Wesprzyj nas
Strona główna
SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

Szkoła trenerów biznesu

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
7 miesięcy
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
Tryb hybrydowy,
W weekend

O szkoleniu

Cel szkolenia

Kurs już zaprojektowany dla osób dorosłych, dojrzałych, ciekawych siebie i innych. Szanujących różnorodność, zaangażowanych i zdyscyplinowanych. Z adekwatnym poczuciem własnej wartości, gotowych do zmiany nawyków myślenia, działania i odczuwania. Gotowych poświęcić czas i energię osobistą do pracy w zmianie. Umiejących przyjmować informacje zwrotne na swój temat. Mających czas na samodzielną pracę własną w czasie między treningami. Z poczuciem humoru i umiejących złapać dystansu do siebie. Poczucie humoru i kreatywność – zawsze mile widziane. 

Główne atuty

1
Na zajęciach poświęcamy najwięcej uwagi i czasu osobie trenera

Na zajęciach poświęcamy najwięcej uwagi  i czasu osobie trenera. Każdy z uczestników ma możliwość uczenia się i wykształcenia w ciągu 7 miesięcy kluczowych umiejętności miękkich ważnych w zawodzie trenera biznesu. Tym się wyróżniamy się na rynku, iż najwięcej czasu inwestujemy w osobę trenera, realizując w praktyce 3 maksymy P. Druckera:  

„Najpierw zarządzaj sobą, potem innymi i organizacją…” 

„Nie można zarządzać innymi lepiej niż zarządza się sobą” 

 „Nie można podarować komuś czegoś, czego nie mam”. 

2
Poznanie siebie i budowanie obszaru samoświadomości

Istotą treningu jest poznanie siebie i budowanie obszaru samoświadomości. Rozpoznanie i nazwanie swojego systemu wartości, osobistych przekonań i nastawień. Uświadomienie sobie swoich głównych styli myślenia, działania, odczuwania i komunikowania. Osoby prowadzące treningi, udzielają na bieżąco informacji zwrotnych, sugerujących kierunki pracy własnej uczestnika.  

3
Kurs w 80% czasu bazuje na strategiach doskonalenia kompetencji miękkich trenera

Kurs w 80% czasu bazuje na strategiach doskonalenia kompetencji miękkich trenera. Rozwija jego inteligencję emocjonalną oraz uczy pracy z grupą klientów w 3 głównych  wymiarach: zdobycia zaufania grupy, umiejętności przeprowadzenia efektywnego procesu uczenia się oraz osiągania zamierzonych celów i rezultatów szkoleniowych.

4
Świadectwo ukończenia kursu szkoły trenerów biznesu

Kurs kończy się egzaminem w formie przygotowania i poprowadzenia próbki szkolenia. Aby uzyskać Świadectwo ukończenia kursu szkoły trenerów biznesu należy: 

- brać udział minimum w 6 blokach zajęciowych (można opuścić tylko 1 z 7 treningów). Nie można opuścić  pierwszego ani ostatniego bloku szkoleniowego.  

- wykonać we wskazanych terminach wszystkie zadania domowe oraz prace przygotowawcze do egzaminu.  

5
5 osobistych celów

Warunkiem  uczestnictwa w kursie jest odbyta rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydat przedstawia 5 celów osobistych, które zamierza zrealizować na szkoleniu. 

Oczekujemy wysokiego poziom zaangażowania i wewnętrznej motywacji w procesie uczenia się oraz aktywnej postawy w budowaniu dobrej atmosfery i współpracy w grupie. 

Uczestników obowiązuje kodeks zachowań ustalonych przez grupę na pierwszych zajęciach oraz punktualność.  

6
Kurs bazuje na założeniach psychologii pozytywnej

Kurs bazuje na założeniach psychologii pozytywnej, profilu mocnych stron według Instytutu Gallupa, współczesnej wiedzy o mózgu i efektywnych strategiach uczenia się i nauczania. Tylko dla osób odważnych, gotowych na zmiany i uczenia się, ciekawych współczesnej wiedzy. 

7
Sesja indydywidulana

Unikalna 90 minutowa sesja omawiająca indywidualne wyniki TOP 5 z Testu Gallupa z rekomendacjami do rozwoju osobistego w roli Trenera Biznesu

Adresaci

 • trenerzy wewnętrzni w firmach 

 • coachowie planujący pracę w zawodzie trenera lub doskonalący umiejętności pracy z grupami  

 • absolwenci kursów MBA doskonalący swoje umiejętności menadżerskie w pracy z grupą 

 • trenerzy biznesu – doskonalący swoje umiejętności w obszarze zarządzania sobą  

 • osoby dorosłe zainteresowane programem samorozwojowym   

Nasz kurs jest dla osób dorosłych, dojrzałych, ciekawych siebie i innych. Szanujących różnorodność, zaangażowanych i zdyscyplinowanych. Z adekwatnym poczuciem własnej wartości, gotowych do zmiany nawyków myślenia, działania i odczuwania. Gotowych poświęcić czas i energię osobistą do pracy w zmianie. Umiejących przyjmować informacje zwrotne na swój temat. Mających czas na samodzielną pracę własną w czasie między treningami. Z poczuciem humoru i umiejących złapać dystansu do siebie. Poczucie humoru i kreatywność – zawsze mile widziane.

GroupOfPeopleIllustration

Opiekun merytoryczny kursu

Renata Gut

Promuje maksymę P. Druckera: „Najpierw zarządzaj sobą potem innymi i organizacją”. Wykładowca, coach, doradca, trener NLP nurtu amerykańskiego (certyfikat Chris Hall). Wykładowca, autorka i prowadząca autorski program „Zarządzanie sobą” dla słuchaczy studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest też twórcą i współzałożycielem Szkoły Trenerów Biznesu w ALK. 

Trener technik zarządzania zasobami człowieka, zarządzania zmianą nawyków, technik efektywnego uczenia się i nauczania oraz wykorzystywania stanu relaksu w procesach poznawczych i pamięciowych człowieka. Twórca i wydawca czasopisma „Podróż w Intelekt”. Twórca audycji radiowych i programów telewizyjnych popularyzujących współczesną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu i pracy umysłu oraz adaptacji tej wiedzy w praktycznym zastosowaniu w edukacji i biznesie.  
 

Szkoli się i stale podnosi kwalifikacje u największych światowych autorytetów w dziedzinie efektywnego uczenia się i zarządzania sobą. Współautorka książki „Zarządzanie sobą” (wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2008) i autorka książki „Cechy osobowe dyrektora szkoły, a styl zarządzania” (wydawnictwo CODN, Warszawa 2009).  
 

Od 10 lat wdraża Zarządzanie Talentami w wielu firmach i zespołach menadżerskich. Pracowała m.in. dla: KGHM Polska Miedź, NORDEA Bank Polska, AXA Polska, COMAU Polska, EGIS Polska, ORLEN GAZ, Urzędu ds. Cudzoziemców oraz ZUS.  

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Nauczysz się:  

 • jak świadomie wykorzystać swoje talenty i mocne strony w pracy trenera?
 • jak stworzyć warsztat, które będzie angażował ciało, umysł i emocje uczestników do efektywnego rozwoju, uczenia się i zmiany?
 • jak radzić sobie z emocjami swoimi i uczestników oraz jak zarządzać zachowaniem pod wpływem silnych emocji?
 • jak wywołać efekt WOW, efekt ACHA i efekt O…?
 • zrozumiesz rolę systemu wartości w motywowaniu siebie i innych do zarządzania sobą
 • poznasz MODEL „Zarządzanie sobą na Zielonej Ścieżce©”
 • czym jest motywacja wewnętrzna i skąd pochodzi?

Zmienisz: 

 • czucie i rozumienie siebie w relacji, komunikacji oraz w procesie zmiany
 • sposób przygotowania się do prowadzenia szkolenia oraz organizacji warsztatu
 • postrzeganie i swoje nastawienie do „trudnego uczestnika”
 • podejście do radzenia sobie w środowisku VUTCA
 • postrzeganie siebie w sztuce autoprezentacji
 • język komunikacji trenerskiej

Otrzymasz: 

 • unikalną możliwość zbudowania samoświadomości w oparciu o „Mapę Siebie”
 • określisz swoją Zieloną Ścieżkę do Zarządzania sobą ku zdrowiu i samorealizacji
 • dostęp do najnowszej wiedzy w zakresie efektywnego uczenia się i nauczenia
 • szereg inspiracji do pracy ze Sobą oraz z innymi
 • poznasz dynamikę współczesnego rynku trenerskiego i szkoleniowego
 • ciekawe materiały i linki inspiracyjne ze współczesną wiedzą
 • wiedzę o klientach i współczesnym rynku szkoleniowym  

Rozwiniesz:

 • umiejętność Zarządzania Sobą  i innymi  uczestnikami warsztatów i szkoleń
 • umiejętność regeneracji energii osobistej do myślenia, czucia i działania
 • swoje poziomy Samoświadomości i kontakt ze sobą w środowisku VUTCA
 • Techniki uczenia się i nauczania oraz umiejętność kreowania MM
 • Kompetencje IQ
 • Kompetencje EQ
 • zrealizujesz ustalone na starcie programu swoje cele SMART

Pracujesz:

 • w ekskluzywnej, grupie uczestników – grupa maksymalnie do 20 osób
 • z zespołem trenerów, którzy przez cały czas trwania kursu i po jego ukończeniu służą radą, inspiracją i pomocą

 

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia

BLOK I ELEMENTY TRENINGU INTERPERSONALNEGO, PROCES GRUPOWY, KONTRAKT, INTEGRACJA, RADZENIE SOBIE Z CIEKAWYM UCZESTNIKIEM I WŁASNYMI EMOCJAMI. Grażyna Kącka

Zwiększenie wiedzy uczestników na temat ich funkcjonowania w grupie. Jest to doskonała możliwość doświadczenia na samym sobie specyfiki procesu grupowego.

Celem bloku I jest również przedstawienie idei kursu, Trenerów prowadzących zajęcia oraz zbudowanie w gronie uczestników i Trenerów prowadzących – kontraktu. Rozmowa na temat zasad obowiązujących przez cały okres trwania Szkoły.

Dyskusja na temat budowania kontraktu z grupami, ustalenie granic jako gwarancja poczucia bezpieczeństwa grupy, za która odpowiedzialny jest trener.

Każda z osób będących na zajęciach będzie wiedziała:

 • dlaczego warto ustalić z grupą zasady?
 • jak tworzyć dobry kontrakt?
 • jakie są korzyści z ustanowienia granic?
 • co dzieje się w przypadku nieprzestrzegania ustalonych granic – case study – zagrożenia dla trenera i grupy.

Blok I poświęcony jest też zagadnieniom radzenia sobie z agresją własną i grupy w pracy trenerskiej. Trenerzy poznają jeden z komponentów Treningu Zastępowania Agresji – Trening Kontroli Złości, będą umieli go zastosować oraz nauczyć innych używania tego narzędzia. Umożliwi to uczestnikom kontrolowanie własnych emocji, bez konieczności tłumienia ich lub ryzyka agresywnego wyładowania się.

Moduł ten ma na celu:

 • zdobycie umiejętności pracy metodą Treningu Kontroli Złości przez uczestników programu
 • podniesienie kompetencji trenerskich w kontakcie z osobami mającymi problem z zastosowaniem zachowań prospołecznych, głównie przejawiającymi zachowania agresywne
 • podniesienie kompetencji uczestników w radzeniu sobie z własną złością i agresją, co pomoże im zadbać o własne granice w pracy i komfort psychiczny
 • poznanie procesu grupowego w pracy trenera, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wykorzystywanie potencjału grupy.

BLOK II SAMOŚWIADOMOŚĆ TRENERA, JEGO TALENTY I MOCNE STRONY RÓŻNORODNOŚĆ w KOMUNIKACJI TRENERA. dr Anna Brzosko

JA JAKO TRENER – MOGĘ ZARZĄDZAĆ Świadomie TYLKO TYM O CZYM WIEM, ŻE ISTNIEJE… Nie można zarządzać innymi lepiej niż zarządza się sobą. Zatem najistotniejsze są pytania: Jakie mam zasoby osobiste jako człowiek? Jak ich używać w zawodzie trenera biznesu? Jaki potencjał mogę uruchomić w uczestnikach moich szkoleń? Jak wykorzystać narzędzia trenerskie, aby dotrzeć do uczestników?

Szerokie omówienie zagadnienia WHY – czyli dlaczego chcemy to robić? Co wyróżnia nas od pozostałych TRENERÓW?  Dlaczego bez pasji lepiej nie wychodzić na deski?

Pogłębienie świadomości w następujących obszarach:

 • Trener i jego mózg w pracy
 • Skąd czerpać energię do myślenia i działania? Model motywacji wewnętrznej
 • Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce z PASJĄ
 • Sztuka uruchamiania zasobów osobistych w procesie grupowym.
 • Przekonania i ich rola w pracy trenera

TALENTY I MOCNE STRONY TRENERA

 • Zasoby osobiste. Model człowieka.
 • Talenty jako indywidualne wzorce myślenia czucia i działania
 • Do czego Trener wykorzystuje talenty?
 • Jak odkrywać i nazywać talenty uczestników szkoleń

BLOK III TRENER ONLINE. Zdalne szkolenia i nauka, praca synchroniczna i asynchroniczna, narzędzia (sprzęt i oprogramowanie) metody aktywizacji uczestników sesji online, dobrostan trenera. SAMOŚWIADOMOŚĆ TRENERA i KOMUNIKACJA w RÓŻNORODNOŚCI. Tomasz Biernacki, dr Anna Brzosko Sobota: TRENER ONLINE

Zwiększenie wiedzy uczestników na temat możliwości i ograniczeń pracy trenerskiej w trybie zdalnym. Rozwinięcie umiejętności obsługi wybranych aplikacji. Sesja odbywa się w trybie synchronicznego warsztatu online.

Celem bloku jest przygotowanie do egzaminu w formie online oraz prowadzenie szkoleń w formie zdalnej. Zajęcia mają charakter praktyczny, składają się z pigułek wiedzy, ćwiczeń samodzielnych i grupowych, dyskusji. Tematy poruszane podczas zajęć:

 • Co to znaczy pracować online? Formy, terminologia, przykłady z rynku,
 • Co nam daje technologia, a co zabiera? Możliwości i ograniczenia szkolenia „w monitor”,
 • Moja sala szkoleniowa jest tam, gdzie ja. Jak wyposażyć domowe studio,
 • Oprogramowanie, czyli jaki wybrać komunikator, platformę e-learningową, wirtualną tablicę, apkę do testów,
 • Uwaga! Jak ją mieć dzięki wzbudzeniu ciekawości i aktywności,
 • Formy, które wszyscy lubimy: storytelling, grywalizacja, mem, infografika, komiks, podcast, animacja,
 • Jak zadbać o siebie szkoląc online, by móc zadbać o innych.

Blok w całości przeznaczony jest na poznanie warsztatu trenera online: głównych rodzajów sesji zdalnych, podstawowych narzędzi (hardware i software), rekomendowanych komunikatorów, aplikacji do tworzenia treści, stołów i pokojów wirtualnych, angażowania uczestników, częstych błędów i dobrych praktyk.

Niedziela: KOMUNIKACJA w RÓŻNORODNOŚCI

Jeśli otrzymałeś przywilej rozwoju innych, podjąłeś odpowiedzialność za rezultaty rozwoju na wielu płaszczyznach. Jak zagwarantować sukces procesu szkoleniowego, by jego efekty były długotrwałe? Porządkowanie wiedzy wokół zagadnień:

 • Kształtowanie Twojej świadomej strategii komunikacji: systemy reprezentacji (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy)
 • Badanie potrzeb klienta oraz oczekiwań względem zakresu i organizacji szkolenia
 • Co jest główną intencją/celem szkolenia?
 • Jak zbudować strukturę szkolenia, która dostarcza cel?
 • Wystąpienie w oparciu o Power Point
 • Warsztaty dotyczące kluczowych elementów szkolenia
 • Ocena poszkoleniowa

TRENER W RÓŻNORODNYM ŚRODOWISKU

 • Przekonania i ich rola w pracy trenera
 • Różnice kulturowe w podejściu do komunikacji

BLOK IV AUTOPREZENTACJA, czyli jak dobrze zagrać samego siebie? Stosowanie różnych technik procesie zarządzania własnym wizerunkiem. Aleksander Wysocki

Autoprezentacja, w pracy trenera znaczy - zagrać samego siebie, i to zagrać – dobrze! Komunikując się z innymi zawsze wywieramy wpływ i ulegamy wpływowi, ale za skuteczność tej komunikacji odpowiadamy przede wszystkim my, a to już w działaniach trenerskich wiąże się z niemałą odpowiedzialnością. Omówienie wielu metod, zasad, technik (rzemiosło), sprawdzonych i skutecznych – umawiamy się, że należy z nich korzystać, można też je czasem łamać lub nawet niektóre (świadomie) odrzucić jednak, aby tak się stało trzeba je poznać i w żadnym razie nie lekceważyć! Celem tego warsztatu jest usystematyzowanie wiedzy i wzbogacenie własnego warsztatu pracy w taki sposób, aby trener komunikując się z grupą czynił to w jak najlepszym stylu i przede wszystkim był przekonujący.

 • Wymiary wizerunku
 • Budowanie relacji
 • Spójność przekazu
 • Samoświadomość
 • Kreację wizerunku trenera

Celem jest również dostarczenie uczestnikom narzędzi i unikatowej wiedzy do efektywnego procesu komunikowania się w jedynym właściwym kierunku, czyli zawsze od wewnątrz do zewnątrz, bo możemy dać innym jedynie to co sami posiadamy w sobie.

 • Dialog wewnętrzny – sztuką komunikacji do wewnątrz.
 • Strefa komfortu a zmiana. Co słychać w Twojej komunikacji?
 • Na ile jesteś proaktywny, a na ile reaktywny w swojej komunikacji?
 • Komunikacja, czyli „podstawa” WSZYSTKIEGO!
 • Aktywne słuchanie
 • Trzy perspektywy w komunikacji

BLOK V                                                INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRACY TRENERA, TRENER LIDEREM PROWADZĄCYM MIĘDZYPOKOLENIOWĄ GRUPĘ. Renata Gut, Agnieszka Gut, Katarzyna Lechki

Będą to zajęcia warsztatowe, podczas których doświadczymy roli nawyków w naszym codziennym życiu i działaniu. Przećwiczymy model zmiany nawyku oraz „zrobimy remanent” i „spis z natury” – nawyków, które mi służą, a które warto zmienić i modyfikować w roli trenera.

 • Czym są nawyki i przyzwyczajenia i jak je warto zmieniać
 • Wiedza zmiany nie czyni… więc co czyni zmianę jakości w treningu, warsztacie, szkoleniu?
 • Nabycie umiejętności tworzenia aktywnych zajęć warsztatowych
 • Jak organizować salę i przestrzeń do efektywnego kontaktu z grupą
 • Jak zarządzać swoją energią oraz energią miejsca, przestrzeni i grupy, by proces uczenia się „płynął”

Na warsztatach omówimy inteligencję emocjonalną i zjawisko INTUICJI, która jest już niezbędna do działania i funkcjonowania w środowisku VUTCA. Sprawdzimy, czy każdy ma Intuicję i czy warto się nią kierować w zawodzie trenera.

 • Czym jest EQ i czy można ją kształcić i rozwijać?
 • Jak mierzyć EQ? Jak kreować swój rozwój osobisty w tym obszarze.
 • Rola emocji w procesie uczenia się i rozwoju osobistego człowieka.
 • Myślę, więc jestem. A jak czuję to co?
 • Jak poznać osobę z wysokim i niskim EQ?
 • EQ a poczucie własnej wartości trenera oraz uczestników szkoleń.
 • Zjawisko intuicji w pracy trenera.

BLOK VI WARSZTAT czy SZKOLENIE, czyli jak stworzyć zajęcia, w których Uczestnicy uczestniczą TRENER BIZNESU oczami RYNKU. Renata Gut, Katarzyna Lechki

W trakcie tego bloku Uczestnicy zmierzą się również z zagadnieniem nieprzewidywalności. Każdy trener powinien być przygotowany na nagłe zwroty akcji i „koncert życzeń” Uczestników. Będzie to poligon do przećwiczenia wielu elementów, z których składa się dobra, ciekawa prezentacja zagadnień przez trenera. Spełniane też będą różne (zbiorowe i indywidualne) prośby z “koncertu życzeń”. Scenariusz tego dnia pracy w dużej części zbuduje się z takich “gorących” potrzeb - (skorzystamy też z pomocy różnych, interesujących materiałów filmowych). Ważnym elementem tego bloku będzie również zidentyfikowanie, jak na trenera biznesu „patrzy” rynek…

 • Umiejętność pracy z grupą w formie aktywnego warsztatu
 • Zrozumienie różnic w sposobie pracy na wykładach, szkoleniach i warsztatach
 • Nabycie podstawowych umiejętności przeprowadzania uczestników przez proces zmiany
 • Zarządzanie procesem grupowym i jego energią na sali
 • Rozumienie własnej roli w procesie zmiany – trener liderem prowadzącym grupę
 • Na czym polegają Efekty WOW i FLOW? Jak je uzyskać?
 • Jak efekty WOW i FLOW definiuje klient? Jak efekty WOW i FLOW czuje trener?
 • Trener biznesu oczami rynku
  • Szkolenie jest usługą.
  • Kontekst klienta  (wiedza o kliencie, moc rekomendacji, oferta, przetarg, raporty)
  • Prowadzenie spotkań biznesowych (negocjacje, umowy, relacje)

BLOK VII     EGZAMIN. Renata Gut, Grażyna Kącka, Anna Brzosko, Aleksander Wysocki

Egzamin ma charakter interaktywny – uczestnicy mają szanse sprawdzenia się we wszystkich obszarach poznanych w Szkole Trenerów Biznesu.

Razem: 122 godzin dydaktycznych (godzina dydaktyczna to 45 minut)

figury

Organizacja zajęć

Czas trwania: 14 dni (122 h dydaktycznych)*  w tym 2 h caochingu oraz 8 h mentoringu, przygotowującego do egzaminu. Godziny zajęć:. 9.00-16.00   * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

Uprzejmie informujemy, że na kierunku obowiązuje limit miejsc.  

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikacyjna.  

Telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna ma na celu: 

 • Poznanie Państwa oraz Waszych celów i oczekiwań, które chcecie zrealizować w trakcie kursu. 

 • Będziecie proszeni o przedstawienie swoich doświadczeń zawodowych oraz tego jak planujecie wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie kursu. 

 • Przedstawimy Wam misja naszego kursu programu oraz zespół trenerski.  

 • Ustalimy wspólne cele i oczekiwania oraz zweryfikujemy czy to co realizuje program jest dokładnie tym obszarem, który jest oczekiwany przez Was. 

 • Aby wziąć udział w naszym programie nie wymagamy doświadczenie w pracy trenera choć jest ono mile i chętnie widziane.  

Terminy

Kolejna edycja kursu rozpocznie się w X lub XI 2024 r.

Zajęcia odbywają się w formule mieszanej, wybrane sesje odbędą się w siedzibie Uczelni, pozostałe w formule live online line na platformie zoom.

Daty zajęć obecnej edycji kursu:

 • 06-07.04 2024 – formuła stacjonarna
 • 11-12.05 2024 – formuła stacjonarna
 • 15-16.06 2024 – formuła online
 • 06-07.07 2024 - formuła stacjonarna
 • 07-08.09 2024 – formuła online
 • 05-06.10.2024 – formuła online
 • 16-17.11.2024 – formuła stacjonarna (zaliczenie)

 

Społeczność

Wiodący trenerzy

Renata Gut

Promuje maksymę P. Druckera: „Najpierw zarządzaj sobą potem innymi i organizacją”. Wykładowca, coach, doradca, trener NLP nurtu amerykańskiego (certyfikat Chris Hall). Wykładowca, autorka i prowadząca autorski program „Zarządzanie sobą” dla słuchaczy studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest też twórcą i współzałożycielem Szkoły Trenerów Biznesu w ALK. 

Trener technik zarządzania zasobami człowieka, zarządzania zmianą nawyków, technik efektywnego uczenia się i nauczania oraz wykorzystywania stanu relaksu w procesach poznawczych i pamięciowych człowieka. Twórca i wydawca czasopisma „Podróż w Intelekt”. Twórca audycji radiowych i programów telewizyjnych popularyzujących współczesną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu i pracy umysłu oraz adaptacji tej wiedzy w praktycznym zastosowaniu w edukacji i biznesie.  
 

Szkoli się i stale podnosi kwalifikacje u największych światowych autorytetów w dziedzinie efektywnego uczenia się i zarządzania sobą. Współautorka książki „Zarządzanie sobą” (wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2008) i autorka książki „Cechy osobowe dyrektora szkoły, a styl zarządzania” (wydawnictwo CODN, Warszawa 2009).  
 

Od 10 lat wdraża Zarządzanie Talentami w wielu firmach i zespołach menadżerskich. Pracowała m.in. dla: KGHM Polska Miedź, NORDEA Bank Polska, AXA Polska, COMAU Polska, EGIS Polska, ORLEN GAZ, Urzędu ds. Cudzoziemców oraz ZUS.  

dr Anna Brzosko

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, specjalistka w dziedzinie zarządzania różnorodnością. Certyfikowany trener, coach i mówca Maxwell Leadership Certified Team, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Jej praca doktorska dotyczyła kulturowych uwarunkowań adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach. Praca pisana pod opieką prof. Czesława Szmidta.

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współautorka i współprowadząca autorski program „Zarządzanie sobą i talentami” oraz „Zarządzanie wiekiem i różnorodnością” dla studentów studiów podyplomowych. Prowadzi również zajęcia w ramach Szkoły Trenerów Biznesu ALK.

Współautorka programów szkoleniowych i współprowadząca projekty szkoleniowe w największych polskich przedsiębiorstwach, jednostkach administracji państwowej, organizacjach samorządowych.

Specjalizuje się w prowadzeniu treningów z zakresu rozwoju osobistego. Takie zagadnienia jak zarządzanie sobą, zarządzanie różnorodnością, włączanie niepełnosprawności, budowanie kultury akceptacji, identyfikacja sytuacji problemowych, zarządzanie stresem, przygotowywanie prezentacji, udział w spotkaniach, współpraca z klientem oraz szeroko pojęte public relations bardzo często realizuje w trakcie prowadzonych zajęć.

Autorka licznych publikacji na temat wykorzystania specyfiki pracy mózgu w uczeniu i nauczaniu. Współautorka książek: „Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce. Dyrektor szkoły z Pasją” (wyd. Flashpoint, 2015) oraz „POKOLENIE Y” (wyd. Flashpoint, 2016). Autorka książki „Kulturowe uwarunkowania adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach” (wyd. Difin, 2022). Certyfikowany coach mocnych stron (Gallup® Certified Strengths Coach) Master RMP i RSMP – Profilu motywacyjnego Reiss Motivation Profile®. Aktywny konsultant Kompasu Kariery CROWN®. Posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów.

 

Dorota Florczyk

Moja pasja to wspieranie pracowników firm oraz przedsiębiorców w rozwijaniu własnego potencjału ludzkiego (umysłowego, emocjonalnego i fizycznego). Od ponad 20 lat pracuję w międzynarodowych korporacjach jako menadżer lub konsultant do spraw rozwoju osobistego.  

 

Od kilkunastu lat mieszkam poza Polską. W czasie mojej kariery zarządzałam zespołami i pracowałam z ludźmi z każdego kontynentu świata. Obecnie jestem częścią zespołu Leadership Academy w IBM i odpowiadam za programy szkoleniowe, których celem jest wzmocnienie umiejętności przywódczych u pracowników o profilu inżynieryjnym i informatycznym (Technical Leadership).  Programy te są wdrażane na całym świecie i docierają do ponad 150 tysięcy odbiorców.   
 

Jestem w swoim żywiole, kiedy mogę tworzyć nowe strategie rozwoju pracowników, pracować w wielokulturowym zespole, dzielić się własnym entuzjazmem i czerpać z pozytywnego ‘zakręcenia’ innych.   
 

W czasie wolnym biegam, czytam, chodzę na spacery z psem i działam w klubie pływackim, do którego również należą moje dzieci.

dr Ilona Hunek

Wykładowca i trener z dwudziestoletnim doświadczeniem. Licencjonowany partner Richard Lewis Communication Centre™. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Strategii, Zakładzie Negocjacji Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz współpracownikiem University College Dublin w Irlandii.  

Prowadzi zajęcia między innymi z zarządzania różnorodnością, kapitału ludzkiego w organizacji, zarządzania ludźmi w firmach międzynarodowych, negocjacji, negocjacji strategicznych oraz przywództwa w Warszawie, w Hongkongu, na Sri Lance i w Singapurze. 

Prowadzi szkolenia i doradztwo w dziedzinie negocjacji (w tym negocjacji strategicznych i międzynarodowych), komunikacji i współpracy międzykulturowej w oparciu o model kultury LMR – jedno z najbardziej efektywnych narzędzi nawigacji w środowisku międzykulturowym dla profesjonalistów. Specjalizuje się w szeroko pojętej tematyce zarządzania różnorodnością w organizacji, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów oraz w dyscyplinie zarządzania sobą i rozwoju osobistym.   

Prowadzi badania w zakresie zarządzania ludźmi w firmach międzynarodowych. Jej praca doktorska obroniona w University College Dublin dotyczyła praktyk zarządzania ludźmi w bankach międzynarodowych w Polsce w okresie transformacji.

Jako trener prowadziła szkolenia z negocjacji i rozwiązywania konfliktów dla wielu firm i organizacji niebiznesowych – między innymi dla banków polskich (cykl szkoleń z negocjacji z klientami dla PKO BP) i międzynarodowych (szkolenie z negocjacji sprzedażowych dla Deutsche Bank, szkolenia z negocjacji dla firmy Infosys), hoteli (szkolenia z negocjacji w organizacji dla Hotelu Sobieski), przedstawicieli gmin, Komendy Głównej Policji (negocjacje międzynarodowe), Służb Granicznych oraz szkolenia otwarte z negocjacji w ramach programów Unii Europejskiej. Od kilku lat współpracuje z Europejską Akademią Negocjacji w zakresie szkoleń z negocjacji oraz z Instytutem Talentów w zakresie szkoleń z rozwoju osobistego w organizacji.

W latach 2007 – 2008 była doradcą Irlandzkiego Kongresu Związków Zawodowych w sprawach dotyczących integracji pracowników napływowych i różnorodności w organizacji. Między innymi przygotowała program szkolenia z negocjacji dla przedstawicieli pracowników.

Grażyna Kącka
Grażyna Kącka

Psychoterapeutka i socjoterapeuta Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, pedagog i biotechnolog. Ukończyła studium pomocy rodzinie. Od lat skoncentrowana na pracy z drugim człowiekiem. Od 2005 roku terapeuta na Oddziale Dziennym dla osób uzależnionych z podwójną diagnozą. Wiele lat kierownik placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Master Trener amerykańskiej metody Aggression Replacement Training. Od kilkunastu lat szkoli w całej Polsce wszystkich, którzy chcą poznać doskonałą metodą by chronić się lepiej. Prowadzi grupy zarówno dla 5-latków, jak i dzieci starszych, młodzieży, nauczycieli, wychowawców ośrodków socjoterapeutycznych, więźniów (m.in. szkoląc Zakłady Karne we Wrocławiu i Strzelinie). Pracuje z osobami dorosłymi i grupami systemowymi. Superwizor certyfikujących się trenerów Treningu Zastępowania Agresji. Od 2017 roku Master Trener Programu PEACE – ART i członek Międzynarodowej Organizacji Twórców i Praktyków Treningu Zastępowania Agresji PREPSEC International.

Od 2006 roku prowadzi szkolenia, grupy terapeutyczne, pracuje w poradniach zdrowia psychicznego (nie jestem w stanie już zliczyć ile godzin szkoleniowych za mną!). Współpracuje z Urzędami Miasta i Województwa, wzbogacając ofertę samorządowców w dziedzinie zdrowia publicznego. Od ponad pięciu lat prowadzi własną praktykę terapeutyczną Centrum Pomocy Psychoterapeutycznej Lecznica Dusz. Kierownik i koordynator projektów unijnych. Zaangażowana w organizacje pozarządowe i działalność społeczną, silnie zaangażowana w szkolenia osób pracujących w SOS Wioskach Dziecięcych. Od 2013 roku Prezes Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Psychoterapeutycznej, Rozwoju i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego „Lecznica Dusz" skupia się na działaniu wspierającym rozwój interpersonalny, psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Obecnie w ścisłej współpracy z Dyrektorami dolnośląskich szkół.

Kasia Lechki

Trener biznesu, Coach i Konsultant z pasją do rozwoju organizacji i rozwoju osobistego. Magister Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendystka programu Herbert Quandt Stiftung na Uniwersytecie w Dreźnie, w specjalizacji Psychologia Zarządzania. Ukończyła Podyplomowe Studia z Międzykulturowej Komunikacji w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz Szkołę Trenerów Biznesu przy Akademii Leona Koźmińskiego. Jest certyfikowanym coachem International Coaching Federation, posiada certyfikaty Agile PM Foundation & Practitioner oraz Insights Discovery.

Ponad 15 lat doświadczenia zawodowego to przede wszystkim: specjalizacja z rekrutacji i selekcji pracowników, zarządzanie zespołami w międzynarodowej korporacji z sektora IT, outsourcing oraz zarządzanie programami obsługi klientów strategicznych departamentu E-Commerce.

Koordynowała wdrożenie zarządzania turkusowego oraz jego skalowanie dla regionu EMEA oraz globalnie w organizacji, pracując z zespołami oraz zarządem nad pilotażem i usprawnieniem modelu zwiększonego zaangażowania pracowników oraz transformacją roli Menedżera-Coacha.

Prywatnie pasjonatka sportów wodnych, sztuki walki Kalaripayattu, zafascynowana fantastyką, kreatywnym pisaniem oraz życiem wyspiarskim - mieszkała i pracowała w Irlandii, a swój drugi dom odnalazła na Hawajach.

W teście Instytutu Gallupa posiada takie talenty jak: Czar, Odkrywczość, Współzależność, Empatia, Rozwijanie Innych.

Mikołajczyk Katarzyna
Katarzyna Mikołajczyk

Trener, coach i doradca, ekspert HR, wykładowca na studiach Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Z wykształcenia mgr ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentka studiów Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ponad 20 lat doświadczenia w dziedzinie HR w korporacjach międzynarodowych w sektorze finansowo-bankowym.

Koordynowała wdrożenie pierwszego w Polsce programu rozwojowego dla menadżerów - przywództwo w Nordea opartego o zarządzanie talentami według metodologii Instytutu Gallupa.

Przeprowadziła organizację przez procesy restrukturyzacyjne, fuzje, negocjacje ze Zawiązkami Zawodowymi oraz wdrażała i tworzyła procedury, regulaminy i polityki w obszarze HR. Uzyskała dofinansowanie projektu szkoleń dla Banku ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”; wdrożyła metody Assessment i Development Center w zarządzaniu rozwojem kadr i pozyskiwaniu nowych kadr przy udziale wewnętrznych Asesorów.

Prywatnie pasjonatka rozwoju osobistego i jogi, kochająca podróże, biografie i rodzinę.

W teście Instytutu Gallupa posiada takie talenty jak: Strateg, Odpowiedzialność, Aktywator, Bliskość i Uczenie się.

Tomasz Biernacki
Tomasz Biernacki

Trener rozwoju osobistego; trener kompetencji miękkich; trener kompetencji cyfrowych.

- Praktyk branży szkoleniowej, edukacyjnej, wydawniczej, IT i telekomunikacyjnej.
- Certyfikowany trener Stylów Myślenia FRIS®.
- Certyfikowany trener Design Thinking®.
- Certyfikowany Edukator Adobe®.

Współtwórca i wdrożeniowiec narzędzia rozwojowego opartego na Modelu FRIS® "Styl myślenia Superbohatera"®
Współtwórca programu wspierającego nauczycieli w kompetencjach cyfrowych "Kreatywny start z Adobe".
Pomysłodawca i szef projektu Antologii komiksu na 100-lecie odzyskania niepodległości www.komiks100na100.pl
Prywatnie instruktor szermierki F3, promotor komiksu i tancerz salsy.

Aleksander Wysocki
Aleksander Wysocki

Aktor, pedagog, trener rozwoju osobistego. Absolwent PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, wydział aktorski, mgr sztuki. 
Aktor scen wrocławskich: Teatru Współczesnego, Polskiego, Pantomimy, Teatru Studio w Warszawie i Transformtheater w Berlinie. Pracował z wybitnymi twórcami polskiej sceny: H. Baranowski, H. Tomaszewski, J. Szajna, J. Grzegorzewski, M. Treliński, J. Englert. Praca w filmach, teatrach tv, serialach telewizyjnych, nagrania radiowe, nagrania do gier komputerowych, praca w dubbingu.  

Doświadczenia pedagogiczne i szkoleniowe zdobywał ucząc na wydziale aktorskim wrocławskiej PWST („Sceny współczesne”), prowadząc warsztaty teatralne i kursy retoryki. Jako pedagog współpracował z Wyższą Szkołą Komunikacji i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia w Warszawie (Wydział Logopedii – „Emocje a ciało”) i z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu (Wydział Sztuki nowoczesne – Performatyka – „Techniki aktorskie w sztuce prezentacji i wystąpień publicznych”). 
 
Obecnie współpracuje z Instytutem Talentów Flashpoint i jest wykładowcą - trenerem w Szkole Trenerów Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
 
Od 2004 roku prowadzi szkolenia z zakresu:  

 • Autoprezentacja / Budowanie wizerunku, 

 • Komunikacja interpersonalna, 

 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych - techniki aktorskie, 

 • Zarządzanie stresem. 

 
Prowadził lub współprowadził projekty szkoleniowe m. in.  dla: 
AHK (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa), AXA, Grupa Żywiec, Compensa, Telekomunikacja Polska, Oriflame, Poczta Polska, PKO BP, Orlen, Grupa LUX MED,  
ACME Partners, Mitsubishi – Polska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Polski Instytut Dyplomacji), Dom mediowy - Mindshare Polska, Balluff, Viessmann, KGHM Polska Miedź S. A., Polskie Centrum Promocji Miedzi. 

Opinie studentów i absolwentów

Joanna Gabryś - Trybała

"Szkoła Trenerów Biznesu - Niezwykła Podróż Ku Samorozwojowi"  Moje doświadczenie z Szkołą Trenerów Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego było naprawdę niezwykłe. To nie był typowy kurs - to była prawdziwa podróż poznawania siebie, odkrywania swojego potencjału i zrozumienia własnych ograniczeń. Format kursu, łączący praktyczne warsztaty i sesje coachingowe, prowadzone przez doświadczonych trenerów, okazał się niesamowicie wartościowy. Zdobytą wiedzę i umiejętności mogę teraz z powodzeniem wykorzystać zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.  

Jednym z najbardziej ważnym aspektów kursu byli niesamowici ludzie, z którymi miałam okazję się spotkać. Współpraca z grupą pełną otwartych, zaangażowanych i chętnych do dzielenia się wiedzą osób, sprawiła, że całe doświadczenie stało się jeszcze bardziej inspirujące i satysfakcjonujące. Podsumowując, moje doświadczenie ze Szkołą Trenerów Biznesu to nie tylko przygotowanie do roli trenera biznesu, ale przede wszystkim okazja do osobistego rozwoju i poznania fantastycznych ludzi. Z całego serca polecam ten kurs!

Joanna Gabryś - Trybała Dyrektor Zarządzająca SJ Prestige Lingua

 

alk
Sebastian Kociński

Szkołę Trenerów Biznesu w ALK, zdecydowanie Polecam! Uważam, że jest to alternatywa dla schematów edukacyjnych i typowych kursów. Ten kurs to Droga ku sobie, uświadomienie sobie potencjału możliwości i ograniczeń, nastawienie na bardzo głęboki samorozwój, będący punktem wyjścia do dalszego działania z Ludźmi.   

Program bogaty w treści merytoryczne, doskonale ubrany w formę warsztatów i sesji coachingowych, poparty doświadczeniem osób prowadzących - trenerów. Uświadomioną i zdobytą podczas kursu wiedzę, przy dalszym samorozwoju można skutecznie przekuć w zwycięstwo osobiste a w rezultacie i to publiczne.  

Uważam, że struktura kursu, po za przygotowaniem do pracy Trenera Biznesu, doskonale usprawnia działanie w wymiarze osobistym, dając perspektywę do zwiększenia efektywności zawodowej.  

 

alk
Łukasz Gajewski-Głodek

Uczenie innych, dzielenie się wiedzą i pomaganie im w odkrywaniu ich potencjału zawsze było moją pasją. Gdybym nie robił tego co robię, pewnie zostałbym nauczycielem albo wykładowcą. W pewnym momencie stwierdziłem, że prowadzenie szkoleń biznesowych mogłoby się stać bardzo ciekawym, dodatkowym zajęciem - a w przyszłości być może moją podstawową profesją. W mojej pracy zawodowej miałem okazję uczestniczyć w dziesiątkach szkoleń, na szczęście w większości bardzo dobrych, jednak za każdym razem czułem, że mógłbym je poprowadzić inaczej, równie dobrze, może nawet ciekawiej... To były momenty, w których czułem się trochę jak dziecko, odkrywające nagle, kim chce zostać w przyszłości... i wtedy postanowiłem, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno!  

Doszedłem do wniosku, że "twardy warsztat" szkoleniowca - pisanie programów szkoleń, dobór określonych ćwiczeń, badanie potrzeb szkoleniowych klienta - to dość powszechna wiedza, którą można zdobyć w książkach lub oglądając tutoriale na YouTubie. Nie chciałem na to tracić ani czasu, ani pieniędzy. Program Szkoły Trenerów Biznesu bardzo pozytywnie wyróżniał się na tle innych, podobnych do siebie ofert. Jest skoncentrowany na intensywnej pracy nad sobą i zrozumieniem innych. To ważne ponieważ o sukcesie trenera stanowią m.in. świadomość własnych silnych stron, różnych stylów uczenia się i misji, którą chcemy realizować w pracy trenera. O moim wyborze szkoły zadecydowały trzy czynniki: unikalny program, jasno postawione oczekiwania organizatorów (uprzedzali nas, że będziemy intensywnie pracować nad sobą!) i renoma Akademii Leona Koźmińskiego.  

Jestem bardzo wymagającym klientem, ale moje oczekiwania zostały zdecydowanie przekroczone. To jedno z najlepszych szkoleń, w jakich brałem udział i doświadczenie, które już zmienia moje życie.   

Począwszy od treningu interpersonalnego, który uświadomił mi role, w jakie naturalnie "wchodzę" w interakcji z grupą i kazał mi zastanowić się nad moją ścieżką zawodową w perspektywie nie kilku, a kilkunastu najbliższych lat...   

...Poprzez diagnozę moich silnych stron i zastanowienie się czy i jak wykorzystuję je w obecnej pracy i mogę wykorzystać w pracy trenera...   

...Aż do uświadomienia sobie, czym różni się proces uczenia i nauczania dorosłych (a właśnie ich będę szkolił) od nauki, jaką znamy ze szkoły...   

Po każdym z tych odkryć coraz szerzej otwierałem oczy, a w drodze powrotnej z Warszawy do Poznania kolejne pomysły dosłownie "eksplodowały" w mojej głowie. Nie przeczytałbym tego w książkach i zapewne nie znalazł na pierwszym-lepszym kursie.  

Najcenniejsi byli jednak ludzie. Bardzo starannie dobrani, zarówno kursanci jak i szkolący. "Nie uruchomilibyśmy tego kursu gdyby nie znalazła się właściwa grupa" - to zdanie wypowiedziane na koniec przez organizatorów mówi samo za siebie. "Właściwa" - czyli zmotywowana do rozwoju, otwarta, przyjazna, wspierająca się nawzajem i bardzo różnorodna. Mieliśmy w grupie dwudziestokilkulatka, który rzucił studia bo nie rozwijały go dostatecznie i profesora (belwederskiego!), który chciał na kursie poszerzyć perspektywy na niełatwą współpracę z Pokoleniem Y. Niesamowita mieszkanka osób o niemałych osiągnięciach i bardzo adekwatnym poczuciu własnej wartości, ale jednocześnie pełnych pokory i przekonanych, że ciągle mogą się rozwijać. Z wieloma bardzo się zaprzyjaźniłem, myślimy o wspólnych projektach, doradzamy sobie, dzielimy się wiedzą... Również trenerzy byli ogromnym wsparciem w trakcie całego kursu i stworzyli nam wspaniałe warunki do nauki i autorefleksji, także między zajęciami.   

Szkoła Trenerów Biznesu okazała się świetnym wyborem, bez wahania raz jeszcze podjąłbym to wyzwanie. Czuję, że znalazłem moją "zieloną ścieżkę" - a co to znaczy, możecie dowiedzieć się na kursie ;-)   

Polecam wszystkim, którzy chcą zostać trenerami biznesu, a także osobom, które po prostu chcą się rozwijać, dowiadywać nowych rzeczy o sobie i lepiej poznać swoje silne strony.   

 

alk
Andrzej Polkowski

Niecodzienna, bo uświadomiła mi, jak wiele mam jeszcze do zrobienia…  Jedyna w swoim rodzaju, bo pokazała mi nie tylko jak powinienem to zrobić, ale też dlaczego chcę to zrobić. Niespotykana, bo oprócz przekazania fachowej wiedzy, zmieniła moje zachowanie.   

Wyjątkowa, bo pierwszy raz tak wielu rzeczy nauczyłem się poprzez emocje…  Niepowtarzalna, bo nigdzie nie spotkałem naraz tylu fantastycznych ludzi!  Unikatowa, bo w żadnej dotąd nie ścisnęło mnie w gardle na zakończenie… 

 

alk
Tomek Biernacki

Kurs STB otwiera drzwi do sekretnego wnętrza samego siebie. Jeśli wystarczy ciekawości i odwagi do zapuszczenia się w głąb, rozpoczyna się wielka przygoda, z której wraca się z mapą rozwoju osobistego. I wtedy jest się gotowym, by wskazać drogę innym.

alk
Anna Malarz

Szkoła Trenerów Biznesu to idealny wybór dla trenerów chcących zwiększyć swoją samoświadomość w roli zawodowej. Zjazdy dają możliwość głębokiej autorefleksji i zbudowania spójnej z własnymi wartościami roli trenera.

Praktyczne ćwiczenia, współpraca z innymi uczestnikami oraz pomocne informacje zwrotne stymulują motywację do aktywnego rozwoju, również między zjazdami.    Zajęcia zapewniają szeroki wachlarz narzędzi i inspiracji gotowych do wykorzystania w codziennej pracy. Materiał merytoryczny jest oparty na aktualnych odkryciach neuropsychologii i badaniach naukowych. Kadra trenerska jest zróżnicowana, świetnie przygotowana i otwarta na dzielenie się swoimi doświadczeniami.    Jeśli chcesz odbyć niezwykle inspirującą podróż w głąb siebie i    odkryć w sobie jeszcze większe pokłady pasji do pracy z drugim człowiekiem - Szkoła Trenerów Biznesu to idealny wybór! 

 

alk
Anonimowa Osoba

Kurs Szkoła Trenerów Biznesu na ALK gorąco polecam!  Kurs ten przeznaczony jest zarówno dla osób, które zaczynają swoją przygodę jako trener biznesu jak i dla osób podążających ścieżką trenerską, chcących podnosić swoje kompetencje w obszarze nauczania ludzi.   

Przed rozpoczęciem zajęć, zostałem zapewniany przez Renatę Gut opiekuna merytorycznego kursu, że po zakończeniu STB moje życie będzie inne, tak się stało i jest inne, lepsze.  Zajęcia prowadzone w formie warsztatów pokazały mi nie tylko jak prowadzić i przygotować dobre szkolenie, ale dały mi dużą dawkę wiedzy o samym sobie. Wskazano moje mocne strony przydatne w pracy trenerskiej oraz pokazano obszar, w którym powinienem się doskonalić.  Bardzo istotnym blokiem w STB były zajęcia z auto prezentacji, występowałem przed kamerą gdzie zostałem poddany ocenie przez Trenera Aktora Aleksandra Wysockiego.   Dzisiaj, kiedy ukończyłem STB, mogę śmiało powiedzieć, że był to świetnie zainwestowany czas, spędzony z ludźmi z pasją zarówno ze strony Trenerów jak i uczestników.     Na co dzień pracuję jako Kierownik Specjalistów ds. Reklamy w firmie Eniro Polska Sp. z o.o., jestem przekonany że dzięki temu kursowi nie tylko będę dobrze przekazywać wiedzę swoim współpracownikom, ale będę postrzegany jako świadomy swojego potencjału leader. 

 

alk
Anonimowa Osoba

Udział w kursie STB był dla mnie przygodą. Przygodą w odkrywaniu moich mocnych stron jako trenera, ale także w uświadomieniu sobie, w których obszarach mogę być jeszcze lepsza. Dał mi też czas na refleksje osobiste i na przebywanie z grupą fantastycznych trenerów i uczestników. Zdecydowanie polecam, zarówno trenerom wewnętrznym, jakim sama jestem, jak i osobom, które chcą założyć swoją własną firmę szkoleniową!

Zasady rekrutacji

1
Uzyskanie podstawowych informacji 

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online  

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Małgorzata Oświata
Kordynator kursu
Małgorzata Oświata

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 8900 zł brutto (stawka zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 8010 zł brutto (stawka zw. z VAT)

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl