Spotkanie Poradni Prawnej z delegacją z Kosowa

Dnia 20.04.2022 roku Poradnia Prawna miała przyjemność gościć na uczelni delegację z Kosowa.

W skład delegacji wchodzili przedstawiciele uniwersytetów oraz organów państwowych z zaprzyjaźnionego kraju - z Kosowa. Podczas spotkania członkowie Poradni Prawnej pokazali naszym gościom najciekawsze miejsca uczelni oraz podzielili się wiedzą i doświadczeniami związanymi z prowadzeniem Poradni Prawnej.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Panu Dziekanowi Rafałowi Pasternakowi za przywitanie gości oraz poprowadzenie spotkania.

Czytaj także