Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
Ekonomia

Ekonomia

Poziom
Studia I stopnia
Czas trwania
3 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Licencjat
Tryb
Tryb stacjonarny,
Tryb niestacjonarny
Start rekrutacji
06.05.2024

O studiach

Cel studiów

Studia na kierunku ekonomia mają na celu wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do podjęcia pracy w sektorze gospodarki publicznej, instytucjach wspierających i monitorujących procesy gospodarcze, przedsiębiorstwach różnych branż konkurujących na rynku międzynarodowym lub też planujących internacjonalizację oraz instytucjach doradczych na styku sektora B2B (Business-to-Business) i B2G (Business-to-Government).

Studia ekonomiczne przygotowują również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w organizacjach i instytucjach działających globalnie. Studia na tym kierunku to rozumienie mechanizmów ekonomicznych działających we współczesnych gospodarkach, a także umiejętność zastosowania narzędzi ilościowych, wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych, do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych.  

Ekonomię w Koźmińskim możesz studiować w dwóch dostępnych zakresach:

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z ekonomii zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.  

Atuty kierunku

1
WYJĄTKOWE PARTNERSTWA

Partnerstwa merytoryczne firm Coface i Ørsted oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska (patronat honorowy i merytoryczny zakresu ekonomia zmian klimatycznych) to dostęp do praktycznej wiedzy eksperckiej dla studentów ekonomii.

2
W TOP 3 uczelni ekonomicznych

W rankingu magazynu „Perspektywy” 2023 nasza uczelnia zajęła 2. miejsce wśród uczelni ekonomicznych w Polsce.

3
Przygotowanie do zawodu

Do gospodarki podchodzimy globalnie, przygotowując do działania na rynkach międzynarodowych, oraz praktycznie, bazując na technikach analitycznych.

4
Wykwalifikowana kadra

Nasza kadra to specjaliści z doświadczeniem na stanowiskach rządowych, z międzynarodową praktyką akademicką oraz eksperci z doświadczeniem w zakresie konsultingu międzynarodowego. 

5
Zakresy studiów do wyboru

Ekonomię możesz studiować w jednym z dwóch wybranych zakresów*: rynki zagraniczne oraz ekonomia zmian klimatycznych.

*Zakres studiów uruchamiany jest pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

6
Zajęcia z wykorzystaniem technik analitycznych

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem technik analitycznych (w tym specjalistycznych programów komputerowych), metod symulacji i prognozowania, generatora funduszy europejskich, analizy baz danych oraz wnioskowania na podstawie case’ów.

7
Praktyki w trakcie studiów

Nasi studenci odbywają obowiązkowe praktyki w korporacjach transnarodowych, międzynarodowych instytucjach finansowych oraz w departamentach instytucji społecznych i publicznych zajmujących się globalną analizą rynków i współpracą międzynarodową.

8
Wykłady wybitnych ekonomistów

Gościnne wykłady wygłaszają wybitni ekonomiści, w tym nobliści (m.in. profesorowie R.J. Aumann, Mario Blejer, Janos Kornai, R. Mundell, Douglass North, E. Prescott, E. Phelps).

9
Współpraca z najlepszymi uczelniami światowymi

Nasi studenci mają możliwość odbycia części studiów w najlepszych uczelniach światowych, m.in. we Francji (EM Lyon, ESCP, EDHEC, SKEMA), w Niemczech (Mannheim University, TUM), Stanach Zjednoczonych (Quinnipiac University, Christopher Newport University), Chinach (Tongji University, School of Economics and Management, SILC), Singapurze (Singapore Management University), Brazylii (Pontifical Catholic University of Parana),  Australii (Queensland University of Technology, Newcastle University), Nowej Zelandii (University of Wellington – Victoria Business School), Rosji (GSOM) oraz Egipcie (The American University in Cairo).

10
Koła naukowe

Możliwość rozwijania zainteresowań poprzez pracę w istniejących kołach naukowych lub tworzenia własnych kół zainteresowań, uczestnictwo w konferencjach, seminariach i udział w wykładach gościnnych.

Podczas studiów wykorzystywane są nowoczesne metody i narzędzia, które aktywizują i wspomagają studentów w przyswajaniu wiedzy ekonomicznej. Jednym z narzędzi wykorzystywanych podczas zajęć jest MobLab. Dzięki wykorzystaniu MobLab studenci mają możliwość uczestnictwach w grach ekonomicznych, uczą się więc przyjemnie i niezwykle efektywnie. Zobacz wideo

Partnerstwa

Dodatkowo firmy Coface i Ørsted objęły ekonomię partnerstwami merytorycznymi.

 • Coface - światowy lider w obszarze ubezpieczeń należności, oferuje firmom na całym świecie rozwiązania w zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych.
 • Ørsted - opracowuje, buduje i eksploatuje przybrzeżne i lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii, odnawialne instalacje wodorowe i instalacje zielonych paliw oraz bioelektrownie. Ørsted jest obecny na liście A organizacji CDP Climate Change jako światowy lider w dziedzinie działań na rzecz klimatu i jest jedyną firmą energetyczną na świecie z celem zerowej emisji netto popartym nauką zatwierdzonym przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). 

Adresaci studiów

Adresaci studiów to osoby chcące rozwijać swoje umiejętności profesjonalne i badawcze pod kątem działalności zawodowej w warunkach dynamicznych zmian zachodzących we współczesnej gospodarce. Kierunek ekonomia to dobry wybór dla wszystkich, którzy pragną realizować swoją pasję ekonomiczną jako analityk, komentator, menedżer czy też konsultant ds. rozwoju rynku (business development), a także specjalista ds. współpracy międzynarodowej w administracji publicznej czy też przedsiębiorca planujący działać na rynku globalnym.  

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

figury

Zobacz film o kierunku

Słowo od kierownik studiów

dr hab. Dominika Wojtowicz

Jesteś pasjonatem/tką globalnych rynków? Chcesz zrozumieć złożoność współczesnego życia gospodarczego? Czy jesteś wystarczająco ciekaw/a, aby odkryć geopolityczne otoczenie gospodarki?

A może chcesz posiąść niezbędną wiedzę i umiejętności, które otworzą przed Tobą nowe możliwości rozwoju kariery – zarówno w biznesie, instytucjach międzynarodowych, doradztwie, jak i nauce?

Nie szukaj dalej. Ekonomia w Koźmińskim to optymalne połączenie wiedzy i umiejętności, które z pewnością zaspokoją Twoją ciekawość i rozwiną Twoją karierę.

Korzyści dla studentów

W trakcie studiów ekonomicznych uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • mikro- i makroekonomii

 • analizy ekonomicznej 

 • wykorzystywania najnowocześniejszych instrumentów i technik analizy 

 • skutecznego rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych 

 • profesjonalnego funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym 

 • zależności i trendów w gospodarce światowej 

 • możliwości rozwoju firmy na poszczególnych rynkach 

 • prowadzenia i rozwoju firmy globalnej 

 • podejmowania decyzji finansowych 

 • rynków finansowych i globalnego rynku kapitałowego 

 • rozliczeń międzynarodowych 

 • polityki gospodarczej 

 • międzynarodowych stosunków gospodarczych 

 • przedsiębiorczości międzynarodowej 

 • funduszy dla przedsiębiorstw 

 • zależności ekonomicznych na poziomie gospodarki narodowej 

 • strategii rozwoju rynku  

 • współzależności poszczególnych podmiotów i instytucji 

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia można podjąć pracę w:   

 • instytucjach finansowych, np. na stanowisku analityka makroekonomicznego 

 • korporacjach, np. na stanowisku analityka rynkowego, ds. rynków międzynarodowych, specjalisty ds. rozwoju rynku czy ekonomisty specjalizującego się w projektowaniu oraz wdrażaniu i ewaluacji strategii biznesowych związanych z wpływem zmian klimatycznych na działalność gospodarczą

 • administracji publicznej w komórkach odpowiadających za międzynarodową współpracę gospodarczą: działach analiz, prognoz, planowania strategicznego, wsparcia dla rozwoju biznesu 

 • konsultingu strategicznym: jako analityk rynków, krajów czy regionów 

 • instytutach i firmach badawczych 

 • mediach: jako komentator ekonomiczny 

 • we własnej firmie działającej na rynku globalnym 

Program

Ramowy program studiów

Wybierz zakres studiów*:

*Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • Podstawy zarządzania 

 • Wprowadzenie do ekonomii

 • Rachunkowość

 • Audyt i controlling 

 • Rachunkowość

 • Finanse publiczne

 • Współczesne modele biznesowe

 • Przedsiębiorczość i innowacje ery cyfrowej

 • Ekonomia dóbr niematerialnych

 • Współczesne dylematy gospodarki światowej

 • Transformacja cyfrowa w gospodarce

 • Symulacyjne gry gospodarcze

 • Etyka i odpowiedzialność biznesu

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Podstawy prawa

 • Analityka danych I: Statystyka i wizualizacja danych

 • Analityka danych II: Ekonometria i metody Big Data

 • Mikroekonomia I: Konsument/Producent/Rynek

 • Mikroekonomia II: Struktury konkurencji i zawodność rynków 

 • Makroekonomia I: Rachunki narodowe i makroekonomia krótkiego okresu

 • Makroekonomia II: Makroekonomia w długim okresie i Instytucje

 • Pieniądz-Bankowość-Finanse: Ekonomia monetarna i finansowa

 • Socjologia ekonomiczna z elementami metodyki badań społecznych

 • Konwersatorium w jęz. angielskim

 • Przedmiot do wyboru

 • Warsztat dyplomowy

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE RYNKI ZAGRANICZNE:

 • Strategie umiędzynarodowiania przedsiębiorstw

 • Globalne łańcuchy dostaw i rozliczenia międzynarodowe

 • Rynki surowcowe

 • Globalny rynek finansowy

 • Wywiad ekonomiczny i konkurencyjność gospodarek

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE EKONOMIA ZMIAN KLIMATYCZNYCH (NOWOŚĆ 2021/2022)

 • Zrównoważony rozwój
 • Globalne kierunki polityki klimatycznej
 • Finanse klimatyczne i fundusze na transformację ekologiczną
 • Business and economics and climate change
 • Polityka sektorowa
Men_illustration.png

Organizacja zajęć

 • Studia stacjonarne:

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. 

 • Studia niestacjonarne:

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota i niedziela. 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

prof. dr hab. Adam Noga

Kierownik Katedry Ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego, autor licznych publikacji i wykładowca wielu uczelni na świecie, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz doradca i ekspert takich instytucji jak: Asseco Poland, Sejm RP, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Prezydent RP, Ministerstwo Prywatyzacji, Rada Ministrów, Korpus Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. 

prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii, profesor ALK w Katedrze Ekonomii. Dyrektor ds. naukowych w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w ALK. 

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi zajęcia na studiach dyplomowych, podyplomowych (w tym MBA) i doktoranckich, jest także profesorem wizytującym w kilku uczelniach europejskich. Kilkakrotnie odbywał staże badawcze w instytucjach zagranicznych, w tym m.in. na Stanford University w USA, Columbia University w USA, Harvard University w USA, OECD w Paryżu czy Brighton University.

Ekspert w dziedzinie ekonomii, gospodarki i finansów publicznych. Autor opracowań oraz ekspertyz z dziedziny makroekonomii i finansów publicznych przygotowanych m.in. dla Ministerstwa Finansów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Narodowego Banku Polskiego oraz firm komercyjnych. W latach 2002–2003 pełnił funkcję doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, był członkiem zespołu odpowiedzialnego za reformy strukturalne w ramach systemu finansów publicznych. 

Autor publikacji z dziedziny makroekonomii, polityki gospodarczej i finansów publicznych.

 

prof. ALK dr hab. Waldemar Karpa

Pracownik Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwent studiów magisterskich, podyplomowych i doktoranckich Sorbony (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) oraz wykładowca paryskich uczelni (Université Paris-Est i ENSTA-ParisTech). Zainteresowania badawcze prof. Karpy koncentrują się głównie na procesach innowacyjności w obszarze ochrony zdrowia oraz międzynarodowej analizie porównawczej systemów gospodarczych.

Jest członkiem Association Française de Science Economique, Association for Public Economic Theory, aktywnym uczestnikiem wielu międzynarodowych i krajowych konferencji ekonomicznych. Prowadzi wykłady gościnne w renomowanych uczelniach oraz jest autorem licznych innowacji dydaktycznych.

dr Anna Czarczyńska

Doktor nauk ekonomicznych, studiowała na Uniwersytecie Warszawskim i Sussex University. Kierownik Akademii Kompetencji Menedżera w Akademii Leona Koźmińskiego. Konsultant i trener biznesu, lider projektów międzynarodowych. Radca ekonomiczny ambasady RP w Helsinkach. Autorka publikacji z dziedziny ekonomii, zarządzania oraz zrównoważonego rozwoju.  

Białowolski P., dr hab
prof. ALK dr hab. Piotr Białowolski

Profesor ALK w Katedrze Ekonomii, ekspert w obszarze ekonomii stosowanej i metod ilościowych, autor ponad czterdziestu artykułów indeksowanych w bazie Web of Science. Jego prace badawcze koncentrują się wokół obszarów związanych z zachowaniami finansowymi gospodarstw domowych oraz badaniem jakości życia.

Prawie 10 lat spędził pracując na uniwersytetach i w instytutach badawczych we Włoszech, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W Hamburgu badał szanse na sukces akademicki uczniów we wschodniej Azji identyfikując jako kluczowe czynniki związane z zainteresowaniami matematycznymi. Na Uniwersytecie w Mediolanie podejmował tematykę ewolucji jakości życia gospodarstw domowych we Włoszech z perspektywy ich sytuacji finansowej, zaś na Uniwersytecie w Turynie, będąc stypendystą z VII Programu Ramowego Unii Europejskiej (Stypendium Marii Skłodowskiej Curie), skupiał się nad analizą zachowań finansowych gospodarstw domowych oraz ich związku z dobrostanem.

Od czerwca 2017 rozpoczął swoją przygodę z Uniwersytetem Harvarda, gdzie kontynuował badania nad powiązaniem decyzji finansowych i jakości życia w Institute for Quantitative Social Science. W jednej ze swoich najczęściej cytowanych prac pokazał silne związki zadłużenia ze zdrowiem fizycznym, a także pokazał istotną rolę oszczędności w promowaniu zachowań prozdrowotnych oraz wzmacnianiu zdrowia psychicznego. W swoich ostatnich artykułach pokazał też istotną rolę piśmienności finansowej dla podejmowanych decyzji związanych z kredytem hipotecznym, a także sprawdził, które rodzaje kredytu mają pozytywne skutki dla jakości życia, a które nie.

W 2018 roku dołączył do Inicjatywy Zrównoważonego Rozwoju i Zdrowia w Szkole Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Harvarda kierując częściowo swoje zainteresowania badawcze na obszary związane z dobrostanem pracowników.

Współpracując z biznesem oraz propagując naukę przygotował ponad 100 różnych raportów badawczych. Większość z nich dotyczyła analizy aktualnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz opóźnień płatniczych w polskich przedsiębiorstwach mierzonych z wykorzystaniem jego autorskiej metody. Niektóre raporty koncentrowały się zaś na pogłębionej analizie wybranych zagadnień ekonomicznych. W 2017 roku opublikował pogłębione studium na temat konsekwencji przeterminowanych należności dla ekonomicznego funkcjonowania firm w Polsce. Przygotował również 4 obszerne raporty na temat konsekwencji nadmiernej regulacji limitów stóp procentowych dla polskiej gospodarki. Od 2014 roku współpracuje też z Komisją Europejską przy wdrażaniu statystycznego podejścia do projektów związanych z efektywnością zarządzania w obszarach chronionych w Afryce Środkowej i Zachodniej.

Buccella D., dr hab.
prof. ALK dr hab. Domenico Buccella

Profesor ekonomii, w swojej działalności naukowej koncentruje się na ekonomii przemysłowej oraz badaniu układów zbiorowych między pracodawcą a pracownikami, a w szczególności relacji między rynkami produktów i pracy. Aktualnie jego przedmiot zainteresowań dotyczy analizy polityki środowiskowej względem rynków oligopolu.

prof. dr hab. Izabela Grabowska

Prof. dr hab. Izabela Grabowska – profesorka nauk społecznych; socjolożka i ekonomistka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (doktor nauk ekonomicznych), absolwentka University College Dublin (magister ekonomii), Uniwersytetu Wrocławskiego (magister socjologii); procedurę profesora nauk społecznych prowadził IFiS PAN. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Odbywałam pobyty naukowe na Humboldt Universiät w Berlinie (grant ERC), Utrecht University w Holandii (visiting professor) oraz University College London (visiting scholar). Wypromowałam 5 doktoratów (plus 1 złożony, 1 na ukończeniu) i ponad 70 prac magisterskich. Jestem autorką ponad 50 publikacji w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych i polskich. Pozyskałam wiele prestiżowych grantów badawczych, w tym Horizon Europe jako koordynatorka globalnego konsorcjum, z projektem Link4Skills; jako kierowniczka polskiego zespołu w H2020 (projekt: MIMY) oraz granty NCN: OPUS, Sonata Bis, Harmonia i KBM.

W ALK dołączyłam w 2021 roku do zespołu Katedry Ekonomii i stworzyłam centrum badawcze CRASH (Center for Research on Social Change and Human Mobility; Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością), którym kieruję.  
W latach 2005-2021 byłam adiunktką i profesorką uczelni w Uniwersytecie SWPS; w latach 2016-2021 byłam dyrektorka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. W latach 2015-2019 założyłam i kierowałam centrum badawczym Młodzi w Centrum Lab/ Youth Research Center i Mobility Research Group (2020-2021). 

Badawczo zajmuję się rynkiem pracy, kapitałem ludzkim, międzynarodowymi migracjami zarobkowymi, karierami zawodowymi. Moje wieloletnie badania pokazują znaczenia i oddziaływania doświadczenia pracy zagranicą na kapitał ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych oraz przebieg procesu niematerialnych przekazów migracyjnych (social remittances). Moje prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych (m.in. Work, Employment and Society, Journal of Ethnic and Migration Studies, Europe-Asia Studies, International Migration, Social Policy and Society). Moje monografie zostały opublikowane w kluczowych wydawnictwach: Routledge, Palgrave Macmillan, UCL Press, Amsterdam University Press, Scholar. 

W latach 2008-2019 działałam w organach decyzyjnych największej międzynarodowej sieci badań migracyjnych i integracyjnych IMISCOE Research Network. Od 2009 roku jestem ekspertką Komisji Europejskiej w: European Mobility Partnership/Laboratory i ESCO - Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów oraz obecnie w Employment Labour Agency, EURES. Od dekady poprzez EY (Bolonia, Bruksela) kształcę publiczne służby zatrudnienia, w tym europejskie służby zatrudnienia. Szczegóły dorobku znajdują się na: www.izabelagrabowska.com 
 

prof. ALK dr hab. Katarzyna Kolasa

Prof. Katarzyna Kolasa przez ostatnie cztery lata zdobywała doświadczenie z zakresu wyzwań związanych z ustalaniem cen i refundacją wyrobów medycznych. Od 2016 roku reprezentuje Straub Medical jako Global Market Access Lead, będąc głównym konsultantem zewnętrznym dla tej szwajcarskiej firmy rodzinnej. Wcześniej była zatrudniona na stanowisku Senior HEOR Director w GE Healthcare.

Prof. Kolasa posiada tytuł doktora z dziedziny ekonomiki zdrowia i jest autorką blisko 40 publikacji naukowych z dziedziny oceny technologii medycznych i farmakoekonomii. Opiniuje artykuły nadsyłane do tak prestiżowych czasopism jak: Health Policy, Value in Health, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, International Journal for Equity in Health oraz International Journal of Technology Assessment.

Rozległą wiedzę z zakresu ekonomii zdrowia zdobyła na Uniwersytecie w Yorku, Uniwersytecie w Lund i Uniwersytecie w Bergen, a także podczas międzynarodowych kursów doktoranckich z ekonomiki zdrowia i polityki zdrowotnej, organizowanych przez Szwajcarską Szkołę Zdrowia Publicznego.

Prof. Kolasa kieruje Zakładem Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną w ALK.  Wizją Zakładu jest stanie się wiodącym polskim ośrodkiem badawczym w dziedzinie zdrowia cyfrowego w Europie. Współpracuje ściśle z ekonomicznymi partnerami z Uniwersytetu w Lund, Uniwersytetu w Atenach, Uniwersytetu Illinois, Uniwersytetu w Yorku oraz Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Berlinie.

Prof. Kolasa została nominowana przez Ministerstwo Nauki do reprezentowania Polski w COST Action CA17117, COST Association "Towards an International Network for Evidence based Research in Clinical Health Research". Od stycznia 2019 roku jest współprzewodniczącą Global Special Interest Group for Digital Health utworzonej w ISPOR.

dr Łukasz Tanajewski
dr Łukasz Tanajewski

Adiunkt w Katedrze Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego (od 2017 roku). Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (2010) z wieloletnim doświadczeniem badawczym w interdyscyplinarnych projektach naukowych i aplikacyjnych w obszarach ekonomii zdrowia, migracji, rynku pracy i zachowań konsumentów. W latach 2012-2019 pracował naukowo na University of Nottingham, w kilku dużych projektach o innowacjach w opiece zdrowotnej w Anglii. Odbył wiele wyjazdów badawczych, dydaktycznych i konferencyjnych m.in. University of Southampton (2007) oraz University of Aberdeen (2011), Duke University (2019), sympozja Economic Science Association (2014, 2021) oraz Cognitive Economics Society (2020). Wykłady gościnne na sympozjach Portuguese National Association of Pharmacies (Lizbona) i Pharmaceutical Group of the European Union (Dublin), oraz na KU Leuven. Autor wielu publikacji w m.in. BMJ Quality and Safety, PharmacoEconomics, Health Technology Assessment, PlosOne.

Obecnie prowadzi interdyscyplinarne badania empiryczne o podejmowaniu decyzji (mikroekonomia, neuroekonomia, psychologia), zarówno w laboratorium w Akademii Leona Koźmińskiego, jak i w zaprzyjaźnionym ośrodku badań neuroobrazowych w Warszawie. Kierownik projektu NCN o neuroekonomii samokontroli, realizowanego w interdyscyplinarnym, międzyuczelnianym i międzynarodowym zespole naukowym. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu wykładów, konwersatoriów, seminariów i ćwiczeń z mikroekonomii, ekonomii współczesnej, ekonometrii, metod badań empirycznych i warsztatu badawczego (studia doktoranckie), rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, analizy matematycznej, jak również ekonomii zdrowia. W swoich zajęciach wykorzystuje szereg innowacji dydaktycznych np. MobLab do przeprowadzania eksperymentów i gier w nauce mikroekonomii, narzędzia open science do wspomagania decyzji.

Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci i absolwenci

Piotr Pawlak
Piotr Pawlak

Wybrałem ekonomię w Akademii Leona Koźmińskiego przede wszystkim ze względu na praktyczne podejście do edukacji.

Wiedza, którą otrzymuję jest tutaj przekazywana przez praktyków biznesu, którzy prowadzą własne firmy, zasiadają w radach nadzorczych, bądź pełnią funkcje doradcze w ministerstwach. Dzięki takiemu doświadczeniu wykładowców, podczas zajęć analizujemy, jak poszczególne procesy działają w realnym świecie, co rewelacyjnie przygotowuje do pracy w wybranej przez nas branży. Jest to zupełnie inna jakość nauki niż zapamiętywanie pustych definicji z książek. Najlepszym tego potwierdzeniem jest to, że będąc dopiero na drugim roku - dzięki wiedzy zdobytej na rachunkowości (prowadzonej przez wykładowcę, który ma własną firmę zajmującą się rachunkowością) oraz bankowości (prowadzonej przez doradcę w ministerstwie) - dostałem pracę w Brytyjskim Banku Inwestycyjnym.  

Kolejnym argumentem, który przekonał mnie do ALK są ludzie. Wielu studentów na naszej uczelni prowadzi własne firmy lub fundacje, bądź tak jak ja pracuje w międzynarodowych korporacjach. Warto tutaj dodać, że uczelnia bardzo popiera takie zachowania i nie utrudnia, a wręcz ułatwia swoim podopiecznym możliwość pracy. Na terenie kampusu znajduje się biuro karier, gdzie możemy skonsultować się z doradcą zawodowym, porozmawiać o naszej przyszłości. Możemy nawet bezpośrednio złożyć swoje CV, ponieważ ALK współpracuje z wieloma renomowanymi firmami.  

Podsumowując – według rankingu Financial Times Koźmiński to najlepsza uczelnia biznesowa w Europie Środkowo-Wschodniej i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że tak się właśnie czuję przychodząc tu na zajęcia. Ucząc się tutaj poznaję nie tylko biznes w praktyce, ale również mnóstwo zdolnych i ambitnych rówieśników. Dzięki temu już w czasie studiów mam możliwość nawiązywać znajomości z wartościowymi osobami, które z pewnością zaprocentują w przyszłości.  

Karol Snapko absolwent ekonomii ALK
Karol Šnapko

Akademia Leona Koźmińskiego jest bezsprzecznie najlepszą uczelnią biznesową w tej części Europy. Gdy pięć lat temu rozpoczynałem tam studia na dwóch kierunkach, nie wiedziałem jeszcze, jak dobry to był wybór. Bardzo wysoka jakość kształcenia, doskonałe podejście do studentów i ich spraw. Przez 5 lat studiów ani razu nie spotkałem się z sytuacją, żeby coś było niemożliwe – z każdej strony można było otrzymać wsparcie. Świetne możliwości stypendialne oraz bogata oferta wyjazdów zagranicznych, nie tylko z programu Erasmus+. Budynki nowe i w ciągłej modernizacji, ulegające nieustannym zmianom na lepsze. Akademia jest zarządzana niczym dobrze prosperujące przedsiębiorstwo – to chyba najlepszy komplement dla uczelni o tym profilu. 

Zasady rekrutacji

Studia stacjonarne:

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym (z wyjątkiem matematyki) = 2 punkty rekrutacyjne
 • 1% na poziomie dwujęzycznym = 2,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym z matematyki = 3 punkty rekrutacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne w sposób określony w załączniku do Uchwały Senatu Akademii Leona Koźmińskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Na studia w języku polskim zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania limitu miejsc. 

  SKORZYSTAJ Z KALKULATORA PUNKTÓW

Studia niestacjonarne:  

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. 

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.  

  Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów I stopnia, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.   

  Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia. 

  Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

  • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, zamieścić w nim zdjęcie oraz skany dokumentów

  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)

  • do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport

  Cudzoziemcy dodatkowo składają: 

  • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

  Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-17:30 oraz w soboty w godz. 10:00-14:00, i znajduje się w pokoju D/128.

  Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

  1
  Rejestracja

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni.

  2
  Opłata rekrutacyjna

  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

  Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

  20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

  SWIFT Code: PKOPPLPW 

  IBAN: PL 

  Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

  3
  Złożenie dokumentów

  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

  4
  Decyzja

  Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów komisja rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o wpisie na listę studentów. 

  5
  Podpisanie umowy

  Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

  Specjalista ds. rekrutacji i marketingu
  Daria Nowotna

  Opłaty

  ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

  Wysokość czesnego na rok akademicki 2024/2025 dla osób rozpoczynających studia:

  Opłaty - studia stacjonarne
  I rok II rok III rok
  Płatność za semestr 10 100 zł 11 400 zł 12 500 zł
  Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 2 040 zł 5 x 2 300 zł 5 x 2 520 zł
  Opłata rekrutacyjna: 85 zł
  Opłaty - studia niestacjonarne
  I rok II rok III rok
  Płatność za semestr 9 100 zł 10 500 zł 11 500 zł
  Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 840 zł 5 x 2 120 zł 5 x 2 320 zł
  Opłata rekrutacyjna: 85 zł

  Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

  W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać:

  Ekonomia – studia I stopnia (studia licencjackie)

   

  Oferta edukacyjna Akademii Leona Koźmińskiego wychodzi naprzeciw potrzebom  nowoczesnego rynku pracy – kształcimy specjalistów rozumiejących wyzwania, przed którymi staje dzisiejszy biznes, umiejących samodzielnie i kreatywnie myśleć. Gwarancją jakości kształcenia są krajowe oraz międzynarodowe akredytacje przyznawane naszej uczelni. Jeżeli chcesz rozwijać swoje kompetencje zawodowe w kontekście zmian zachodzących we współczesnej gospodarce, wybierz studia I stopnia na kierunku ekonomia. 

   

  O studiach ekonomia (studia I stopnia)

   

  Licencjat z ekonomii to świetny wybór dla osób, które szukają przyszłościowej ścieżki edukacji. Po ukończeniu studiów możesz znaleźć zatrudnienie m.in. jako analityk, menedżer, komentator ekonomiczny, specjalista ds. rozwoju rynku, konsultant oraz ekonomista specjalizujący się w przygotowywaniu i wdrażaniu strategii biznesowych. Wykształcenie ekonomiczne jest pomocne również przedsiębiorcom, którzy zamierzają wejść na rynki globalne.

  Dzięki studiom w Akademii Leona Koźmińskiego nauczysz się wykorzystywania narzędzi ilościowych w badaniach ekonomicznych oraz poznasz mechanizmy funkcjonujące w dzisiejszych gospodarkach. W ramach kierunku ekonomia proponujemy 2 perspektywiczne zakresy tematyczne: rynki zagraniczne oraz ekonomia zmian klimatycznych. Dodatkowym atutem naszej oferty dydaktycznej są partnerstwa merytoryczne firm Coface i Ørsted oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

  Kandydaci mogą wybrać dowolny tryb nauki: stacjonarny lub niestacjonarny. Nabór na studia niestacjonarne odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, natomiast w przypadku studiów stacjonarnych brane pod uwagę wyniki pisemnej części egzaminu maturalnego z 3 wskazanych przez Ciebie przedmiotów. Po ukończeniu studiów licencjackich naukę możesz kontynuować w ramach studiów magisterskich. Studia II stopnia z ekonomii trwają 2 lata. 

   

  Program na kierunku ekonomia (studia I stopnia)

   

  Program studiów I stopnia na kierunku ekonomia obejmuje kompleksowe przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach międzynarodowych, doradztwie lub założenia własnej działalności gospodarczej. Studia licencjackie z ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego to połączenie solidnej teorii z praktyką – w trakcie zajęć wykorzystywane są metody symulacji i prognozowania, techniki analityczne oraz analizy praktycznych case’ów. Studentom dodatkowo proponujemy gry ekonomiczne, które umożliwiają skuteczne przyswajanie wiedzy. Nasza uczelnia, wykorzystując nowoczesne rozwiązania technologiczne, przygotowuje absolwentów do pracy w warunkach transformacji cyfrowej.

   

  Społeczność na kierunku ekonomia (studia I stopnia)

   

  Studia I stopnia na kierunku ekonomia to szansa na poznanie osób o podobnych zainteresowaniach i planach zawodowych oraz nawiązanie kontaktów z wybitnymi specjalistami – naszą kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy mający doświadczenie w pracy dla struktur rządowych oraz praktycy z międzynarodowym doświadczeniem. Studenci Akademii Leona Koźmińskiego część studiów mogą odbyć w najlepszych uczelniach świata, co jest doskonałą okazją do interakcji z osobami z innych krajów. 

   

  Opłaty na kierunku ekonomia (studia I stopnia)

   

  Opłaty na kierunku ekonomia w ramach studiów I stopnia różnią się w zależności od wybranego trybu oraz roku nauki. Studenci mają możliwość skorzystania z różnych form finansowania nauki, w tym stypendiów i ulg, np. stypendium Fundacji Koźmińskich, przyznawanego za wyniki w nauce, działalność naukową i organizacyjną oraz zaangażowanie w życie uczelni.

  Akademia Leona Koźmińskiego to uczelnia zorientowana na biznes, która aktywnie wesprze Twoją karierę – podpisaliśmy z pracodawcami prawie 150 umów o stałej współpracy i prowadzimy Biuro Karier, do którego firmy kierują ogłoszenia o prace, staże i praktyki. Wśród naszych studentów kształtujemy postawę przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej, dbając o ich wszechstronną edukację.