dr Anna Macko

Katedra Psychologii Ekonomicznej
Adiunkt

Anna Macko jest doktorem psychologii, autorką nominowanej do nagrody Teofrasta książki „Umysł moralny Jak powstają oceny moralne?” Interesuje się uwarunkowaniami ocen moralnych i decyzji z ekonomicznymi i moralnymi konsekwencjami. Aktualnie, zajmuje się badaniem procesów okazywania i odbudowywania zaufania. Prowadzi zajęcia z Psychologii Poznawczej, Podstaw Psychologii i Psychologii Zaufania.

Publikacje w czasopismach naukowych:

MACKO A. (2020), "Contingencies of self-worth and the strength of deontological and utilitarian inclinations", JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY, online, s. oline, afiliacja: ALK.

MACKO A. (2020), "Gender differences in trust, reactions to trust violation, and trust restoration", DECYZJE, 33, s. -, afiliacja: ALK.

MACKO A., Chmielewski K. (2017), "Are evaluations of a training course proposal influenced by the gender of the instructor?", PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA, 12, s. 15-25, afiliacja: ALK.

MACKO A. (2016), "Jak ludzie z inkliniacjami deontologicznymi i utylitarystycznymi różnią się w rozumowaniu moralnym?", Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 1-2(88- 89), s. 73-88, afiliacja: ALK.

MACKO A., TYSZKA T., Stańczak M. (2015), "Alcohol reduces aversion to ambiguity", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 5, s. 1-4, afiliacja: ALK.

MACKO A., TYSZKA T., MALAWSKI M. (2014), "Belief in others’ trustworthiness and trusting behaviour", POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 45, 1, s. 43-51, afiliacja: ALK.

MACKO A. (2012), "Intuicje moralne młodych polskich liberałów i konserwatystów", PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, 3, s. 245-260, afiliacja: ALK.

TYSZKA T., MACKO A., MALAWSKI M. (2012), "Skąd się biorą preferencje ludzi wobec zasad sprawiedliwego podziału?", STUDIA EKONOMICZNE, 4/2012, s. 507-525, afiliacja: ALK.

MACKO A. (2012), "Szkoda wyrządzona bezpośrednio i pośrednio", DECYZJE, 18, s. w druku, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., TYSZKA T., MACKO A., Domurat A. (2011), "Motivation, self-efficacy, and risk attitudes among enterpreneues during transition to a market economy", THE JOURNAL OF SOCIO-ECONOMICS, 40, s. 124-131, afiliacja: ALK.

MACKO A., TYSZKA T. (2009), "Entrepreneurship and risk taking", APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE-REVUE INTERNATIONALE, 3(58), s. 469-487, afiliacja: ALK.

MACKO A. (2008), "Złość a procesy oceniania i podejmowania decyzji", DECYZJE, 10, s. 59-81, afiliacja: ALK.

MACKO A., TYSZKA T. (2006), "Jacy są i jak są spostrzegani przedsiębiorcy?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s. 12-17, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T., MACKO A. (2005), "Przedsiębiorczość i ryzykowanie", DECYZJE, 4, s. 29-50, afiliacja: WSPIZ.

MACKO A. (2005), "Iluzja odwagi, czyli luki empatyczne w chłodnych/gorących stanach.", DECYZJE, 4, s. 85-88, afiliacja: WSPIZ.

MACKO A. (2004), "Podaruję ci cały świat", CHARAKTERY, 12 (95), s. 31-32, afiliacja: WSPIZ.

MACKO A., TYSZKA T. (2002), "Uwarunkowania przedsiębiorczości", TRANSFORMACJE, Listopad, s. 55-61, afiliacja: Inna.

Monografie:

MACKO A. (2018), "Umysł moralny. Jak powstają oceny moralne?", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

Michailova J., MACKO A. (2017), "The role of emotions in forming judgements about risk", w: Tadeusz Tyszka, Piotr Zielonka (red.), Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, IWA Publishing, s. 81-104, afiliacja: ALK.

MACKO A., Michailova J. (2017), "The role of emotions in forming judgments about risks. ", w: T Tyszka, P. Zielonka  (red.), Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and Willingness to Take Preventive Measures Against Flooding , IWA Publishing, s. 81-104, afiliacja: ALK.

MACKO A., TYSZKA T. (2011), "Oceny i decyzje moralne", w: W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność: Encyklopedyczny podręcznik akademicki., PWN, Warszawa, s. 319-339, afiliacja: ALK.

PIOTROWSKA K., TYSZKA T., MALAWSKI M., MACKO A. (2011), "Poziom zaufania i oceny moralne osób karanych i niekaranych. Zmiany na lepsze. ", w: Banerski G (red.), Raport z realizacji projektu: Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów , SMG/KRC Poland-Media S.A, Warszawa, s. 86-147, afiliacja: ALK.