Executive Education Advisory Board 

Doświadczony praktyk zarządzania ludźmi w firmie. Od 15 lat związana z obszarem HR. 

Przez 10 lat pełniła funkcje menedżerskie w obszarze polityki personalnej. Jako Dyrektor Departamentu Szkoleń i Rozwoju w Polskiej Telefonii Cyfrowej, operatora sieci T-Mobile, odpowiadała za wdrożenie ogólnofirmowych programów rozwoju pracowników oraz kultury organizacyjnej. Wdrożyła metody diagnozy indywidualnej i organizacyjnej – AC/DC, 360, testy osobowości zawodowej, badania opinii i zaangażowania pracowników. Współpracując ściśle z Zarządami oraz najwyższą kadrą menedżerską opracowywała i realizowała działania nakierowane na zwiększenie zaangażowania pracowników oraz zarządzanie zmianami. 

Założycielka firmy doradczej INTEGRITY oferującej kompleksowe i spójne rozwiązania w zakresie tworzenia strategii rozwoju pracowników i budowania zespołów. Wspierając swoich klientów w poszukiwaniu i dostarczaniu najbardziej efektywnych rozwiązań, wykorzystuje metody pracy indywidualnej (executive coaching) oraz zespołowej (Action Learning).

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzania Ludźmi w Firmie w Akademii Leona Koźmińskiego. Certyfikowany coach ICC, kontynuuje swój rozwój w ramach Erickson College International i Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego  
 

   

Anna Dobieszewska

Grzegorz Ducin

 

HR Director at PLUS BANK S.A.

 

Absolwent MBA dla kadry HR Akademii Leona Koźmińskiego, Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w administracji rządowej pełniąc m.in. funkcje Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego i Zastępcy Dyrektora Generalnego. Następnie przeszedł do biznesu. 

Z INVEST-BANK S.A. związany jest od 2002 r. Członek Rady Nadzorczej Centrum Edukacji Kadr Bankowych Invest – Training. Posiada 12-letnie doświadczenie menadżerskie obejmujące bogate spectrum zagadnień z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, zarówno w wymiarze strategicznym, jak i operacyjnym. 

 
  

Dyrektor Departamentu HR Manager - PWN

 

Absolwentka MBA dla kadry HR Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z doświadczenia i zamiłowania HR-owiec z solidną bazą wiedzy ekonomicznej.

Od 1995 roku pracuje w działach rozwoju i zarządzania zasobami ludzkimi, a od 2007 roku kieruje zespołami Human Resources odpowiedzialnymi za obszary rekrutacji i rozwoju zawodowego, kadr i płac, komunikacji wewnętrznej oraz projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Rozpoczynała swoją karierę w Biurze Zarządu McDonald’s Polska. Następnie przez 12 lat związana z branżą retail – najpierw w sieci Real (Grupa METRO AG), następnie w Electro World (Grupa DSGi). Od 2008 roku jest Dyrektorem Departamentu Human Resources Inter Partner Assistance Polska SA (Grupa AXA). W 2008 roku spółka Inter Partner Assistance Polska SA została laureatem godła Inwestor w Kapitał Ludzki.

 
 

   

Joanna Kostrzewa

Katarzyna Makuch-Marowska

  

HR Biznes partner w PZU S.A./ PZU Życie S.A.


Absolwentka MBA dla kadry HR Akademii Leona Koźmińskiego oraz Psychologii na UKSW. Od ponad 8 lat realizuje się zawodowo w obszarze HR. Zaczynała od udziału w programie menedżerskim w ogólnopolskiej sieci handlowej – programu, który nie tylko pozwolił jej poznać kilkunastotysięczno-osobową firmę od podszewki, ale pozwolił jej dość płynnie przejść z rzeczywistości akademickiej do biznesowej.

Kolejne lata pracy zawodowej to czas poznawania poszczególnych obszarów HR’u: rekrutacji, szkoleń, rozwoju i w końcu pojawiła się potrzeba sprawdzenie się w nowej branży. Po kilku latach doświadczeń z handlem i dystrybucją podjęła decyzję o przejściu do ubezpieczeń – jak na razie porównuję tę zmianę do „strzału w dziesiątkę”.

Od 2009 roku (z kilkumiesięczną przerwą) pełni rolę HR biznes partnera wspierającego wyższą kadrę menedżerską w branży ubezpieczeniowej. Dostarcza wiedzę, otwiera na nowe rozwiązania, wsłuchuje się w biznes i elastycznie odpowiada na jego potrzeby. Bycie ekspertem w swojej dziedzinie i partnerem dla biznesu jest dla niej idealnym sposobem na realizowanie swoich zawodowych ambicji i potrzeb.

 
 
 
  

CVO – Pesonal Brand Institute

Ekspert w obszarze zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw oraz komunikacji, przywództwa i zarządzania marką osobistą. Wcześniej odpowiedzialna za marketing i komunikację korporacyjną. Od kilkunastu lat realizująca strategie personalne w wymagającym środowisku międzynarodowych i polskich mediów. Od 2007 – Dyrektor Personalny TVN S.A. 

W latach 2003-2005 wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, obecnie członek Rady Programowej Stowarzyszenia. 

Certyfikowany coach ICC specjalizujący się w pracy z kadrą zarządzającą (business coach, personal brand coach, coach medialny). Trener biznesu. Wykładowca akademicki. Mentorka w polskiej edycji programu Fundacji Hillary Clinton „Vital Voices”, uczestniczka Rady Programowej Vital Voices Chapter Poland.

Członek European HRD Circle, eksperckiego koła dyrektorów personalnych przy Komisji Europejskiej. 

Absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

 
 

   

Joanna Malinowska-Parzydło

Katarzyna Mikołajczyk

   

Dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich w Nordea Bank Polska SA

Absolwentka studiów MBA dla HR Akademii Leona Koźmińskiego oraz wydziału ekonomiczno - socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Od ponad 15 lat związana z dziedziną HR w bankowości, w tym czasie przeprowadziła restrukturyzację zatrudnienia w związku z fuzją LG Petro Bank SA z Nordea Bank Polska SA; ujednoliciła procedury i regulaminy po połączeni banków; zamknęła negocjacje ze Związkami Zawodowymi i podpisała Układ Zbiorowy Pracy; uzyskała dofinansowanie projektu szkoleń dla Banku ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”; wdrożyła metody Assessment i Development Center w zarządzaniu rozwojem kadr i pozyskiwaniu nowych kadr przy udziale wewnętrznych Asesorów.

 
 
 
  

Dyrektor Biura Kadr i Szkoleń Urzędzu m.st. Warszawy

 

Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie w administracji publicznej – Akademia Leona Koźmińskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Związana z branżą HR od kilkunastu lat. Pracowała w administracji rządowej a obecnie w administracji samorządowej. 

Od 2007 roku jest Dyrektorem Biura Kadr i Szkoleń w Urzędzie m.st. Warszawy zatrudniającym 7600 osób. Odpowiada za realizację procesów personalnych, począwszy od obszaru rekrutacji poprzez rozwój pracownika, szkolenia, administrację personalna, zarządzanie wynagrodzeniami, wypłatę świadczeń socjalnych, obszar BHP. Obecnie Urząd m.st. Warszawy wdraża projekt zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje, za które odpowiada. Wdrażała w Urzędzie m.st. Warszawy system ocen pracowniczych, służbę przygotowawczą. Jest członkiem Komisji Dialogu – organu rozwiązującego konflikty pracownicze we współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w m.st. Warszawa.

 

 

 

   

Małgorzata Pacuska

Karina Popieluch 


Kaizen HR

Konsultant, Trener Biznesu, Asesor, Wykładowca Akademicki

Absolwentka MBA dla kadry HR Akademii Leona Koźmińskiego i Akademii Profesjonalnego Trenera Biznesu oraz studiów  na kierunkach: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Blisko 15 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B zdobywała współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT oraz finansów.

Kierowała projektami i szkoliła między innymi w:  Kompanii Piwowarskiej S.A. , CAPITAL SERVICE, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, VOLVO, STOCK Polska, DB Schenker, Polfa Pabianice, Millenium, Swedwood, Raiffeisen Bank, Hellmann Logistic Worldwide, Willson&Brown S.K.A., ADAMED, Grupa ADVERTIS, PZU, ING Bank.

Przejście z Biznesu do HR traktuje jako naturalną konsekwencję specjalizacji w dziedzinie zarządzania oraz  ekspertyzy w obszarze LEAN Management. Zarządzała produkcją oraz sprzedażą, realizowała executive coaching, a jako interim manager projektowała i prowadziła restrukturyzacje, ośrodki AC/DC oraz szereg szkoleń i projektów doradczych. W latach 2010-2011 odpowiedzialna była  za Performance oraz Talent Management w firmie Kompania Piwowarska S.A.

 

 
 
 
 


HR Shared Services Head, Citi Handlowy

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla Managerów Personalnych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z tytułem mgr inż. Organizacji Transportu. 

Doświadczenie zawodowe zbudowane na pracy zarówno w administracji rządowej, jak i dużej firmie wdrożeniowej z branży IT oraz globalnej korporacji w tym w trakcie jej fuzji z lokalnym Bankiem. Ponad 12-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowników m.in Dyrektor Departamentu Operacji Kadrowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Uczestniczył w realizacji projektów związanych z wdrażaniem systemu ocen pracowniczych, modelu kompetencji oraz procesów rozwoju pracowników wraz z planami sukcesji. Zarządza zagadnieniami administracji personalnej, płacami oraz funduszem świadczeń socjalnych. Zdobyte doświadczenie pozwala mu na bycie realnym partnerem biznesowym zarówno dla obszaru HR, jak i IT.

 

  

Grzegorz Skibiński

Anna Świrek 

 

HR Biznes Partner w PKN ORLEN S.A.

Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludźmi w Firmie oraz Psychologii Biznesu dla Menedżerów.

Ukończyła studia magisterskie na dwóch kierunkach: Kultura i Literatura Brytyjskia i Amerykańska na Uniwersytecie Śląskim oraz Marketing i Zarządzanie w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej na katowickiej AE. Ukończyła również studia podyplomowe na SWPS- Metodyka i Psychologia Zarządzania Projektami.

Interesuje się literaturą z zakresu rozwoju osobistego, trendami w ZZL, psychologią pozytywną i zagadnieniami szeroko rozumianej kultury organizacyjnej. 

 

Wsparcie menedżerów z pionu Prezesa Zarządu w zakresie twardego HR – proces zatrudnienia, C&B, premiowanie oraz miękkiego HR – rekrutacja, szkolenia, ocena roczna, programy rozwojowe etc.

 


 

 CEE HR - Bayer, Ukraina, Węgry, Rumunia, Bułgaria - Provimi Polska

Absolwentka MBA dla kadry HR Akademii Leona Koźmińskiego 

Doświadczenie w kreowaniu i wdrażaniu polityki personalnej w firmach produkcyjno-handlowych, na rynku polskim i międzynarodowym, FMCG oraz B2B. Zarządzanie procesami szkoleń i rozwoju kompetencji, naboru i diagnozy personelu, systemami motywacyjnymi, wdrażanie zmian organizacyjnych, komunikacja wewnętrzna i marketing rekrutacyjny. Bliska współpraca z zarządami spółek w zakresie kształtowania i wdrażania strategii.

 
 

     Maria Wyżga

 Agnieszka Saternus 

  

 HR Director – METRO Propertie

Absolwentka MBA dla Kadry HR Akademii Leona Koźmińskiego marketingu, ekonomii i zarządzania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (dzisiaj Uniwersytet Ekonomiczny), studiów podyplomowych z Prawa Pracy. Od 13 lat  związana z HR. Szerokie doświadczenie w różnych branżach począwszy od produkcji (energetyka, przemysł kosmetyczny), przez finanse (bankowość, ubezpieczenia), aż po sektor nowoczesnych technologii (telefonia mobilna). Od 2011 związana z AVON (w Polsce zlokalizowana jest druga co do wielkości fabryka AVON na świecie!), w którym kieruje zespołem odpowiedzialnym za talent i performance management, szkolenia, rekrutacje, Emplyer Branding i ogólnie rozumiany rozwój organizacji. Równocześnie pełni funkcję HR Business Partnera odpowiedzialnego za wsparcie struktur biznesowych w regionie EMEA (zespoły: Zakupów Regionalnych, Rozwoju Nowego Produktu i Inżynieringu, Regionalnego QA, R&D). Realizowała liczne projekty  szkoleniowe, ośrodki oceny AC/DC, badania satysfakcji i zaangażowania, a także projektowała i wdrażała z sukcesem systemy oceny i rozwoju w różnych środowiskach. W dwóch organizacjach wdrażała funkcję personalną od podstaw.

 


 

 

HR Director – Affidea Poland 

Edukację w obszarze HR i zarządzania zdobyła w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie -  Absolwentka MBA dla kadry HR (2011) oraz w Institute of Personel Development w Londynie i Glasgow. Posiada certyfikaty MBTI i FIRO-B. HRową wiedzę wzbogacała w programach rozwojowych w Polsce. USA i UK. 

Z pierwszego wykształcenia (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) nauczyciel angielskiego 

Od 14 lat zajmuje się HR, choć rozpoczęła pracę w PR. Pracowała w Bestfoods (aktualnie Unilever), Seagram, Pernod Ricard, AIG, Lyreco i GE. Jako konsultant realizowała projekty dla poprzednich pracodawców oraz funduszy inwestycyjnych Dresdner Cleinwort, Banku PKO, AIG CET a także Hewlett Packard i Euro Bank. 

W Newag od pół roku zarządza pionem Zasobów Ludzkich, wdrożyła model kompetencji, proces oceny rocznej, prowadzi szkolenia w tych obszarach.

 


 
Magdalena Szenrok

 

           Marta Cydejko

Executive Director Human Resources at KGHM Polska Miedź S.A.

 

Absolwentka MBA dla kadry HR i studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na  Akademii Leona Koźmińskiego, Postgraduate Studies in Leadership for Sustainable Business na University of Cambridge oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Psycholożka.

 

Od wielu lat związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi w dużych organizacjach z sektora usług i produkcji. Jako Dyrektor Biura Kadr i Szkoleń w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA odpowiadała za całość działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, min.  projektowanie i wdrażanie strategicznych działań rozwojowych dla pracowników (System Oceny Pracowników, System Zarządzania Szkoleniami, rekrutacja, budowa zespołu trenerów wewnętrznych, programy szkoleń managerskich i sprzedażowych, wdrożenie modelu kompetencyjnego), współpracę ze związkami zawodowymi oraz implementację nowoczesnych narzędzi elektronicznych wspierających działania HR (SAP HCM, dedykowany system obiegu dokumentów). 

 

Orędowniczka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jako sposobu na realizację celów firmy.


 
 

Dyrektor Personalny w Microsoft Polska

Od 20 lat pracuje w kluczowych globalnych organizacjach na rynku polskim i CEE.  Firmy te są doskonałym przykładem, jak osiągać ponadprzeciętne rezultaty nie tylko dzięki znanym markom, ale dzięki systematycznemu  budowaniu zaangażowanych zespołów osiągających długofalowe sukcesy.


Karierę zawodową rozpoczął jako przedstawiciel handlowy w firmie Mars/Masterfoods w 1995 roku.  Po roku zarządzał swoim pierwszym zespołem sprzedaży. Następnie kierował działem szkoleń, a w kolejnym kroku objął obowiązki  Dyrektora Regionalnego, by później na stanowisku Sales Operations Manager koordynować  operacje wspierające dział sprzedaży. Pracę związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi podjął w 2003 roku jako Business Partner dla obszaru Supply, a następnie awansował na stanowisko Resourcing and Talent Development Manager. W tej roli tworzył strategię rekrutacji i rozwoju, budując employer branding, programy graduackie, sukcesję oraz programy rozwoju kompetencji w Polsce oraz regionie CEE. Przed dołączeniem do polskiego zespołu Microsoft pełnił funkcję Dyrektora HR na Polskę i Europę Centralną w firmie Diageo, gdzie był odpowiedzialny za strategię dotyczącą zasobów ludzkich i jej wdrażanie.


W Microsoft poza realizacją strategii HR i zarządzaniem zespołem koordynuje szkolenia rozwoju kluczowych kompetencji na poziomie CEE.  Jest głęboko przekonany, iż ludzie są dziś główną wartością firmy i przewagą konkurencyjną. Microsoft w Polsce był w ostatnich czterech  latach uznawany jako Great Place to Work i dwukrotnie wygrał w rankingu firm zatrudniających do 500 osób. 
Andrzej jest absolwentem Wydziału Chemii oraz Studium Zarządzania i Biznesu na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Pasją Andrzeja jest tenis, narty i piłka nożna.

 


 
 Andrzej Borczyk

 

           Grzegorz Steinke

Dyrektor Rekrutacji i rozwoju w Orange Polska

Od początku swoją karierę zawodową związał z obszarem HR. Pracował w firmie doradztwa personalnego jako asystent konsultanta, później budował jedną z dodatkowych usług. W trakcie pracy we Flextronics Poland miał okazję realizować procesy rekrutacji, wdrażać system wartościowania stanowisk i politykę zarządzania kompetencjami w firmie produkcyjnej.

W 2003 roku dołączył do zespołu HR Telekomunikacji Polskiej, gdzie odpowiadał m.in. za wdrożenie procesów identyfikacji i rozwoju talentów, planowania sukcesji, ocen kompetencji.
Jako HR Biznes Partner odpowiadał za wspieranie od strony HR obszaru sprzedaży i obsługi klientów kluczowych, uruchomienie spółki Integrated Solutions  oraz Program Euro 2012. 
 
Od 2012 roku odpowiada za tworzenie i realizację strategii  w obszarach rozwoju pracowników, zarządzanie  talentami, rekrutację  oraz employer branding w Orange Polska.
 
Certyfikowany przez ICC coach, asesor oraz konsultant procesu informacji zwrotnej 360.

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego i MBA HR w Akademii Leona Koźmińskiego. Prywatnie pasjonat gier komputerowych, fantasy i badmintona.