Edukacja i rynek pracy

 Wszyscy będziemy wolnymi strzelcami
Wszyscy będziemy wolnymi strzelcami
Długofalowe skutki pandemii COVID-19 będą się przejawiały w zdecydowanym wzmocnieniu obserwowanego od początku XXI w. trendu – rosnącego znaczenia kategorii „wolnych strzelców” na rynku pracy czy – szerzej – aktywności zawodowej. To osoby, które podejmują...