Zbiorowe prawo pracy wobec osób samozatrudnionych, czyli piąty podcast z serii Kozminski Talks

Kozminski Talks – podcasty Akademii Leona Koźmińskiego to rozmowy prowadzone przez badaczy uczelni z gośćmi – również badaczami – na temat zrealizowanych przez nich badań w wybranej dyscyplinie i ich wpływie na społeczeństwo i biznes.

Piąty podcast z serii to rozmowa z prof. ALK dr hab. Moniką Latos-Miłkowską – radcą prawnym, kierowniczką Zakładu Prawa Pracy w Kolegium Prawa, autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy. Pytania zadawał dr Michał Ziółkowski z Zakładu Prawa Konstytucyjnego.

Co warto wiedzieć w kontekście zbiorowej ochrony praw i interesów? Słuchając podcastu dowiecie się, jakie możliwości oferuje zbiorowe prawo pracy osobom samozatrudnionym i dlaczego warto z nich korzystać. Przyjrzymy się możliwościom, stworzonym dzięki nowelizacji ustawy o związkach zawodowych oraz przeszkodom w ich efektywnym wykorzystywaniu. Prof. Monika Latos-Miłkowska dzieli się również przestrzeniami związanymi ze stosowaniem sztucznej inteligencji w zatrudnieniu.

Zapraszamy do wysłuchania tej niezwykle ciekawej rozmowy, przybliżającej tematykę prawa pracy wobec osób samozatrudnionych.

Posłuchaj na Spotify: LINK

Posłuchaj na YouTube: LINK

Więcej informacji o tematyce poruszonej w rozmowie:

  • Latos Miłkowska Monika (2022), Status osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w świetle ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej vol. 29, zeszyt 4 DOI: 10.4467/25444654SPP.22.033.16578
  • Latos Miłkowska Monika (2021), Zbiorowa ochrona osób wykonujących pracę na własny rachunek, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 101/2022, DOI: 10.18778/0208-6069.101.14
  • Latos Miłkowska Monika (2023), The right to unionise of persons providing work on the basis other tnan emloyment contract in Poland after the amendment ot Trade Union Act, European Labour Law Journal, Vol. 14, Issue 1, DOI: 10.1177/20319525221148129

 

Czytaj także