Strona główna
Ekonomia studia II stopnia

Ekonomia

Poziom
Studia II stopnia
Czas trwania
2 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Magister
Tryb
Tryb stacjonarny,
Tryb niestacjonarny
Start rekrutacji
04.05.2023

O STUDIACH

CEL STUDIÓW

Kierunek ekonomia w Koźmińskim to nowoczesne i przyjazne środowisko edukacyjne, w którym dostarczymy konkretnej wiedzy z teorii ekonomii oraz nauczymy jej praktycznych zastosowań w gospodarce.

Absolwenci kierunku będą gotowi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej a także do pracy w organizacjach i instytucjach działających globalnie. Studia pozwolą rozumieć mechanizmy ekonomiczne działające we współczesnych gospodarkach oraz wzbogacą o praktyczne umiejętności zastosowania narzędzi ilościowych, wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych, do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych.   

Program zakłada możliwość wyboru jednego z dwu zakresów studiów, przedmiotów do wyboru w języku polskim, przedmiotów do wyboru w języku angielskim oraz seminarium magisterskiego. Studenci dokonują wyboru jednej grupy zajęć kierunkowych (modułu), która obejmuje zajęcia umożliwiające podwyższenie stopnia zaawansowania wiedzy, umiejętności i kompetencji w wybranym przez studentów zakresie. Studenci realizujący program ekonomii dokonują wyboru spośród następujących modułów: Transformacja energetyczna oraz Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne.

Programy obu zakresów zostały przygotowane z myślą o aktualnej sytuacji gospodarczej, tj. wychodzą one z bieżącej dyskusji, jaka toczy się wśród zawodowych ekonomistów (naukowców i analityków rynku) oraz nawiązują do procesów i mechanizmów, które występują obecnie w gospodarce. Zakresy studiów są uruchamiane pod warunkiem zapisania się na nie minimum 17 studentów.

 

ZAKRES TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Celem zakresu jest kształcenie specjalistów w obszarze gospodarki, który podlega wyjątkowo dynamicznym i wielowątkowym zmianom. Odpowiedź na wyzwania wynikające z konieczności powstrzymania zmian klimatycznych ma szczególnie duże znaczenie w sektorze energetycznym, który jest odpowiedzialny za znaczącą część emisji gazów cieplarnianych. Jest to wyjątkowo ważne w Polsce, gdzie system energetyczny jest oparty na węglu kamiennym i brunatnym, więc sprostanie wyzwaniom celów klimatycznych wymaga w naszych warunkach szczególnie głębokiej i stosunkowo szybkiej transformacji.  

Studenci w/w zakresu zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności z obszarów, które będą uzupełniać wiedzę ekonomiczną dostosowaną do specyfiki sektora energetycznego. Sporo miejsca w programie poświęcone jest na analizę aspektów technologicznych, prawnych i geopolitycznych, które decydują o kształcie sektora energetycznego. Absolwenci zakresu transformacja energetyczna będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach energetycznych, w administracji publicznej i ośrodkach analitycznych, zajmujących się problematyką gospodarki energetycznej.

 

ZAKRES MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE I POLITYCZNE

Zakres jest typowym obszarem kształcenia ekonomistów na poziomie studiów magisterskich – większość wiodących ośrodków akademickich na świecie i w Polsce ma w swojej ofercie ekonomię o orientacji międzynarodowej. Celem kształcenia na w/w zakresie jest przygotowanie absolwenta do pełnienia roli specjalisty w obszarze międzynarodowych relacji gospodarczych. Obok wiedzy i umiejętności z ekonomii międzynarodowej sensu stricte, duży nacisk położony jest na zrozumienie bieżącej międzynarodowej sytuacji gospodarczej, w której łączą się i wzajemnie na siebie oddziałują mechanizmy ekonomiczne, polityczne, społeczne i technologiczne. Absolwenci tego zakresu będą dysponować wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na pracę w organizacjach międzynarodowych, administracji publicznej czy instytutach badawczych, prowadzącymi analizy sytuacji międzynarodowej.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom magisterski z ekonomii zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.

ATUTY KIERUNKU

1
Drugie miejsce wśród krajowych uczelni ekonomicznych

W rankingu magazynu edukacyjnego „Perspektywy” 2022 nasza uczelnia zajęła 2. miejsce wśród uczelni ekonomicznych w Polsce.

2
Przygotowanie do zawodu

Do gospodarki podchodzimy globalnie, przygotowując do działania na rynkach międzynarodowych, oraz praktycznie, bazując na technikach analitycznych.

3
Jakość na światowym poziomie

Kierunek został przygotowany w oparciu o analizę najlepszych studiów magisterskich z dziedziny ekonomii z całego świata m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady i wielu innych.

4
Międzynarodowa orientacja

Międzynarodowa kadra wykładowców, intensywne szkolenia językowe oraz kilka możliwości udziału w programach wymiany międzynarodowej.

5
Szerokie perspektywy rozwoju kariery

Szeroki zakres możliwości rozwoju kariery w organizacjach międzynarodowych, międzynarodowych instytucjach gospodarczych, przedsiębiorstwach wielonarodowych, firmach konsultingowych, bankach i najlepszych uniwersytetach.

6
Przedmioty prowadzone przez praktyków biznesu

Większość przedmiotów w ramach kierunku jest tworzona i prowadzona przez praktyków biznesu, którzy m.in. na co dzień pracują m.in. w takich instytucjach jak Grupa Banku Światowego, międzynarodowych instytucjach, OECD.

7
Zaawansowane przygotowanie

Kompleksowy program obejmujący zaawansowane kursy z mikroekonomii, teorii gier, makroekonomii, ekonometrii, analizy polityki gospodarczej i innych pokrewnych dyscyplin (np. ekonomii behawioralnej i teorii handlu).

8
Specjalne stypendium dla obywateli Ukrainy

W bogatej ofercie stypendialnej znalazło się także specjalne stypendium dla studentów z Ukrainy rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych I i II stopnia, na kierunku EKONOMIA. Stypendium wynosi aż 100% czesnego w I roku studiów. Jest przedłużane na kolejne lata pod warunkiem otrzymania przez studenta wymaganej średniej ocen z toku studiów.

9
Wykłady wybitnych ekonomistów z całego świata

Wielu ekspertów ze świata ekonomii często odwiedza Akademię Leona Koźmińskiego, prowadząc wykłady gościnne i seminaria. Wśród nich gościliśmy wybitne osobistości, w tym laureatów Nagrody Nobla Ekonomii, takich jak prof. Edward C. Prescott i prof. Robert J. Aumann.

10
Koła naukowe

Możliwość rozwijania zainteresowań poprzez pracę w istniejących kołach naukowych (np. TYGRYSKI, Kozminski Business Club) lub tworzenia własnych kół zainteresowań, uczestnictwo w konferencjach, seminariach i udział w wykładach gościnnych.

DECYDUJĄC SIĘ NA EKONOMIĘ OTRZYMASZ:

 • Niepowtarzalne doświadczenie zdobyte podczas studiów dzięki naszym innowacyjnym metodom nauczania
 • Zaawansowaną wiedzę z zakresu teorii ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych oraz zrozumienie wyzwań związanych z transformacją energetyczną w kontekście zmian klimatu
 • Zaawansowaną znajomość najnowocześniejszego oprogramowania statystycznego i ekonometrycznego
 • Zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu analizy polityki gospodarczej
 • Szeroki wachlarz przedmiotów do wyboru, dzięki czemu sam pogłębisz tematy, które Ciebie interesują

Partnerstwa

Partnerem studiów ekonomia w jest firma Coface.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane do osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności profesjonalne i badawcze pod kątem działalności zawodowej w warunkach dynamicznych zmian zachodzących we współczesnej gospodarce.  Kierunek jest dobrym wyborem dla wszystkich, którzy pragną realizować swoją pasję ekonomiczną jako: analityk, komentator, menedżer czy też konsultant ds. rozwoju rynku (business development), a także specjalista ds. transformacji energetycznej, współpracy międzynarodowej w administracji publicznej, czy też przedsiębiorca planujący działać na rynku globalnym. Dużym atutem kierunku jest przygotowanie studentów do zaawansowanej analizy baz danych, co jest szczególnie istotne dla osób planujących karierę w obszarach analitycznym lub data science w sektorze bankowym czy think tankach ekonomicznych takich jak np. Cato Institute itp.

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

figury

Zobacz film o kierunku

SŁOWO OD KIEROWNIKA STUDIÓW ORAZ DZIEKANA KOLEGIUM FINANSÓW I EKONOMII

prof. ALK dr hab. Waldemar Karpa

Jesteś pasjonatem/tką globalnych rynków? Chcesz zrozumieć złożoność współczesnego życia gospodarczego? Czy jesteś wystarczająco ciekaw/a, aby odkryć geopolityczne otoczenie gospodarki?

A może chcesz posiąść niezbędną wiedzę i umiejętności, które otworzą przed Tobą nowe możliwości rozwoju kariery – zarówno w biznesie, instytucjach międzynarodowych, doradztwie, jak i nauce?

Nie szukaj dalej. Ekonomia w Koźmińskim to optymalne połączenie wiedzy i umiejętności, które z pewnością zaspokoją Twoją ciekawość i rozwiną Twoją karierę.

prof. Tomkiewicz
prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz

Współczesna gospodarka światowa charakteryzuje się dynamicznymi zmianami i rosnącą współzależnością. Coraz bardziej przewagę na konkurencyjnych rynkach zdobywają ci, którzy rozumieją, jak procesy gospodarcze zachodzące w różnych częściach świata, wpływają na siebie i wzajemnie się przenikają.

Ekonomia w Koźmińskim nie tylko pozwala zrozumieć, jak działa gospodarka światowa, ale także dostarcza narzędzi do analizy i pomiaru wpływu mechanizmów ekonomicznych i politycznych na sytuację konsumentów, przedsiębiorstw i gospodarek narodowych.

KORZYŚCI DLA STUDENTÓW

TOP 5 NAJWAŻNIEJSZYCH KOMPETENCJI UZYSKANYCH W RAMACH STUDIÓW NA EKONOMII TO:

 • Dogłębna znajomość nowoczesnych teorii mikroekonomicznych i makroekonomicznych.

 • Zaawansowana wiedza z zakresu analizy polityki gospodarczej.

 • Zaawansowana wiedza z zakresu ilościowych metod analizy ekonomicznej.

 • Zaawansowana wiedza z zakresu metod jakościowych w ekonomii.

 • Dogłębne zrozumienie trendów społeczno-gospodarczych.

​​​​​​​

TOP 5 NAJWAŻNIEJSZYCH KORZYŚCI STUDIOWANIA EKONOMII:

 • Aktywny udział w międzynarodowych wydarzeniach na uczelni (np. konferencje lub profesjonalne warsztaty z uznanymi międzynarodowymi prelegentami).
 • Młodzi i międzynarodowi członkowie kadry akademickiej gotowi pomóc Ci znaleźć swoją ścieżkę na rynku pracy lub w środowisku akademickim.
 • Możliwość spotkania znajomych wśród studentów pochodzących z prawie 80 krajów, wspaniałe życie studenckie i wiele wydarzeń dla międzynarodowych studentów.
 • Udoskonalenie języków obcych i możliwość wyjazdy na program wymiany międzynarodowej do jednej z naszych +200 uczelni partnerskich
 • Uznawany na całym świecie dyplom dzięki potrójnej akredytacji Akademii Leona Koźmińskiego, doradztwo zawodowe i targi pracy na terenie kampusu

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Przed ukończeniem studiów Biuro Karier ALK wspiera w znalezieniu praktyk, a Biuro Współpracy z Zagranicą pomaga wziąć udział w programie stażowym Erasmus+. Po ukończeniu studiów absolwenci kierunku mogą podjąć studia doktoranckie z zakresu ekonomii i dziedzin pokrewnych na najlepszych uczelniach lub pracować jako:   

 • Ekonomista w organizacjach międzynarodowych
 • Doradca ekonomiczny w dużych firmach konsultingowych
 • Ekonomista w przedsiębiorstwach wielonarodowych
 • Specjalista i/lub menadżer transformacji energetycznej (po ukończeniu odpowiedniego zakresu)
 • Doradca ekonomiczny w branżowych federacjach i stowarzyszeniach przemysłowych
 • Ekonomista w bankach inwestycyjnych
 • Radca ekonomiczny w ambasadach
 • Doradca ekonomiczny w przedsiębiorstwach państwowych i administracji (w komórkach odpowiadających za międzynarodową współpracę gospodarczą: działach analiz, prognoz, planowania strategicznego, wsparcia dla rozwoju biznesu)
 • Doradca ekonomiczny w organizacjach non-profit
 • Badacz lub analityk w instytucjach finansowych
 • Komentator ekonomiczny w mediach

PROGRAM

Ramowy program studiów

Od studentów oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego (B2) z uwagi na część zajęć konwersatoryjnych(12h) prowadzonych w języku angielskim oraz przygotowywane w języku angielskim materiały do zajęć.

 

PRZEDMIOTY OGÓLNE I KIERUNKOWE:

 • Współczesna mikroekonomia
 • Współczesna makroekonomia
 • Elementy analizy matematycznej dla ekonomistów
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Teorie handlu i polityka handlowa
 • Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych
 • Teorie przedsiębiorstw
 • Prawo gospodarcze
 • Ekonomia polityczna gospodarki światowej
 • Rynki pracy i polityka zatrudnienia
 • Metody ewaluacji polityk gospodarczych
 • Metodyka badań ekonomiczno-społecznych
 • Ekonomia behawioralna i eksperymentalna
 • Modelowanie eknometryczne
 • Analiza szeregów czasowych 
 • Analiza Big Data 
 • Symulacje i prognozy 
 • Nadzór korporacyjny
 • Ekonomia sektora publicznego

 

KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • Microeconomics of competitiveness
 • Household finance
 • The economics of criminal organizations
 • Economic intelligence 
 • Venture capital and growth finance
 • Skill transfer and international migration
 • Luxury brands and markets

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU W JĘZYKU POLSKIM

 • Finansowanie projektów biznesowych
 • Ekonomia nowych technologii
 • Przedsiębiorczość i firmy rodzinne
 • Ekonomia i finansowanie w ochronie zdrowia
 • Integracja monetarna w UE

 

ZAJĘCIA KIERUNKOWE DLA ZAKRESU TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

 • Rynki energii: regulacja i organizacja przemysłowa
 • Strategie i modele transformacji energetycznej oraz nowe technologie w energetyce
 • Geopolityka i bezpieczeństwo energetyczne
 • Rynki i wycena surowców energetycznych w perspektywie neutralności klimatycznej
 • Ekonomika firm sektora energetycznego
 • Polityka energetyczna Unii Europejskiej
 • Prawo energetyczne

 

ZAJĘCIA KIERUNKOWE DLA ZAKRESU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE I POLITYCZNE

 • Metody oceny ryzyka gospodarczego
 • Rynki wschodzące
 • Trzeci sektor w międzynarodowym ujęciu komparatywnym
 • Ekonomia rozwoju
 • Dyplomacja gospodarcza, lobbying, branding narodowy i organizacje międzynarodowe
 • Ekonomia regionalna
 • Światowy system monetarny

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Studia stacjonarne:

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. 

 • Studia niestacjonarne:

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota i niedziela. 

SPOŁECZNOŚĆ

Wiodący wykładowcy

prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko

Profesor, wykładowca ALK oraz uniwersytetów amerykańskich, Autor wielu publikacji, były wicepremier i Minister Finansów

prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii, profesor ALK w Katedrze Ekonomii. Dyrektor ds. naukowych w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w ALK. 

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi zajęcia na studiach dyplomowych, podyplomowych (w tym MBA) i doktoranckich, jest także profesorem wizytującym w kilku uczelniach europejskich. Kilkakrotnie odbywał staże badawcze w instytucjach zagranicznych, w tym m.in. na Stanford University w USA, Columbia University w USA, Harvard University w USA, OECD w Paryżu czy Brighton University.

Ekspert w dziedzinie ekonomii, gospodarki i finansów publicznych. Autor opracowań oraz ekspertyz z dziedziny makroekonomii i finansów publicznych przygotowanych m.in. dla Ministerstwa Finansów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Narodowego Banku Polskiego oraz firm komercyjnych. W latach 2002–2003 pełnił funkcję doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, był członkiem zespołu odpowiedzialnego za reformy strukturalne w ramach systemu finansów publicznych. 

Autor publikacji z dziedziny makroekonomii, polityki gospodarczej i finansów publicznych.

 

prof. ALK dr hab. Waldemar Karpa

Pracownik Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwent studiów magisterskich, podyplomowych i doktoranckich Sorbony (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) oraz wykładowca paryskich uczelni (Université Paris-Est i ENSTA-ParisTech). Zainteresowania badawcze prof. Karpy koncentrują się głównie na procesach innowacyjności w obszarze ochrony zdrowia oraz międzynarodowej analizie porównawczej systemów gospodarczych.

Jest członkiem Association Française de Science Economique, Association for Public Economic Theory, aktywnym uczestnikiem wielu międzynarodowych i krajowych konferencji ekonomicznych. Prowadzi wykłady gościnne w renomowanych uczelniach oraz jest autorem licznych innowacji dydaktycznych.

prof. dr hab. Izabela Grabowska

Prof. dr hab. Izabela Grabowska – profesor nauk społecznych; socjolożka i ekonomistka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (doktor nauk ekonomicznych), absolwentka University College Dublin (magister ekonomii), Uniwersytetu Wrocławskiego (magister socjologii); procedurę profesora nauk społecznych prowadził IFiS PAN. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Odbywała pobyty naukowe na Humboldt Universiät w Berlinie (grant ERC) i Utrecht University w Holandii (visiting professor). Wypromowała 3 doktoraty (kolejne 3 na ukończeniu) i ponad 70 prac magisterskich. Autorka 50 publikacji w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych i polskich. Pozyskała wiele prestiżowych grantów badawczych, w tym H2020 oraz NCN: OPUS, Sonata Bis, Harmonia i KBM.

W ALK dołączy do zespołu Katedry Ekonomii i tworzy centrum badawcze CRASCHam (Center for Research on Social Change and Human Mobility; Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością), do współpracy w którym serdecznie zaprasza. 

W latach 2005-2021 - adiunkt i profesor uczelni w Uniwersytecie SWPS; 2016-2021 dyrektorka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. W latach 2015-2019 założyła i kierowała centrum badawczym Młodzi w Centrum Lab/ Youth Research Center i Mobility Research Group (2020-2021). 

Badawczo zajmuje się kapitałem ludzkim, międzynarodowymi migracjami zarobkowymi, rynkiem pracy, karierami zawodowymi. Jej badania pokazują znaczenia i oddziaływania doświadczenia pracy zagranicą na kapitał ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych oraz przebieg procesu niematerialnych przekazów migracyjnych (social remittances). Jej prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych (m.in. Work, Employment and Society, Journal of Ethnic and Migration Studies, Europe-Asia Studies, International Migration, Social Policy and Society). Jej monografie zostały opublikowane w kluczowych wydawnictwach: Routledge, Palgrave Macmillan, UCL Press, Amsterdam University Press, Scholar. 

Ma doświadczenia w zdobywaniu i kierowaniu prestiżowymi projektami badawczymi: NCN Sonata Bis („Paczki przyjaciół & migracje” 2016-2020), NCN DAINA 1 (CEEYouth, brexit i losy migrujących Polaków i Litwinów, 2019-2021), H2020 MIMY (integracja młodych migrantów 2019/2020-2023) i kierowała NCN Harmonia (social remittances), KBN (kariery zawodowe migrantów poakcesyjnych). W latach 2008-2019 działała w organach decyzyjnych największej międzynarodowej sieci badań migracyjnych IMISCOE Research Network. Jest w Radzie Programowej Zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Była ekspertką Komisji Europejskiej w: European Mobility Partnership/Laboratory i ESCO - Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów oraz International Organisation for Migration: LINET Network. Od dekady w EY Business School kształci europejskie publiczne służby zatrudnienia, od 2019 roku z autorskim programem Return mobility, o charakterze social impact. Szczegóły dorobku znajdują się na: www.izabelagrabowska.com

prof. ALK dr hab. Katarzyna Kolasa

Prof. Katarzyna Kolasa przez ostatnie cztery lata zdobywała doświadczenie z zakresu wyzwań związanych z ustalaniem cen i refundacją wyrobów medycznych. Od 2016 roku reprezentuje Straub Medical jako Global Market Access Lead, będąc głównym konsultantem zewnętrznym dla tej szwajcarskiej firmy rodzinnej. Wcześniej była zatrudniona na stanowisku Senior HEOR Director w GE Healthcare.

Prof. Kolasa posiada tytuł doktora z dziedziny ekonomiki zdrowia i jest autorką blisko 40 publikacji naukowych z dziedziny oceny technologii medycznych i farmakoekonomii. Opiniuje artykuły nadsyłane do tak prestiżowych czasopism jak: Health Policy, Value in Health, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, International Journal for Equity in Health oraz International Journal of Technology Assessment.

Rozległą wiedzę z zakresu ekonomii zdrowia zdobyła na Uniwersytecie w Yorku, Uniwersytecie w Lund i Uniwersytecie w Bergen, a także podczas międzynarodowych kursów doktoranckich z ekonomiki zdrowia i polityki zdrowotnej, organizowanych przez Szwajcarską Szkołę Zdrowia Publicznego.

Prof. Kolasa kieruje Zakładem Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną w ALK.  Wizją Zakładu jest stanie się wiodącym polskim ośrodkiem badawczym w dziedzinie zdrowia cyfrowego w Europie. Współpracuje ściśle z ekonomicznymi partnerami z Uniwersytetu w Lund, Uniwersytetu w Atenach, Uniwersytetu Illinois, Uniwersytetu w Yorku oraz Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Berlinie.

Prof. Kolasa została nominowana przez Ministerstwo Nauki do reprezentowania Polski w COST Action CA17117, COST Association "Towards an International Network for Evidence based Research in Clinical Health Research". Od stycznia 2019 roku jest współprzewodniczącą Global Special Interest Group for Digital Health utworzonej w ISPOR.

Białowolski P., dr hab
prof. ALK dr hab. Piotr Białowolski

Profesor ALK w Katedrze Ekonomii, ekspert w obszarze ekonomii stosowanej i metod ilościowych, autor ponad czterdziestu artykułów indeksowanych w bazie Web of Science. Jego prace badawcze koncentrują się wokół obszarów związanych z zachowaniami finansowymi gospodarstw domowych oraz badaniem jakości życia.

Prawie 10 lat spędził pracując na uniwersytetach i w instytutach badawczych we Włoszech, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W Hamburgu badał szanse na sukces akademicki uczniów we wschodniej Azji identyfikując jako kluczowe czynniki związane z zainteresowaniami matematycznymi. Na Uniwersytecie w Mediolanie podejmował tematykę ewolucji jakości życia gospodarstw domowych we Włoszech z perspektywy ich sytuacji finansowej, zaś na Uniwersytecie w Turynie, będąc stypendystą z VII Programu Ramowego Unii Europejskiej (Stypendium Marii Skłodowskiej Curie), skupiał się nad analizą zachowań finansowych gospodarstw domowych oraz ich związku z dobrostanem.

Od czerwca 2017 rozpoczął swoją przygodę z Uniwersytetem Harvarda, gdzie kontynuował badania nad powiązaniem decyzji finansowych i jakości życia w Institute for Quantitative Social Science. W jednej ze swoich najczęściej cytowanych prac pokazał silne związki zadłużenia ze zdrowiem fizycznym, a także pokazał istotną rolę oszczędności w promowaniu zachowań prozdrowotnych oraz wzmacnianiu zdrowia psychicznego. W swoich ostatnich artykułach pokazał też istotną rolę piśmienności finansowej dla podejmowanych decyzji związanych z kredytem hipotecznym, a także sprawdził, które rodzaje kredytu mają pozytywne skutki dla jakości życia, a które nie.

W 2018 roku dołączył do Inicjatywy Zrównoważonego Rozwoju i Zdrowia w Szkole Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Harvarda kierując częściowo swoje zainteresowania badawcze na obszary związane z dobrostanem pracowników.

Współpracując z biznesem oraz propagując naukę przygotował ponad 100 różnych raportów badawczych. Większość z nich dotyczyła analizy aktualnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz opóźnień płatniczych w polskich przedsiębiorstwach mierzonych z wykorzystaniem jego autorskiej metody. Niektóre raporty koncentrowały się zaś na pogłębionej analizie wybranych zagadnień ekonomicznych. W 2017 roku opublikował pogłębione studium na temat konsekwencji przeterminowanych należności dla ekonomicznego funkcjonowania firm w Polsce. Przygotował również 4 obszerne raporty na temat konsekwencji nadmiernej regulacji limitów stóp procentowych dla polskiej gospodarki. Od 2014 roku współpracuje też z Komisją Europejską przy wdrażaniu statystycznego podejścia do projektów związanych z efektywnością zarządzania w obszarach chronionych w Afryce Środkowej i Zachodniej.

Buccella D., dr hab.
prof. ALK dr hab. Domenico Buccella

Profesor ekonomii, w swojej działalności naukowej koncentruje się na ekonomii przemysłowej oraz badaniu układów zbiorowych między pracodawcą a pracownikami, a w szczególności relacji między rynkami produktów i pracy. Aktualnie jego przedmiot zainteresowań dotyczy analizy polityki środowiskowej względem rynków oligopolu.

Prof. dr hab. Adriana Łukaszewicz
prof. ALK dr hab. Adriana Łukaszewicz

Profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego, specjalistka z zakresu ekonomii i stosunków międzynarodowych. Przez lata związana z Uniwersytetem Warszawskim, od 2016 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.  W swojej pracy badawczej koncentruje się na interdyscyplinarnych badaniach regionu Zatoki Perskiej, rynkach energetycznych, lotnictwie oraz gospodarce światowej. Autorka licznych monografii i artykułów naukowych. Popularyzator nauki. Stały komentator merytoryczny z zakresu Bliskiego Wschodu, rynków energetycznych i lotnictwa radia Tok FM.

dr Łukasz Tanajewski
dr Łukasz Tanajewski

Adiunkt w Katedrze Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego (od 2017 roku). Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (2010) z wieloletnim doświadczeniem badawczym w interdyscyplinarnych projektach naukowych i aplikacyjnych w obszarach ekonomii zdrowia, migracji, rynku pracy i zachowań konsumentów. W latach 2012-2019 pracował naukowo na University of Nottingham, w kilku dużych projektach o innowacjach w opiece zdrowotnej w Anglii. Odbył wiele wyjazdów badawczych, dydaktycznych i konferencyjnych m.in. University of Southampton (2007) oraz University of Aberdeen (2011), Duke University (2019), sympozja Economic Science Association (2014, 2021) oraz Cognitive Economics Society (2020). Wykłady gościnne na sympozjach Portuguese National Association of Pharmacies (Lizbona) i Pharmaceutical Group of the European Union (Dublin), oraz na KU Leuven. Autor wielu publikacji w m.in. BMJ Quality and Safety, PharmacoEconomics, Health Technology Assessment, PlosOne.

Obecnie prowadzi interdyscyplinarne badania empiryczne o podejmowaniu decyzji (mikroekonomia, neuroekonomia, psychologia), zarówno w laboratorium w Akademii Leona Koźmińskiego, jak i w zaprzyjaźnionym ośrodku badań neuroobrazowych w Warszawie. Kierownik projektu NCN o neuroekonomii samokontroli, realizowanego w interdyscyplinarnym, międzyuczelnianym i międzynarodowym zespole naukowym. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu wykładów, konwersatoriów, seminariów i ćwiczeń z mikroekonomii, ekonomii współczesnej, ekonometrii, metod badań empirycznych i warsztatu badawczego (studia doktoranckie), rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, analizy matematycznej, jak również ekonomii zdrowia. W swoich zajęciach wykorzystuje szereg innowacji dydaktycznych np. MobLab do przeprowadzania eksperymentów i gier w nauce mikroekonomii, narzędzia open science do wspomagania decyzji.

Zasady rekrutacji

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów oraz zdanie egzaminu dyplomowego.  

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów II stopnia, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.   

Naukę można kontynuować na studiach doktorskich. 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

 • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem wraz z dołączonymi skanami dokumentów

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)

Cudzoziemcy dodatkowo składają: 

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30 i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

1
Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni od 4 maja 2023.

Zobacz poniżej, o jakie dane będziemy m.in. prosić.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

4
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów komisja rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o wpisie na listę studentów. 

5
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Ewelina Przywrzej rekrutacja studia w j. polskim ALK
Z-ca Kierownika ds. rekrutacji na studia w j. polskim
Ewelina Przywrzej

OPŁATY

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2023/2024 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia stacjonarne
I rok II rok
Płatność za semestr 8 700 zł 9 600 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 760 zł 5 x 1 940 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł
Opłaty - studia niestacjonarne
I rok II rok
Płatność za semestr 7 600 zł 8 400 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 540 zł 5 x 1 700 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł

Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: