Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów - dlaczego manager powinien znać podstawy finansów?

Managerowie są motorem napędowym każdego przedsiębiorstwa. Ponoszą odpowiedzialność za realizację celów strategicznych firmy, wyniki finansowe czy konkurencyjność na rynku. Jednak zdarza się, że ich działania przynoszą straty i negatywnie wpływają na biznes. Jaki może być tego powód? Przede wszystkim brak wiedzy finansowej i umiejętności analizy sytuacji ekonomicznej firmy.  

Czytanie sprawozdań, analiza wskaźników finansowych, cash flow… Manager powinien odpowiednio interpretować kluczowe dane i wskaźniki. Dlaczego jest to takie ważne? Wszystkie decyzje finansowe w przedsiębiorstwie opierają się na danych, a umiejętność ich analizy pomaga w prawidłowej identyfikacji problemów. Niedostateczna wiedza w zakresie finansów może przyczynić się do wstrzymania kluczowych decyzji oraz uniemożliwić realizację celów biznesowych.

Dlaczego managerowie powinni poszerzać swoją świadomość finansową? Obecnie rola managera jest trudniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Osoba zarządzająca powinna być jednocześnie strategiem, koordynatorem, wizjonerem, przywódcą oraz analitykiem. Próbując zdefiniować kluczowe umiejętności managera najczęściej wymieniamy zdolność strategicznego myślenia, dobrą organizację pracy czy jasność w przekazywaniu komunikatów. Natomiast esencją pracy managera jest efektywne zarządzanie zespołem. Dalej w hierarchii ważności plasuje się wiedza finansowa. Dla managera niefinansisty ważne jest nie tylko poznanie pojęć, którymi operują finansiści. Ważne jest zrozumienie podstawowych narzędzi z zakresu analizy finansowej oraz umiejętności ich wykorzystania podczas podejmowania decyzji. Dlaczego jeszcze warto posiadać wiedzę finansową?

  • Managerowie mogą dokonywać bardziej trafne wybory dotyczące budżetowania oraz inwestycji,
  • umiejętność mówienia językiem finansów może poprawić komunikację z managerami wyższego szczebla oraz działem finansowym,
  • nabywanie nowych kompetencji w zakresie finansów może zwiększyć szansę na rozwój kariery,
  • wiedza finansowa pomaga osiągać cele finansowe przedsiębiorstwa.

Kształtowanie inteligencji finansowej Osoby znajdujące się na różnych szczeblach zarządzania powinny dysponować różnymi kompetencjami w zakresie finansów. Zawsze wsparciem dla procesów decyzyjnych jest analiza finansowa. Zdarza się, że manager sprzedaży czy marketingu tak naprawdę nie dostrzega wpływu swoich działań na wyniki finansowe firmy. Managerom potrzebna jest wiedza dotycząca wpływu kluczowych decyzji na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Na warsztat managera składają się głównie znajomość rachunku zysków i strat  oraz prawidłowa interpretacja wskaźników finansowych, sprawozdań oraz pozycji bilansu.

W przedsiębiorczości istnieje pojęcie inteligencji finansowej, która sprowadza się do umiejętności podejmowania trafnych decyzji finansowych oraz prawidłowego dysponowania dostępnymi środkami. Zdarza się, że manager z braku wiedzy nie wykorzystuje potencjału dostępnych rozwiązań. Inteligencja finansowa oznacza również umiejętność zauważania szans na dalszy rozwój firmy. Jak kształtować te cechy? Przede wszystkim dążyć do ciągłego rozwoju zawodowego i zdobywania nowej wiedzy. Manager może rozwijać swoje kompetencje poprzez kursy, szkolenia czy uczęszczając na studia podyplomowe.

Osoby zainteresowane tematyką finansów zapraszamy do aplikowania na nowy kierunek studiów podyplomowych „Finance for Non-Financial Leaders”. Program prowadzony jest w języku angielskim dla managerów z całego świata. Kierunek został stworzony dla osób z działów niefinansowych, które odgrywają istotną rolę w procesach decyzyjnych i chcą mieć realny wpływ na wyniki finansowe w organizacji. Nowoczesny format edukacji ma na celu wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę i umiejętności finansowe, potrzebne do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Managerowie poznają rzeczywiste case studies z Harvard Business School, symulacje finansowe oraz otrzymają niepowtarzalną szansę uzyskania informacji zwrotnej od managerów najwyższego szczebla.