Kozminski MBA dla Kadry Medycznej 


Program posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły biznesu. Na świecie jest tylko 58 uczelni, które posiadają wszystkie trzy akredytacje, spośród ok. 11 000. Takie wyróżnienie zobowiązuje i nakłada na nas obowiązek ciągłego doskonalenia się. Dzięki temu pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie realizować powierzone zadania.

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY

Lek. Łukasz Więch, MBA
lwiech@kozminski.edu.pl

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako lekarz, specjalizuje się w dziedzinie Zdrowia Publicznego.

Zawodowo związany z sektorem badań klinicznych nowych leków, gdzie pełni funkcję dyrektora ośrodka badawczego w firmie Synexus Polska sp. z o. o.

Członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce - GCPpl.
Wykładowca ALK i WUM.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.

Efektywne zarządzanie ochroną zdrowia stało się wyzwaniem XXI wieku na całym świecie. Zarządzanie w warunkach reformy polskiego systemu ochrony zdrowia wymaga uważnego śledzenia zmian, dokonywania wielu, często głębokich, przekształceń, ale zarazem stwarza nowe możliwości działania, daje pole dla inicjatyw i innowacji.

Studia adresowane są szczególnie do obecnej i przyszłej kadry kierowniczej zakładów opieki zdrowotnej, pracowników NFZ i innych instytucji-dysponentów środków na opiekę zdrowotną, przedstawicieli władz i pracowników administracji państwowej oraz samorządowej, odpowiedzialnych za kształtowanie i realizację polityki zdrowotnej.

Program studiów ma zapewnić słuchaczom:

  • przekazanie nowoczesnej wiedzy w zakresie zarządzania, ekonomii i finansów, z uwzględnieniem specyfiki ochrony zdrowia
    znajomość polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle rozwiązań zagranicznych,
  • stworzenie podstaw metodologicznych do samodzielnego studiowania i analizowania i rozwiązywania problemów w zakresie ochrony zdrowia,
  • poznanie skutecznych technik zarządzania
  • zdobycie i doskonalenie praktycznych umiejętności kierowniczych

Absolwenci otrzymują dyplom uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA OBRONA PROJEKTU DORADCZEGO I UROCZYSTA GRADUACJA 

REKOMENDACJA ABSOLWENTA PROGRAMU 

Studia podyplomowe  zawsze są  wyzwaniem a szczególnie w sytuacji kiedy   student jest już w „kwiecie wieku”. Tym niemniej wychodząc z założenia, że człowiek uczy się całe życie , uważam iż warto temu wyzwaniu stawić czoła w każdej chwili. 

Kiedy rozpoczynałem  studia MBA dla kadry medycznej, miałem spory bagaż doświadczeń medycznych ( od młodszego asystenta do kierownika poradni specjalistycznych), administracyjnych    ( od kierownika NZOZ-u do  dyrektora  szpitala) a także ukończone  studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Mimo to  podchodziłem do tych studiów z dużym dystansem i niepewnością. Pozytywne rozczarowanie nastąpiło bardzo szybko ponieważ już pierwsze zajęcia  prowadzone były niezwykle merytorycznie i profesjonalnie  a zarazem bardzo przyjaźnie. Właściwie podobnie  było już do samego końca.

Wiedza prezentowana przez wykładowców  nie była  książkowa ale przede wszystkim praktyczna. Prowadzenie zajęć na  dużym luzie  wyzwoliło świetne relacje na linii student – wykładowca.  Spowodowało to nie tylko dobre relacje z prowadzącymi zajęcia, ale również przełożyło się na pozytywną integrację całej naszej grupy studenckiej. Informacje przekazywane w trakcie różnorodnych zajęć  wprowadziły ład i porządek w czasem chaotycznie poukładane wątki  wiedzy zarządczej, uzupełniając jednocześnie brakujące w niej fragmenty.  Już w trakcie trwania studiów niektóre wiadomości  uzyskane w czasie zajęć  wykorzystywane były praktycznie w mojej codziennej pracy.

Reasumując : zaczynałem te studia mając duże obawy. Charakter studiów oraz cała ich szczególna atmosfera, merytoryczność przekazywanej wiedzy a także zasługująca na wyróżnienie opieka administracyjna sprawiły, iż była to niezapomniana przygoda intelektualna wnosząca nowe spojrzenie na możliwości  wykorzystania różnorodnych narzędzi zarządczych w mojej pracy zawodowej.

Stanisław Stępniewski

dyrektor szpitala św. Ludwika

ZOBACZ, JAK WYGLĄDA GRADUACJA MBA 


Kontakt:
Małgorzata Cybulska