alk

Zakład Prawa i Zarządzania Ryzykiem w Biznesie

Dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze i rynek wymagają zaadresowania. W odniesieniu do działalności Uczelni rodzą one w szczególności potrzebę multidyscyplinarnego przygotowywania studentów przez połączenie nauk prawnych i nauk o zarządzaniu, a także finansów.

Zakład Prawa i Zarządzania Ryzykiem w Biznesie prowadzi interdyscyplinarne badania i kształci w obszarze prawnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności: Postępowanie cywilne w obrocie gospodarczym, Ochrona przedsiębiorcy przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, Negocjowanie umów handlowych, Prawo ochrony konsumenta, Umowy w obrocie gospodarczym, Prawo obrotu nieruchomościami, International Trade Law. Ponadto realizuję zajęcia o charakterze specjalistycznych z zakresu Zarządzania ryzykiem w biznesie, w tym: Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, Ryzyko w wyborach operacyjnych i strategicznych, Ryzyko prawne w obrocie gospodarczym, Compliance w organizacji, Systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu ryzykiem.

Zakład prowadzi także działalność badawczą, organizuje seminaria naukowe i warsztaty tematyczne.
 

Kierownik Zakładu

Kadra

Dr Sławomir Pijanowski
dr Sławomir Pijanowski
dr Kamil Polak
Mateusz Bodio
dr Jan Wittlin
dr Marek Szcześniak