alk

Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER

Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER jest międzynarodowym, niezależnym i interdyscyplinarnym instytutem naukowym. Jego celem jest prowadzenie badań nad procesem posocjalistycznej transformacji gospodarek krajów środkowo-wschodniej Europy i Azji oraz ich integracji z gospodarką światową, a także włączania się europejskich krajów posocjalistycznych do Unii Europejskiej. 

Centrum prowadzi studia porównawcze z zakresu społecznych i politycznych aspektów globalizacji w innych tzw. gospodarkach wyłaniających się (ang. emerging markets)