prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Katedra Zarządzania W Społeczeństwie Sieciowym
Profesor

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak specjalizuje się w strategii organizacji z branży technologicznej (internetowej) i w badaniu społeczności otwartej współpracy. Ma magisterium (2000), doktorat (2004), habilitację (2009) i profesurę (2014) z zarządzania, a także habilitację (2019) z socjologii. W 2020 r. został najmłodszym członkiem korespondentem PAN z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w historii. Od 2015 pracuje jako faculty associate w Berkman-Klein Center for Internet and Society na Uniwersytecie Harvarda. Najważniejsze dłuższe (semestr lub dłużej) staże badawcze: Cornell University (2004-2005), Harvard (2007, 2011-2012, 2015-2016), University of California Berkeley (2008), MIT (2015-2016, 2019-2020), Universidad Complutense de Madrid (2019). Najważniejsze książki: "The New Knowledge Workers" (2012, Edward Elgar), "Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia" (2014, Stanford University Press), "Thick Big Data: Doing Digital Social Sciences" (2020, Oxford University Press), "Collaborative Society" (2020, MIT Press, z A. Przegalińską, książka uznana przez tygodnik "Polityka" za jedną z dwudziestu najważniejszych książek roku, pomagających zrozumieć świat). Najważniejsze nagrody: 2020 Nagroda Prezesa Rady Ministrów, 2016 Nagroda Prezesa PAN, 2015 Dorothy Lee Award, 2010 nagroda Ministra Nauki, 2009 nagroda dla młodych naukowców tygodnika "Polityka". Realizowane granty: 2021 Maestro (2020/38/A/HS6/00066) na temat wykrywania botów dezinformacyjnych; 2021 Gospostrateg (Gospostrateg-II/0007/2020-00) na temat budowania zaufania do szczepień; 2020 Opus (2019/35/B/HS6/01056) na temat zaprzeczaniu zmianie klimatu w internecie; 2019 Bekker (PPN/BEK/2018/1/00009) na temat analizy sieci i etnografii cyfrowej; 2018 Uwertura (2018/28/U/HS4/00146) na temat alternatywnych systemów tworzenia wiedzy; 2015 Opus (UMO-2015/19/B/HS4/03223) na temat kultury zawodowej prawników; 2013 Sonata Bis (UMO-2012/05/E/HS4/01498) na temat norm kulturowych w społecznościach otwartej współpracy; 2011 Mobilność (622/MOB/2011/0) na temat praktyk organizacyjnych w otwartej współpracy.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. JEMIELNIAK D., Wilamowski M., Banasik-Jemeilniak N. (2021), "Psychology and Wikipedia: Measuring Psychology Journals’ Impact by Wikipedia Citations", SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW, online, s. 1-19, afiliacja: ALK.

 

 1. STASIK A., JEMIELNIAK D. (2021), "Public involvement in risk governance in the internet era: impact of new rules of building trust and credibility", JOURNAL OF RISK RESEARCH, online, s. online, afiliacja: ALK.

 

 1. Chrzanowski J., Sołek J., Fendler W., JEMIELNIAK D. (2021), "Assessing Public Interest Based on Wikipedia’s Most Visited Medical Articles During the SARS-CoV-2 Outbreak: Search Trends Analysis", JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH, Vol 23, No 4, s. online, afiliacja: ALK.

 

 1. Banasik-Jemeilniak N., JEMIELNIAK D., Pędzich W. (2021), "Intercessory Rote Prayer, Life Longevity and the Mortality of Roman Catholic Bishops: An Exploratory Study", JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, online, s. online, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2020), "Researching Social Networks: Opportunities and Challenges", Frontiers in Human Dynamics, vol. 2, art. 1, s. 1-3, afiliacja: ALK.

 

 1. CIECHANOWSKI L., JEMIELNIAK D., Gloor P. (2020), "TUTORIAL: AI research without coding: The art of fighting without fighting: Data science for qualitative researchers", JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, vol. 117, s. 322-330, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Hergueux  J. (2019), "Should digital files be considered a commons? Copyright infringement in the eyes of lawyers", INFORMATION SOCIETY, vol. 35, no. 4, s. 198–215, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2019), "Wikipedia: Why is the common knowledge resource still neglected by academics?", GIGASCIENCE, Vol. 8, Issue 12, s. giz139, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Masukume G., Wilamowski M. (2019), "The Most Influential Medical Journals According to Wikipedia: Quantitative Analysis", JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH, vo. 21, issue 1, s. e11429, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2018), "Socjologia 2.0: o potrzebie łączenia big data z etnografią cyfrową, wyzwaniach jakościowej socjologii cyfrowej i systematyzacji pojęć", STUDIA SOCJOLOGICZNE, 2 (229), s. 7-29, afiliacja: ALK.

 

 1. PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D., STASIK A. (2018), "Anecdotal evidence: understanding organizational reality through organizational humorous tales ", HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH, 31(3), s. 539-561, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Wilamowski M. (2017), "Cultural Diversity of Quality of Information on Wikipedias", JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 68, 10, s. 2460–2470, afiliacja: ALK.

 

 1. Bielec A., JEMIELNIAK D., Skowron B. (2017), "Innowacje, nowe technologie, zaufanie i unikanie sytuacji niepewnych: refleksje po konferencji „Polish Scientific Networks”", NAUKA, 2, s. 47-56, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Bielec A. (2017), "Kierunki reformy Polskiej Akademii Nauk i Akademii Młodych Uczonych", NAUKA, 2, s. 25-45, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Aibar E. (2016), "Bridging the Gap Between Wikipedia and Academia", JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 67(7), s. 1773–1776, afiliacja: ALK.

 

 1. Gloor P., JEMIELNIAK D., CHEŁKOWSKI T. (2016), "Inequalities in Open Source Software Development: Analysis of Contributor's Commits in Apache Software Foundation Projects", PLOS ONE, 11(4), s. -, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2016), "Breaking the glass ceiling on Wikipedia", FEMINIST REVIEW, 113(1), s. 103-108, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2016), "Cross-cultural management and digital societies: Magala’s lasting contribution to the emerging research field", JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 29 (1), s. 108-115, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2016), "Wikimedia movement governance: the limits of a-hierarchical organization", JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 29(3), s. 361-378, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Greenwood D. (2015), "Wake Up or Perish: Neo-Liberalism, the Social Sciences, and Salvaging the Public University", CULTURAL STUDIES - CRITICAL METHODOLOGIES (CSCM), 15, 1, s. 72-82, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Kobus M. (2014), "Ekonomia daru i społeczności otwartej współpracy– nowe kierunki badań społecznych", E-MENTOR, 4 (56), s. 4-9, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2014), "Komu bije dzwon? Czemu warto badać prawa potęgowe?", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XV, 11 cz.I, s. 287-296, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2014), "Stu prawników na dnie morza: raport z badań terenowych prawników na Harvardzie", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 22, 2(125), s. 111-117, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2014), "A Neoliberal Takeover of Polish Higher Education", GLOBAL DIALOGUE, Volume 4, Issue 2, s. 40-41, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2013), "Netnografia, czyli etnografia wirtualna - nowa forma badań etnograficznych", PRAKSEOLOGIA, 154, s. 97-116, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2013), "Cifrovoje obrazovanije - szansy i vyzovy ", ECONOMICS ENTERPRISE ENVIRONMENT, 3, 55, s. 84-87, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Kostera M. (2010), "Narratives Of Irony And Failure In Ethnographic Work", CANADIAN JOURNAL OF ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DE L ADMINISTRATION, 27, 4 , s. 335-347, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2010), "Revisiting the role of trust in cooperation: professional cultures", CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO, 31, 31, s. 75-87, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Postuła A., Hunter C. (2010), "Temporal and Spatial Shifts within Playful Work", JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 23, 1, s. 87-102, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2010), "W obronie biurokracji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(103), s. 72-79, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2009), "Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji", E-MENTOR, 30, 3, s. 4-13, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2009), "Time as symbolic currency in knowledge work", INFORMATION AND ORGANIZATION, 9, s. 277-293, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2008), "Sources of Uncertainty in Project Management: A ‘Real Life’ Account", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 4, 5, s. 143-150, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Zarządzanie pracownikami wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech", STUDIA I PRACE UE W KRAKOWIE. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM., 1, s. 511-520, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2008), "Software engineers or artists? Programmers' identity choices", TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY, 1, 7, s. 20-36, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2008), "Engineers or artists – programmers’ identity choices", TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY, 7, 1, s. 20-36, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2008), "Changes in temporal approaches at workplace", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES, 3, 1, s. 59-66, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., CHROSTOWSKI A. (2008), "Action Research w teorii organizacji i zarządzania", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 131, 1, s. 41-56, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2007), "Managers as lazy, stupid careerists? Contestation and stereotypes among software engineers", JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 20(4), s. 491-508, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2007), "Eksperci kontra menedżerowie", PRAKSEOLOGIA, 147, s. 189-207, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2007), "Chodzący ideał? recenzja: Projektowanie ideału", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s. ---, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2007), "Menedżerowie w oczach informatyków", PRAKSEOLOGIA, 147, s. 189-207, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2007), "(Dis)trust in Software Projects: A Thrice Told Tale. On Dynamic Relationships between Software Engineers, IT Project Managers, and Customers", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 3(1) , s. 117-125, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2006), "Managing Creativity in Organizations", SCANDINAVIAN JOURNAL OF MANAGEMENT, 22, s. 176, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2006), "The Management Science as a Practical Field: In Support of Action Research", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF KNOWLEDGE, CULTURE AND CHANGE MANAGEMENT, 6, s. 163-170, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2005), "Kultura - zawody i profesje ", PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH SGH, 3(32), s. 7-22, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2002), "Kultura - odkrywana czy konstruowana?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(55), s. 28-30, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. LAM J., JEMIELNIAK D. (1999), "Identity in a Time of Change", KNOWLEDGE TRANFER, 2, 2, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

 

Monografie:

 

 1. JEMIELNIAK D., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2020), "Społeczeństwo współpracy", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2020), "Collaborative Society", MIT Press, Cambridge, MA, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2020), "Thick Big Data: Doing Digital Social Sciences", Oxford University Press, Oxford, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2019), "Socjologia internetu", Wydawnictwo Naukowe Scholar, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Dickens C., Komerski G., Fihel M. (2016), "Opowieść wigilijna z angielskim", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Fihel M., Komerski G., Polak M. (2016), "Opowiadania Edgara Allana Poe z angielskim", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Doyle A., Fihel M., Komerski G., Polak M. (2016), "Przygody Sherlocka Holmesa z angielskim", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Fihel M., Komerski G. (2016), "Błękitny zamek z angielskim", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Fihel M. (2016), "Baśnie Hansa Christiana Andersena z angielskim", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Oberda G., Komerski G., Fihel M. (2015), "Opowiadania autora Wielkiego Gatsby'ego z angielskim", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Komerski G., Barrie J., Fihel M. (2015), "Piotruś Pan z angielskim", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Komerski G., Polak M., Fihel M., Shelley M. (2015), "Frankenstein z angielskim", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2015), "Klasyka teorii zarządzania. Ćwiczenia, przykłady, testy", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), "Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Oberda G., Komerski G., Jerome J., Fihel M. (2015), "Trzech panów w łódce (nie licząc psa) z angielskim", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2014), "Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia", Stanford University Press, Stanford, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Fihel M., Komerski G. (2014), "Czarnoksiężnik z krainy Oz z angielskim", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Fihel M., Komerski G., Polak M. (2014), "Portret Doriana Graya z angielskim", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Zasady zarządzania", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKA H., JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A., JENDRYCH E. (2014), "Management Matters", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2013), "Życie wirtualnych dzikich", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Fihel M., Komerski G. (2013), "Wielki Gatsby z angielskim", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D. (2013), "The New Principles of Management", Peter Lang Publishing Group, Frankfurt am Main, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2012), "Zarzadzanie wiedzą", OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Fihel M. (2012), "Sherlock Holmes i Pies Baskerville'ów... z angielskim", TELBIT, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2012), "The New Knowledge Workers", Edward Elgar Publishing, Cheltenham, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., CHROSTOWSKI A. (2011), "Skuteczne doradztwo strategiczne: metoda Action Research w praktyce", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., Buyanov  V., Khachaturov A. (2010), "Osnovy upravlienija. Ucziebnik dlia vysszich ucziebnych zaviedienij", MOSKIEWSKA AKADEMIA EKONOMII I PRAWA, Moskwa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Fihel M. (2010), "Przygody Sherlocka Holmesa… z angielskim!", TELBIT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Labenz P., Fihel M. (2010), "Angielski. Słownik pułapek językowych", WIEDZA POWSZECHNA, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Jajdelski  W., Oberda G., Rutkowski P. (2010), "Język angielski. Vademecum. Gramatyka i słownictwo", TELBIT, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Fihel M. (2009), "Przygody Hucka Finna... z angielskim", TELBIT, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JEMIELNIAK D., Ostrowska S. (2008), "Trzech panów w łódce... z angielskim!", TELBIT, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2008), "Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2008), "Wojna światów... z angielskim!", TELBIT, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2008), "Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech.", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2005), "Zarządzanie - teoria i praktyka od podstaw", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JEMIELNIAK D., JAJDELSKI W. (2004), "Encyklopedia języka angielskiego", Wydawnictwo Literackie, Kraków, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2003), "Angielski - sztuka unikania błędów", WIEDZA POWSZECHNA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Redakcja monografii:

 

 1. JEMIELNIAK D., CIESIELSKA M. (red.), (2018), "Qualitative Methodologies in Organization Studies. Volume II: Methods and Possibilities", Palgrave Macmillan, afiliacja: ALK.

 

 1. CIESIELSKA M., JEMIELNIAK D. (red.), (2018), "Qualitative Methodologies in Organization Studies. Volume I: Theories and New Approaches", Palgrave Macmillan, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Miłkowski M. (red.), (2014), "Wielki słownik angielsko - polski. Tom I", WIEDZA POWSZECHNA, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Miłkowski M. (red.), (2014), "Wielki słownik angielsko - polski. Tom II", WIEDZA POWSZECHNA, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (red.), (2014), "Legal Professions at the Crossroads", PETER LANG, New York, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (red.), (2014), "The Laws of the Knowledge Workplace. Changing Roles and the Meaning of Work in Knowledge-Intensive Environments", ASHGATE, Burlington, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Marks A. (red.), (2012), "Managing Dynamic Technology-Oriented Business: High-Tech Organizations and Workplaces", BUSINESS SCIENCE REFERENCE, Hershey-London-Melbourne-Singapore, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (red.), (2012), "Badania jakościowe: Metody i narzędzia", PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (red.), (2012), "Badania jakościowe: Podejścia i teorie", PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Kociatkiewicz J. (red.), (2009), "Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations", INFORMATION SCIENCE REFERENCE, Hershey, New York, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Kociatkiewicz J. (red.), (2008), "Management Practices in High-tech Environments", INFORMATION SCIENCE REFERENCE, New York, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (red.), (2008), "Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. JEMIELNIAK D. (2020), "Wikipedia as a Role-Playing Game, or Why Some Academics Do Not Like Wikipedia ", w: J. Reagle, J. Koerner (red.), Wikipedia @ 20: Stories of an Incomplete Revolution , MIT Press, s. 151-157, afiliacja: ALK.

 

 1. RODAK O., Raburski T., JEMIELNIAK D. (2019), "Wiki as a mediating technology of organization", w: T. Beyes, R. Holt, C. Pias (red.), The Oxford Handbook of Media, Technology, and Organization Studies, Oxford University Press, Oxford, s. 488-497, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2015), "Naturally Emerging Regulation and the Danger of Delegitimizing Conventional Leadership: Drawing on the Example of Wikipedia", w: H. Bradbury (red.), The SAGE Handbook of Action Research, SAGE PUBLICATIONS LTD, Londyn, s. 523-529, afiliacja: ALK.

 

 1. PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D. (2015), "Jakościowe metody badawcze interakcji wirtualnych", w: M. Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE, Warszawa, s. 93-105, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Raburski T. (2014), "Liquid Collaboration", w: Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera (red.), Liquid Organization: Zygmunt Bauman and Organization Theory (Routledge Studies in Management, Organizations and Society), Routledge, s. 85-103, afiliacja: ALK.

 

 1. KRZYWORZEKA P., JEMIELNIAK D. (2014), "Władza w międzyorganizacyjnych relacjach", w: Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, s. 69-89, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2014), "Introducing the Laws of the Knowledge Workplace", w: Dariusz Jemielniak (red.), The Laws of the Knowledge Workplace. Changing Roles and the Meaning of Work in Knowledge-Intensive Environments, ASHGATE, Burlington, s. 1-9, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2014), "Lawyers at the crossroads", w: Dariusz Jemielniak (red.), Legal Professions at the Crossroads, PETER LANG, s. 8-14, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Marks A. (2012), "Preface: High-tech environments: To boldly go", w: Dariusz Jemielniak, Abigail Marks (red.), Managing Dynamic Technology-Oriented Business: High-Tech Organizations and Workplaces, BUSINESS SCIENCE REFERENCE, Hershey-London-Melbourne-Singapore, s. XIII-XVI, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2012), "Różnorodność metod i narzędzi w badaniach jakościowych", w: Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe: Metody i narzędzia, PWN, Warszawa, s. IX-XVII, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2012), "Czym są badania jakościowe?", w: Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe: Podejścia i teorie, PWN, Warszawa, s. IX-XVI, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2011), "Dylematy Dilberta - o postrzeganiu menedżerów przez programistów", w: Kieżun W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 263-284, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Skolik S. (2011), "Otwartość i zaufanie w organizacji opartej na wolnych licencjachna przykładzie wikipedii", w: Piotr Sochaczewski (red.), W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU, Białystok, s. 92-104, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2011), "Internacjonalizacja po polsku – tworzenie kultury ustawicznego doskonalenia ", w: Waldemar Martyniuk (red.), Internacjonalizacja szkół wyższych, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, s. 57-66, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., KRZYWORZEKA P. (2011), "Cyfrowa edukacja - szansa i wyzwanie", w: Piotr Zbieranek (red.), Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Polsce? , INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, Gdańsk, s. 101-106, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2010), "Menedżer o tysiącu twarzy", w: Hatch Mary Jo., Kostera M., Koźmiński A. K. (red.), Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, artysta, kapłan, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. ---, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., MAKOWSKI D. (2010), "Nauki organizacji i zarządzania jako wyodrębniona dziedzina nauk społecznych", w: J. Klich, M. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej – nowe wyzwania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. ---, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., MAKOWSKI D. (2009), "Organizacja i zarządzanie", w: Kautsch M., Klich J. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej – nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 21-46, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., Kociatkiewicz J. (2009), "Knowledge Management: Fad or Enduring Organizational Concept?", w: Jemielniak D, Kociatkiewicz J. (red.), Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations, INFORMATION SCIENCE REFERENCE, Hershey, s. 552-561, afiliacja: ALK.

 

 1. CHROSTOWSKI A., JEMIELNIAK D. (2008), "Wiedza i refleksja - podejście action research", w: Koźmiński A. K., Jemielniak D. (red.), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 473-500, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2008), " Little Johnny and the Wizard of OS: The PC User as a Fool Hero", w: Monika Kostera (red.), Organizational Olympians: Heroes and heroines of organizational myths, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s. 80-91, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2008), "Little Johnny and the Wizard of OS: The PC User as a Fool Hero", w: Kostera M. (red.), Organizational Olympians: Heroes and heroines of organizational myths, Palgrave, Londyn, s. 80-91, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2008), "Zarządzanie wiedzą – pojęcia podstawowe", w: Jemielniak D.,  Koźmiński A.K (red.), Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 19-44, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2007), "Zarządzanie wiedzą w powiązaniu z HPWS: zastosowanie w spółkach HIGH - TECH", w: Borkowska S. (red.), Systemy wysoce efektywnej pracy , IPISS INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, Warszawa, s. 00, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JEMIELNIAK D. (2005), "Time for IT: Timing in Software Projects", w: Khosrow-Pour  Mehdi  (red.), Managing Modern Organizations with Information Technology, IRMA, Pittsburg, s. 1199-1201, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JEMIELNIAK D. (1999), "Images of immortality", w: Colin Armistead, Julia Kiely (red.), Effective organisations - looking to the future, CASSELL, Londyn, s. , afiliacja: Inna.

 

JEMIELNIAK D. (1998), " Wybrane aspekty kulturowe zagadnienia tożsamosci", w: Wojciech Gasparski, Danuta Miller, Anna Lewicka-Strzałecka (red.), Analiza wybranych uwarunkowań procesu integracji Polski z Unią Europejską,  Fundacja "Wiedza i Działanie", s. , afiliacja: Inna

Członek Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia 2015-2021

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Escola S. A. 2018+

Członek Rady Centrum Nauki Kopernik 2012+

Chief Talent Officer Foap sp. z o. o. 2021+

Członek Zarządu Insta.Ling sp. z o. o. 2013+