Wesprzyj nas
Strona główna
studia magisterskie finanse i rachunkowość, rachunkowość studia magisterskie, finanse studia magisterskie

Finanse i rachunkowość

Poziom
Studia II stopnia
Czas trwania
2 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Magister
Tryb
Tryb stacjonarny,
Tryb niestacjonarny
Start rekrutacji
06.05.2024

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy w obszarze finansów i rachunkowości na poziomie zaawansowanym. Wykładowcami na studiach magisterskich są osoby mające nie tylko doświadczenie naukowe i dydaktyczne, ale również praktyczne.  Zastosowanie wiedzy teoretycznej do praktyki biznesowej jest bardzo istotne. To doświadczenie biznesowe stanowi bardzo duży atut kierunku i punkt wyróżniający nas na tle pozostałych uczelni w kraju, ale też za granicą. 

Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z finansów i rachunkowości zawierający informację o zakresie ukończonych studiów. 

Finanse i rachunkowość można studiować także w języku angielskim. 

1
Wysoka pozycja w rankingu "Financial Times"

Według rankingu "Financial Times" – Global Masters in Finance 2023 program magisterski ALK z zakresu finansów i rachunkowości został sklasyfikowany na 32. miejscu na świecie oraz 1. miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej.  

2
KIERUNEK WYRÓŻNIONY PRZEZ POLSKĄ KOMISJĘ AKREDYTACYJNĄ

W 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ALK ocenę wyróżniającą za prowadzenie studiów na kierunku finanse i rachunkowość. Oznacza to realizację tego programu z zastosowaniem ponadprzeciętnych standardów. 

3
4 zakresy studiów do wyboru

Studenci kierunku wybierają ścieżkę kształcenia realizując zakres studiów spośród następujących:
- audyt i kontrola zarządcza w biznesie
- rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
- bankowość oraz strategie inwestycyjne
- finanse przedsiębiorstw 

*Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

4
Zwolnienie z egzaminów ACCA

Absolwenci kierunku uzyskują zwolnienie z 4 egzaminów w ramach zdobywania prestiżowej międzynarodowej kwalifikacji zawodowej ACCA Association of Chartered Certified Accountants (egzaminy F1-4).

Dodatkowo absolwenci, którzy ukończą zakres rachunkowości (rachunkowość i sprawozdawczość finansowa lub audyt i kontrola zarządcza w biznesie), otrzymają zwolnienia jeszcze z 3 egzaminów (F5, F7-8).

Uczelnia oferuje również możliwość uzyskania pozostałych zwolnień z egzaminów ACCA: TX i FM w ramach realizacji dodatkowych przedmiotów z akredytowanego programu studiów I stopnia.

5
CIMA: międzynarodowy dyplom z rachunkowości zarządczej

Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy ALK a Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) z siedzibą w Londynie studenci mają możliwość uzyskania międzynarodowego dyplomu z rachunkowości zarządczej. 

6
STYPENDIUM OBNIŻAJĄCE KOSZT UZYSKANIA CERTYFIKATU CAIA

ALK jest partnerem akademickim Chartered Alternative Investment Analyst Association (CAIA), stowarzyszenia zrzeszającego profesjonalistów z zakresu inwestycji alternatywnych. Dzięki tej współpracy studenci Akademii mają możliwość otrzymania specjalnego stypendium, a także dostęp do bogatych baz danych stowarzyszenia.

7
Laboratorium Finansowe Bloomberga

Studenci ALK korzystają z laboratorium finansowego opartego o bazy danych i technologie agencji Bloomberg, wyposażonego w jej oryginalne terminale. Mają dostęp w czasie rzeczywistym do pełnego serwisu największej agencji informacyjnej na świecie specjalizującej się w dostarczaniu analiz i danych finansowych. Wykładowcy i studenci wykorzystują funkcje edukacyjne serwisu Bloomberga, prowadzą analizy ekonomiczne i finansowe w oparciu o aktualne dane z rynków finansowych całego świata. Studenci mają możliwość poznania metod i sposobów obrotu aktywami i instrumentami finansowymi, wyceny firm i transakcji, budowy portfeli oraz zarządzania aktywami i ryzykiem w oparciu o dane pochodzące z rynków kapitałowych całego świata w czasie rzeczywistym. Więcej informacji.

8
Doświadczona kadra

Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają doświadczenie w praktyce gospodarczej. Wykłada u nas m.in. były wicepremier, czterech byłych ministrów finansów, aktualni doradcy Ministra Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, przewodniczący rad nadzorczych banków i dużych korporacji oraz inni znani finansiści, którzy doświadczenie zdobywali w międzynarodowych instytucjach finansowych. 

9
Wykłady wybitnych ekonomistów

Każdego roku goszczą u nas wybitni ekonomiści, w tym laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.
Organizowane są międzynarodowe seminaria, w których uczestniczą nasi wykładowcy i studenci. 

10
Bogata oferta praktyk zawodowych

Oprócz wykładów w programie studiów występuje dużo konwersatoriów, laboratoriów, ćwiczeń oraz obowiązkowe praktyki zawodowe, często odbywane w znanych korporacjach, stwarzające szanse na podjęcie w nich pracy jeszcze w trakcie studiów. Studenci finansów i rachunkowości odbywają praktyki m.in. w takich firmach, jak: Schneider Electric, On Board PR, Euro RSCG, PricewaterhouseCooper, L’Oreal, Dom Maklerski BOŚ, Bank PKO SA, Citi Handlowy, Ministerstwo Finansów, Getin Noble Bank, Ernst & Young, Groupon, Mercedes Benz. 

11
Koła naukowe

Studenci finansów i rachunkowości mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, m.in. w Studenckim Kole Naukowym Inwestycji KAPITALNI oraz Kole Naukowym Rachunkowości Finansowej AUDYTOR.

12
Wymiana międzynarodowa

Duży, rosnący z roku na rok, odsetek studentów uczestniczy w wymianie międzynarodowej. Studenci finansów i rachunkowości wyjeżdżają m.in. do takich renomowanych uczelni, jak: 

- Euromed Management – School of Management and Business – Francja 

- BI Norwegian Business School – Norwegia 

- Catolic University of Portugal – Portugalia 

- SKEMA Business School – Francja 

13
Udział w wizytacjach studyjnych w siedzibach firm

Studentkom i studentom kierunku oferujemy możliwość udziału w wizytacjach studyjnych w siedzibach firm, jak i prezentacjach z udziałem przedstawicieli firm na terenie kampusu ALK. Dotychczas studenci odwiedzili m.in. siedziby firm MDDP, RSM, Point72 czy wysłuchali prelekcji firmy JP Morgan.

14
MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W WIZYTACH STUDYJNYCH

Studentkom i studentom kierunku oferujemy możliwość udziału w wizytach studyjnych w siedzibach firm, jak i prezentacjach z udziałem ich przedstawicieli na terenie kampusu ALK. W ostatnim czasie nasi studenci spotkali się z reprezentantami m.in. takich firm jak: MDDP, RSM, Point72 czy JP Morgan.

Studenci mają możliwość korzystania z narzędzia do gier interaktywnych MobLab, które wspiera nabywanie i kształtowanie umiejętności biznesowych, m.in. strategicznego myślenia czy podejmowania decyzji. Więcej informacji

Partnerzy kierunku

32. miejsce na świecie wg "Financial Times"

Według rankingu "Financial Times" – Global Masters in Finance 2023 program magisterski ALK z zakresu finansów i rachunkowości został sklasyfikowany na 32. miejscu na świecie i jest jedynym z Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. 

Adresaci studiów

Adresatami studiów są absolwenci studiów licencjackich w obszarze finansów, ekonomii i zarządzania.

Zapraszamy na studia również osoby ambitne, chcące pogłębić wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości zdobytą na wcześniejszych etapach edukacji. 

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.  

Bigmanwithipad

Zobacz film o kierunku

Słowo od Dziekana oraz kierownika studiów

prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz

Studiując na kierunku finanse i rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego słuchacze uzyskują nie tylko ciekawą i aktualną wiedzę z zakresu finansów, ale także poznają praktyczne problemy, z którymi mierzą się finansiści w swojej karierze zawodowej. W czasie studiów dużą wagę przywiązujemy do wiedzy i umiejętności praktycznych, dlatego obok znajomości teorii ekonomii i finansów nasi studenci poznają aktualne prawo finansowe oraz systemy informatyczne stosowane w przedsiębiorstwach.

Znaczna część zajęć odbywa się w pracowniach komputerowych, w tym w Laboratorium Bloomberga (ALK jest jedyną uczelnią w Polsce dysponującą takim sprzętem), gdzie studenci uczą się praktycznej analizy danych finansowych i poznają skutki podejmowanych decyzji menedżerskich. Siłą ALK są także nasi partnerzy – uznane instytucje i przedsiębiorstwa, dzięki którym studenci mogą ubiegać się o uznawane na rynku certyfikaty potwierdzające ich wiedzę i umiejętności praktyczne. Studia w ALK to nie tylko rozwój intelektualny, ale przede wszystkim możliwość zdobycia kwalifikacji poszukiwanych na rynku.

prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz, Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii

Dr Marek Panfil
dr Marek Panfil

Studia stanowią świetny fundament teoretyczny i praktyczny dla osób, które chcą w swojej karierze zawodowej pójść dalej ścieżką:

Finansową - analityka finansowego, analityka bankowego, analityka papierów wartościowych (makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny), doradcy finansowego, analityka ryzyka finansowego, kontrolera finansowego, dyrektora finansowego, konsultanta.
 
Rachunkową
- samodzielnego księgowego, biegłego rewidenta, audytora wewnętrznego
Naszą dewizą jest przekazanie Studentom praktycznej teorii, z wykorzystaniem Excela, w oparciu o najnowszą wiedzę ze świata i Polski. Współpracujemy z instytucjami finansowymi, firmami konsultingowymi, które chętnie zatrudniają naszych Studentów. Dołącz do nas i zainwestuj w siebie. Bez względu na kondycję gospodarki zawsze będzie zapotrzebowanie na osoby z w/w specjalizacji.

Zapraszam serdecznie

Dr Marek Panfil, Kierownik studiów magisterskich w języku polskim II stopnia z Finansów i Rachunkowości  

Korzyści dla studentów

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • zasad funkcjonowania globalnych oraz lokalnych instytucji finansowych i prawnych podstaw ich działania 

 • projektowania systemów informacyjnych wykorzystywanych w finansach i rachunkowości 

 • przeprowadzania trafnej diagnozy zjawisk i procesów występujących w obszarze finansów i rachunkowości 

 • norm prawnych, zawodowych, etycznych stosowanych przy rozwiązywaniu problemów z zakresu finansów i rachunkowości 

 • sporządzania zaawansowanych raportów finansowych 

 • projektowania systemów rachunkowości funkcjonujących w grupach kapitałowych 

 • rozwiązywania złożonych problemów rachunkowych związanych m.in. z inwestowaniem oraz pozyskiwaniem i obsługą źródeł finansowania 

 • stosowania instrumentów rynku finansowego, zasad ich kreowania i obrotu, a także szacowania ryzyka towarzyszącego operacjom na rynku finansowym oraz zarządzania nim 

 • zarządzania aktywami i pasywami instytucji finansowych, oceniania i minimalizowania ryzyka występującego w działalności bankowej, pozyskiwania i lokowania środków pieniężnych, konstruowania portfeli produktów finansowych 

 • efektywnej współpracy z podmiotami rynku finansowego: emitentami i nabywcami papierów wartościowych, biurami maklerskimi, instytucjami nadzoru nad rynkiem finansowym 

 • zarządzania finansami w ścisłej współpracy z księgowością 

 • przeprowadzania kontroli i audytu, szacowania korzyści i kosztów wynikających z wdrożenia systemu kontroli i audytu wewnętrznego, a także nowoczesnych sposobów monitorowania systemów kontroli wewnętrznej w organizacji 

 • przygotowania planów i budżetów finansowych 

 • przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 

 • księgowych systemów komputerowych 

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość można podjąć pracę w: 

 • każdej komórce organizacyjnej instytucji lub przedsiębiorstwa, mającej do czynienia z szeroko rozumianą rachunkowością finansową i menedżerską, w tym m.in. w departamentach planowania i budżetowania 

 • biurze (także własnym) świadczącym usługi w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego i prawnego, obsługującym korporacje oraz małe firmy, jednostki non profit oraz instytucje finansowe, a także budżetowe 

 • banku centralnym, bankach komercyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, a także w podmiotach z tymi instytucjami współpracujących 

 • administracji publicznej, firmach użyteczności publicznej, przedsiębiorstwach produkcyjnych – w działach nadzoru, kontroli i audytu 

Program

Ramowy program studiów

Wybierz spośród 4 zakresów studiów*:

 • audyt i kontrola zarządcza w biznesie
 • rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • bankowość oraz strategie inwestycyjne
 • finanse przedsiębiorstw 

*Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

Od studentów oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego (B2) z uwagi na część zajęć konwersatoryjnych(12h) prowadzonych w języku angielskim oraz przygotowywane w języku angielskim materiały do zajęć.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH MODUŁÓW:

 • Zaawansowane finanse przedsiębiorstwa

 • Standardy rachunkowości

 • Metodologia badań naukowych

 • Komunikacja i negocjacje

 • Ekonometria w finansach i rachunkowości

 • Zaawansowana makroekonomia

 • Analiza Big Data

 • Zarządzanie ryzykiem finansowym

 • Nadzór korporacyjny i etyka

 • Fuzje i przejęcia

 • Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości

 • Przygotowanie do zdobycia kwalifikacji zawodowych

 • Finanse behawioralne

 • Analiza fundamentalna i zarządzanie wartością firmy

 • Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych

 • Rachunkowość zarządcza

 • Konwersatorium w języku angielskim

 • Przedmiot do wyboru

 • Seminarium magisterskie

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE AUDYT I KONTROLA ZARZĄDCZA W BIZNESIE:

 • Rewizja finansowa 

 • Zaawansowana rachunkowość zarządcza 

 • Kontrola i audyt wewnętrzny 

 • Audyt śledczy 

 • Zaawansowane systemy zarządzania ryzykiem 

 • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem 

 • Rachunkowość instrumentów finansowych

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA:

 • Rewizja finansowa 

 • Zaawansowana rachunkowość zarządcza 

 • Kontrola i audyt wewnętrzny 

 • Rachunkowość instrumentów finansowych

 • Zaawansowana rachunkowość podatkowa 

 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw 

 • Pomiar efektywności działania

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE BANKOWOŚĆ ORAZ STRATEGIE INWESTYCYJNE: 

 • Systemy podatkowe

 • Nowoczesne metody oceny projektów inwestycyjnych

 • Innowacyjne i pochodne instrumenty finansowe

 • Analiza portfelowa

 • Inżynieria finansowa 

 • Strategie inwestycyjne 

 • Bankowość inwestycyjna 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW:

 • Systemy podatkowe
 • Nowoczesne metody oceny projektów inwestycyjnych
 • Innowacyjne i pochodne instrumenty finansowe
 • Analiza portfelowa
 • Finansowanie firmy 
 • Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
 • Strategiczny controlling finansowy
IllustrationShapes

Organizacja zajęć

 • Studia stacjonarne: 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. 

 • Studia niestacjonarne: 

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela. 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr hab. Paweł Mielcarz

W pracy zawodowej pełni m.in. funkcję koordynatora merytorycznego studiów MBA dla finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych ALK. Konsultant DCF Consulting Sp. z o.o., który brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Opracowywał również ekspertyzy w procesie postępowań sądowych, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej pełnił również funkcję członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych. 

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych.

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych, a także książki Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw.  

Prowadzi zajęcia m.in. z wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w ALK, HAAGA-HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC – Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, ESSCA – École de Management, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto. Ukończył program Global Colloquium on Participant – Centered Learning organizowany przez Harvard Business School. 

dr Bartłomiej Cegłowski

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego i partner w firmie konsultingowej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu analizy finansowej, planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz związanych z budowaniem systemów controllingu i zarządzania wartością. Od blisko dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również wewnętrznych.

Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i projektów doradczych. Współautor kilku książek, m.in. wydanego przez PWN podręcznika Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. W dorobku posiada też wiele artykułów z zakresu finansów i controllingu, opublikowanych m.in. w periodykach: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Doradca Dyrektora Finansowego oraz Analiza finansowa i kontrola w praktyce.

dr Marcin Ocieszak

Od  2017 roku  doktor nauk ekonomicznych zatrudniony w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest pomysłodawcą i założycielem studiów podyplomowych Dyrektor Finansowy realizowanych w ALK we współpracy z PWC.  

Uczestnik i prelegent międzynarodowych konferencji, m.in. w Warszawie, Kołobrzegu, Madrycie (Hiszpania), Banff (Kanada) czy Jeju (Korea Południowa). Prowadził gościnne wykłady na uczelniach zagranicznych, m.in. Black Sea University w Gruzji czy International School of Economics & Management w Lisbonie. 

W latach 2010-2017 związany był z ING Bankiem Śląskim S.A. gdzie odpowiadał za relacje biznesowe i udzielanie finansowania dużym przedsiębiorstwom z województwa mazowieckiego. W tym czasie udzielił finansowania na blisko 1 mld PLN, zarówno w formie finansowania projektów inwestycyjnych, nieruchomości komercyjnych czy finansowania obrotowego. Od 2014 roku pełnił funkcję Managera Wydziału Klienta Korporacyjnego, gdzie odpowiadał za portfel aktywów kredytowych wart 1,5 mld PLN. 

Oprócz działalności naukowej prowadzi zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i MBA, m.in. z przedmiotów: Finanse przedsiębiorstwa, Podstawy finansów, Analiza fundamentalna, Nowoczesne metody oceny projektów inwestycyjnych, Wycena instrumentów pochodnych i zarządzanie ryzykiem finansowym, Etyka w finansach i rachunkowości, Planowanie finansowe i controling, Współpraca z instytucjami finansowymi, Finansowanie firmy, Wycena przedsiębiorstw oraz Inwestycje Alternatywne. 

Jego zainteresowania badawcze dotyczą rynku fuzji i przejęć, finansowania nieruchomości komercyjnych i branży software.

dr Marek Panfil

Adiunkt w Katedrze Finansów, gdzie prowadzi zajęcia: Finanse, Analiza fundamentalna (w tym wycena przedsiębiorstw), Finanse i kontroling projektów, Entrepreneurial Finance and Venture Capital, Private Equity and Value Creation. Od marca 2019 r. współorganizuje w naszej uczelni Business Valuation Academy, której celem jest promocja dobrych praktyk wyceny przedsiębiorstwa i integracja osób zainteresowanych wycenami.  

Doświadczony biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych (Polska i Kanada). Doradca strategiczny w zakresie kreowania wartości spółki dla akcjonariuszy.  Autor i współautor wycen dla potrzeb kupna lub sprzedaży, reorganizacji (np. zorganizowana część przedsiębiorstwa), sporów między udziałowcami, postępowania sądowego, zabezpieczenia kredytowego, dla potrzeb wyceny personal goodwill. 

Posiadacz pięciu (z siedmiu) egzaminów z wyceny przedsiębiorstw Chartered Business Valuation (CBV) w Kanadzie. Pracował w Vancouver jako menedżer w Ernst& Young (EY) Vancouver oraz Manager Internal Audit w KGHM International Ltd.  

Autor siedmiu książek i 20 artykułów z obszaru finansów przedsiębiorstwa i wyceny przedsiębiorstwa opublikowanych w j. polskim, angielskim i chińskim. 

dr Paweł Wnuczak

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów ALK. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA. Pełni również funkcję koordynatora merytorycznego studiów podyplomowych Analityk Finansowy Ryzyka Kredytowego.

Jako konsultant przygotował, samodzielnie lub zespołowo, kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny, oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej, dokumentacji aplikacyjnej (studia wykonalności, biznesplany, wnioski o dofinansowanie) dla podmiotów ubiegających się o środki inwestycyjne w ramach RPO, POIiŚ, POIG. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania finansami, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością spółki, opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach unijnych.  

W swojej wieloletniej karierze zawodowej pracował na stanowisku księgowego, analityka finansowego oraz kontrolera finansowego. Jest członkiem rady nadzorczej. 

W pracy naukowej zajmuje się tematyką controllingu, wyceny przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książki Controlling w instytucjach kultury. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw.  

dr Błażej Podgórski

Specjalista z zakresu planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz zarządzania wartością, ekspert z zakresu wykorzystania arkusza kalkulacyjnego. Prodziekan Kolegium Finansów i Ekonomii – kierunki FINANCIAL MANAGEMENT oraz MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING. Prowadzi zajęcia z zakresu: podstaw finansów, zarządzania finansami, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów międzynarodowych oraz zastosowania narzędzi informatycznych w finansach. Od 2015 roku związany z branżą IT. Dyrektor B+R w ECC Games S.A.
 

Autor wielu biznesplanów, projektów doradczych. Autor i współautor artykułów z zakresu oceny projektów inwestycyjnych oraz rynku kapitałowego. Współautor książki „Finanse z arkuszem kalkulacyjnym’’.

Zobacz, co o studiach sądzą nasi absolwenci

Karolina Borowska absolwentka FiR ALK
Karolina Borowska

Jestem absolwentką kierunku finanse i rachunkowość (zakres Finanse przedsiębiorstw) w Akademii Leona Koźmińskiego. Wybrałam te studia świadomie, z myślą o mojej przyszłej karierze zawodowej. Zaletą studiowania w ALK są zajęcia prowadzone przez wykładowców mających wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną, którzy chętnie dzielą się z nami, studentami, swoim doświadczeniem z życia zawodowego. Podczas zajęć miałam możliwość wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce dzięki analizie przypadków. Na tej uczelni, prócz teorii, uczy się biznesowego podejścia do zagadnień finansowych. Studia w ALK dają szansę rozwoju i umożliwiają również podjęcie drugiego kierunku. Tak było w moim przypadku – połączyłam studia na kierunku finanse i rachunkowość z kierunkiem prawo. Po studiach nie miałam problemu ze znalezieniem pracy. 

Paulina Fidurska absolwentka FiR ALK
Paulina Fidurska

Każdemu polecam studia w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku finanse i rachunkowość. Dzięki doświadczonym wykładowcom zajęcia są prowadzone na wysokim poziomie. Co więcej, wykładowcy są praktykami, co zwiększa atrakcyjność zajęć oraz sprawia, że zajęcia nie są nudne. To, co mi się najbardziej podobało, to bardzo duży nacisk na języki obce i możliwość zdania certyfikatu LCCI (London Chamber of Commerce and Industry). 

Zasady rekrutacji

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia II stopnia w roku akademickim 2024/2025:

 • 18 czerwca
 • 02 lipca
 • 30 lipca
 • 10 września
 • 17 września

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:  

 • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, zamieścić w nim zdjęcie oraz skany dokumentów

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) – oryginały do wglądu

 • do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport

Cudzoziemcy dodatkowo składają:   

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana)

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00 i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

1
Rekrutacja online

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni od 6 maja 2023.

Zobacz poniżej, o jakie dane będziemy m.in. prosić.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

4
Rozmowa kwalifikacyjna

Z odbywania rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy kontynuują naukę na tym samym kierunku studiów bądź w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość obowiązujących różnic programowych. 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia II stopnia w roku akademickim 2024/2025:

 • 18 czerwca
 • 02 lipca
 • 30 lipca
 • 10 września
 • 17 września
5
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o wpisie na listę studentów.

6
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z finansów i rachunkowości, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.

Naukę można kontynuować w szkole doktorskiej.

Zastępca Kierownika ds. rekrutacji na studia w języku polskim
Piotr Świderski

Opłaty

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2024/2025 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia stacjonarne
I rok II rok
Płatność za semestr 10 100 zł 11 400 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 2 040 zł 5 x 2 300 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł
Opłaty - studia niestacjonarne
I rok II rok
Płatność za semestr 9 100 zł 10 500 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 840 zł 5 x 2 120 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł

Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać:

Finanse i rachunkowość – studia II stopnia (studia magisterskie)

 

Studia II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość trwają 2 lata, a warunkiem ich ukończenia jest uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów, napisanie pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Po zakończeniu nauki, absolwenci mogą kontynuować swoją edukację w szkole doktorskiej. 

 

O studiach finanse i rachunkowość (studia II stopnia)

 

Program studiów umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz umiejętności zastosowania teorii w praktyce biznesowej – w Akademii Leona Koźmińskiego bardzo duży nacisk kładziemy na przygotowanie studentów do przyszłych wyzwań, przed którymi mogą stanąć na drodze swojej kariery zawodowej. Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość są zwolnieni z czterech egzaminów (F1-4) niezbędnych dla zdobycia międzynarodowej kwalifikacji zawodowej Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Studenci mogą starać się również o uzyskanie międzynarodowego dyplomu z rachunkowości zarządczej, dzięki współpracy Akademii z Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). 

 

Program na kierunku finanse i rachunkowość (studia II stopnia)

 

Studia II stopnia oraz studia I stopnia finanse i rachunkowość są skierowane do osób chcących znaleźć zatrudnienie w firmach i organizacjach publicznych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych oraz biurach doradztwa podatkowego i biurach rachunkowych. W rankingu „Financial Times” – Global Masters in Finance 2023 program studiów magisterskich na kierunku finansowe i rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego zajął 32. miejsce na świecie i 1. miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej. Jakość oferowanego przez naszą uczelnię kształcenia potwierdza również wyróżnienie przyznane w 2018 roku przez Polską Komisję Akredytacyjną.

 

W toku realizacji programu edukacyjnego na kierunku finanse i rachunkowość (studia II stopnia) słuchacze uzyskują nie tylko stale aktualizowaną wiedzę z dziedziny finansów, ale jednocześnie uczą się także jak rozwiązywać praktyczne problemy, z którymi mogą spotkać się w czasie aktywności zawodowej. W związku z tym studia obejmują zagadnienia z dziedziny teorii ekonomii i finansów, aktualnego prawa finansowego, systemów informacyjnych wykorzystywanych w firmach, zarządzania aktywami i pasywami instytucji finansowych oraz szacowania ryzyka.

 

Bardzo duża część zajęć dydaktycznych w trakcie studiów z finansów i rachunkowości jest realizowana w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych. Nasi studenci korzystają m.in. z Laboratorium Bloomberga, dlatego mają szansę poznać od strony praktycznej metody obrotu aktywami, budowy portfela oraz wyceny firm i transakcji. Dzięki temu rozwiązaniu nauka w Akademii Leona Koźmińskiego bazuje na rzeczywistych analizach i wskaźnikach ze wszystkich rynków finansowych na świecie. 

 

Społeczność na kierunku finanse i rachunkowość (studia II stopnia)

 

Studia z dziedziny finansów i rachunkowości na naszej uczelni to doskonała okazja, żeby skorzystać z wiedzy i doświadczenia starannie wyselekcjonowanej kadry wykładowców. W Akademii Leona Koźmińskiego wykładają dyrektorzy banków, znani finansiści oraz osoby, które piastowały czołowe stanowiska w administracji krajowej. Co więcej, Akademię Leona Koźmińskiego regularnie odwiedzają cenieni ekonomiści, w tym również laureaci Nagrody Nobla z ekonomii. 

 

Z uwagi na to, że jedną z podstawowych wartości uczelni jest umiędzynarodowienie, nasi studenci mają możliwość uczestnictwa w wymianie międzynarodowej i podjęcia nauki w prestiżowych ośrodkach edukacyjnych. Słuchacze mogą również aktywnie działać w tematycznych kołach naukowych oraz skorzystać z szerokiej oferty dostępnych praktyk zawodowych. 

 

Opłaty na kierunku finanse i rachunkowość (studia II stopnia)

 

Koszty czesnego na kierunku finanse i rachunkowość zależą od roku nauki i wybranego systemu płatności – za semestr można zapłacić jednorazowo lub w ratach. Na wysokość opłat wpływa również wybrany tryb nauki – stacjonarny lub niestacjonarny. Studenci Akademii Leona Koźmińskiego mają możliwość skorzystania z różnych form wsparcia w zakresie finansowania studiów: ulg, zapomóg oraz stypendiów.

 

Nasza uczelnia, proponując studia I stopnia, studia jednolite magisterskie, studia II stopnia, kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego biznesu. Dzięki temu programy nauczania Akademii Leona Koźmińskiego są dostosowane do aktualnych realiów rynku pracy i umożliwiają absolwentom skuteczne konkurowanie o atrakcyjne oferty zatrudnienia.