Terminologia ryzyka i niepewności – wyzwanie dla racjonalnego umysłu

Zarządzanie w biznesie wymaga efektywnego, rozważnego podejmowania decyzji, mierzenia się z wyzwaniami obarczonymi ryzykiem oraz szybkiego reagowania na zdarzenia kryzysowe. Istotną rolę w tym procesie odgrywa komunikowanie się, język ryzyka. Procesy decyzyjne wymagają sprawnego rozpoznawania konsekwencji – w tym pozytywnych lub negatywnych skutków ubocznych, korekty podjętych działań, szans i zagrożeń, siły ich oddziaływania na słabe i mocne strony zasobów firmy, roli uprzedzeń poznawczych – swoich i innych osób, aspektów emocjonalnych, dostrzegania złożonych zależności i alternatyw w działaniach na rzecz redukcji ryzyka. 

Jak w tych procesach odnajdują się współcześni menedżerowie? Czy prawnik, inżynier i finansista znajdują wspólny język, czy komunikując jedno, tak na prawdę myślimy o czymś innym?

O terminologii uwzględniającej aspekty kulturowe, emocjonalne, semantyczne, matematyczne ryzyka, o taksonomii, tj. zasadach i metodach klasyfikowania ryzyka w biznesie w celu zapewnienia skutecznej komunikacji niepewności, prawdopodobieństwie wystąpienia korzyści lub straty w organizacji (w tym straty pomimo korzyści) – mówił podczas Seminarium Zakładu Prawa i Zarządzania Ryzykiem w Biznesie wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, dr Sławomir Pijanowski, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarach governance, risk, compliance i biznesowych aspektach cyberbezpieczeństwa. Problematyka poruszana przez eksperta stanowiła podstawę do otwarcia interesującej dyskusji i pogłębionej refleksji. 

  • Komunikacja ryzyka wymaga chirurgicznej precyzji, aby mogła być skuteczna. 
  • Mimo iż teoria postuluje opcje decyzyjne, w praktyce menedżer w ramach jednej opcji decyzyjnej musi oddziaływać na ryzyko, nie mając innych wariantów. 
  • W potocznej komunikacji kryją się niedopowiedzenia, milczące założenia, autosugestie, sprzeczności. Istotne jest, aby je wydobyć z głowy decydenta i zobaczyć, czy wpływają na jego osąd sytuacji. 

Już teraz zapraszamy na kolejne seminaria Zakładu Prawa i Zarządzania Ryzykiem w Biznesie, dotyczące wyzwań i dylematów związanych zarządzaniem ryzykiem w biznesie. Lista nadchodzących wydarzeń dostępna jest na stronie.

Czytaj także