alk
Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER

Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER jest międzynarodowym, niezależnym i interdyscyplinarnym instytutem naukowym. Jego celem jest prowadzenie badań nad procesem posocjalistycznej transformacji gospodarek krajów środkowo-wschodniej Europy i Azji oraz ich integracji z gospodarką światową, a także włączania się europejskich krajów posocjalistycznych do Unii Europejskiej. 

Centrum prowadzi studia porównawcze z zakresu społecznych i politycznych aspektów globalizacji w innych tzw. gospodarkach wyłaniających się (ang. emerging markets) 

Kierownik Centrum
Kołodko G., prof.2
prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko
Sekretarz
prof. Tomkiewicz
prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz
Kadra
Piątkowski M., dr hab.1
prof. ALK dr hab. Marcin Piątkowski
alk
dr Grzegorz Malinowski