dr Przemysław Sawicki

Katedra Psychologii Ekonomicznej
Adiunkt

Dr Przemysław Sawicki - psycholog. Doktor nauk ekonomicznych. W ramach Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji prowadzi projekty nad dyskontowaniem wypłat finansowych oraz procesami samokontroli. Autor międzynarodowych publikacji oraz uczestnik konferencji z zakresu ekonomii behawioralnej. Prywatnie miłośnik nowych technologii. Od 2000 roku aktywny uczestnik rynków finansowych.

Publikacje w czasopismach naukowych:

Ebersole C., Mathur M., KOŁODZIEJ S., IDZIKOWSKA K., MARKIEWICZ Ł., SAWICKI P. (2022), "Many Labs 5: Testing Pre-Data-Collection Peer Review as an Intervention to Increase Replicability", Advances in Methods and Practices in Psychological Science, Vol. 3(3), s. 309-331, afiliacja: ALK.

Muda R., SAWICKI P., Ginszt M. (2021), "Perceived food palatability, blood glucose level and future discounting: Lack of evidence for blood glucose level’s impact on reward discounting", PLOS ONE, online, s. online, afiliacja: ALK.

SAWICKI P., Muda R., Goral K., Skrzypek M., Wiśniewska K., Bieniek M., Ginszt M. (2019), "Increasing blood glucose level via breakfast meals is not connected with changes in delay discounting.", PHYSIOLOGY & BEHAVIOR, vol. 210, s. 1-10, afiliacja: ALK.

SAWICKI P., MARKIEWICZ Ł., Białek M. (2019), "Magnitude effect contributes to the domain specificity in delay discounting", JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION MAKING, 1, s. 1-10, afiliacja: ALK.

SAWICKI P., BIAŁEK M. (2018), "Cognitive Reflection Effects on Time Discounting", JOURNAL OF INDIVIDUAL DIFFERENCES, 2, 39, s. 99-106, afiliacja: ALK.

SAWICKI P., BIAŁEK M. (2017), "Overlapping defaults. The case of intertemporal choices.", POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 4, 48, s. 440-444, afiliacja: ALK.

SAWICKI P., BIAŁEK M. (2016), "Side Effects in Time Discounting Procedures: Fixed Alternatives Become the Reference Point", PLOS ONE, 11, 10, s. e0165245, afiliacja: ALK.

MARKIEWICZ Ł., SAWICKI P. (2015), "You Cannot be Partially Pregnant: A Comparison of Divisible and Nondivisible Outcomes in Delay and Probability Discounting Studies", PSYCHOLOGICAL RECORD, 66, s. 1–8, afiliacja: ALK.

SAWICKI P., BIAŁEK M., MARKIEWICZ Ł. (2015), "Introducing conjoint analysis method into delayed lotteries studies: Its validity and time stability are higher than in adjusting", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, vol.6 (23), s. 1-10, afiliacja: ALK.

BIAŁEK M., SAWICKI P. (2014), "Can taking the perspective of an expert debias human decisions? The case of risky and delayed gains", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 5, s. 1-8, afiliacja: ALK.

SAWICKI P., TYSZKA T. (2011), "Affective and cognitive factors influencing sensitivity to probabilistic information", RISK ANALYSIS, 31, 11, s. 1832-1845, afiliacja: ALK.

SAWICKI P., Eliasz E. (2011), "Dyskontowanie odroczonych wypłat przed i po jedzeniu", DECYZJE, 15, s. 61-71, afiliacja: ALK.

SAWICKI P., ZIELONKA P., Weron R. (2009), "Rzecz o dyskontowaniu odroczonych wypłat", DECYZJE, 11, s. 49-70, afiliacja: ALK.

TYSZKA T., SAWICKI P., ZIELONKA P., Dacey R. (2008), "Perception of randomness and predicting uncertain events", THINKING & REASONING, 1(14), s. 83-110, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

SAWICKI P., TYSZKA T. (2007), "Affective and cognitive factors influencing sensitivity to probabilistic information", w: Polic M., Bajec B.,  Komidar L. (red.), Values and Economy: Proceedings of The 32nd IAREP Conference, LUBLJANA: FILOZOFSKA FAKULTETA, s. 108-113, afiliacja: WSPIZ.