dr Katarzyna Idzikowska
Katedra Psychologii Ekonomicznej
Adiunkt
Publikacje naukowe

 

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

  1. IDZIKOWSKA K., TYSZKA T., Palenik M., Zielonka P. (2016), "The effect of delay on risk tolerance and probability weights", DECYZJE, 26, s. 5-26, afiliacja: ALK.

 

  1. IDZIKOWSKA K., Domurat A., Kowalczuk O., Borzymowska Z., Nowak-Przygodzka M. (2015), "Bayesian probability estimates are not necessary to make choices satisfying Bayes’ rule in elementary situations", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 6, s. 1-14, afiliacja: ALK.

 

  1. IDZIKOWSKA K. (2013), "Zniekształcanie prawdopodobieństw w decyzjach z ryzykiem", DECYZJE, 19, s. 75-97, afiliacja: ALK.

 

  1. IDZIKOWSKA K. (2008), "Rola „Subiektywnych” Prawdopodobieństw w Decyzjach z Ryzykiem", DECYZJE, 10, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

  1. IDZIKOWSKA K., Muda R., KOŁODZIEJ S., Zielonka P. (2017), "Overweighting versus undeerweighting of small probabilitioes", w: Tyszka T., Zielonka P. (red.), Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, IWA Publishing, s. 41-58, afiliacja: ALK.

 

KOŁODZIEJ S., IDZIKOWSKA K., McGoun E. (2017), "The communication of probabilistic information", w: Tadeusz Tyszka, Piotr Zielonka (red.), Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, IWA Publishing, s. 59-79, afiliacja: ALK