ekonomia, studia ekonomiczne warszawa, ekonomia studa warszawa, studia ekonomia

Ekonomia

Poziom
Studia I stopnia
Czas trwania
3 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Licencjat
Tryb
Tryb stacjonarny
Tryb niestacjonarny

O studiach

Cel studiów

Studia na kierunku ekonomia mają na celu wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do podjęcia pracy w sektorze gospodarki publicznej, instytucjach wspierających i monitorujących procesy gospodarcze, przedsiębiorstwach różnych branż konkurujących na rynku międzynarodowym lub też planujących internacjonalizację oraz instytucjach doradczych na styku sektora B2B i B2G.

Studia ekonomiczne przygotowują również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w organizacjach i instytucjach działających globalnie. Studia na tym kierunku to rozumienie mechanizmów ekonomicznych działających we współczesnych gospodarkach, a także umiejętność zastosowania narzędzi ilościowych, wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych, do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych.  

Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z ekonomii zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.  

Atuty kierunku

1
W TOP 3 uczelni ekonomicznych

W rankingu magazynu edukacyjnego „Perspektywy” 2021 nasza uczelnia zajęła 2. miejsce wśród uczelni ekonomicznych w Polsce.

2
Przygotowanie do zawodu

Do gospodarki podchodzimy globalnie, przygotowując do działania na rynkach międzynarodowych, oraz praktycznie, bazując na technikach analitycznych.

3
Wykwalifikowana kadra

Nasza kadra to specjaliści z doświadczeniem na stanowiskach rządowych, z międzynarodową praktyką akademicką oraz eksperci z doświadczeniem w zakresie konsultingu międzynarodowego. 

4
Zakresy studiów do wyboru

Ekonomię możesz studiować w jednym z dwóch wybranych zakresów*: 
- rynki zagraniczne
- ekonomia zmian klimatycznych (NOWOŚĆ 2021/2022)

*Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

5
Zajęcia z wykorzystaniem technik analitycznych

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem technik analitycznych (w tym specjalistycznych programów komputerowych), metod symulacji i prognozowania, generatora funduszy europejskich, analizy baz danych oraz wnioskowania na podstawie case’ów.

6
Praktyki w trakcie studiów

Nasi studenci odbywają obowiązkowe praktyki w korporacjach transnarodowych, międzynarodowych instytucjach finansowych oraz w departamentach instytucji społecznych i publicznych zajmujących się globalną analizą rynków i współpracą międzynarodową.

7
Wykłady wybitnych ekonomistów

Gościnne wykłady wygłaszają wybitni ekonomiści, w tym nobliści (m.in. profesorowie R.J. Aumann, Mario Blejer, Janos Kornai, R. Mundell, Douglass North, E. Prescott, E. Phelps).

8
Współpraca z najlepszymi uczelniami światowymi

Nasi studenci mają możliwość odbycia części studiów w najlepszych uczelniach światowych, m.in. we Francji (EM Lyon, ESCP, EDHEC, SKEMA), w Niemczech (Mannheim University, TUM), Stanach Zjednoczonych (Quinnipiac University, Christopher Newport University), Chinach (Tongji University, School of Economics and Management, SILC), Singapurze (Singapore Management University), Brazylii (Pontifical Catholic University of Parana),  Australii (Queensland University of Technology, Newcastle University), Nowej Zelandii (University of Wellington – Victoria Business School), Rosji (GSOM) oraz Egipcie (The American University in Cairo).

9
Koła naukowe

Możliwość rozwijania zainteresowań poprzez pracę w kołach naukowych (np. TYGRYSKI, Kozminski Business Club), uczestnictwo w konferencjach, seminariach i wykładach gościnnych.

Patronat nad studiami w zakresie ekonomia zmian klimatycznych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska objęło patronatem honorowym i merytorycznym zakres ekonomia zmian klimatycznych. Więcej informacji

Adresaci studiów

Adresaci studiów to osoby chcące rozwijać swoje umiejętności profesjonalne i badawcze pod kątem działalności zawodowej w warunkach dynamicznych zmian zachodzących we współczesnej gospodarce. Kierunek ekonomia to dobry wybór dla wszystkich, którzy pragną realizować swoją pasję ekonomiczną jako analityk, komentator, menedżer czy też konsultant ds. rozwoju rynku (business development), a także specjalista ds. współpracy międzynarodowej w administracji publicznej czy też przedsiębiorca planujący działać na rynku globalnym.  

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

figury

Zobacz film o kierunku

Słowo od kierownika studiów

prof. ALK dr hab. Waldemar Karpa

Jesteś pasjonatem/tką globalnych rynków? Chcesz zrozumieć złożoność współczesnego życia gospodarczego? Czy jesteś wystarczająco ciekaw/a, aby odkryć geopolityczne otoczenie gospodarki?

A może chcesz posiąść niezbędną wiedzę i umiejętności, które otworzą przed Tobą nowe możliwości rozwoju kariery – zarówno w biznesie, instytucjach międzynarodowych, doradztwie, jak i nauce?

Nie szukaj dalej. Ekonomia w Koźmińskim to optymalne połączenie wiedzy i umiejętności, które z pewnością zaspokoją Twoją ciekawość i rozwiną Twoją karierę.

Korzyści dla studentów

W trakcie studiów ekonomicznych uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • mikro- i makroekonomii

 • analizy ekonomicznej 

 • wykorzystywania najnowocześniejszych instrumentów i technik analizy 

 • skutecznego rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych 

 • profesjonalnego funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym 

 • zależności i trendów w gospodarce światowej 

 • możliwości rozwoju firmy na poszczególnych rynkach 

 • prowadzenia i rozwoju firmy globalnej 

 • podejmowania decyzji finansowych 

 • rynków finansowych i globalnego rynku kapitałowego 

 • rozliczeń międzynarodowych 

 • polityki gospodarczej 

 • międzynarodowych stosunków gospodarczych 

 • przedsiębiorczości międzynarodowej 

 • funduszy dla przedsiębiorstw 

 • zależności ekonomicznych na poziomie gospodarki narodowej 

 • strategii rozwoju rynku  

 • współzależności poszczególnych podmiotów i instytucji 

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia można podjąć pracę w:   

 • instytucjach finansowych, np. na stanowisku analityka makroekonomicznego 

 • korporacjach, np. na stanowisku analityka rynkowego, ds. rynków międzynarodowych, specjalisty ds. rozwoju rynku 

 • administracji publicznej w komórkach odpowiadających za międzynarodową współpracę gospodarczą: działach analiz, prognoz, planowania strategicznego, wsparcia dla rozwoju biznesu 

 • konsultingu strategicznym: jako analityk rynków, krajów czy regionów 

 • instytutach i firmach badawczych 

 • mediach: jako komentator ekonomiczny 

 • we własnej firmie działającej na rynku globalnym 

Program

Ramowy program studiów

Wybierz zakres studiów*:

*Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • Podstawy zarządzania 

 • Wprowadzenie do ekonomii

 • Rachunkowość

 • Audyt i controlling 

 • Rachunkowość

 • Finanse publiczne

 • Współczesne modele biznesowe

 • Przedsiębiorczość i innowacje ery cyfrowej

 • Ekonomia dóbr niematerialnych

 • Współczesne dylematy gospodarki światowej

 • Transformacja cyfrowa w gospodarce

 • Symulacyjne gry gospodarcze

 • Etyka i odpowiedzialność biznesu

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Podstawy prawa

 • Analityka danych I: Statystyka i wizualizacja danych

 • Analityka danych II: Ekonometria i metody Big Data

 • Mikroekonomia I: Konsument/Producent/Rynek

 • Mikroekonomia II: Struktury konkurencji i zawodność rynków 

 • Makroekonomia I: Rachunki narodowe i makroekonomia krótkiego okresu

 • Makroekonomia II: Makroekonomia w długim okresie i Instytucje

 • Pieniądz-Bankowość-Finanse: Ekonomia monetarna i finansowa

 • Socjologia ekonomiczna z elementami metodyki badań społecznych

 • Konwersatorium w jęz. angielskim

 • Przedmiot do wyboru

 • Warsztat dyplomowy

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE RYNKI ZAGRANICZNE:

 • Strategie umiędzynarodowiania przedsiębiorstw

 • Globalne łańcuchy dostaw i rozliczenia międzynarodowe

 • Rynki surowcowe

 • Globalny rynek finansowy

 • Wywiad ekonomiczny i konkurencyjność gospodarek

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE EKONOMIA ZMIAN KLIMATYCZNYCH (NOWOŚĆ 2021/2022)

 • Zrównoważony rozwój
 • Globalne kierunki polityki klimatycznej
 • Finanse klimatyczne i fundusze na transformację ekologiczną
 • Business and economics and climate change
 • Polityka sektorowa
Men_illustration.png

Organizacja zajęć

 • Studia stacjonarne:

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. 

 • Studia niestacjonarne:

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota i niedziela. 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

prof. dr hab. Adam Noga

Kierownik Katedry Ekonomii, autor licznych publikacji i wykładowca wielu uczelni na świecie, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz doradca i ekspert takich instytucji jak: Asseco Poland, Sejm RP, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Prezydent RP, Ministerstwo Prywatyzacji, Rada Ministrów, Korpus Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. 

prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii, profesor ALK w Katedrze Ekonomii. Dyrektor ds. naukowych w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w ALK. 

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi zajęcia na studiach dyplomowych, podyplomowych (w tym MBA) i doktoranckich, jest także profesorem wizytującym w kilku uczelniach europejskich. Kilkakrotnie odbywał staże badawcze w instytucjach zagranicznych, w tym m.in. na Stanford University w USA, Columbia University w USA, Harvard University w USA, OECD w Paryżu czy Brighton University.

Ekspert w dziedzinie ekonomii, gospodarki i finansów publicznych. Autor opracowań oraz ekspertyz z dziedziny makroekonomii i finansów publicznych przygotowanych m.in. dla Ministerstwa Finansów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Narodowego Banku Polskiego oraz firm komercyjnych. W latach 2002–2003 pełnił funkcję doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, był członkiem zespołu odpowiedzialnego za reformy strukturalne w ramach systemu finansów publicznych. 

Autor publikacji z dziedziny makroekonomii, polityki gospodarczej i finansów publicznych.

 

prof. ALK dr hab. Waldemar Karpa

Pracownik Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwent studiów magisterskich, podyplomowych i doktoranckich Sorbony (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) oraz wykładowca paryskich uczelni (Université Paris-Est i ENSTA-ParisTech). Zainteresowania badawcze prof. Karpy koncentrują się głównie na procesach innowacyjności w obszarze ochrony zdrowia oraz międzynarodowej analizie porównawczej systemów gospodarczych.

Jest członkiem Association Française de Science Economique, Association for Public Economic Theory, aktywnym uczestnikiem wielu międzynarodowych i krajowych konferencji ekonomicznych. Prowadzi wykłady gościnne w renomowanych uczelniach oraz jest autorem licznych innowacji dydaktycznych.

dr Anna Czarczyńska

Doktor nauk ekonomicznych, studiowała na Uniwersytecie Warszawskim i Sussex University. Kierownik Akademii Kompetencji Menedżera w Akademii Leona Koźmińskiego. Konsultant i trener biznesu, lider projektów międzynarodowych. Radca ekonomiczny ambasady RP w Helsinkach. Autorka publikacji z dziedziny ekonomii, zarządzania oraz zrównoważonego rozwoju.  

Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci i absolwenci

Wojciech Podobas
Wojciech Podobas

Ekonomia w ALK to znakomite połączenie wszystkich praktycznych elementów potrzebnych do zrozumienia gospodarki i prowadzenia własnej firmy. Każdy student ma okazję zaznajomić się z niezbędnymi zagadnieniami z dziedziny ekonomii, prawa, rachunkowości oraz finansów i rynków kapitałowych. Jest to zdecydowanie najlepszy wybór dla przyszłych przedsiębiorców, menedżerów i naukowców. 

Karol Snapko absolwent ekonomii ALK
Karol Šnapko

Akademia Leona Koźmińskiego jest bezsprzecznie najlepszą uczelnią biznesową w tej części Europy. Gdy pięć lat temu rozpoczynałem tam studia na dwóch kierunkach, nie wiedziałem jeszcze, jak dobry to był wybór. Bardzo wysoka jakość kształcenia, doskonałe podejście do studentów i ich spraw. Przez 5 lat studiów ani razu nie spotkałem się z sytuacją, żeby coś było niemożliwe – z każdej strony można było otrzymać wsparcie. Świetne możliwości stypendialne oraz bogata oferta wyjazdów zagranicznych, nie tylko z programu Erasmus+. Budynki nowe i w ciągłej modernizacji, ulegające nieustannym zmianom na lepsze. Akademia jest zarządzana niczym dobrze prosperujące przedsiębiorstwo – to chyba najlepszy komplement dla uczelni o tym profilu. 

Zasady rekrutacji

Studia stacjonarne:

 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji: 

 

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne
 • 1% na poziomie rozszerzonym z matematyki = 3 punkty rekrutacyjne

 

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne w sposób określony przez komisję rekrutacyjną.  

 

Na studia w języku polskim zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Decyzje dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 300 punktów, podejmuje komisja rekrutacyjna. 

 

Studia niestacjonarne:  

 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.  

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów I stopnia, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.   

Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia. 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

 • wypełniony na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)

Cudzoziemcy dodatkowo składają: 

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – rozmowa przez Skype lub na platformie Teams)

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30 i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

1
Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni TUTAJ.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście, po uprzednim umówieniu spotkania pod adresem mailowym: rekrutacja@kozminski.edu.pl.

4
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów komisja rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o wpisie na listę studentów. 

5
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Ewelina Przywrzej rekrutacja studia w j. polskim ALK
Z-ca Kierownika ds. rekrutacji na studia w j. polskim
Ewelina Przywrzej

Opłaty

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2022/2023 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia stacjonarne
I rok II rok III rok
Płatność za semestr 7400 zł 7900 zł 8450 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1500 zł 5 x 1600 zł 5 x 1710 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Opłaty - studia niestacjonarne
I rok II rok III rok
Płatność za semestr 6450 zł 6950 zł 7450 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1310 zł 5 x 1410 zł 5 x 1510 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: