Deficyt kompetencji na rynku pracy – co oznacza dla pracodawców?

Deficyt kompetencji na rynku pracy oznacza, że istnieje rozbieżność między umiejętnościami, które posiadają pracownicy, a umiejętnościami, które są aktualnie poszukiwane przez pracodawców. Niestety problem może narastać wraz z postępującymi zmianami społecznymi i technologicznymi. Jakie konsekwencje niesie ze sobą brak niezbędnych umiejętności wśród pracowników? Jakie rozwiązania pracodawcy mogą podjąć, aby skutecznie radzić sobie z tym wyzwaniem?

Deficyt kompetencji na rynku pracy – co oznacza dla pracodawców?

Trudności w rekrutacji specjalistów

Firmy, które konkurują o najbardziej utalentowanych pracowników, muszą skonfrontować się z brakiem odpowiednich umiejętności w puli kandydatów. Proces rekrutacyjny może być dłuższy i bardziej kosztowny, gdyż firmy muszą angażować się w bardziej intensywne wysiłki, aby przyciągnąć odpowiednich kandydatów. Pracodawcy powinni dostosować swoje strategie rekrutacyjne, przykładając większą wagę do aktywnego poszukiwania talentów. W tym celu warto zainwestować w employer branding, konsekwentnie budując pozytywny wizerunek firmy na rynku pracy. Można także wykorzystać nowoczesne metody rekrutacyjne, takie jak sztuczna inteligencja do analizy CV czy rekrutacja przez social media.

Obniżona efektywność operacyjna  

Niedobór niezbędnych umiejętności w zespole wpływa na ogólną wydajność firmy. Pracownicy mogą mieć trudności w wykonywaniu swoich obowiązków, co z kolei może prowadzić do obniżonej efektywności operacyjnej. W tym kontekście, oprócz rekrutacji zdolnych pracowników, ważne jest stymulowanie kultury organizacyjnej, która sprzyja kreatywności i ciągłemu doskonaleniu. Bardzo istotne są inwestycje w szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne, dostosowane do konkretnych potrzeb pracowników.

Spadek konkurencyjności  

Firmy z dostępem do odpowiednich kompetencji mogą zyskiwać przewagę konkurencyjną, podczas gdy te, które nie są w stanie spełnić wymagań rynku, mogą tracić klientów. Aby temu zapobiec warto monitorować najnowsze trendy na rynku pracy, inwestować w pracowników, a także budować partnerstwa z uczelniami, aby uzyskiwać dostęp do świeżej puli zdolnych absolwentów.

Brak inwestycji w nowe technologie

Deficyt kompetentnych pracowników może zniechęcać firmy do inwestycji w nowe technologie lub uniemożliwiać ich wprowadzanie. Dobrym rozwiązaniem jest inwestycja w umiejętności pracowników w tym obszarze, aby zminimalizować opór przed ich wdrożeniem. Warto również nawiązywać współpracę z dostawcami technologii, którzy oferują wsparcie w procesie implementacji.

Jak firmy mogą wspierać rozwój pracowników?

Niedobór odpowiednich umiejętności i specjalistycznej wiedzy dotyczy przede wszystkim doświadczonych pracowników, którzy nie nadążają za postępującymi zmianami w środowisku biznesowym, rozwojem technologii i automatyzacją. Rozwój pracowników powinien podążać w kierunku zdobywania kompetencji technologicznych. Jednak nie wszystko da się zautomatyzować, dlatego równie istotna jest potrzeba reskillingu i upskillingu w zakresie umiejętności miękkich. Reskilling koncentruje się na wprowadzaniu nowych kompetencji lub zmianie obecnego kierunku kariery pracownika. Natomiast drugi termin skupia się na wzmocnieniu i doskonaleniu już posiadanych umiejętności, by w przyszłości było możliwe podjęcie nowych wyzwań np. związanych z rozwojem nowej technologii.  

Kompetencje miękkie umożliwiają budowanie lepszych relacji ze współpracownikami, skuteczniejszą komunikację oraz efektywne zarządzanie zespołami. Połącznie kompetencji miękkich i twardych może mieć decydujące znaczenie dla sukcesu specjalistów oraz firmy.  W raporcie The Future of Jobs 2023 (źródło) przedstawiono pięć najważniejszych kompetencji, z czego trzy to umiejętności miękkie. Wyróżniono analityczne myślenie i innowacje, umiejętności liderskie i wpływu społecznego, aktywne uczenie się i strategie uczenia się, krytyczne myślenie i analiza, programowanie i projektowanie technologii. Umiejętności miękkie są coraz bardziej pożądane w wielu branżach, również związanych z nowymi technologiami.  

Profesjonalne rekrutacje najlepszych specjalistów  

Firmy, które chcą zyskać lub utrzymać konkurencyjność rynkową, powinny nie tylko konsekwentnie podnosić kompetencje personelu. Równie ważna jest efektywna strategia rekrutacji talentów. Proces wymaga od rekruterów podejmowania przemyślanych działań z wykorzystaniem efektywnych narzędzi, nowych technologii i automatyzacji. W tym celu powinni stale nabywać aktualną wiedzę i umiejętności.

Osoby, które chcą z powodzeniem prowadzić projekty rekrutacyjne, rozpoznawać i skutecznie pozyskiwać najlepsze talenty zapraszamy do aplikowania na studia podyplomowe Akademia Rekrutera. Uczestnicy zajęć nabędą kompleksową wiedzę na temat narzędzi i metod rekrutacji oraz selekcji kandydatów. Studia polecane w szczególności konsultantom, którzy realizują projekty w agencjach zatrudnienia, oraz specjalistom ds. rekrutacji zatrudnionym w wewnętrznych działach HR. Zapraszamy zarówno osoby rozpoczynające karierę w branży HR, jak i bardziej doświadczonych rekruterów, którzy chcą usystematyzować i nabyć nowe umiejętności od najlepszych ekspertów na rynku.

Czytaj także