Z misia koala nie zrobisz tygrysa

Z misia koala nie zrobisz tygrysa

Autorką tekstu jest Iwona Kokoszka, trener biznesu, coach ACC ICF, w ALK prowadzi szkolenie Zaangażowany zespół - jak utrzymać efektywność.

Czy zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie po awansie odchodzą? Czy wiesz, że punktualni i ceniący bezpieczeństwo pracownicy nie dostarczą Ci innowacyjnych rozwiązań? Czy zdajesz sobie sprawę, że większości sprzedawców nie napędzają do pracy pieniądze?

Nie znamy ludzi, z którymi pracujemy, a chcemy, by z nami przenosili góry. Polacy, choć lubią swoją pracę, gór przenosić nie chcą. Potwierdzają to najnowsze badania Randstat i Instytutu Gallupa, z których wynika, że 79% Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy, lecz aż 87% nie angażuje się w nią.

Czemu pracownicy się nie angażują? Dlaczego? Niektórzy menadżerowie ulegają pokusie szybkiej diagnozy twierdząc, że doskonale znają przyczynę braku zaangażowania u swoich pracowników - po prostu im się nie chce. Przyczyn jest wiele. Jednak zbyt rzadko zadajemy sobie trud, by dostrzec związek między tym, jacy są ludzie, z którymi pracujemy (co ich motywuje i napędza w życiu), a tym, jakie cele i zadania mają do zrealizowania w firmie. Co się z tym wiąże? Brak oczekiwanych efektów - sprzedawcy nie realizują planów sprzedażowych, klienci skarżą się na niezadowalającą obsługę, wyniki spadają.

Kij i marchewka W takich sytuacjach kadra zarządzająca często stosuje starą jak świat metodę kija i marchewki: nagroda za osiągnięcie celu, kara za niewykonanie zadania. Czasami to działa, lecz zwykle na krótko. Objawy „choroby nieefektywności” znikają tylko na pewien czas. To dlatego, że nie zidentyfikowano prawdziwych przyczyn problemu i dopóki to nie nastąpi, nie uda się go rozwiązać. Stosowanie metody kija i marchewki przypomina trochę zachowanie lekarza, który zamiast zdiagnozować podłoże choroby i poddać pacjenta właściwej terapii, aplikuje mu środki uśmierzające ból. Próbuje jedynie zwalczać objawy, zamiast leczyć.

Porozmawiaj Oczywiście menedżer nie musi i nie powinien być lekarzem, lecz jeśli jego zespół nie osiąga oczekiwanych wyników, warto się dowiedzieć, co faktycznie jest nie tak. Najlepiej z każdym jego członkiem uważnie i spokojnie porozmawiać. Zapytać, z czym ma kłopoty, co mu utrudnia realizację zadań, co go blokuje, a co zachęca do działania, czy to, co robi go „kręci”, czy jest coś jeszcze, oprócz wynagrodzenia, co sprawia, że przychodzi do pracy. Nie wszyscy są jednak skłonni zwierzać się szefowi.

Trzy pytania

Dlatego też menadżer powinien sam jak najdokładniej odpowiedzieć na trzy pytania:

1. W jakim stopniu stawiane cele i komunikacja w firmie lub zespole są zgodne z potrzebami wewnętrznymi pracowników? 2. W jaki stopniu panujące w firmie warunki brzegowe są dopasowane do wewnętrznych potrzeb pracowników? 3. Czy pracownicy mają odpowiednie i wystarczające kompetencje do realizacji zadań?

Dopiero wtedy będzie mógł właściwie zdiagnozować "chorobę nieefektywności" i zająć się budowaniem i utrzymaniem zaangażowania za pomocą spersonalizowanych technik komunikacyjnych, adresowanych do każdego członka zespołu. Zarządzanie poprzez indywidualne podejście to klucz do utrzymywania efektywności. Żeby je wdrażać nieodzowne jest rozpoznanie wewnętrznej motywacji pracowników. Wymaga to trochę czasu i uważności, lecz procentuje.

Wiedza ta pozwala zrozumieć motywy postępowania członków zespołu, współpracowników, wspólników. Dzięki temu można regulować poziom zaangażowania i wyznaczać osiągalne cele, dobierać odpowiednie zadania, by każdy chciał, mógł i potrafił.

Skoro ludzie osiągają wyniki, robiąc to, w czym są dobrzy, można równie trafnie zakładać, że będą wydajniejsi w pracy, jeśli pozwolimy im wykonywać zadania takimi metodami, które są dla nich naturalne - twierdzi guru zarządzania, prof. Peter Drucker.

Niech zatem robią to w czym czują się dobrze i metodami, które są im wewnętrznie bliskie.  Pamiętaj - z misia koala nie da się zrobić tygrysa.   Jeśli planujesz zmotywować siebie, swoich pracowników, szukasz nowych, naprawdę efektywnych rozwiązań dla wymagających menadżerów, zapraszamy na szkolenie "Zaangażowany zespół - jak utrzymać efektywność".

Jeśli planujesz zmotywować siebie, swoich pracowników, szukasz nowych, naprawdę efektywnych rozwiązań dla wymagających menadżerów zapraszamy na szkolenie Zaangażowany zespół - jak utrzymać efektywność.