmiński, „Polityka”, 1988 r.

6 lutego 1989 roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, czyli rozmowy komunistycznego rządu z solidarnościową opozycją, których zwieńczeniem były częściowo wolne wybory parlamentarne przeprowadzone 4 czerwca 1989 roku. Tę datę uważa się w Polsce za symboliczny moment przejścia z systemu komunistycznego do demokracji i wolnego rynku. Trzy dni po wyborach, 7 czerwca 1989 roku, podpisano umowę powołania spółki pod nazwą Międzynarodowa Szkoła Zarządzania (MSzZ). Wśród jej 15 udziałowców znalazły się instytucje: Zakłady Radiowe im. Kasprzaka, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Centrala Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich, PTTK, a spośród osób prywatnych profesorowie Andrzej Koźmiński, Stefan Kwiatkowski, Oktawian Koczuba, Andrzej Zawiślak, Józef Okolski i Robert Rządca. Inicjatorzy MSzZ zdawali sobie sprawę, że Polska musi pilnie wykształcić grupę profesjonalnych menedżerów, gdyż lokalna kadra zarządzająca będzie najlepszą gwarancją dla stabilizacji i rozwoju odradzającej się gospodarki wolnorynkowej. Absolwenci studiów MBA staliby się elitą gospodarczą, która z czasem przejmie stery polskiej gospodarki. MSzZ początkowo działała w trzech wynajętych pokojach biurowych przy ul. Siedmiogrodzkiej w Warszawie. Do zarządu spółki weszli kolejni naukowcy współpracujący blisko z prof. Koźmińskim: Witold Bielecki i Krzysztof Obłój. Nad sprawami administracyjnymi czuwała Mirosława Łukasiewicz-Kwiatkowska. To tam prof. Koźmiński z najbliższymi współpracownikami skompletowali zespół wykładowców, przygotowali program studiów MBA i rozpoczęli rekrutację pierwszego rocznika studentów. Wiązało się to z koniecznością uświadomienia wielu osobom, czym w ogóle są studia MBA, które tutaj z niczym się nie kojarzyły. Jeden z kadrowców dużego zakładu przemysłowego zapytał nawet: „Po co komu w Polsce ten NBA [amerykańska liga koszykówki profesjonalnej – dop. aut.]?”. Rok 1989 był przełomowy w polskiej gospodarce. Weszły w życie ustawy dające podstawy liberalizacji rynku: o podatku dochodowym od osób prawnych, o banku centralnym i prawo bankowe. Od stycznia została zniesiona reglamentacja benzyny i węgla oraz talony na zakup samochodu, a od sierpnia – kartki na mięso. Ceną wolności było ogromne zadłużenie kraju i hiperinflacja – 640% rocznie. Ratunkiem okazał się tzw. plan Balcerowicza, ministra finansów, przygotowany wspólnie z zespołem zagranicznych konsultantów, którzy doradzali powołanemu po wyborach 4 czerwca rządowi wywodzącego się z opozycji premiera Tadeusza Mazowieckiego. W październiku 1989 roku 42 osoby rozpoczęły studia MBA w Międzynarodowej Szkole Zarządzania. Ukończyło je 27. Oryginalny program kształcenia zakładał połączenie elementów teoretycznych i praktycznych, typowych dla studiów MBA, z uwzględnieniem specyfiki polskiej transformacji. Część zajęć prowadzona była po angielsku, a część po polsku. Większość podręczników i pomocy naukowych była dostępna tylko po angielsku. Wśród słuchaczy byli dyrektorzy firm państwowych i prywatni rzemieślnicy, absolwenci studiów technicznych i humanistycznych. Zajęcia odbywały się w Teresinie, 50 km od Warszawy. Dlaczego tam? W Warszawie w latach osiemdziesiątych brakowało bazy lokalowej, nie było hoteli o przyzwoitym standardzie i umiarkowanych cenach, nawet oferta gastronomiczna pozostawiała wiele do życzenia. Wyszukanie ośrodka doskonalenia rolników w Teresinie, ze stosunkowo dobrą bazą dydaktyczno-hotelową, było genialnym posunięciem prof. Stefana Kwiatkowskiego i Oktawiana Koczuby, który odpowiadał za logistykę i finanse MSzZ. Profesor Krzysztof Obłój tak wspomina tamten czas: – Atmosfera w Teresinie była niezwykła. Podczas zajęć wszyscy tam mieszkaliśmy – i studenci, i wykładowcy, co sprzyjało intensywnej nauce i wykształceniu się trwałych więzi pomiędzy uczestnikami. W środku dnia były zajęcia gimnastyczne, marszobiegi, gra w piłkę. Często staraliśmy się zapraszać wykładowców z zagranicy, którzy spali czasami w moim małym mieszkaniu na Bielanach, gdyż umieszczenie ich w hotelu było dla nas za drogie.

Kierownictwo MSzZ stanowili ludzie nauki, nie biznesmeni, dlatego od początku zależało im, by szkoła nie tylko służyła zarabianiu pieniędzy, ale też miała ambicje naukowe, w miarę możliwości na światowym poziomie. Już w kwietniu 1990 roku odbyła się konferencja w sprawie strategii zarządzania na rynkach międzynarodowych, na której gościli m.in. przedstawiciele London Business School. Kolejne międzynarodowe konferencje dotyczyły prywatyzacji i polityki przemysłowej. Po roku rozpoczęła studia druga nitka MBA, a szkoła uruchomiła dodatkową działalność komercyjną: krótkie kursy i szkolenia dla instytucji rządowych i firm. Hitem okazały się wyjazdowe szkolenia dla samorządowców organizowane w Zakopanem. Profesor Stefan Kwiatkowski zainicjował nowy obszar działalności, jakim stały się usługi doradzwa strategicznego dla firm i instytucji, które oferowała spółka. Zmieniało się też otoczenie polityczne. Weszła w życie liberalna ustawa o szkolnictwie wyższym z 1990 roku wprowadzająca autonomię akademicką na uczelniach państwowych i umożliwiająca tworzenie prywatnych szkół wyższych.

Popyt na wiedzę menedżerską w kraju dokonującym transformacji systemowej okazał się nawet większy, niż przewidzieli założyciele Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Spółka miała jednak spore ograniczenia w rozwijaniu programów, nie dysponowała bowiem bazą dydaktyczną – nie miała lokalu, wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć, zaczęło nawet brakować wykładowców. Osoby prowadzące w weekendy zajęcia na studiach MBA w tygodniu pracowały na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatna spółka nie mogła też liczyć na organizacyjne i finansowe wsparcie partnerów zagranicznych, jakie otrzymałby UW, ten natomiast, jako uczelnia państwowa, wówczas jeszcze nie mógł pobierać opłat za kształcenie. Dopiero w 1991 roku pojawiła się szansa powołania na UW pozawydziałowego Międzynarodowego Centrum Zarządzania (MCZ), które mogło zaoferować odpłatne studia MBA. Dyrektorem został prof. Andrzej Koźmiński, a kierownikiem programu MBA prof. Krzysztof Obłój – istniała zatem unia personalna pomiędzy MSzZ a MCZ. Kilka lat później Centrum zostało przyłączone do Wydziału Zarządzania UW. Obie instytucje działały pod tym samym adresem przy ul. Nowy Świat 4 i blisko ze sobą współpracowały. Uniwersytecki program MBA zyskał partnerów zagranicznych: Uniwersytet Illinois Urbana-Champaign, Uniwersytet Erazma w Rotterdamie oraz grant Fundacji Mellona. Trzecia nitka MBA prowadzona przez MSzZ mogła opuścić Teresin i skorzystać z sali wykładowej MCZ przy Nowym Świecie w centrum Warszawy.

W lutym 1992 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma „Master of Business Administration” kierowanego przez red. Piotra Rządcę. Obecnie czasopismo wychodzi pod tytułem „Journal of Management and Business Administration. Central Europe” i jest wysoko punktowanym, angielskojęzycznym czasopismem naukowym od 2018 r. umieszczonym w bazie Scopus. Po dwóch latach działalności Międzynarodowej Szkoły Zarządzania jej udziałowcy musieli odpowiedzieć sobie na strategiczne pytanie, czy elitarna, podyplomowa edukacja menedżerska ma perspektywy rozwoju porównywalne z powszechną edukacją wyższą adresowaną do maturzystów. Odpowiedź na to pytanie została wypracowana wspólnie przez grupę kierowniczą MSzZ podczas wzorcowo przygotowanej i przeprowadzonej sesji strategicznej. Jej moderatorem był prof. Andrzej Koźmiński. Korzystając z narzędzia, jakiego uczyli studentów MBA, profesorowie sami udzielili sobie jednoznacznej odpowiedzi: tak, właśnie teraz jest potrzeba powołania wyższej uczelni! W dyskusji pojawiały się głosy za i przeciw. MSzZ już zarabiała i dawała stabilizację zawodową pracownikom, a podjęcie nowego wyzwania wiązało się z dużym ryzykiem. Przy powstaniu wyższej uczelni najbardziej upierał się prof. Oktawian Koczuba, który miał pełne poparcie prof. Andrzeja Koźmińskiego.

Ludzie żartowali, że mój tata, Oktawian Koczuba, stworzył tę uczelnię dla mnie, ponieważ zdawałam w tym czasie maturę i szykowałam się do egzaminów na studia – opowiada prof. Magdalena Koczuba-Sobieraj, która była studentką pierwszego rocznika, a obecnie pracuje w ALK. – Jest w tym część prawdy. Tata zawsze starał się zapewnić mi w życiu to, co najlepsze, chciał, żebym studiowała na dobrej uczelni.

Po uzyskaniu pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 marca 1993 roku na prowadzenie wyższej uczelni rozpoczęła się rekrutacja na studia licencjackie na kierunek zarządzanie i marketing. 4 października 1993 roku w wynajętej auli przy ul. Rozbrat, w dawnej placówce szkolenia kadr PZPR (partii komunistycznej do niedawna rządzącej krajem, a po 1989 roku szybko tracącej na znaczeniu), odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powołanej uczelni, wówczas pod nazwą Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Gościem był Lesław Paga, prezes reaktywowanej dwa lata wcześniej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Licząca niespełna 300 studentów uczelnia (124 studentów na studiach dziennych i 130 na zaocznych) w pierwszym roku działalności miała duże problemy lokalowe. Zajęcia były prowadzone w wynajmowanych pomieszczeniach przy ulicy Rozbrat, przy Żurawiej i na Nowym Świecie. Kluczową sprawą było znalezienie stałej lokalizacji dla uczelni. Henryk Pisiński, wieloletni główny administrator całego kampusu ALK, wyszukał budynek na warszawskiej Pradze, przy ul. Jagiellońskiej 59. Właścicielem nieruchomości była upadła fabryka ZOPAN – Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej przy ul. Stalingradzkiej 29/31 (nazwę ulicy zmieniono w 1992 roku). Przejmowanie lokalu od likwidatora fabryki odbywało się na zasadzie spłacania jej zadłużenia wobec wierzycieli. Zewnętrzne warunki ekonomiczno-polityczne, będące w przygotowywaniu strategii składową analizy PEST, nie wyglądały wówczas optymistycznie. Rok 1993 w Polsce to utrzymująca się wysoka inflacja, gwałtownie rosnące bezrobocie (3 mln osób nie miało wówczas pracy), wprowadzenie nowych podatków – PIT, VAT i akcyzy. Najwyższą cenę przemian płacili pracownicy setek przedsiębiorstw państwowych, które upadały, jak ZOPAN, a oni tracili zatrudnienie. Jednak pomimo biedy (40 proc. Polaków żyło poniżej minimum socjalnego) wydarzyło się w tym czasie coś wyjątkowego – Polacy poczuli się gospodarzami własnego kraju, którzy płacą podatki, ale mają też wymagania wobec rządzących.

Latem 1994 roku została wyremontowana na potrzeby uczelni część pomieszczeń ZOPAN-u przy ul. Jagiellońskiej, by od września mogły tam ruszyć zajęcia dla dwóch roczników studentów. Wokół panował jeszcze duży nieład i trudno było przewidzieć, czy i kiedy z dawnej fabryki uda się stworzyć kampus uczelni. W grudniu 1994 roku, podczas pierwszej wigilii we własnej siedzibie, Rektor prof. Andrzej Koźmiński, wznosząc świąteczny toast, powiedział współpracownikom, że tu powstanie najlepsza uczelnia biznesowa w Europie Środkowej, która będzie kształcić także cudzoziemców. Ta wizjonerska deklaracja wywołała konsternację wśród słuchaczy, z których większość znała przecież najlepsze uczelnie na świecie. Brak wiary w słowa Rektora nie zgasił jednak entuzjazmu do działania, a wręcz przeciwnie. Cały zespół z konsekwencją i niezwykłą determinacją zabrał się do tworzenia takiej uczelni, pokonując każdego dnia niezliczone przeszkody. Postawiono na umiędzynarodowienie, którego naturalnym liderem był prof. Stefan Kwiatkowski. Jako jeden z pierwszych polskich stypendystów Fulbrighta, konsultant naukowy ONZ i były pracownik UNESCO miał szerokie kontakty na całym świecie. Zachęcał pracowników uczelni do udziału w konferencjach zagranicznych i organizował podobne wydarzenia w Warszawie. Profesor Stefan Kwiatkowski z własnej inicjatywy prowadził zajęcia dla studentów z Business English, bowiem nie wszyscy zapisani na studia wystarczająco dobrze znali angielski. Z tego powodu Rektor podjął decyzję o zatrudnieniu najlepszych lektorów, by kompetencje językowe stały się pozytywnym wyróżnikiem absolwentów Koźmińskiego. Studenci pierwszego roku stanowili dość zgraną grupę, która szybko się integrowała. W lutym 1994 roku wyjechali na wspólny, organizowany przez uczelnię obóz sportowy do Zakopanego, a w czerwcu na integracyjno-sportowy wypoczynek w Łebie. Takie wyjazdy stały się tradycją szkoły. Uczelnia i Międzynarodowa Szkoła Zarządzania aktywnie promowały swoją ofertę edukacyjną. W lipcu 1994 roku ukazał się ranking polskich szkół wyższych, przygotowany przez dziennik „Rzeczpospolita” i „Businessman Magazine”, w którym uczelnia, opisana tu jako „szkoła prof. Koźmińskiego”, znalazła się w pierwszej piątce najpopularniejszych uczelni. Latem 1994 roku trwały intensywne prace remontowe w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 59, by już we wrześniu w pierwszej wyremontowanej auli mogła się odbyć II konferencja międzynarodowej organizacji akredytującej uczelnie w regionie – CEEMAN. W październiku 1994 roku 900 studentów zainaugurowało nowy rok akademicki. 15 listopada 1994 roku uczelnia podpisała umowę kupna całego przedsiębiorstwa ZOPAN z budynkami przy ul. Jagiellońskiej. Tak powstał zaczątek przyszłego kampusu.

Za komputeryzację uczelni odpowiadał prof. Witold Bielecki, a jego żona, dr Anna Bielecka, podjęła się stworzenia informatycznego systemu obsługi studentów. To był pionierski okres komputeryzacji w kraju. Hitem zaawansowanych technologii były tajwańskie pecety, które kosztowały bajońskie sumy, więc trudno było je spotkać w urzędach, instytucjach rządowych czy w publicznych uczelniach. Pierwsze procedury i regulaminy postępowania dziekanatu i studentów napisała dr Anna Bielecka. Nie było żadnych wzorów, które można byłoby skopiować, a potrzeba uregulowania tego obszaru w instytucji, w której student jest też klientem, była silna.

SOS – system obsługi studentów – to był pierwszy taki system w kraju. Pozwalał na zbieranie i przetwarzanie danych o zaliczeniach, wynikach egzaminów. Znalazły się w nim wszystkie informacje niezbędne dla studentów: plany zajęć, karty egzaminacyjne, składy grup ćwiczeniowych itp. Stwarzał też możliwość przekazywania sprawozdawczości do GUS. Wiosną 1995 roku ten system już działał. Potem przechodził oczywiście wiele zmian, wraz ze zmieniającą się technologią i rosnącą ilością danych do obrobienia

– wspomina dr Anna Bielecka, w latach 1993–1996 Prorektor ds. Studenckich. Największą bolączką młodej uczelni były problemy lokalowe. W pierwszej wyremontowanej sali na pierwszym piętrze budynku A, gdzie wcześniej mieściła się sala konferencyjna ZOPAN-u, Rektor i księgowa pracowali odgrodzeni od reszty zespołu przepierzeniem z szaf. W budynku nie było auli, więc trzeba ją było pilnie zbudować. Na fundamentach dawnej galwanizerni powstał budynek C, a kilka lat po nim budynek B, gdzie obecnie mieści się Kolegium Prawa. Budynek B nosi imię prof. Oktawiana Koczuby, zmarłego nagle w 2001 roku współzałożyciela uczelni. Początkowo szkoła zatrudniała za mało osób, by powołać z nich katedry, ale dla lepszej komunikacji stworzono przejściową instytucję chairmanów, którzy koordynowali procesy dydaktyczne i badania naukowe w ramach swojej dziedziny wiedzy. Organizację i zarządzanie koordynował dr Włodzimierz Piotrowski, ekonomię i finanse – prof. Alojzy Nowak, rachunkowość i kontroling – dr Teresa Kopczyńska, marketing – prof. Teresa Taranko, metody ilościowe i informatykę – prof. Witold Bielecki, prawo – prof. Andrzej Patulski, nauki społeczne – dr Bożenna Józefowicz, a warsztaty menedżerskie – prof. Robert Rządca. Katedry z prawdziwego zdarzenia ukształtowały się dopiero w trzecim roku istnienia uczelni i było ich początkowo sześć. Podczas inauguracji trzeciego roku akademickiego Rektor, prof. Andrzej Koźmiński, przedstawił bilans dotychczasowych osiągnięć uczelni: 1723 studiujących, 24 zatrudnionych, w tym dziewięciu profesorów, dziewięciu doktorów i sześciu magistrów, 12 sal seminaryjnych, dwie sale wykładowe, trzy aule, cztery pracownie komputerowe, 6 tys. woluminów w bibliotece uczelni i jeden barek gastronomiczny.

Przełomowym wydarzeniem było otrzymanie w marcu 1996 roku od Ministra Edukacji Narodowej uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing – i to od razu na 25 lat. Dzięki temu pierwsi absolwenci studiów licencjackich mogli płynnie od października 1996 roku kontynuować naukę w tej samej uczelni, by po kolejnych dwóch latach studiów uzyskać dyplom magistra. To jednak nie zaspokajało ambicji Rektora i kadry kierowniczej uczelni. Chcemy, żeby nasza uczelnia stała się liczącym się ośrodkiem uprawiania nauki o zarządzaniu. Chcemy być ośrodkiem wiodącym! – mówił wówczas Rektor Koźmiński, który postawił na rozwój badań naukowych i wymianę naukową w ramach prowadzonych seminariów i konferencji. 25 października 1996 roku odbyło się pierwsze seminarium krytycznej teorii organizacji jako kontynuacja tradycji słynnego w Polsce powojennej seminarium prakseologicznego prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Organizatorami i pierwszymi moderatorami tego wydarzenia byli profesorowie Tadeusz Pszczołowski, Witold Kieżun i Wojciech Gasparski. Seminarium cały czas odbywa się w ALK, a od 2017 roku kierują nim wykształceni już w Akademii profesorowie: Dariusz Jemielniak i Dominika Latusek-Jurczak.

W 1996 roku z inicjatywy prof. Bogdana Wawrzyniaka odbyła się pierwsza edycja cyklicznych konferencji poświęconych aktualnym badaniom naukowym i rekomendacjom menedżerskim „Raport o zarządzaniu”. Pojawiało się na nich wielu przyszłych doktorów i profesorów przygotowujących rozprawy o pokrewnej tematyce. Profesor Stefan Kwiatkowski, który cały czas konsekwentnie dążył do umiędzynarodowienia, zainicjował badania naukowe we współpracy ze szwedzkim Uniwersytetem Lund. Często też reprezentował ALK na międzynarodowych forach akademickich, zaznaczając swoją obecnością istnienie młodej, ambitnej jednostki naukowej w Europie Środkowej.

W 1996 roku 200 pierwszych absolwentów opuściło uczelnię z tytułem licencjata.

Dzięki uruchomieniu studiów magisterskich znacząco wzrosła liczba studiujących. W październiku 1997 roku pierwszy rok nauki w ALK rozpoczęło 1275 nowych studentów. Uczelnia z 300 studentów rozrosła się do 2500. I mogła nawet stworzyć własny Klub Sportowy AZS z kilkoma sekcjami. Przedstawiciele studentów wystartowali w rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach w lidze akademickiej. Kiedy ALK opuszczał pierwszy rocznik licencjatów, stopa bezrobocia w Polsce wynosiła ponad 12 proc. Istniało zatem pytanie, jak poradzą sobie na rynku pracy kolejni absolwenci, których będzie coraz więcej. Z myślą o nich Rektor ustanowił pełnomocnika ds. zatrudnienia absolwentów. Jego zadanie polegało na nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów z pracodawcami, monitorowaniu rynku pracy i pomocy absolwentom w znalezieniu posad.

Dopiero drugi i trzeci rocznik powołały samorząd studentów. We współpracy z Prorektor ds. Studenckich, dr Anną Bielecką, w maju 1996 roku samorząd zorganizował pierwsze Dni Szkoły, którym towarzyszył spory rozgłos. Po Warszawie jeździł specjalny tramwaj reklamujący studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania, bo tak się jeszcze wtedy nazywała ALK. Od tego czasu co roku studenci mają swoje święto, w odróżnieniu od uniwersyteckich juwenaliów nazywane koźminaliami. W 1997 roku uczelnia uruchomiła międzynarodową wymianę studentów. Pierwsza studentka z zagranicy, Monika Roberts, przyjechała na wymianę z Uniwersytetu Greenwich w Wielkiej Brytanii.

Po uruchomieniu studiów magisterskich rozwój uczelni przyspieszył; pojawiła się możliwość powołania w przyszłości pięcioletnich studiów prawniczych. Z taką perspektywą senat ALK powierzył prof. Wojciechowi Góralczykowi prowadzenie nowo powołanej Katedry Prawa. W tym samym czasie senat zdecydował o otwarciu kolejnego kierunku studiów pod nazwą finanse i bankowość. W lipcu 1997 roku powstało Centrum Studiów Zarządzania jako odrębny instytut naukowo-badawczy kierowany przez prof. Bogdana Wawrzyniaka, wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Nastawienie na prowadzenie własnych badań stało się ważnym elementem strategii uczelni, która już wtedy zaczęła się przygotowywać do uzyskania międzynarodowej akredytacji EQUIS. Wydawnictwo uczelniane, kierowane przez red. Marka Kamińskiego, które publikowało początkowo skrypty, coraz częściej przygotowywało książki i podręczniki. Odbywające się w ALK konferencje naukowe i seminaria dostarczały ciekawych materiałów do tych publikacji. Międzynarodowa Szkoła Zarządzania, która stworzyła uczelnię, przez cały czas prowadziła też studia MBA. Nawet dwie nitki studentów MBA rozpoczynały naukę rocznie, a i to nie zaspokajało krajowego popytu na dobrą edukację menedżerską. Pojawiła się więc konkurencja, kolejne instytucje otwierały w Polsce studia MBA. Ta sytuacja wymusiła dalszy rozwój kształcenia podyplomowego w ALK. Uczelnia stworzyła nowy program MBA, tym razem specjalistyczny, dla inżynierów, prowadzony wspólnie z Naczelną Organizacją Techniczną. W ofercie pojawiły się też roczne studia podyplomowe z różnych specjalności. Uczelnia i MSzZ nie rezygnowały z działalności doradczej i szkoleniowej. W 1997 roku zorganizowano szkolenia z rachunkowości i finansów dla Telekomunikacji Polskiej oraz z negocjacji dla LOT–u.

Z upływem czasu ALK zajmowała coraz bardziej widoczną pozycję na mapie polskiego szkolnictwa wyższego. W czerwcu 1997 roku tygodnik „Wprost” opublikował listę 12 polskich uczelni klasy międzynarodowej. Akademia została umieszczona w tym rankingu na pierwszym miejscu wśród uczelni niepublicznych. Profesor Andrzej Koźmiński, jako lider środowiska, stanął na czele Konwentu Rektorów Szkół Niepaństwowych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. W tymże roku został także zaproszony do elitarnej światowej organizacji International Academy of Management, liczącej zaledwie 180 osób, w której jest jedynym Polakiem.

W piątym roku działalności społeczność studencka liczyła 3500 osób, a uczelnia zatrudniała na stałe 190 pracowników. Inaugurację roku akademickiego uświetniły wystąpienia znakomitych gości, prof. Włodzimierza Siwińskiego, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, i prof. Kazimierza Przybysza, Wiceministra Edukacji Narodowej. Kilka lat później obaj profesorowie dołączyli do grona pracowników naukowych Akademii Leona Koźmińskiego. Uczelnia kontynuowała niezbędne procesy inwestycyjne, których celem było zbudowanie nowoczesnego kampusu. Wokół nakreślonej na samym początku misji rozbudował się i skonsolidował zespół stałych pracowników, silnie zaangażowanych w tworzenie szkoły. Ich wspólnym celem było zbudowanie uczelni nawiązującej do dobrych tradycji polskiej nauki organizacji i zarządzania, uczelni na tyle uniwersalnej, by nie stała się kopią szkoły biznesu typu amerykańskiego czy europejskiego, a jednocześnie wykorzystującej niepowtarzalne doświadczenia polskiej transformacji systemowej. Deklaracja pełnego umiędzynarodowienia została zrealizowana już rok później, kiedy rozpoczęły się angielskojęzyczne studia z zarządzania. Umiędzynarodowienie miało obejmować nie tylko proces dydaktyczny, ale przede wszystkim działalność naukową. W maju 1998 roku powstała Katedra Przedsiębiorczości Intelektualnej UNESCO-EOLSS, kierowana przez prof. Stefana Kwiatkowskiego, która działała w ramach sieci podobnych placówek na świecie. W 1998 roku najważniejszym wydarzeniem dla uczelni było otrzymanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu.

Z końcem milenium finalizował się pierwszy okres transformacji w Polsce. Sytuacja gospodarcza w kraju się ustabilizowała. Polskie szkolnictwo wyższe było jednym z sektorów, które ominęła transformacyjna zapaść, głównie dzięki możliwości częściowej komercjalizacji kształcenia. Bezpłatne pozostały tylko studia dzienne na uczelniach państwowych, zaś wszystkie formy kształcenia niestacjonarnego były już świadczone odpłatnie. Ze względu na duży i ciągle rosnący popyt na studia wyższe do tego czasu w kraju powstało 200 uczelni prywatnych. Dobrą sytuację ekonomiczną wyższych szkół publicznych obrazują realizowane w tamtym okresie imponujące inwestycje w rozbudowę bazy dydaktycznoszkoleniowej. Zmieniła się cała Warszawa i Polska. W stolicy powstawało coraz więcej nowoczesnych biurowców, hoteli, osiedli mieszkaniowych, działał już pierwszy, 12-kilometrowy odcinek metra. Warszawa stała się ciekawym miejscem do odwiedzenia i zobaczenia efektów udanej transformacji systemowej. W czerwcu 1999 roku, zaledwie sześć lat od powstania ALK, dzięki szczególnym staraniom Rektora, prof. Andrzeja Koźmińskiego, i konsekwentnym zabiegom prof. Stefana Kwiatkowskiego European Foundation for Management Development udzieliła uczelni akredytacji EQUIS, jako pierwszej uczelni w Polsce i szesnastej w Europie. Znak EQUIS potwierdza wysoką jakość kształcenia, którą już wówczas ALK mogła się pochwalić. Od tego momentu Akademia jest liczącym się uczestnikiem europejskiego rynku edukacji menedżerskiej. Żadna inna polska uczelnia ekonomiczna ani żaden wydział uniwersytecki nie uzyskały tej prestiżowej akredytacji aż do grudnia 2017 roku, kiedy EFMD akredytowała Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Akredytacja EQUIS, przyznana bardzo młodej wówczas uczelni, była dla niej dużym impulsem rozwojowym. Pozwoliła wprowadzić międzynarodową standaryzację procesu kształcenia w postaci punktów ECTS, zweryfikować program tak, by był kompatybilny z programami innych akredytowanych uczelni na świecie, rozbudować centrum kształcenia podyplomowego z flagowymi studiami MBA i szeroką ofertą specjalistycznych studiów podyplomowych, rozwinąć działalność naukową i wymianę międzynarodową z innymi uczelniami. Akademia zaczęła grać w innej lidze, konkurować z 13 tys. szkół biznesu na świecie.

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona  Koźmińskiego zajmuje pierwsze miejsce wśród niepaństwowych uczelni we wszystkich rankingach szkół wyższych „Wprost", „Polityki" i „Rzeczpospolitej".
 • Decyzją Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich uczelni Koźmińskiego został nadany status uczelni członkowskiej KRASP, jako jedynej uczelni niepublicznej w tym gronie.
 • Prof. Grzegorz W. Kołodko tworzy Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER.
 • Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku prawo oraz do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość (obecnie finanse i rachunkowość).
 • Komitet Akredytacyjny CEEMAN (Central and East European  Management Development Association) przyznał uczelni swoją akredytację.
 • Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku administracja.
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przyznało nam Certyfikat Systemu Jakości w kształceniu na studiach podyplomowych.
 • Gościem uczelni był prof. Robert Mundell, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1999 r.
 • Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, jako pierwsza niepaństwowa uczelnia w Polsce, uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przyznało uczelni uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na  kierunku socjologia.
 • Uroczyście obchodzimy jubileusz 10-lecia istnienia uczelni. Z tej okazji nasze Wydawnictwo przygotowuje "Kronikę dziesięciolecia Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego". 
 • Uczelnia uruchomiła studia doktoranckie w zakresie zarządzania. Jako pierwsza niepaństwowa szkoła wyższa w Polsce wprowadziła pełny, 3-letni program dla doktorantów.
 • Ruszył nowy kierunek – europeistyka.
 • Odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne w historii uczelni.
 • Koźmiński, jako jedyna szkoła wyższa w Polsce, otrzymała ocenę wyróżniającą dla kierunku zarządzanie i marketing, przyznaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną, oficjalny organ nadzorujący jakość kształcenia.
 • Na kierunku zarządzanie i marketing powstaje specjalność: psychologia w zarządzaniu (obecnie zarządzanie i psychologia biznesu).
 • Otrzymujemy potwierdzenie bezwarunkowego nadania akredytacji EQUIS (European Quality Improvement System).
 • Rozpoczęła działalność Studencka Poradnia Prawna – pierwsza na uczelni niepaństwowej na kierunku prawo. Podczas uroczystości otwarcia przecięcia wstęgi dokonał Prezydent Warszawy Lech Kaczyński.
 • Uroczyste otwarcie nowego budynku przy ul. Jagiellońskiej 57. Koźmiński dysponuje już czterema budynkami, których łączna powierzchnia wynosi 21 tys. m2. Podczas uroczystości otwarcia nowego budynku po raz pierwszy „Orłami Sukcesu Koźmińskiego" zostali nagrodzeni wybitni absolwenci uczelni.
 • Uroczyste nadanie Profesorowi Witoldowi Kieżunowi doktoratu honoris causa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. To pierwszy w Polsce doktorat honoris causa nadany przez uczelnię niepubliczną.
 • Uroczystość wręczenia dyplomów pierwszym absolwentom prawa
 • Otwarcie "Muzeum Sądownictwa"
 • Uczelnia przystąpiła do Global Compact – programu Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego jest niekwestionowanym liderem rankingów ogłoszonych przez „Rzeczpospolitą" i „Perspektywy", „Wprost", „Politykę", „Gazetę Finansową" oraz „Home&Market". 
 • Nasza uczelnia zdobyła również pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych i złoty medal w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych Akademickiego Związku Sportowego.
 • Program Euro*MBA, realizowany przez konsorcjum pięciu europejskich uczelni, w tym naszą uczelnię, uzyskał prestiżową akredytację Association of MBAs (AMBA).
 • Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
 • Uczelnia uzyskuje międzynarodową akredytację AMBA dla programów MBA.
 • Otrzymaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk w dyscyplinie ekonomia i uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku socjologia.
 • Nasza uczelnia, jako jedyna polska niepubliczna szkoła wyższa, została pełnoprawnym, indywidualnym członkiem European University Association – stowarzyszenia, które reprezentuje społeczność akademicką i jest głównym przedstawicielstwem europejskich uniwersytetów i konferencji rektorów.
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała nazwę Akademia Leona Koźmińskiego.
 • Akademia Leona Koźmińskiego – jako jedyna uczelnia w Polsce – po raz pierwszy w swojej historii pojawiła się w światowych rankingach edukacyjnych dziennika „Financial Times".
 • Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała ALK uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.
 • Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia oraz II stopnia na kierunku ekonomia.
 • Gościem ALK był amerykański ekonomista, noblista z 2004 roku, prof. Edward C. Prescott. Dla naszej społeczności wygłosił wykład nt. „Kryzys gospodarczy w USA i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki".
 • Akademia Leona Koźmińskiego ponownie uzyskała ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie.
 • Rada Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wyniku oceny parametrycznej działania jednostek naukowych w latach 2005-2009 przyznała ALK kategorię 1.
 • Rektor, prof. Andrzej Koźmiński otrzymał od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego statuetkę „Oskara" – jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia uczelni. 
 • Rektorem uczelni zostaje prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki. Prof. Andrzej K. Koźmiński, założyciel i długoletni Rektor uczelni, obejmuje stanowisko Prezydenta ALK.
 • Akademia Leona Koźmińskiego dołączyła do światowego, elitarnego grona uczelni biznesowych posiadających prestiżową akredytację AACSB - the Association to Advance Collegiate Schools of Business.
 • ALK otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
 • Kierunek prawo, prowadzony w Akademii Leona Koźmińskiego, uzyskał wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • Profesor Hermann Simon, światowej sławy autor, ekspert zarządzania, przedsiębiorca, założyciel firmy Simon-Kucher & Partners, otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego.
 • W Akademii Leona Koźmińskiego odbył się V Światowy Kongres International Society of Business, Economics and Ethics. Podczas sesji otwierającej Kongres wystąpił gość specjalny – były Prezydent RP Lech Wałęsa.
 • W uroczystej jubileuszowej inauguracji roku akademickiego uczestniczył Prezydent RP Bronisław Komorowski.
 • Powstaje mobilna aplikacja ALK iKozminski, pierwsze tego typu narzędzie oferowane przez polską uczelnię.
 • Akademia Leona Koźmińskiego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia oraz stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.
 • Polska Komisja Akredytacyjna podjęła decyzję o przyznaniu oceny wyróżniającej kierunkowi administracja, prowadzonemu w ALK.
 • Ingvar Kamprad, twórca firmy IKEA, otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego.
 • Prof. Edmund Phelps, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, był gościem Akademii Leona Koźmińskiego podczas konferencji naukowej nt. „Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju".
 • Prezydent ALK, prof. Andrzej Koźmiński odebrał nagrodę specjalną "Dziennika Gazeta Prawna" dla naszej Akademii za umiejętne łączenie edukacji z biznesem. Gazeta przyznaje nagrody firmom, które otwierają Polskę na świat.
 • Gościem Akademii Leona Koźmińskiego po raz pierwszy w naszej historii był Główny Ekonomista Banku Światowego, Pan Kaushik Basu.
 • Studenci ALK zdobyli pierwsze miejsce w konkursie „Przedsiębiorczość, finanse i zarządzanie", zorganizowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.
 • Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała wyróżnienie za program wymiany akademickiej Erasmus w kategorii instytucjonalnej w konkursie EDUinspiracje.
 • Prof. Grzegorz W. Kołodko, Dyrektor Centrum Badawczego TIGER w ALK, był pomysłodawcą i organizatorem konferencji „Ćwierćwiecze transformacji i co dalej?", podczas której wystąpiło m.in. trzech byłych premierów: Jan Krzysztof Bielecki, Kazimierz Marcinkiewicz i Waldemar Pawlak.
 • Akademia Leona Koźmińskiego nawiązuje strategiczną współpracę z ESCP Business School z Paryża, najstarszą i jedną z najlepszych szkół biznesu na świecie.
 • W rankingu programów MBA opublikowanym przez tygodnik „Wprost", zwycięża Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego.
 • W konkursie Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN zdobyliśmy 2 statuetki: w kategorii ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ i w kategorii UMIĘDZYNARODOWIENIE.
 • W rankingu „Most Attractive Employers" ALK zdobyła pierwsze miejsce w 3 kategoriach, w tym w kategorii uczelni wg studentów najlepiej przygotowujących do wejścia na rynek pracy.
 • Akademia Leona Koźmińskiego była gospodarzem międzynarodowej konferencji EURAM'15 European Academy of Management.
 • Uniwersytet Szczeciński nadał tytuł doktora honoris causa prof. Andrzejowi K. Koźmińskiemu, Prezydentowi naszej Akademii.
 • Prof. Dariusz Jemielniak w radzie powierniczej fundacji Wikimedia.
 • Rozpoczyna działalność GrowPoint – uczelniany akcelerator przedsiębiorczości.
 • Blog prowadzony przez naszych studentów (studentsinwarsaw.com) wygrał w konkursie Blog Firmowy Roku w kategoriach: „Blog młody" oraz „Blog firmowy dużej firmy".
 • Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu ALK uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo. 
 • Program Master in Finance and Accounting uzyskał CFA Institute Recognition.
 • Pierwsze miejsce w rankingu studiów prawniczych „Rzeczpospolitej” w kategorii uczelni niepublicznych zdobywa świętujące 15-lecie istnienia Kolegium Prawa ALK.
 • Odbyła się pierwsza obrona rozprawy doktorskiej, podczas której przyznano wspólny stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu Akademii Leona Koźmińskiego i ESCP Europe, najstarszej europejskiej uczelni biznesowej.
 • Naukowcy ALK stworzyli Indeks Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego pozwalający ocenić poziom i stopień zrównoważenia rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, a także przygotować prognozę na kilka kolejnych lat. 
 • W Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się DEBATA PREMIERÓW – konferencja z udziałem Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego i 8 byłych premierów i wicepremierów odpowiedzialnych za politykę gospodarczą.
 • Prof. Andrzej Koźmiński, Prezydent ALK, otrzymał statuetkę Wektora najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce Pracodawcy RP za stworzenie jednego z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce oraz za zbudowanie modelowej współpracy pomiędzy środowiskami nauki i biznesu. 
 • Akademia otrzymała Diamentowy Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów. 

Sukcesy sportowe: 

 • Brąz na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro dla Agnieszka Kobus, studentki zarządzania ALK (wioślarska czwórka). 
 • Złoto i brąz dla tenisistów ALK na Europejskich Igrzyskach Studenckich.
 • 1 miejsce w podsumowaniu Akademickich Mistrzostw Polski AZS w kategorii uczelni niepublicznych oraz  3 miejsce w klasyfikacji medalowej wszystkich typów uczelni.
 • ALK samodzielnie reprezentuje Polskę w rankingu „Financial Times” najlepszych studiów Executive MBA, zajmując 17. miejsce w Europie i 68. na świecie.
 • Międzynarodowa Rada Zarządu AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) podjęła decyzję o przedłużeniu akredytacji dla naszej Akademii.
 • Prezydent ALK Profesor Andrzej K. Koźmiński odebrał w Paryżu tytuł doktora honoris causa ESCP Europe, najstarszej na świecie uczelni biznesowej.
 • Uczelnia podpisała porozumienie z Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), dzięki któremu studenci finansów i rachunkowości ALK będą mieli możliwość uzyskania międzynarodowego dyplomu z rachunkowości zarządczej.
 • Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Akademii Leona Koźmińskiego ocenę wyróżniającą za kształcenie na kierunku finanse i rachunkowość.
 • Profesor Edward C. Prescott, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2004 r., został doktorem honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego.
 • W światowych rankingach „Financial Times" ALK spektakularnie zajmuje: 17 miejsce w rankingu studiów magisterskich z finansów, 20 miejsce w rankingu studiów magisterskich z zarządzania oraz 74 miejsce w rankingu programów Executive MBA. Jest po raz kolejny najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Program Master in Finance and Accounting ALK uzyskał akredytację ACCA. Tym samym – jako jedyny w Europie – posiada trzy prestiżowe akredytacje stowarzyszeń profesjonalistów: CFA, CAIA, ACCA.
 • Rusza szkoła doktorska.
 • Polska Komisja Akredytacyjna przyznała uczelni po raz trzeci ocenę wyróżniającą dla kierunku zarządzanie. 
 • W ALK powstało Laboratorium Bloomberga, największej agencji informacyjnej na świecie. Dzięki temu nasi studenci mogą pracować w oparciu o rzeczywiste analizy, wskaźniki i informacje ze wszystkich rynków finansowych na świecie.
 • Powołane w Paryżu konsorcjum z udziałem ESCP Europe, Akademii Leona Koźmińskiego oraz czterech innych czołowych uczelni biznesowych ogłosiło projekt EU4E – utworzenie Uniwersytetu Europejskiego, którego celem jest nauczanie przedsiębiorczości.
 • Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego zaprezentowała raport „25 lat etyki biznesu w Polsce” pod red. prof. Bolesława Roka, wydany z okazji 25. rocznicy pierwszej konferencji na temat odpowiedzialności biznesu.
 • Prezydent ALK prof. Andrzej K. Koźmiński otrzymał nagrodę środowiskową „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2019", przyznawaną przez reprezentację polskich uczelni. Znalazł się też wśród laureatów rankingu ośrodka THINKTANK – „Kogo słucha polski biznes?” 2019. Wyróżnia on największe autorytety biznesu, m.in. osoby najczęściej cytowane w prasie branżowej i wyszukiwane w sieci.
 • Jubileusz 30-lecia programu MBA. Społeczność absolwentów ALK z tytułem MBA to ponad 5 tysięcy osób. 
 • Funkcję Rektora Akademii Leona Koźmińskiego obejmuje prof. Grzegorz Mazurek, wybrany przez Radę Powierniczą i Senat ALK na kadencję 2020-2024. Dotychczasowy Rektor, prof. Witold Bielecki zostaje Prezydentem ALK, a prof. Andrzej Koźmiński – Honorowym Prezydentem ALK. 
 • Uczelnia znalazła się w pierwszej edycji Positive Impact Rating jako jedna z 30 uczelni biznesowych na świecie i jedyna z Polski.
 • Jako pierwsza uczelnia w Polsce ogłosiła również Cele Zrównoważonego Rozwoju – własny program opracowany na lata 2020-2030, złożony z 6 spośród 17 celów z Rezolucji ONZ. 
 • ALK otrzymała certyfikację Business School Impact System (BSIS), pokazującą realny wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne. 
 • W obliczu pandemii koronawirusa transformacja cyfrowa uczelni nabrała tempa. Akademia na wszystkich poziomach i trybach studiów z powodzeniem realizowała proces kształcenia w formule online. 
 • Akademia Leona Koźmińskiego dołączyła do grona czołowych szkół biznesu na świecie, tworzących Konsorcjum EMBA - Executive MBA Consortium for Global Business Innovation. 
 • Uczelnia została członkiem organizacji RRBM - Responsible Research for Business and Management, wirtualnej organizacji i wspólnoty naukowców z całego świata.
 • W ofercie uczelni pojawiły się też nowe programy, w tym ekonomia zmian klimatycznych (zakres na ekonomii I stopnia), zasady zrównoważonego rozwoju dla biznesu (studia podyplomowe). 
 • Do oferty edukacyjnej uczelni zostały wprowadzone programy realizowane w formie online: zarządzenie I i II stopnia oraz studia podyplomowe i szkolenia w wybranych obszarach.  
 • Akademia otrzymała tytuł Marka Godna Zaufania 2021 w kategorii „Edukacja biznesu”, przyznawany głosami polskich przedsiębiorców i menedżerów.
 • Swą działalność rozpoczęło oficjalnie Biuro ds. Dobrostanu.
 • Sportowcy ALK zostali zakwalifikowani do Narodowej Reprezentacji Akademickiej.
 • ALK zaczęła korzystać z odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne, a na dachu uczelni stanęła pasieka.
 • W obliczu pandemii COVID-19 ze względu na bezpieczeństwo społeczności ALK dominowało kształcenie w trybie hybrydowym i zdalnym.
 • W obliczu inwazji na Ukrainę i w geście solidarności z Ukraińcami na terenie uczelni funkcjonował interwencyjny, w pełni oparty na wolontariacie, punkt wsparcia dla uchodźców.
 • Na kolejne 5 lat otrzymaliśmy akredytację AACSB Association to Advance Collegiate Schools of Business I tym samym niezmiennie pozostajemy w gronie ok. stu elitarnych szkół biznesu na świecie, które posiadają tzw. akredytację „potrójnej korony" (EQUIS, AMBA i AACSB).
 • ALK po raz pierwszy w historii została liderem rankingu „Financial Times” Executive Education Open w Europie Środkowej (na świecie: miejsce 64).
 • Nasza Akademia w międzynarodowym zestawieniu Positive Impact Rating (PIR) awansowała do grupy uczelni konsekwentnie przekształcających swoją politykę i sposób kształcenia pod kątem ochrony planety i jej mieszkańców. 
 • Kolegium Prawa ALK świętowało swój jubileusz 20-lecia powstania.
 • Prof. Andrzej K. Koźmiński, Prezydent Honorowy ALK, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Studenci ALK najlepszymi tenisistami i szachistami w Europie na Europejskich Igrzyskach Akademickich EUSA 
 • Odbył się I rajd górski - Koźmiński Beskid Trip z udziałem studentów i kadry naszej Akademii.
 • Pierwsze zbiory miodu ALK z uli zainstalowanych na dachu uczelni
 • Prof. Eric Cornuel, Prezydent European Foundation for Management Development (EFMD), otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego.
 • Żelazny Koźmiński - Akademia utworzyła własny kapitał żelazny - pierwszy w polskim środowisku akademickim. Wypracowane zyski posłużą do wspierania rozwoju młodych pokoleń, kadry akademickiej oraz badań naukowych.
 • ALK znalazła się w rankingu THE Times Higher Education Impact wśród uczelni z całego świata, które realizując globalne cele zrównoważonego rozwoju, wywierają pozytywny wpływ na przyszłość.
 • Akademia otrzymała wyróżnienie od UN Global Compact Network Poland za działania na rzecz ochrony klimatu.
 • Ruszył program Kozminski@TopHighSchool, którego celem jest współpraca uczelni z najlepszymi liceami i technikami w Polsce.
 • Akademia Leona Koźmińskiego wspólnie z Microsoft zorganizowała konferencję nt. „ChatGPT w edukacji – ewolucja czy rewolucja?”. 
 • Świętujemy 30-lecie powstania naszej Akademii. Z tej okazji m.in. została wydana książka „Przyszłość jest dziś. Trendy kształtujące biznes, społeczeństwo i przywództwo”, przygotowana przez 60 wybitnych naukowców i naukowczyń z naszej Akademii.
 • Zakopaliśmy kapsułę czasu z listem do przyszłej społeczności Akademii Leona Koźmińskiego oraz przedmiotami charakterystycznymi dla dzisiejszych czasów. Jej otwarcie nastąpi za 20 lat.