Szklany sufit czy labirynt? Dlaczego kobiety są niedoreprezentowane na najwyższych stanowiskach akademickich, czyli szósty podcast z serii Kozminski Talks

Kozminski Talks – podcasty Akademii Leona Koźmińskiego to rozmowy prowadzone przez badaczy uczelni z gośćmi – również badaczami - na temat zrealizowanych przez nich badań w wybranej dyscyplinie i ich wpływie na społeczeństwo oraz biznes.

Szósty odcinek to rozmowa o tym, dlaczego kobiety są niedoreprezentowane na najwyższych stanowiskach akademickich. O badaniach prowadzonych w tym zakresie oraz najciekawszych wnioskach opowiada dr Anna M. Górska z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Rozmowę prowadzi dr Olha Zadorozhna.

W środowisku akademickim kobietom nieustannie udaje się osiągnąć coraz więcej. Statystyki wskazują, że stanowią już połowę doktorantek i zaczynają dominować wśród absolwentów uczelni. Jednakże, kiedy spojrzymy na wyższe szczeble naukowe i administracyjne, kobiety są w mniejszości.

Choć często mówi się o "szklanym suficie", sytuacja kobiet w uczelniach bardziej przypomina labirynt złożony z wielu barier. Te bariery obejmują stereotypy, dodatkową niewidoczną pracę i różnice w kapitale społecznym. Jest też zjawisko "kary za macierzyństwo", które wpływa na awanse i wynagrodzenie kobiet.  A to wszystko w metyrokratycznym środowisku jakim ma być szkolnictwo wyższe.  Cała ta dynamika kształtuje kulturę, która wpływa na następne pokolenia naukowców i profesjonalistów. 

Zapraszamy do wysłuchania tej inspirującej rozmowy!

Posłuchaj na Spotify: LINK

Posłuchaj na YouTube: LINK

 

Więcej informacji:

GÓRSKA, A. (2023), Gender and academic career development in CEE, Routledge   

GÓRSKA A., Kulicka K., DOBIJA D., Staniszewska Z (2021, Deepening inequalities. What did COVID-19 reveal about the gendered nature of academic work?, Gender, Work and Organization, Vol. 28, Issue 4, 2021, s. 1546-1561, DOI:10.1111/gwao.12696 

Acker, S. (1992), New Perspectives on an Old Problem: The Position of Women Academics in British Higher Education, Higher Education, 24, 57–75 

Burkinshaw, P. (2015), Higher Education, Leadership and Women Vice Chancellors, Fitting into Communities of Practice of Masculinities, Palgrave 

Coate, K. & Kandiko Howson, C. (2016), Indicators of esteem: Gender and prestige in academic work, British Journal or Sociology of Education, 37(4): 567-585, DOI: 10.1080/01425692.2014.955082 

Fischer, V. and Kinsey, S. (2014), Behind closed doors! Homosocial desire and the academic boys club, Gender in Management, 29(1), DOI: 10.1108/GM-10-2012-0080 

Fox, M.F., Whittingon, Linkova, M. (2017), Gender, (in)equity and the scientific workforce, Handbook of Science and Technology Studies, 701- 731 

Freeman, M. (2018), Ben Barres: neuroscience pioneer, gender champion, Nature online: https://www.nature.com/articles/d41586-018-07109-2 

Kim, Y.-L. (2011), Gender equity in higher education: Faculty salaries, career development and academic services, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29, 1274-1278, DOI:10.1016/j.sbspro.2011.11.363 

Moss-Racusin, C,.A.,  Dovidio, J., Brescoll, V., Graham, M. and Handelsman, J. (2012), Science Faculty’s Subtle Gender Biases Favor Male Students,  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109 (41): 16474–79, DOI: 10.1073/pnas.1211286109 

Thompson, B.M. (2015), Succumbing, surviving, succeeding? Women managers in academia, Gender in Management , 30(5), pp. 397- 413, DOI:  10.1108/GM-08-2013-0095 

 

Czytaj także