Kontroler finansowy 

 

 

Studia akredytowane przez ACCA

 

 

 

KORDYNATOR MERYTORYCZNY

dr hab. Paweł Mielcarz, prof. ALK

pmielcarz@kozminski.edu.pl

tel. 501 357 169

 

Dr hab. Paweł Mielcarz jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów oraz Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów i podyplomowych studiów finansowych ALK. Jako konsultant współpracujący z DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkuset projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Jako biegły sądowy przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej profesor Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów, referatów naukowych oraz książek „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”. Prowadził zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, , University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto i Black Sea University. Od sześciu lat wykłada również w ESSCA, – École de Management. Ukończył programy Global Colloquium on Participant - Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest pokazanie, jak dzięki zastosowaniu narzędzi controllingu można zwiększyć efektywność zarządzania przedsiębiorstwem i usprawnić pracę menedżerów różnych komórek organizacyjnych. Studia są ukierunkowane na prezentację nowoczesnych rozwiązań systemowych oraz pokazanie uczestnikom umiejętności korzystania z zaawansowanych narzędzi analitycznych. Studia są adresowane przede wszystkim do pracowników działów kontrolingu, specjalistów do sprawa planowania i menedżerów, którzy w pracy wykorzystują narzędzia rachunkowości zarządczej.

Zapraszam !

WIODĄCY WYKŁADOWCY

ADRESACI STUDIÓW 

Menedżerowie chcący w swojej pracy wykorzystywać narzędzia rachunkowości zarządczej, obecni i przyszli pracownicy działów controllingu, rachunkowości zarządczej i finansów, specjaliści do spraw planowania i budżetowania.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Studia kończą się egzaminami obejmującymi wszystkie treści zawarte podczas studiów. Egzaminy odbywają się w dwóch sesjach – zimowej i letniej. Dodatkowo, wymaga na jest aktywność słuchaczy podczas zajęć. Do wszystkich przedmiotów wykładowcy określają zakres materiału stanowiący pracę własną Słuchaczy. W większości przypadków są to dodatkowe analizy przypadku i ćwiczenia stanowiące naturalną kontynuację warsztatów prowadzonych w czasie godzin kontaktowych.

 

DODATKOWE KORZYŚCI 

Studia Podyplomowe Kontroler Finansowy otrzymały akredytację organizacji ACCA.

ACCA to obecnie największa organizacja na świecie, która certyfikuje finansistów.

Obecna jest w 173 krajach, posiada 162 tysięcy członków i 428 tysięcy studentów.

Czytaj więcej

Po zakończeniu naszych studiów Kontroler finansowy  będziecie Państwo mogli ubiegać się o zwolnienia z następujących egzaminów:

  • Accountant in Business (AB)
  • Management Accounting (MA)
  • Financial Accounting (FA)

Po zdaniu dodatkowych egzaminów istniej możliwość zwolnienia także z

  • Performance Management (PM)
  • Financial Management (FM)

 

Więcej informacji nt. egzaminów i ich zakresu znajdziecie Państwo tutaj.

Kontakt: 
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości