Edukacja i rynek pracy
Nagrody biznesowe zmieniają rynek
Nagrody biznesowe zmieniają rynek
Laury za innowacyjność, godła promocyjne – w Polsce organizuje się tysiące konkursów i rankingów, w których przedsiębiorstwa mogą zdobywać nagrody. Ich wartość jest jednak często podważana. – Nagrody wzmacniają działania osób zajmujących się CSR w...
Naukowiec (nie)doskonały.
Naukowiec (nie)doskonały. Niestabilny system oceny na uczelniach wymaga poprawy
Na jednej uczelni wzorowy naukowiec, ale już na drugiej to pracownik, który musi się...
Koordynowanie i organizowanie w sektorach wiedzy
Koordynowanie i organizowanie w sektorach wiedzy
Pandemia nie wszystkich dotknęła w ten sam sposób, ale zmieniła wiele. Co ciekawe, okres kilku ostatnich miesięcy pokazał, że możliwe są inne rozwiązania dotyczące organizowania się niż te, które znaliśmy dotychczas. Ten ostatni czas pokazał, że nasze życie...
 Wszyscy będziemy wolnymi strzelcami
Wszyscy będziemy wolnymi strzelcami
Długofalowe skutki pandemii COVID-19 będą się przejawiały w zdecydowanym wzmocnieniu obserwowanego od początku XXI w. trendu – rosnącego znaczenia kategorii „wolnych strzelców” na rynku pracy czy – szerzej – aktywności zawodowej. To osoby, które podejmują...
Controlling personalny i analityka HR
Controlling personalny i analityka HR
Benchmarking (jakościowy) i badania (społeczne) w organizacji w obliczu "pełzającej" pandemii.
Kozminski Experts
What are Positive Organizations? Kozminski Experts #9
What are positive organizations? In this episode Miłosz Laska from Sun Investment Group shares his ideas on how to create a happy workplace. How important is work-life balance? How to make your employees feel good at work?
Kozminski Experts
Communication and New Technologies in HR. Kozminski Experts #1
Monika Sońta (Kozminski University) and her guest Miłosz Laska (Sun Investment Group) are discussing the influence of new technologies implemented in HR, as well as importance of communication at work.