Ekonomia zmian klimatycznych – zakres studiów na kierunku ekonomia I stopnia

Ekonomia zmian klimatycznych- zakres studiów I stopnia ekonomii

Ekonomia zmian klimatycznych – zakres studiów na kierunku ekonomia I stopnia

O zakresie

Celem studiów ekonomia zmian klimatycznych jest przygotowanie do pracy w zawodzie ekonomisty specjalizującego się w projektowaniu oraz wdrażaniu i ewaluacji strategii biznesowych związanych z wpływem zmian klimatycznych na działalność gospodarczą.

Jako absolwent lub absolwentka będziesz gruntownie przygotowany/a do identyfikacji ryzyka klimatycznego w gospodarce, dzięki czemu sprostasz wyzwaniom transformacji ekologicznej w przedsiębiorstwach. Będziesz także mieć możliwość wdrażania i opiniowania projektów biznesowych oraz badawczych w zakresie zrównoważonego rozwoju w administracji publicznej i sektorze prywatnym. Będziesz również przygotowany/a do prowadzenia własnego biznesu w duchu odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Kluczowe umiejętności

Studia pozwolą Ci poznać narzędzia niezbędne do prowadzenia analiz szacujących gospodarcze i społeczne skutki zmian klimatycznych. Zdobędziesz także wszechstronną wiedzę o ekosystemie i jego roli w gospodarce. Przygotujemy Cię również do prowadzenia w przyszłości własnego biznesu w duchu odpowiedzialności za zasoby naturalne lub realizacji kariery w charakterze specjalisty, analityka lub menedżera odpowiedzialnego za wdrażanie zielonej zmiany, zarówno w przedsiębiorstwach sektora prywatnego, jak i administracji państwowej, samorządowej oraz lobbingu.

Patronat honorowy i merytoryczny zakresu Ekonomia zmian klimatycznych

Kierunek został objęty patronatem honorowym i merytorycznym Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dzięki temu patronatowi będziesz na bieżąco otrzymywać aktualne informacje o kierunkach polityki klimatycznej państwa. Zyskasz także dostęp do unikatowej i niezwykle cennej wiedzy eksperckiej. Więcej informacji na temat patronatu

Adresaci zakresu

Jeśli idea społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście zagrożeń klimatycznych jest Ci szczególnie bliska, jeżeli chcesz planować strategię oraz wdrażać innowacyjne projekty związane z transformacją ekologiczną w firmach czy też prowadzić własny biznes w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu, te studia są zdecydowanie dla Ciebie.

Słowo od kierownika zakresu

prof. ALK dr hab. Waldemar Karpa

W najbliższym czasie polska gospodarka będzie musiała sprostać wyzwaniom transformacji ekologicznej spowodowanej zmianami klimatycznymi. W związku z tym już dziś obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę i kompetencje niezbędne w projektowaniu i wdrażaniu tej transformacji.

W Koźmińskim wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku, proponując kompletny i nowoczesny zakres kształcenia ekonomistów „zielonej zmiany”.

Dołącz do nas i razem zmieniajmy świat na lepsze!

Jako student zakresu otrzymasz:

 • mechanizmów i skutków zmian klimatu
 • koncepcji ekosystemu oraz metod adaptacji i odporności na zmiany klimatyczne
 • zastosowań operacyjnych narzędzi ekonomicznych (jak np. podatek węglowy czy handel emisjami) w firmach oraz administracji publicznej wszystkich szczebli
 • opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstw w kontekście ryzyka klimatycznego

 • definiowania orientacji polityk sektorowych na poziomie makroekonomicznym

 • pozyskiwania funduszy na transformację ekologiczną  

 • aktywnego korzystania z rynku finansowego, szczególnie w obszarze tworzenia zrównoważonych produktów finansowych, takich jak np. zielone obligacje

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci ekonomii w zakresie ekonomii zmian klimatycznych będą przygotowani do objęcia stanowisk takich jak m.in.:

 • analityk ekonomiczny w administracji publicznej i samorządowej
 • ekonomista ds. transformacji ekologicznej w firmach prywatnych i państwowych
 • analityk rynku w firmach doradczych
 • lobbysta
 • analityk/doradca finansowy rynku zrównoważonych produktów finansowych

Program

PRZEDMIOTY ZAKRESU EKONOMIA ZMIAN KLIMATYCZNYCH:

 • Zrównoważony rozwój

 • Globalne kierunki polityki klimatycznej

 • Finanse klimatyczne i fundusze na transformację ekologiczną

 • Business and Economics and Climate Change

 • Polityka sektorowa