dr Joanna Rudzińska-Wojciechowska
Katedra Psychologii Ekonomicznej
Adiunkt
CV

Dr Joanna Rudzińska-Wojciechowska w swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim badaniem psychologicznych uwarunkowań zachowań ekonomicznych człowieka, takich jak oszczędzanie czy inwestowanie. Jest autorką artykułów naukowych opublikowanych w wysokopunktowanych czasopismach oraz licznych wystąpień konferencyjnych. Laureatka konkursu „Fuga” organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach tego grantu zrealizowała na II Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu duży projekt badawczy dotyczący zagadnień związanych z oszczędzaniem pieniędzy oraz zaciąganiem zobowiązań finansowych. Z ALK związana od 2019 roku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne głównie poświęcone metodologii badań.