ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W BADANIACH KLINICZNYCH

Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny

O kierunku

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

Celem studiów jest przygotowanie do zarządzania projektami w sektorze farmaceutycznym (badania kliniczne) w oparciu o standardy PMI opisane w najnowszym wydaniu PMBOK® Guide oraz przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do skutecznego planowania i nadzorowania projektu. Przygotowujemy i wspieramy naszych słuchaczy w uzyskiwaniu certyfikacji PMP. 

Cele szczegółowe: 

1. Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji na różnych etapach projektu. Identyfikacja interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich zapotrzebowania na informacje. Dobór optymalnych strategii komunikacyjnych z uwzględnieniem różnic kulturowych oraz indywidualnych preferencji komunikacyjnych. 

2. Nabycie umiejętności definiowania zakresu prac niezbędnych do realizacji projektu oraz dystrybuowania ich w czasie w sposób redukujący ryzyko wystąpienia opóźnień 

3. Przekazanie podstaw teoretycznych oraz wiedzy praktycznej z dziedziny zarządzania budżetem oraz zasobami ludzkimi projektu 

4. Zapoznanie się z najczęstszymi ryzykami występującymi w badaniu klinicznym oraz nabycie umiejętności ich skutecznej identyfikacji. Przećwiczenie różnych technik pozwalających na unikania ryzyka oraz minimalizowania skutków ich wystąpienia. 

5. Zrozumienie zasad związanych z zarządzaniem jakością w projekcie oraz nabycie umiejętności planowania działań prewencyjnych i naprawczych pozwalających na jej zachowanie 

6. Przegląd modeli operacyjnych funkcjonujących na rynku badań klinicznych. Zapoznanie się ze specyfiką poszczególnych struktur organizacyjnych (działów firmy), ich potrzebami oraz produktami, których mogą dostarczyć. Przedstawienie podstaw determinujących skuteczną współpracę pomiędzy poszczególnymi jednostkami. 

Atuty kierunku

1
Program

Program oparty o praktyczne doświadczenie wykładowców 

2
Przykłady

Duża liczba przykładów z życia zawodowego 

3
Podejście do nauczania 

Zróżnicowane podejście do nauczania 

4
Zajęcia

Małe grupy ćwiczeniowe 

5
Uczestnicy

Zróżnicowani uczestnicy studiów, networking 

6
Kadra

Wykładowcy praktycy 

Partnerzy

Adresaci studiów

Studia są dedykowane wszystkim pracownikom obszaru badań klinicznych, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Dla prawidłowego zrozumienia treści studiów niezbędna jest podstawowa wiedza i doświadczenie z zakresu badań klinicznych.

Dlatego też studia polecane są szczególnie: 

 • Asystentom badań klinicznych i młodszym kierownikom projektów, zatrudnionym w działach klinicznych firm CRO lub farmaceutycznych 
 •  Innym osobom związanym z obszarem badań klinicznych, które planują zmianę ścieżki kariery zawodowej 
 • Pracownikom branży farmaceutycznej planującym rozpoczęcie nowego rozdziału w swojej karierze 

 

figury

Koordynator merytoryczny

lek. Łukasz Więch

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej oraz Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz – specjalista zdrowia publicznego. Edukator z zamiłowania i doświadczenia. Zawodowo związany od wielu lat z sektorem badań klinicznych nowych leków. Jako Associate Director w firmie Synexus Polska Sp. z o. o. stale powiększa swoje bogate praktyczne doświadczenie zawodowe, szczególnie z zakresu roli i obowiązków badacza w badaniu klinicznym oraz organizacji i zarządzania ośrodkiem badań klinicznych, w międzynarodowym środowisku. Zajmuje go tematyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań biznesowych i partnerstw zgodnych z filozofią win-win. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce – GCPpl. Wykładowca ALK i WUM.

Co zyskujesz

 • 186 godzin praktycznych zajęć dydaktycznych 

 • Prowadzący zajęcia to zarówno uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem dydaktycznym, jak i świetni praktycy reprezentujący znane marki z branży badań klinicznych 

 • Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP 

 • Praktyka prowadzenia żywego projektu w dziedzinie badań klinicznych 

 • Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach 

Program

 • Zajęcia integracyjne 

 • PMBOK® Guide – podstawy; Przygotowanie do egzaminu na certyfikat PMP 

 • Zarządzanie komunikacją w projekcie 

 • Zarządzanie harmonogramem oraz zakresem projektu 

 • Zarządzanie budżetem i zasobami ludzkimi projektu 

 • Zarządzanie ryzykiem 

 • Zarządzanie jakością 

 • Zarządzanie interesariuszami 

 • Współpraca z innymi działami 

 • Projekt końcowy 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 191* (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami).

* jedna godzina dydaktyczna = 45 min

 

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. 

 Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

soboty - 8.45 - 15.45 

niedziele - 8.45 - 15.45 

_

Społeczność

Partnerzy merytoryczni

Paweł Orzeł

Absolwent Oxford Brooks University (MBA Business Administration), Wyższej Szkoły Zarządzania (Zarządzanie Biznesem) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Wydziału Technologii Żywności). Od 17 lat związany z badaniami klinicznymi. Dzięki wieloletniej pracy w największych korporacjach farmaceutycznych oraz globalnych firmach CRO, na stanowiskach specjalistycznych, kierowniczych oraz dyrektorskich doskonale rozumie rynek badań klinicznych. Zna perspektywę Sponsora oraz firm prowadzących badania na jego zlecenie. 

Od 2015 roku związany zawodowo z firmą PPD, gdzie we współpracy z wielodyscyplinarnymi zespołami badaniowymi zarządza globalnymi projektami badawczymi. Jako Project Director oraz Oversight Director odpowiada za zarządzanie globalnymi programami i projektami oraz budowanie relacji ze strategicznymi klientami organizacji. 

Wieloletni wykładowca oraz promotor Akademii Leona Koźmińskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Akademii Medycznej w Lublinie. Autor oraz kierownik merytoryczny programu studiów podyplomowych – Zarządzanie Projektami w Badaniach Klinicznych. 

Wysokinski Adam
lek. med. Adam Wysokiński

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (II Wydz. Lekarski), Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie (Zarządzanie projektami) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA dla kadry medycznej). Od 2001 roku związany z rynkiem farmaceutycznym, a od 2003 zaangażowany w organizację i prowadzenie badań klinicznych. Początkowo w Polsce, następnie w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie zajmuje stanowisko globalne w dziale badawczym firmy Janssen-Cilag (Johnsson & Johnsson) nadzorując prace globalnych Project Managerów. W swojej karierze miał okazję tworzyć regionalny model współpracy pomiędzy globalną firmą farmaceutyczną i jedną z wiodących na rynku firm CRO (Clinical Research Organization). Jego zainteresowania zawodowe to: zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne, podnoszenie efektywności organizacyjnej, mapowanie i optymalizacja procesów, tworzenie narzędzi zwiększających produktywność.

Karol Szczukiewicz zp
Karol Szczukiewicz

Od roku 2016 członek zarządu oraz przewodniczący grupy ds. szkoleń Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl). Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze szkoleń, będąc prelegentem na branżowych konferencjach oraz wykładowcą kursów na takich uczelniach jak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Pomysłodawca i koordynator konkursu branżowego "Liderzy Badań Klinicznych" oraz warsztatów "Kluczowe procesy w badaniach klinicznych", a także wielu innych projektów edukacyjnych realizowanych w Polsce. Aktywnie wspiera rozwój badań niekomercyjnych. Specjalizuje się również w obszarze ochrony danych osobowych w zakresie badań klinicznych oraz rozwiązaniach e-health wykorzystywanych w medycynie. Ekspert Agencji Badań Medycznych.
W swojej dotychczasowej, 12-letniej karierze zawodowej, pracował w globalnych firmach CRO oraz farmaceutycznych, rozwijając umiejętności z zakresu monitorowania oraz zarządzania badaniami klinicznymi faz I-IV w wielu wskazaniach terapeutycznych (m.in. onkologia, neurologia, pulmonologia, kardiologia, okulistyka, nefrologia oraz choroby zakaźne). Obecnie pełni role globalnego kierownika projektu w jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie.

Wykładowcy

wykładowca
lek. Adrianna Droszcz

Absolwentka warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II-go wydziału lekarskiego, specjalista medycyny rodzinnej i seksuologii. Pracowała jako internista w POZ  w Warszawie i po nostryfikowaniu dyplomu jako asystent w szpitalu w Norwegii. Ukończyła studia podyplomowe "Prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyny" i "Farmakoekonomika i marketing medyczny". Uzyskała specjalizację z medycyny estetycznej przy Towarzystwie Medycyny Estetycznej i Anti-Aging przy Polskim Towarzystwie Lekarskim. Absolwentka 3-letnich studiów „Ethics in Research” prowadzonych przez New York Mont Sinai School of Medicine i Uniwersytet w Wilnie. 

Od 17 lat związana z firma IQVIA, obecnie na stanowisku Medical Safety Advisor w dziale Core Safety Service oceniając medyczne aspekty bezpieczeństwa terapii zastosowanej w badaniu klinicznym.  

Poprzednio zaangażowana w lokalne i globalne struktury zdalnego monitorowania badaniami klinicznymi (remote monitoring, risk based monitoring), tworzyła dział zdalnego zarządzania projektami w Polsce i koordynowała prace menadżerów badań zdalnych w Europie i krajach azjatyckich.  Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i zespołami  projektowymi. Była odpowiedzialna za koordynacje wielu aspektów badań klinicznych na poziomie Polski (jakość, finanse, szkolenia, rekrutacja nowych pracowników)
Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uczelni Łazarskiego
Wykładała na studiach podyplomowych „Badania kliniczne” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. 
Wieloletni dyrektor programowy i zarządzający CRA School .
Praktykujący internista w państwowej służbie zdrowia. Członek stowarzyszenia GCP.

wykładowca
Radosław Jadczak

Lekarz medycyny, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz MBA – absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie w największych farmaceutycznych korporacjach międzynarodowych (SmithKline Beecham, GlaxoSmithKline, Novo Nordisk) na stanowiskach menedżerskich, zarządzając pracownikami na terenie Polski oraz krajów Europy Centralnej. W styczniu 2010 roku dołączył do zespołu firmy Quintiles. Na stanowisku Director Site Management Quintiles Polska odpowiadał za zarządzanie zespołem menedżerów ds. relacji z Ośrodkami na terenie Polski oraz kilku krajów Europy Centralnej jak również zarządzał zespołami odpowiedzialnymi za weryfikację wykonalności badania (Feasibility) oraz identyfikację ośrodków (Site ID). Od 2015 do 2018 na stanowisku Director Next Generation Clinical Operations odpowiada za strategiczne zarządzanie sieciami ośrodków badawczych Prime Sites w Europie oraz za implementację innowacyjnych rozwiązań w obszarze badań klinicznych. Wieloletnie doświadczenie na stanowisku Therapeutic Strategy Lead Director Oncology gdzie odpowiadał za kształtowanie strategii terapeutycznych dla badań onkologicznych i programów dla międzynarodowych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych. Doświadczenie w budowaniu strategii terapeutycznej dla wielu wskazań nowotworowych i badań fazy I/FIH do IIIb, w tym adaptacyjne projekty, badania typu „basket trials”. Obecnie zarządza Europejską siecią dedykowanych ośrodków pierwszo-fazowych specjalizujących się w onkologii i hematologii EPON (Early Phase Oncology Network).

dr Antoni Jędrzejowski

Dyrektor projektów w PAREXEL, wiodącej firmie z sektora Contract Research Organisations. Odpowiedzialny za nadzór nad globalnymi programami i projektami badawczymi realizowanymi na zlecenie firm farmaceutycznych i biotechnologicznych. Ekspert od zarządzania projektowego certyfikowany przez Project Management Institute. Działacz Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl), od roku 2010 członek Zarządu a od 2019 roku Prezes Stowarzyszenia. Współorganizator działań statutowych Stowarzyszenia GCPpl takich jak szkolenia, warsztaty i spotkania branżowe w tym coroczne konferencje z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych. Koordynator działań prowadzonych przez GCPpl na rzecz poprawy przepisów prawnych i warunków prowadzenia badań klinicznych w Polsce w świetle spodziewanej ustawy o badaniach klinicznych mającej na celu umożliwić stosowanie Rozporządzenia unijnego 536/2014. Członek Komitetu Redakcyjnego oraz autor rozdziału poświęconego badaniom klinicznym w pediatrii w podręczniku „Badania Kliniczne” wydanym przez Stowarzyszenie GCPpl. Koordynator Grupy roboczej Stowarzyszenia GCPpl ds. badań klinicznych w pediatrii. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz prelegent na branżowych konferencjach w zakresie badań klinicznych. Z wykształcenia lekarz pediatra i doktor nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor i współautor artykułów dotyczących pediatrii oraz badań klinicznych publikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach medycznych.
Szczegółowe informacje na profilu LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/antonijedrzejowski
Adres mailowy do korespondencji: ajedrzejowski@gcppl.org.pl

 

wykładowcy
Shilpa Lewandowski

Od 15 lat związana z rynkiem badań klinicznych zarówno w pracy dla firm CRO, jak i firm farmaceutycznych. Pasjonatka rozwoju leków oraz specjalista w dziedzinie onkologii (posiada wiedzę z zakresu zarządzania zespołem oraz zarządzania projektami). Doświadczona w takich obszrach badan klinicznych, jak: Problem Solving, Risk management (RbQM expertise), Change Management.

wykładowca
Maciej Kopeć

Absolwent Wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ze specjalnością analityka kliniczna oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH i Podyplomowego Studium Coachingu i Mentoringu SWPS/ Laboratorium Psychoedukacji.
W branży farmaceutycznej pracuje od prawie 18 lat, a badaniami klinicznymi zajmuje się od 2004 r. Aktualnie jest zatrudniony w firmie Roche na stanowisku Business Support & Study Start-Up Leader, a także pełni obowiązki Head of Clinical Operations w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2015 r. współpracuje ze Związkiem Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, w roli Wiceprzewodniczącego Grupy ds. Badań Klinicznych.

 

Tomasz Kozłowski

Ukończył Biotechnologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia w Zakresie Zarządzania Badaniami Klinicznymi na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2007 r. pracuje w branży badań klinicznych, w CRO oraz firmach farmaceutycznych. Zdobywał doświadczenie jako monitor badań klinicznych, lokalny i regionalny menedżer projektu, obecnie pracuje jako globalny menedżer projektu w jednej z największych, globalnych firm farmaceutycznych. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych.

wykładowca
Magdalena Margasińska-Brach

MSc. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Chemii) oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów (Zarządzanie Badaniami Klinicznymi).

Od 20 lat związana z rynkiem farmaceutycznym, a od 18 lat z badaniami klinicznymi, odpowiedzialna za zarządzanie, organizację i prowadzenie badań klinicznych na stanowiskach specjalistycznych, kierowniczych i dyrektorskich w korporacjach farmaceutycznych oraz globalnych firmach typu Contract Research Organisation (CRO). Obecnie od ponad 3 lat zawodowo wiązana z firmą PPD, gdzie jako Dyrektor Projektu (Project Director) oraz Dyrektor Nadzoru (Oversight Director) odpowiada za zarządzanie globalnymi programami i projektami klinicznymi oraz relacjami z kluczowymi klientami.  

Doskonale rozumie rynek badań kliniczny. Posiada kilkunastoletnie, bogate doświadczenie zawodowe w zarządzaniu wielodyscyplinarnymi zespołami badaniowymi w różnych wskazaniach terapeutycznych. Ekspert (SME) w dziedzinie badań pediatrycznych i chorób rzadkich. Obecnie współtworzy globalny program treningowy dla badań pediatryczny. Pasjonuje się nowoczesnymi i innowacyjnymi metodami rekrutacji pacjentów oraz współpracą z globalnymi organizacjami pacjentów.

Wieloletnia edukatorka w zakresie związanym z zarządzaniem badaniami klinicznymi, strategiami rekrutacyjnymi, badaniami klinicznymi w pediatrii i chorobach rzadkich. Prelegentka na branżowych lokalnych i międzynarodowych konferencjach i kursach. Jest członkiem GCP PL, ACRP, PMI and PIPMG.
Tak jak Steve Jobs uważa, że „Jedyną drogą do wykonania dobrej pracy jest kochanie tego co się robi”

 

wykładowca
lek. Marek Pędziński

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Z badaniami klinicznymi związany od 2003 roku. Od 2007 zatrudniony w dziale IQVIA Quality Assurance (QA) Europe, obecnie na stanowisku Associate Director QA.

Odpowiedzialny między innymi za zarządzanie zespołem audytorów w Europie i Afryce, zarządzanie kontraktorami, szkolenie audytorów, zarządzanie i planowanie audytów w tym wewnętrznych audytów procesowych, przeprowadzanie audytów i pre-inspekcji oraz przyjmowanie inspekcji.

W 2007 roku ukończył studia podyplomowe ‘Zarządzanie i Audyt’ w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest czlonkiem RQA, Research Quality Association.

 

logo
Monika Stępniewska

Absolwentka weterynarii SGGW w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej (Zarządzanie) oraz UCD Michael Smurfit Graduate Business School w Dublinie (Zarządzanie).
Ponad 22 lata doświadczenia w globalnych firmach typu Contract Research Organisation (CRO) oraz farmaceutycznych,  na stanowiskach kierowniczych. Od 2006 roku jest zawodowo związana z firmą ICON, gdzie otworzyła biuro ICON Polska w 2006 roku. Zarządza wielodyscyplinarnymi zespołami badaniowymi w globalnych projektach badawczych, jest odpowiedzialna za tworzenie strategii rozwoju badan w obszarze chorób autoimmunologicznych. Twórczyni  i przewodnicząca Dermatology and Rheumatology Center of Excellence, odpowiedzialna za tworzenie procesów, zarządzanie zasobami oraz tworzenie najlepszych praktyk. Jako Senior Director Project Management odpowiada za portfolio badan w chorobach autoimmunologicznych, obszary prowadzenia projektów  i programów takie jak: budżet, komunikacja, zarządzanie ryzykiem, optymalizacja harmonogramu, zarządzanie podwykonawcami (vendors). Zarządza globalnym zespołem dyrektorów oraz kierowników programów. Współtwórczyni profilu “Succesful Project Manager” oraz programu szkoleniowego dla Kierowników Projektów w ICON.

 

wykładowca
Paweł Wójcik

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej oraz Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także programów rozwoju menedżerskiego oraz przywództwa w ICAN Institute. Od ponad 12 lat związany z branżą badań klinicznych, posiada doświadczenie w zarządzaniu i przewodzeniu projektami i ludźmi na wielu stanowiskach, zarówno w działach operacji klinicznych jak i zarządzania projektami, w środowisku CRO oraz w firmie farmaceutycznej. W 2015 stworzył dział wsparcia projektowego w Europie dla Premier Research. Obecnie od trzech lat związany z Globalnym Centrum Operacyjnym Badań Klinicznych AstraZeneca. Na stanowisku Dyrektor Wspierający ds. Zarządzania Globalnymi Badaniami Klinicznymi wspiera globalne programy badań klinicznych w nowotworach płuca, kierując grupą Globalnych Liderów Badań Klinicznych, Kierowników Wspierających oraz Asystentów. Twórca programu rozwoju kompetencji przywódczych LEAP dla Globalnych Liderów w AstraZeneca. Członek Grupy Szkoleniowej Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCP.pl, współautor szkoleń i warsztatów z wiedzy praktycznej w badaniach klinicznych, a także kursów wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Agencją Badań Medycznych. W przeszłości wykładowca Quintiles CRA School oraz studiów podyplomowych w zakresie organizacji badań klinicznych na KUL. Szczególne zainteresowania to kompetencje miękkie, przywództwo, badania kliniczne w pediatrii a także efektywność operacyjna, nowe technologie i przyszłość badań klinicznych. 

wykładowca
Krzysztof Lipiński

Senior Medical Director w IQVIA Biotech. Specjalizacja: Choroby Wewnętrzne
Ponad 30 letnie doświadczenie naukowo/dydaktyczno/badawcze. Doradcą/Monitorem Medycznym w ponad 60 badaniach w wskazaniach m.in. reumatologia, dermatologia, gastroenterologia, pulmonologia, nefrologia, ginekologia, okulistyka.
Studia i staż podyplomowy ukończyłem na Akademii Medycznej w Krakowie. Podjąłem pracę w I Klinice Chorób Wewnętrznych. Od 1991 do 1995 pracowałem jako wykładowca na Wydziale Biomedycznym na Uniwersytecie Wollongong (Australia). Od 1995 ponownie w I Klinice Chorób Wewnętrznych CMUJ na etacie naukowo-dydaktycznym. Ponadto byłem współzałożycielem i asystentem w Zakładzie Dydaktyki Medycznej (sfinansowany z funduszy Unii Europejskiej). Od 1996 związany z badaniami klinicznymi jako PI lub SI w ponad 50 badaniach, początkowo w Krakowskim Centrum Osteoporozy (obecnie Krakowskie Centrum Medyczne) oraz w Małopolsim Centrum Medycznym. W 2006 zostałem zatrudniony jako Doradca Medyczny (Medical Advisor) w firmie Quintiles (obecnie IQVIA).

 

Grzegorz Szałajko
Grzegorz Szałajko

Międzynarodowy ekspert w obszarze zarządzania projektami. Wspiera organizacje w transformacjach, budowaniu strategii i modeli biznesowych oraz wdrażaniu skutecznych środowisk do realizacji przedsięwzięć i wprowadzania zmian. Posiada doświadczenie zawodowe obejmujące zarówno współpracę z firmami o zasięgu globalnym jak i z lokalnymi liderami rynku m.in. w branżach takich jak IT, telekomunikacja, motoryzacja, budownictwo, outsourcing usług, finanse i bankowość, handel detaliczny, edukacja wyższa, produkcja przemysłowa, energetyka, wydobycie i przetwórstwo surowców naturalnych, inkubacja i finansowanie biznesu.

Współautor globalnego standardu zarządzania ryzykiem w portfelach, programach i projektach wydanego przez Project Management Institute (PMI). Edytor wiodący i jeden z architektów globalnego standardu oceny projektów Project Excellence Baseline wydanego przez International Project Management Association (IPMA). Jeden z najbardziej doświadczonych asesorów wiodących w prestiżowym konkursie IPMA Global Project Excellence Award. Jeden z członków założycieli Project Management Institute Poland Chapter oraz współzałożyciel wrocławskiego oddziału. Honorowy członek Project Management Association of Nepal (PMAN). Laureat międzynarodowej nagrody IPMA Otto Ziegelmeier Award za wkład w propagowanie idei project excellence na świecie oraz nagrody Atlas Project Management przyznawanej przez IPMA Polska za wkład w rozwój zarządzania projektami w Polsce. Wielokrotnie nagradzany również za programy rozwojowe i mentoring w obszarze zarządzania projektami.

Twórca programów i wykładowca w międzynarodowych programach MBA oraz Executive MBA. Ceniony speaker zapraszany do udziału w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach w dziedzinie zarządzania.

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje analiza CV kandydatów.

III edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2022 roku.* 

* Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

O przyjęciu decyduje analiza CV kandydatów. Zostanie ona wykonana po zakończeniu rekrutacji. Wyniki kwalifikacji zostaną podane po 20.09.2022.

Wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym - część zajęć realizowana będzie w języku angielskim.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów realizowanych na kierunku studiów oraz zdanie praktycznego egzaminu końcowego polegającego na prezentacji grupowego projektu z zakresu zarządzania projektami w badaniach klinicznych.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Katarzyna Stawska
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Katarzyna Stawska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4950 zł każda) 9900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratachpo 4455 zł każda ) 8910 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 9500 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl