dr Marcin Malawski

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Starszy wykładowca

Dr Marcin Malawski – starszy wykładowca w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki ALK i pracownik naukowy w Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze dr Malawskiego obejmują teorię gier i ekonomię, w szczególności ekonomię eksperymentalną i psychologię ekonomiczną. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Autor publikacji naukowych w czasopismach naukowych z obszaru: teorii gier, wyboru grupowego oraz psychologii ekonomicznej. Współorganizator konferencji SING - European Conference on Game Theory, od 2014 jeden z dwójki stałych przedstawicieli Polski w gremium organizującym te doroczne konferencje i członek ich komitetu programowego. Współautor znanej książki o teorii gier.

Publikacje w czasopismach naukowych:

MALAWSKI M., Haman J. (2018), "Sylwetka: Kenneth Arrow", DECYZJE, 30, s. 89-103, afiliacja: ALK.

MALAWSKI M. (2017), "A note on positions and power of players  in multicameral voting games", Transactions on Computational Collective Intelligence, XXVII, s. 40-52, afiliacja: ALK.

MACKO A., TYSZKA T., MALAWSKI M. (2014), "Belief in others’ trustworthiness and trusting behaviour", POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 45, 1, s. 43-51, afiliacja: ALK.

TYSZKA T., MALAWSKI M. (2013), "Fiodor Dostojewski – Bracia Karamazow, Anegdota opowiedziana przez diabła Iwanowi Fiodorowiczowi. Komentarze ", DECYZJE, 19, s. 121-124, afiliacja: ALK.

MALAWSKI M. (2012), "Procedural values for cooperative games", INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY, -, 12, s. -, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., MACKO A., MALAWSKI M. (2012), "Skąd się biorą preferencje ludzi wobec zasad sprawiedliwego podziału?", STUDIA EKONOMICZNE, 4/2012, s. 507-525, afiliacja: ALK.

MALAWSKI M., PRZYBYSZEWSKI K., Sosnowska H. (2010), "Cognitive effort of voters under three different voting methods - an experimental study", Operations Research and Decisions, 3-4, s. 69-79, afiliacja: Inna.

MALAWSKI M., TYSZKA T. (2010), "Sylwetka: Maya Bar-Hillel", DECYZJE, 14, s. 117-124, afiliacja: ALK.

MALAWSKI M. (2009), "Wartość Shapleya", DECYZJE, 10, s. 27-58, afiliacja: ALK.

MALAWSKI M. (2009), "Sylwetka: Robert Aumann", DECYZJE, 11, s. 117-125, afiliacja: ALK.

MALAWSKI M. (2007), "Ekonomia eksperymentalna: wprowadzenie i najnowsze badania", DECYZJE, 8, s. 79-101, afiliacja: WSPIZ.

MALAWSKI M. (2006), "Wissenschaftliche Wanderungen mit Reinhard Selten", DECYZJE, 5, s. 109-111, afiliacja: Inna.

MALAWSKI M. (2005), "Komentarz do pracy Jak przechytrzyć niepewność Thomasa Brussa", DECYZJE, 4, s. 68-70, afiliacja: WSPIZ.

MALAWSKI M. (2005), "Sylwetka: Reinhard Selten", DECYZJE, 4, s. 75-81, afiliacja: WSPIZ.

MALAWSKI M., Jaideep R. (2005), "Gry przetargu ultymatywnego", DECYZJE, 3, s. 79-102, afiliacja: WSPIZ.

MALAWSKI M. (2004), "Counting power indices for simple games with a priori unions", THEORY AND DECISION, ---, s. 125-140, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

MALAWSKI M., SOSNOWSKA H. (2006), "Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych", POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

MALAWSKI M., GAWRYLUK K. (2017), "The illusion of safety: its existence, forms and remedies", w: Tadeusz Tyszka, Piotr Zielonka (red.), Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, IWA Publishing, s. 157-176, afiliacja: ALK.

PIOTROWSKA K., TYSZKA T., MALAWSKI M., MACKO A. (2011), "Poziom zaufania i oceny moralne osób karanych i niekaranych. Zmiany na lepsze. ", w: Banerski G (red.), Raport z realizacji projektu: Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów , SMG/KRC Poland-Media S.A, Warszawa, s. 86-147, afiliacja: ALK.  

Dr Marcin Malawski – doświadczony wykładowca z wieloletnim stażem. Prowadzi zajęcia z zakresu statystyki opisowej, matematyki i metod ilościowych wykorzystując wiedzę teoretyczną i doświadczenie zdobyte w trakcie uczestnictwa w realizacji projektów badawczych i w pracy w PAN. Współautor podręcznika „Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych”.

Wykaz najważniejszych osiągnięć dydaktycznych:

  • Publikacje dydaktyczne:

MALAWSKI M., Sosnowska H., Wieczorek A. (2018), „Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych”, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

  • Przygotowanie autorskich programów i sylabusów zajęć z przedmiotów ilościowych w ALK na specjalności „psychologia ekonomiczna”.
  • Przygotowanie dużej części kursu e-learningowego „Statystyka matematyczna” na platformie itslearning w ramach programu „Akademia 4.0 – zintegrowany system podnoszenia jakości w ALK”.