dr Joanna Rudzińska-Wojciechowska

Katedra Psychologii Ekonomicznej
Adiunkt

Dr Joanna Rudzińska-Wojciechowska w swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim badaniem psychologicznych uwarunkowań zachowań ekonomicznych człowieka, takich jak oszczędzanie czy inwestowanie. Jest autorką artykułów naukowych opublikowanych w wysokopunktowanych czasopismach oraz licznych wystąpień konferencyjnych. Laureatka konkursu „Fuga” organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach tego grantu zrealizowała na II Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu duży projekt badawczy dotyczący zagadnień związanych z oszczędzaniem pieniędzy oraz zaciąganiem zobowiązań finansowych. Z ALK związana od 2019 roku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne głównie poświęcone metodologii badań.

Publikacje w czasopismach naukowych:

Sekścińska K., RUDZIŃSKA-WOJCIECHOWSKA J., Kusev P. (2022), "How decision-makers’ sense and state of power induce propensity to take financial risks", JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY, Volume 89 (2022), s. online, afiliacja: ALK.

Sekścińska K., RUDZIŃSKA-WOJCIECHOWSKA J. (2021), "That’s not fair! unfair treatment spills over into individual risky financial decisions", CURRENT PSYCHOLOGY, Vol 40, 9 (2021), s. 4348–4363, afiliacja: ALK.

RUDZIŃSKA-WOJCIECHOWSKA J., Sekścińska K., Jaworska D. (2021), "Self‐control and investment choices", JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION MAKING, online, s. online, afiliacja: ALK.

Sekścińska K., RUDZIŃSKA-WOJCIECHOWSKA J., Kusev P. (2021), "How decision-makers’ sense and state of power induce propensity to take financial risks", JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY, 89, s. 102474, afiliacja: ALK.

Sekścińska K., RUDZIŃSKA-WOJCIECHOWSKA J. (2021), "How Power Influences Decision-Makers’ Investment Behavior in the Domains of Loss and Gain ", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 18(23), s. 12834, afiliacja: ALK.

RUDZIŃSKA-WOJCIECHOWSKA J., Sekścińska K., Jaworska D. (2020), "Self-esteem and financial risk-taking", PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, vol. 172, s. online, afiliacja: ALK.

RUDZIŃSKA-WOJCIECHOWSKA J., Wojciechowski J., Stolarski M. (2020), "Do time perspectives predict school performance beyond intelligence and personality?", PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, vol. 172, s. online, afiliacja: ALK.