Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych  

STUDIA OBJĘTE PATRONATEM CFA SOCIETY POLAND 

CFA Society Poland jest częścią międzynarodowego CFA Institute. Organizacja ta obecna jest w 70 krajach i zrzesza ponad 140 tys. przedstawicieli branży finansowej. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. Organizacja skupia profesjonalistów mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Jest to prestiżowe grono osób, mogące pochwalić się szerokim zakresem wiedzy finansowej i doskonałym zrozumieniem procesów na rynkach kapitałowych. Certyfikat CFA to kompetencje i kwalifikacje niezbędne do wykonywania wielu zawodów, między innymi analityk finansowy bądź zarządzający aktywami.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest przekazanie umiejętności analizy rynków kapitałowych oraz papierów wartościowych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi analitycznych. Studia są ukierunkowane na prezentację zasad funkcjonowania rynków kapitałowych oraz wyceny i zarządzania dostępnymi na rynku papierami wartościowymi. Ponadto, uczestnicy studiów będą mogli pogłębić wiedzę z zakresu sprawozdawczości i rachunkowości finansowej oraz finansów przedsiębiorstw. 

WIODĄCY WYKŁADOWCY - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

ADRESACI STUDIÓW 

Studia są skierowane do analityków rynków finansowych i papierów wartościowych, osób przygotowujących się do egzaminów zawodowych (makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, CFA). 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Studia kończą się egzaminami obejmującymi wszystkie treści zawarte podczas studiów. Egzaminy odbywają się w dwóch sesjach – zimowej i letniej. Dodatkowo, wymaga na jest aktywność słuchaczy podczas zajęć. Do wszystkich przedmiotów wykładowcy określają zakres materiału stanowiący pracę własną Słuchaczy. W większości przypadków są to dodatkowe analizy przypadku i ćwiczenia stanowiące naturalną kontynuację warsztatów prowadzonych w czasie godzin kontaktowych.

Kontakt: 
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości