prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Katedra Zarządzania W Społeczeństwie Sieciowym
Profesor

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak specjalizuje się w strategii organizacji z branży technologicznej (internetowej) i w badaniu społeczności otwartej współpracy. Ma magisterium (2000), doktorat (2004), habilitację (2009) i profesurę (2014) z zarządzania, a także habilitację (2019) z socjologii. W 2020 r. został najmłodszym członkiem korespondentem PAN z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w historii. Od 2015 pracuje jako faculty associate w Berkman-Klein Center for Internet and Society na Uniwersytecie Harvarda. Najważniejsze dłuższe (semestr lub dłużej) staże badawcze: Cornell University (2004-2005), Harvard (2007, 2011-2012, 2015-2016), University of California Berkeley (2008), MIT (2015-2016, 2019-2020), Universidad Complutense de Madrid (2019). Najważniejsze książki: "The New Knowledge Workers" (2012, Edward Elgar), "Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia" (2014, Stanford University Press), "Thick Big Data: Doing Digital Social Sciences" (2020, Oxford University Press), "Collaborative Society" (2020, MIT Press, z A. Przegalińską, książka uznana przez tygodnik "Polityka" za jedną z dwudziestu najważniejszych książek roku, pomagających zrozumieć świat). Najważniejsze nagrody: 2020 Nagroda Prezesa Rady Ministrów, 2016 Nagroda Prezesa PAN, 2015 Dorothy Lee Award, 2010 nagroda Ministra Nauki, 2009 nagroda dla młodych naukowców tygodnika "Polityka". Realizowane granty: 2021 Maestro (2020/38/A/HS6/00066) na temat wykrywania botów dezinformacyjnych; 2021 Gospostrateg (Gospostrateg-II/0007/2020-00) na temat budowania zaufania do szczepień; 2020 Opus (2019/35/B/HS6/01056) na temat zaprzeczaniu zmianie klimatu w internecie; 2019 Bekker (PPN/BEK/2018/1/00009) na temat analizy sieci i etnografii cyfrowej; 2018 Uwertura (2018/28/U/HS4/00146) na temat alternatywnych systemów tworzenia wiedzy; 2015 Opus (UMO-2015/19/B/HS4/03223) na temat kultury zawodowej prawników; 2013 Sonata Bis (UMO-2012/05/E/HS4/01498) na temat norm kulturowych w społecznościach otwartej współpracy; 2011 Mobilność (622/MOB/2011/0) na temat praktyk organizacyjnych w otwartej współpracy.

Publikacje w czasopismach naukowych:

Turki H., Hadj Taieb M., Shafee T., Lubiana T., JEMIELNIAK D., Aouicha M., Labra Gayo J., Youngstrom E., Banat M., Das D. (2022), "Representing COVID-19 information in collaborative knowledge graphs: The case of Wikidata", SEMANTIC WEB, vol. 13, no. 2, s. 233-264, afiliacja: ALK.

Neff T., JEMIELNIAK D. (2022), "How are public spheres transnational? Comparing news and social media networks during the madrid climate talks", NEW MEDIA & SOCIETY, online, s. 1-26, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., SŁAWSKA A., Wilamowski M. (2022), "COVID-19 effect on the gender gap in academic publishing", JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE, online, s. 1-6, afiliacja: ALK.

Okunoye B., Ning S., JEMIELNIAK D. (2022), "Searching for HIV and AIDS Health Information in South Africa, 2004-2019: Analysis of Google and Wikipedia Search Trends", JMIR Formative Research, online, s. 1-8, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Wilamowski M., Banasik-Jemielniak N. (2021), "Psychology and Wikipedia: Measuring Psychology Journals’ Impact by Wikipedia Citations", SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW, online, s. 1-19, afiliacja: ALK.

STASIK A., JEMIELNIAK D. (2021), "Public involvement in risk governance in the internet era: impact of new rules of building trust and credibility", JOURNAL OF RISK RESEARCH, online, s. online, afiliacja: ALK.

Chrzanowski J., Sołek J., Fendler W., JEMIELNIAK D. (2021), "Assessing Public Interest Based on Wikipedia’s Most Visited Medical Articles During the SARS-CoV-2 Outbreak: Search Trends Analysis", JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH, Vol 23, No 4, s. online, afiliacja: ALK.

Banasik-Jemielniak N., JEMIELNIAK D., Pędzich W. (2021), "Intercessory Rote Prayer, Life Longevity and the Mortality of Roman Catholic Bishops: An Exploratory Study", JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, online, s. online, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2021), "Collaborative Society Needs Institutional Support", She Ji, vol.7 issue2, s. 171-172, afiliacja: ALK.

Fariello G., JEMIELNIAK D., Sulkowski A. (2021), "Does Godwin’s law (rule of Nazi analogies) apply in observable reality? An empirical study of selected words in 199 million Reddit posts", NEW MEDIA & SOCIETY, online, s. online, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., KREMPOVYCH Y. (2021), "An analysis of AstraZeneca COVID-19 vaccine misinformation and fear mongering on Twitter", PUBLIC HEALTH, vol.200, s. 4-6, afiliacja: ALK.

CHEŁKOWSKI T., JEMIELNIAK D., Macikowski K. (2021), "Free and Open Source Software organizations: A large-scale analysis of code, comments, and commits frequency", PLOS ONE, online, s. online, afiliacja: ALK.

Neff T., Kaiser J., Pasquetto I., JEMIELNIAK D., Dimitrakopoulou D., Grayson S., Gyenes N., Ricaurte P., Ruiz-Soler J., Zhang A. (2021), "Vaccine hesitancy in online spaces: A scoping review of the research literature, 2000-2020", Harvard Kennedy School Misinformation Review, Volume 2, Issue 5, s. online, afiliacja: ALK.

Ciesielska M., JEMIELNIAK D. (2021), "Fairness in digital sharing legal professional attitudes towards digital piracy and digital commons", JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, online, s. online, afiliacja: ALK.

Roth S., Mills A., Lee B., JEMIELNIAK D. (2021), "Theories are Methods. Or are they? Methodological options for organization and management research", JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, online, s. online, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Rychwalska A., Talaga S., Ziembowicz K. (2021), "Wikiproject Tropical Cyclones: The most successful crowd-sourced knowledge project with near real-time coverage of extreme weather phenomena", Weather and Climate Extremes, Vol. 33, s. online, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2020), "Researching Social Networks: Opportunities and Challenges", Frontiers in Human Dynamics, vol. 2, art. 1, s. 1-3, afiliacja: ALK.

CIECHANOWSKI L., JEMIELNIAK D., Gloor P. (2020), "TUTORIAL: AI research without coding: The art of fighting without fighting: Data science for qualitative researchers", JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, vol. 117, s. 322-330, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Hergueux  J. (2019), "Should digital files be considered a commons? Copyright infringement in the eyes of lawyers", INFORMATION SOCIETY, vol. 35, no. 4, s. 198–215, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2019), "Wikipedia: Why is the common knowledge resource still neglected by academics?", GIGASCIENCE, Vol. 8, Issue 12, s. giz139, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Masukume G., Wilamowski M. (2019), "The Most Influential Medical Journals According to Wikipedia: Quantitative Analysis", JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH, vo. 21, issue 1, s. e11429, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2018), "Socjologia 2.0: o potrzebie łączenia big data z etnografią cyfrową, wyzwaniach jakościowej socjologii cyfrowej i systematyzacji pojęć", STUDIA SOCJOLOGICZNE, 2 (229), s. 7-29, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D., STASIK A. (2018), "Anecdotal evidence: understanding organizational reality through organizational humorous tales ", HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH, 31(3), s. 539-561, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Wilamowski M. (2017), "Cultural Diversity of Quality of Information on Wikipedias", JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 68, 10, s. 2460–2470, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Aibar E. (2016), "Bridging the Gap Between Wikipedia and Academia", JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 67(7), s. 1773–1776, afiliacja: ALK.

Gloor P., JEMIELNIAK D., CHEŁKOWSKI T. (2016), "Inequalities in Open Source Software Development: Analysis of Contributor's Commits in Apache Software Foundation Projects", PLOS ONE, 11(4), s. -, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2016), "Breaking the glass ceiling on Wikipedia", FEMINIST REVIEW, 113(1), s. 103-108, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2016), "Cross-cultural management and digital societies: Magala’s lasting contribution to the emerging research field", JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 29 (1), s. 108-115, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2016), "Wikimedia movement governance: the limits of a-hierarchical organization", JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 29(3), s. 361-378, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Greenwood D. (2015), "Wake Up or Perish: Neo-Liberalism, the Social Sciences, and Salvaging the Public University", CULTURAL STUDIES - CRITICAL METHODOLOGIES (CSCM), 15, 1, s. 72-82, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Kobus M. (2014), "Ekonomia daru i społeczności otwartej współpracy– nowe kierunki badań społecznych", E-MENTOR, 4 (56), s. 4-9, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2014), "Komu bije dzwon? Czemu warto badać prawa potęgowe?", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XV, 11 cz.I, s. 287-296, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2014), "Stu prawników na dnie morza: raport z badań terenowych prawników na Harvardzie", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 22, 2(125), s. 111-117, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2014), "A Neoliberal Takeover of Polish Higher Education", GLOBAL DIALOGUE, Volume 4, Issue 2, s. 40-41, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2013), "Netnografia, czyli etnografia wirtualna - nowa forma badań etnograficznych", PRAKSEOLOGIA, 154, s. 97-116, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2013), "Cifrovoje obrazovanije - szansy i vyzovy ", ECONOMICS ENTERPRISE ENVIRONMENT, 3, 55, s. 84-87, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Kostera M. (2010), "Narratives Of Irony And Failure In Ethnographic Work", CANADIAN JOURNAL OF ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DE L ADMINISTRATION, 27, 4 , s. 335-347, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2010), "Revisiting the role of trust in cooperation: professional cultures", CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO, 31, 31, s. 75-87, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Postuła A., Hunter C. (2010), "Temporal and Spatial Shifts within Playful Work", JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 23, 1, s. 87-102, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2010), "W obronie biurokracji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(103), s. 72-79, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2009), "Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji", E-MENTOR, 30, 3, s. 4-13, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2009), "Time as symbolic currency in knowledge work", INFORMATION AND ORGANIZATION, 9, s. 277-293, afiliacja: ALK.

LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2008), "Sources of Uncertainty in Project Management: A ‘Real Life’ Account", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 4, 5, s. 143-150, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Zarządzanie pracownikami wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech", STUDIA I PRACE UE W KRAKOWIE. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM., 1, s. 511-520, afiliacja: WSPIZ.

JEMIELNIAK D. (2008), "Software engineers or artists? Programmers' identity choices", TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY, 1, 7, s. 20-36, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2008), "Engineers or artists – programmers’ identity choices", TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY, 7, 1, s. 20-36, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2008), "Changes in temporal approaches at workplace", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES, 3, 1, s. 59-66, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., CHROSTOWSKI A. (2008), "Action Research w teorii organizacji i zarządzania", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 131, 1, s. 41-56, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2007), "Managers as lazy, stupid careerists? Contestation and stereotypes among software engineers", JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 20(4), s. 491-508, afiliacja: WSPIZ.

JEMIELNIAK D. (2007), "Eksperci kontra menedżerowie", PRAKSEOLOGIA, 147, s. 189-207, afiliacja: WSPIZ.

JEMIELNIAK D. (2007), "Chodzący ideał? recenzja: Projektowanie ideału", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s. ---, afiliacja: WSPIZ.

JEMIELNIAK D. (2007), "Menedżerowie w oczach informatyków", PRAKSEOLOGIA, 147, s. 189-207, afiliacja: WSPIZ.

LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2007), "(Dis)trust in Software Projects: A Thrice Told Tale. On Dynamic Relationships between Software Engineers, IT Project Managers, and Customers", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 3(1) , s. 117-125, afiliacja: WSPIZ.

JEMIELNIAK D. (2006), "Managing Creativity in Organizations", SCANDINAVIAN JOURNAL OF MANAGEMENT, 22, s. 176, afiliacja: WSPIZ.

JEMIELNIAK D. (2006), "The Management Science as a Practical Field: In Support of Action Research", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF KNOWLEDGE, CULTURE AND CHANGE MANAGEMENT, 6, s. 163-170, afiliacja: WSPIZ.

JEMIELNIAK D. (2005), "Kultura - zawody i profesje ", PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH SGH, 3(32), s. 7-22, afiliacja: WSPIZ.

JEMIELNIAK D. (2002), "Kultura - odkrywana czy konstruowana?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(55), s. 28-30, afiliacja: WSPIZ.

LAM J., JEMIELNIAK D. (1999), "Identity in a Time of Change", KNOWLEDGE TRANFER, 2, 2, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

JEMIELNIAK D., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2020), "Społeczeństwo współpracy", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2020), "Collaborative Society", MIT Press, Cambridge, MA, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2020), "Thick Big Data: Doing Digital Social Sciences", Oxford University Press, Oxford, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2019), "Socjologia internetu", Wydawnictwo Naukowe Scholar, afiliacja: ALK.

PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2015), "Klasyka teorii zarządzania. Ćwiczenia, przykłady, testy", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), "Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2014), "Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia", Stanford University Press, Stanford, afiliacja: ALK.

WIŚNIEWSKA H., JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A., JENDRYCH E. (2014), "Management Matters", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Zasady zarządzania", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2013), "Życie wirtualnych dzikich", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D. (2013), "The New Principles of Management", Peter Lang Publishing Group, Frankfurt am Main, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2012), "Zarzadzanie wiedzą", OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2012), "The New Knowledge Workers", Edward Elgar Publishing, Cheltenham, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., CHROSTOWSKI A. (2011), "Skuteczne doradztwo strategiczne: metoda Action Research w praktyce", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Jajdelski  W., Oberda G., Rutkowski P. (2010), "Język angielski. Vademecum. Gramatyka i słownictwo", TELBIT, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., Buyanov  V., Khachaturov A. (2010), "Osnovy upravlienija. Ucziebnik dlia vysszich ucziebnych zaviedienij", MOSKIEWSKA AKADEMIA EKONOMII I PRAWA, Moskwa, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Labenz P., Fihel M. (2010), "Angielski. Słownik pułapek językowych", WIEDZA POWSZECHNA, Warszawa, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2008), "Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

JEMIELNIAK D. (2008), "Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech.", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2005), "Zarządzanie - teoria i praktyka od podstaw", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

JEMIELNIAK D., JAJDELSKI W. (2004), "Encyklopedia języka angielskiego", Wydawnictwo Literackie, Kraków, afiliacja: WSPIZ.

JEMIELNIAK D. (2003), "Angielski - sztuka unikania błędów", WIEDZA POWSZECHNA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.  

Redakcja monografii:

JEMIELNIAK D., CIESIELSKA M. (red.), (2018), "Qualitative Methodologies in Organization Studies. Volume II: Methods and Possibilities", Palgrave Macmillan, afiliacja: ALK.

CIESIELSKA M., JEMIELNIAK D. (red.), (2018), "Qualitative Methodologies in Organization Studies. Volume I: Theories and New Approaches", Palgrave Macmillan, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Miłkowski M. (red.), (2014), "Wielki słownik angielsko - polski. Tom I", WIEDZA POWSZECHNA, Warszawa, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Miłkowski M. (red.), (2014), "Wielki słownik angielsko - polski. Tom II", WIEDZA POWSZECHNA, Warszawa, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (red.), (2014), "Legal Professions at the Crossroads", PETER LANG, New York, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (red.), (2014), "The Laws of the Knowledge Workplace. Changing Roles and the Meaning of Work in Knowledge-Intensive Environments", ASHGATE, Burlington, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Marks A. (red.), (2012), "Managing Dynamic Technology-Oriented Business: High-Tech Organizations and Workplaces", BUSINESS SCIENCE REFERENCE, Hershey-London-Melbourne-Singapore, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (red.), (2012), "Badania jakościowe: Metody i narzędzia", PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (red.), (2012), "Badania jakościowe: Podejścia i teorie", PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Kociatkiewicz J. (red.), (2009), "Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations", INFORMATION SCIENCE REFERENCE, Hershey, New York, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Kociatkiewicz J. (red.), (2008), "Management Practices in High-tech Environments", INFORMATION SCIENCE REFERENCE, New York, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (red.), (2008), "Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

JEMIELNIAK D., STASIK A. (2021), "Thick Big Data: Development of Mixed Methods for Study of Wikipedia Working Practices", w: Gillian Symon, Katrina Pritchard, Christine Hine (red.), Research Methods for Digital Work and Organization, Oxford University Press, Oxford, s. 210-228, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2020), "Wikipedia as a Role-Playing Game, or Why Some Academics Do Not Like Wikipedia ", w: J. Reagle, J. Koerner (red.), Wikipedia @ 20: Stories of an Incomplete Revolution , MIT Press, s. 151-157, afiliacja: ALK.

RODAK O., Raburski T., JEMIELNIAK D. (2019), "Wiki as a mediating technology of organization", w: T. Beyes, R. Holt, C. Pias (red.), The Oxford Handbook of Media, Technology, and Organization Studies, Oxford University Press, Oxford, s. 488-497, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D. (2018), "Wikipedia (encyclopedic entry)", w: Barney Warf (red.), The SAGE Encyclopedia of the Internet, SAGE Publications, London - Thousand Oaks, s. ???, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2015), "Naturally Emerging Regulation and the Danger of Delegitimizing Conventional Leadership: Drawing on the Example of Wikipedia", w: H. Bradbury (red.), The SAGE Handbook of Action Research, SAGE PUBLICATIONS LTD, Londyn, s. 523-529, afiliacja: ALK.

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D. (2015), "Jakościowe metody badawcze interakcji wirtualnych", w: M. Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE, Warszawa, s. 93-105, afiliacja: ALK.

KRZYWORZEKA P., JEMIELNIAK D. (2014), "Władza w międzyorganizacyjnych relacjach", w: Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, s. 69-89, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2014), "Introducing the Laws of the Knowledge Workplace", w: Dariusz Jemielniak (red.), The Laws of the Knowledge Workplace. Changing Roles and the Meaning of Work in Knowledge-Intensive Environments, ASHGATE, Burlington, s. 1-9, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2014), "Lawyers at the crossroads", w: Dariusz Jemielniak (red.), Legal Professions at the Crossroads, PETER LANG, s. 8-14, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Raburski T. (2014), "Liquid Collaboration", w: Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera (red.), Liquid Organization: Zygmunt Bauman and Organization Theory (Routledge Studies in Management, Organizations and Society), Routledge, s. 85-103, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Marks A. (2012), "Preface: High-tech environments: To boldly go", w: Dariusz Jemielniak, Abigail Marks (red.), Managing Dynamic Technology-Oriented Business: High-Tech Organizations and Workplaces, BUSINESS SCIENCE REFERENCE, Hershey-London-Melbourne-Singapore, s. XIII-XVI, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2012), "Różnorodność metod i narzędzi w badaniach jakościowych", w: Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe: Metody i narzędzia, PWN, Warszawa, s. IX-XVII, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2012), "Czym są badania jakościowe?", w: Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe: Podejścia i teorie, PWN, Warszawa, s. IX-XVI, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2011), "Dylematy Dilberta - o postrzeganiu menedżerów przez programistów", w: Kieżun W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 263-284, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Skolik S. (2011), "Otwartość i zaufanie w organizacji opartej na wolnych licencjachna przykładzie wikipedii", w: Piotr Sochaczewski (red.), W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU, Białystok, s. 92-104, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2011), "Internacjonalizacja po polsku – tworzenie kultury ustawicznego doskonalenia ", w: Waldemar Martyniuk (red.), Internacjonalizacja szkół wyższych, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, s. 57-66, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., KRZYWORZEKA P. (2011), "Cyfrowa edukacja - szansa i wyzwanie", w: Piotr Zbieranek (red.), Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Polsce? , INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, Gdańsk, s. 101-106, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2010), "Menedżer o tysiącu twarzy", w: Hatch Mary Jo., Kostera M., Koźmiński A. K. (red.), Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, artysta, kapłan, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. ---, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., MAKOWSKI D. (2010), "Nauki organizacji i zarządzania jako wyodrębniona dziedzina nauk społecznych", w: J. Klich, M. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej – nowe wyzwania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. ---, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., MAKOWSKI D. (2009), "Organizacja i zarządzanie", w: Kautsch M., Klich J. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej – nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 21-46, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., Kociatkiewicz J. (2009), "Knowledge Management: Fad or Enduring Organizational Concept?", w: Jemielniak D, Kociatkiewicz J. (red.), Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations, INFORMATION SCIENCE REFERENCE, Hershey, s. 552-561, afiliacja: ALK.

CHROSTOWSKI A., JEMIELNIAK D. (2008), "Wiedza i refleksja - podejście action research", w: Koźmiński A. K., Jemielniak D. (red.), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 473-500, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2008), "Little Johnny and the Wizard of OS: The PC User as a Fool Hero", w: Kostera M. (red.), Organizational Olympians: Heroes and heroines of organizational myths, Palgrave, Londyn, s. 80-91, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2008), "Zarządzanie wiedzą – pojęcia podstawowe", w: Jemielniak D.,  Koźmiński A.K (red.), Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 19-44, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2008), " Little Johnny and the Wizard of OS: The PC User as a Fool Hero", w: Monika Kostera (red.), Organizational Olympians: Heroes and heroines of organizational myths, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s. 80-91, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D. (2007), "Zarządzanie wiedzą w powiązaniu z HPWS: zastosowanie w spółkach HIGH - TECH", w: Borkowska S. (red.), Systemy wysoce efektywnej pracy , IPISS INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, Warszawa, s. 00, afiliacja: WSPIZ.

JEMIELNIAK D. (2005), "Time for IT: Timing in Software Projects", w: Khosrow-Pour  Mehdi  (red.), Managing Modern Organizations with Information Technology, IRMA, Pittsburg, s. 1199-1201, afiliacja: WSPIZ.

JEMIELNIAK D. (1999), "Images of immortality", w: Colin Armistead, Julia Kiely (red.), Effective organisations - looking to the future, CASSELL, Londyn, s. , afiliacja: Inna.

JEMIELNIAK D. (1998), " Wybrane aspekty kulturowe zagadnienia tożsamosci", w: Wojciech Gasparski, Danuta Miller, Anna Lewicka-Strzałecka (red.), Analiza wybranych uwarunkowań procesu integracji Polski z Unią Europejską,  Fundacja "Wiedza i Działanie", s. , afiliacja: Inna.  

Członek Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia 2015-2021

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Escola S. A. 2018+

Członek Rady Centrum Nauki Kopernik 2012+

Chief Talent Officer Foap sp. z o. o. 2021+

Członek Zarządu Insta.Ling sp. z o. o. 2013+