Studenci Prawa w Koźmińskim w ramach działalności Koła Naukowego Prawa Karnego odwiedzili zakłady karne w Sztumie i Wrocławiu.

Wizyty odbyły się we wrześniu i listopadzie 2022 roku i miały na celu zapoznanie  studentów oraz seminarzystów z zasadami działalności zakładów karnych. Obie wizyty zostały zaplanowane jako projekty edukacyjne w ramach działalności Koła Naukowego Prawa Karnego "Crimen et Poena", które zajmuje się tematyką prawa i postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii oraz penitencjarystyki. 

W Zakładzie Karnym w Sztumie, dzięki uprzejmości władz Zakładu oraz zaangażowania całej grupy funkcjonariuszy Służby Więziennej, włącznie z ppłk Leszkiem Urbanowiczem Zastępcą Dyrektora Zakładu, Studenci mieli okazję zobaczyć, jak funkcjonuje jedno z najcięższych więzień w Polsce, zapoznać się z regułami wykonywania kary pozbawienia wolności wobec recydywistów oraz poznać zasady naboru do pracy w Służbie Więziennej. Wizyta we Wrocławiu była okazją do odwiedzin dwóch placówek Muzeum Medycyny Sądowej w Uniwersytecie Medycznym oraz Aresztu Śledczy.

Koło Naukowe Prawa Karnego "Crimen et Poena" systematycznie organizuje spotkania, wyjazdy, wykłady oraz szkolenia związane z obszarem swojej działalności. W roku 2023 planowane są kolejne projekty.   

Koło Naukowe Prawa Karnego
Wizyta w Szumie

Czytaj także