Edukacja i rynek pracy
Zmiany na rynku pracy
(Drastyczne) zmiany na rynku pracy w świetle Career Advisory
Jak skutecznie doradzić kandydatom lub pracownikom w rozwoju i zarządzaniu ich ścieżkami karier?
Naukowiec (nie)doskonały.
Naukowiec (nie)doskonały. Niestabilny system oceny na uczelniach wymaga poprawy
Na jednej uczelni wzorowy naukowiec, ale już na drugiej to pracownik, który musi się poprawić. Na polskich uczelniach brakuje stałego i uniwersalnego systemu oceny pracowniczej, który mógłby wpłynąć na lepszy rozwój polskiej nauki.
Koordynowanie i organizowanie w sektorach wiedzy
Koordynowanie i organizowanie w sektorach wiedzy
Pandemia nie wszystkich dotknęła w ten sam sposób, ale zmieniła wiele. Co ciekawe, okres kilku ostatnich miesięcy pokazał, że możliwe są inne rozwiązania dotyczące organizowania się niż te, które znaliśmy dotychczas. Ten ostatni czas pokazał, że nasze życie...
 Wszyscy będziemy wolnymi strzelcami
Wszyscy będziemy wolnymi strzelcami
Długofalowe skutki pandemii COVID-19 będą się przejawiały w zdecydowanym wzmocnieniu obserwowanego od początku XXI w. trendu – rosnącego znaczenia kategorii „wolnych strzelców” na rynku pracy czy – szerzej – aktywności zawodowej. To osoby, które podejmują...