Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
KOŹMIŃSKI MBA DLA INŻYNIERÓW, studia podyplomowe po inżynierze, zarządzanie dla inżynierów

MBA dla inżynierów i przedsiębiorców

Poziom
Studia podyplomowe
Studia MBA
Czas trwania
2 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, Dyplom MBA
Tryb
Pt., sob., niedz.

O kierunku

WITAMY W KOZMINSKI EXECUTIVE BUSINESS SCHOOL

W czasach niezwykle dynamicznych zmian wszyscy czujemy, że zmiana sposobu myślenia i rozwój kompetencji są najlepszym, a wręcz koniecznym kierunkiem działania. Ciągłe wychodzenie ze stref komfortu pozwala nam sięgać wyżej, realizować aspiracje, stawać się lepszą wersją samych siebie i odkrywać nieznane, ale fascynujące obszary. Rozwój osobisty to również filozofia, sposób na życie, droga do osiągnięcia celów oraz cel sam w sobie.

Kierując się tym przekonaniem, zapraszam do Kozminski Executive Business School – unikalnego środowiska, gdzie czekają na Państwa transformacyjne doświadczenia, nieograniczone wręcz możliwości zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i zbudowania wyjątkowych relacji.

Korzystając z 30 lat doświadczenia w dostarczaniu najwyższej jakości edukacji menedżerskiej, Kozminski Executive Business School realizuje niezwykle szeroką misję, przyczyniając się do rozwoju – menedżerów i firm. Realizowane programy, szkolenia, doradztwo, ale również wsparcie w prowadzeniu badań są tym wszystkim, czego współczesna firma może potrzebować, aby stale się doskonalić. 

Ostatni ranking „Financial Times” uplasował ALK wśród 50 najlepszych miejsc do rozwoju indywidualnego, jak i instytucjonalnego.

Zapraszam do najlepszej – według „Financial Times” – uczelni biznesowej w Europie Środkowej. Do miejsca, gdzie biznes współpracuje z nauką.

Dr Sylwia Hałas-Dej, Dziekan Kozminski Executive Business School

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, przywództwa, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi.

Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.  

GŁÓWNE ATUTY

1
Ranking „Financial Times”

Wg „Financial Times” Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej.

2
Praktyczna i inspirująca przygoda intelektualna

Wspaniała praktyczna i inspirująca przygoda z najlepszymi praktykami i wykładowcami biznesu, poszerzająca perspektywy myślenia, rozwijająca umiejętności szerokiego spojrzenia na firmę i rynek oraz dostarczająca praktyczne narzędzia biznesowe

3
Różnorodne zajęcia

Zajęcia wzmacniają zdolność rozumienia i poznawania modeli biznesowych, otoczenia ekonomicznego firmy, budowania strategii, komunikacji w zespole i podejmowania decyzji w oparciu o dane finansowe.

4
Rozwinięcie umiejętności

Szczególny nacisk położyliśmy na umożliwienie zrozumienia i rozwinięcia umiejętności w zakresie przywództwa, zarządzania zmianą oraz negocjacji i komunikowania się. 

5
Specjalistyczne boksy do wyboru

Wybór dwóch z czterech zaawansowanych boksów specjalizacyjnych: • Skuteczne negocjacje strategiczne i budowanie relacji • Zarządzanie zmianą i podejmowanie decyzji • Zarządzanie kryzysem • Lean Management.  Bloki: • Profesjonalna prezentacja • Coaching zespołowy oraz • Komunikacja interpersonalna realizują wszyscy uczestnicy programu.

6
Unikatowe materiały wspierające rozwój

Dostęp do specjalistycznych materiałów – w tym zasobów „Financial Times” oraz platformy LinkedIn Learning.

7
Inspiracje

Każdy słuchacz i każda słuchaczka otrzymuje komplet książek inspiracyjnych oraz wiele innych materiałów wspierających proces uczenia się.

8
Praktyczny projekt doradczy

Uwieńczeniem studiów MBA jest przygotowanie praktycznego projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego.

9
Ceniony dyplom

Absolwenci i absolwentki otrzymują uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców DYPLOM MBA, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich i sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

10
Społeczność

Dbając o odpowiedni dobór osób w grupie, wspieramy naszych studentów i absolwentów w umacnianiu postaw nastawionych na współpracę i budowanie sieci kontaktów, w trakcie oraz po ukończeniu studiów.

AKREDYTACJE

Posiadamy trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym: EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Na świecie jest ok. 15 tys. szkół biznesu. „Potrójną koronę” posiada tylko 1% z nich, w tym Akademia Leona Koźmińskiego.

Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające roztropnie i skutecznie realizować powierzone zadania.

FILOZOFIA STUDIOWANIA MBA

520 godzin zajęć w trakcie czterech semestrów studiów to czas, który pozwoli Ci zrozumieć funkcjonowanie organizacji jako całości wraz z jej otoczeniem biznesowym. Poprowadzimy Cię od ekonomii i finansów poprzez strategię organizacji aż do tego, jak współpracować z ludźmi i budować relacje z partnerami biznesowymi.

Wszyscy rozpoczniecie naukę wspólnie na tzw. ogólnym programie menedżerskim (400 godzin lekcyjnych), niezależnie od wybranej specjalizacji.

Następnie kontynuujecie naukę na wybranym semestrze specjalistycznym (dla inżynierów i przedsiębiorców), na który składa się 120 godzin zajęć. W tym czasie będziecie doskonalić kompetencje zaprojektowane dla danej specjalności.

WIĘCEJ INFORMACJI

MATERIAŁY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ

Czy wiesz, że każdy uczestnik i każda uczestniczka tych studiów otrzymuje darmowy dostęp do największej na świecie platformy e-learningowej Linkedin Learning oraz do e-gazety i platformy wiedzy „Financial Times”?

Nasi studenci mają również bezpłatny dostęp do zasobów „Rzeczpospolitej" i „Pulsu Biznesu".

ADRESACI STUDIÓW

 • Osoby pełniące funkcje menedżerskie, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie strategicznego zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem miękkich umiejętności

 • Menedżerowie pragnący poznać model biznesowy firmy i jej otoczenie ekonomiczne, tak aby być równorzędnym partnerem w rozmowach ze swoim zarządem oraz w rozmowach między organizacjami

 • Menedżerowie aspirujący do awansów na wyższych stanowiskach kierowniczych

 • Kadra kierownicza pionów przedsiębiorstw

 • Właściciele firm, menedżerowie, osoby na stanowiskach specjalistycznych, którzy dla dalszego rozwoju kariery widzą potrzebę wzmocnienia wiedzy z zakresu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji związanych z przywództwem, zarządzaniem zmianą oraz negocjacjami i komunikowaniem się.

Bigmanwithipad

Obejrzyj film z uroczystości wręczenia dyplomów MBA

DYREKTOR PROGRAMU

Nikolay Kirov

Szanowni Państwo,

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy oraz inżynierowie, którzy zajmują stanowiska kierownicze, powinni rozumieć nie tylko, jak działa szeroko rozumiana produkcja, ale również poznać model biznesowy firmy i jej otoczenie ekonomiczne, tak aby być równorzędnym partnerem w rozmowach ze swoim zarządem oraz w rozmowach między organizacjami z partnerami w biznesie.

Zawodowo zajmuję się doradztwem negocjacyjnym, wykładam negocjacje strategiczne oraz przywództwo. Dzięki temu rozumiem, jak wielką wagę w dzisiejszych czasach mają tzw. „umiejętności miękkie” i w jak dużym stopniu decydują one o powodzeniu realizowanych przez nas projektów. Dla przykładu: obwodnicę Wrocławia „budowano” 17 lat. Realizacja trwała 3 lata, a poprzedzające ją „uzgodnienia” zajęły lat 14…  

Właśnie dlatego, tworząc program MBA dla inżynierów i przedsiębiorców, ogromny nacisk położyliśmy na umożliwienie zrozumienia i rozwinięcie umiejętności w zakresie przywództwa, strategii, zarządzania zmianą, współpracy w zespole oraz negocjacji i komunikowania się. Zachęcam do przeanalizowania programu pod tym kątem oraz zwrócenia uwagi na przedmioty do wyboru.

Jeśli już jesteście członkami zarządu, to awansowaliście prawdopodobnie dlatego, że rozwinęliście swoje umiejętności branżowe, a inni to dostrzegli. Na tym stanowisku często okazuje się jednak, że umiejętności techniczne mają już mniejszą wagę, nabrały natomiast znaczenia umiejętności związane z budowaniem strategii, zarządzaniem i komunikowaniem się w zespole.

To samo dotyczy sytuacji, w której jesteśmy przedsiębiorcami.  Startujemy z pomysłem na dostarczanie konkretnego produktu lub usługi na określonym rynku. Z czasem firma rośnie i wymaga przejścia na inne sposoby organizacji pracy, tworzenia procesów wewnątrzfirmowych i komplikuje się strategia rynkowa. To wszystko wymaga również innego podejścia do ludzi w firmie. Zbudowania właściwych systemów motywacyjnych i ich ciągłej aktualizacji do wymogów rynkowych, zmiany sposobów komunikowania się ze współpracownikami i zupełnie innego podejścia do budowania zespołów.

Zapraszam do intelektualnej – a jednocześnie wyjątkowo praktycznej i aplikowalnej w codziennym życiu biznesowym – przygody z wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi budowania strategii, przywództwa, budowania zespołów i relacji z partnerami w biznesie oraz podejmowania decyzji.

Do zobaczenia na zajęciach.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY I SŁUCHACZEK – CO ZYSKUJESZ?

 • Umiejętności analizowania i kształtowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie z perspektywy różnych obszarów funkcjonowania firmy  

 • Kwalifikacje wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspierających decyzje dotyczące całokształtu funkcjonowania przedsiębiorstwa 

 • Umiejętności efektywnego komunikowania się w organizacji  

 • Umiejętności tworzenia i kierowania zespołami projektowymi i zadaniowymi

 • Rozwój umiejętności przywódczych i negocjacyjnych oraz umiejętności wprowadzania i zarządzania zmianą 

 • Umiejętności opracowania i wdrażania strategii według najpopularniejszych i najnowszych metodyk 

 • Umiejętności operowania uniwersalnym językiem menedżerskim, pozwalającym na swobodną komunikację z przedstawicielami wszystkich działów w przedsiębiorstwie 

 • Wiedza menedżerska z zakresu narzędzi i metodyk wspierających procesy zarządzania przedsiębiorstwem 

Świadectwa i dyplomy

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration ze specjalizacją (MBA dla inżynierów i przedsiębiorców), które  zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r., poz. 2259, art.19, upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa
 • Dyplom MBA Akademii Leona Koźmińskiego zawierający 3 najważniejsze akredytacje: AMBA, EQUIS, AACSB

Program

Ramowy program studiów

 • Sesja integracyjno-informacyjna
 • Zarządzanie sobą i zespołem oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 • Ekonomia menedżerska
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Statystyka w biznesie
 • Marketing
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie strategiczne
 • Transfer innowacji ze startupu do korporacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawo cywilne i handlowe
 • Przywództwo
 • Zarządzanie zmianą
 • Krytyczne myślenie
 • Negocjacje
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej  w oparciu o zaufanie
 • Transformacja cyfrowa
 • Networking
 • Analiza finansowa projektów doradczych
 • Automatyzacja procesów biznesowych
 • Kształtowanie kariery zawodowej
 • Gra symulacyjna
 • Projekt doradczy
 • Konsultacje

WYBÓR SPECJALIZACJI

Box O. BAZOWY OBLIGATORYJNY 

 • Profesjonalna prezentacja

 • Coaching zespołowy  

 • Komunikacja interpersonalna

ELECTIVES (DWA BOKSY DO WYBORU

Wyboru boksów dokonują słuchacze danej edycji. W programie studiów znajdą się  te boksy, które zostały  wybrane większością głosów.

Box 1. Zarządzanie kryzysem  

 • Digital transformation – przygotowanie technologiczne pod kątem business continuity i disaster recovery

 • Komunikowanie się w sytuacjach kryzysowych 

 • Psychologia podejmowania decyzji – pułapki i błędy 

 • Zarządzanie kryzysem 

Box 2. Lean Management    

 • Lean Thinking – warsztaty i gra symulacyjna, wyznaczanie celów w organizacji do Lean

 • Lean Leadership 

 • Gemba Coaching 

 • Mapowanie strumienia wartości 

Box 3. Skuteczne negocjacje strategiczne i budowanie relacji  

 • Negocjacje strategiczne 

 • Rozwiązywanie konfliktów i budowanie relacji 

 • Budowanie zespołów  

Box 4. Zarządzanie zmianą 

 • Zarządzanie zmianą – gra symulacyjna  

 • Zarządzanie cyklem życia organizacji 

 • Podejmowanie decyzji w oparciu o dane – gra symulacyjna 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych:  520  (jedna godzina dydaktyczna = 45 min) 

Men_illustration.png

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w: 

 • piątek 17:00 – 20:15 
 • sobotę 8:45 – 15:45 
 • niedzielę 8:45 – 15:45  

Zajęcia są prowadzone w języku polskim.

Planowane terminy zjazdów w I semestrze

Terminy zjazdów w I semestrze studiów:

 • 18 – 20.10.2024
 • 25 – 27.10.2024
 • 8 – 10.11.2024
 • 22 – 24.11.2024
 • 6 – 8.12.2024
 • 10 – 12.01.2025
 • 24 – 26.01.2025
 • 21 – 23.02.2025

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Nikolay Kirov
Nikolaj Kirov

Praktyk z doświadczeniem dydaktycznym i zapleczem naukowym. Od 1996 r. trener, doradca, mówca inspiracyjny i wykładowca w zakresie:

•    negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości dodanej w biznesie
•    przywództwa, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych
•    transformacji organizacji i kultury organizacyjnej w oparciu o wartości
•    rozwiązywania konfliktów i komunikowania się
•    negocjacji strategicznych i międzykulturowych
•    zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem

Dyrektor Kozminski MBA – obszar przywództwo i negocjacje – w Akademii Leona Koźmińskiego. Koordynator merytoryczny programu studiów MBA dla inżynierów i przedsiębiorców. Wcześniej wieloletni Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Kozminski Executive Business School. Zaprojektował i koordynuje studia podyplomowe strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży. Te studia proponują nowe podejście do sprzedaży.

Partner i członek zarządu Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. i LifeEnergy.pl. Członek Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członek zarządu Fundacji BARGEWORK, członek Kapituły Nagrody PNSA – Polish National Sales Awards oraz członek Rady Programowej Personel i Zarządzanie. Ponad 10 lat pełnił funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma Management and Business Administration. Central Europe.

Mentor, certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: Reiss Motivation Profile®, Value Match, Facet5, Style Myślenia i Działania FRIS®, MasterPersonalAnalisys, MTQ48 – odporność psychiczna, mental toughthness.

Instruktor Caligraphy Health System – styl QiGong/Tai Chi – Caligraphy Yoga – oraz ZEN Coaching praktyk, prowadzący cykliczne zajęcia z grupami uczącymi się zarządzać sobą, w tym energią własną dla odnalezienia równowagi życiowej, w ramach projektu LifeEnergy.pl.

Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Jego wystąpienia, zarówno dla firm, jak i w ramach branżowych konferencji: Kongresu Kadry, Forum Profesjonalistów HR, National Sales Congress, Quo Vadis Szkolenia, Morfologia sprzedaży, spotkały się z bardzo wysoką oceną zarówno pod względem merytorycznym, jak i prezentacyjnym.

Dwukrotny (2020 i 2021) laureat rankingu „TOP100 Polskich Osobowości Marketingu”.

Od 25 lat ponad 200 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji programów rozwojowych dla korporacji i przedsiębiorców, studiów podyplomowych,  programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla inżynierów, MBA dla kadry medycznej, a także międzynarodowego programu Executive MBA realizowanego w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca  Kozminski AMP –  Advanced Management Program – realizacja Warszawa – Barcelona, prowadził zajęcia w EADA Business School.

Twórca Akademii Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości w Biznesie.

Współtwórca programów „Life & Business Energy Management”, więcej na LifeEnergy.pl, „Strategic Leadership Program”, „Akademia Świadomego Przywództwa i Współpracy Zespołowej”, „Transformacja organizacji i kultury organizacyjnej w oparciu o wartości Spiral Dynamics – Value Match”.

Na swoich kursach pokazuje: • jak umiejętności przywódcze, negocjowania i budowania relacji w biznesie, praca w oparciu o wartości przekładają się bezpośrednio na korzyści finansowe i obustronne zadowolenie partnerów • jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty • jak reagować na zmiany organizacyjne i zarządzać sobą, swoją energią i podejmować decyzję, aby być przywódcą w czasach szybkich zmian.

Autor dwóch książek „Life Energy Management. Zarządzanie energią życiową”, „Pracuj zdalnie i skutecznie. Podręcznik przetrwania w wirtualnym środowisku” oraz kilkuset artykułów w czasopismach naukowych i w prasie menedżerskiej.

Specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów – pod indywidulane potrzeby organizacji.

PROWADZIŁ DORADZTWO I SZKOLENIA DLA:

•    BRE Bank, BGK, ING Bank Śląski, (BGŻ) BNP Paribas, Cardif Insurance, NBP, Noble Bank, PKO BP, PZU, Raiffeisen POLBANK, Raiffeisen Leasing, RBS, BNP Cardif Insurance, Bankowe Towarzystwo Leasingowe, Union Investment, Krajowa Izba Rozliczeniowa
•    Allegro, Asseco, ORANGE, Future Processing, INFOVIDE-MATRIX, Integrated Solutions, TIM S.A., Carlson Wagonlit, PLAY, JET LINE, CASINOS Poland, Q-Development, Poczta Polska, TELTECH, Canal+
•    Mercedes, Renault, Renault Truck, KIA Motors, Kongsberg Automotive, GatX, HSV Polska, PESA Bydgoszcz, SPX FLOW, Skoda, Tramwaje Warszawskie, VW
•    AUCHAN, EUROCASH, METRO GROUP, Jeronimo Martins, Procter&Gamble, SCM Poland, ATRIUM Poland Real Estate Management, MULTI Poland, Swede Center, Profit Development, Vantage Development
•    PGNiG, NAFTA POLSKA, ORLEN Upstream, Polska Spółka Gazownictwa (a wcześniej Mazowiecka Spółka Gazownicza), Polskie Sieci Energetyczne PSE-INFO, GAZ-SYSTEM, ELECTRUM
•    Carlsberg, CCC, Robert BOSCH, Balluff, Balticon, Grupa AZOTY, STOCK Polska, CMC, Jabil Circuit Poland, Jabil Assembly Poland, Norcospectra Industries, Kompania Piwowarska, Krosno Glass, Reckitt Benckiser, Schneider Electric, T4B, WSK-Rzeszów, Polmos Żyrardów (BELVEDERE), UTC-Aerospace, SPX Flow, Reynaers, Veolia, R-Bag
•    Agencja Rozwoju Przemysłu, Najwyższa Izba Kontroli, Prokuratoria Generalna, Operator ARP, Biuro Kadr i Szkoleń m.st. Warszawy, Biuro Naczelnego Architekta m.st. Warszawy, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego
•    Astra Zeneca, Aurovitas, Medicover, Molnlicke, POLFA Warszawa, POLPHARMA, Polska Grupa Farmaceutyczna, SIEMENS Health Care, SLAWEX, Szpitale Pomorskie.

Opiekun ponad 150 strategicznych projektów doradczych, prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekun i promotor ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.

W latach 2005-2008 był koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie (ponad 40 mln zł) „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych "Edukacja dla Przedsiębiorczości" w ramach SPORZL 2.3,A.

Główne zainteresowania badawcze oraz doradcze i szkoleniowe to: negocjacje i budowanie relacji z partnerami strategicznymi w biznesie, negocjacje strategiczne: zespołowe i wielostronne,  zarządzanie sobą i własną energią, przywództwo i zastosowanie neuronauki przy komunikowaniu się i budowaniu zespołów oraz wdrażanie zmian strategicznych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych.

prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

 Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki. Były rektor ALK (2011–2020), obecnie Przewodniczący jej Rady Powierniczej. Były przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uniwersytetów Niepublicznych.
Autor 3 książek, ponad 80 artykułów w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, współautor dwóch komputerowych symulacyjnych gier menedżerskich (MANAGER i ADMINIST) i pakietu multimedialnego dla treningu przedsiębiorców. Kierował dużymi międzynarodowymi i krajowymi projektami. Wykładał na uniwersytetach m. in. w USA i Wielkiej Brytanii. Jest współtwórcą i wykładowcą programu Executive MBA w Mińsku (IPM BY).
Członek Rady Konsultacyjnej ds. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Członek organizacji naukowych: International Simulation and Gaming Association (ISAGA),  Association for Business Simulation & Experimental Learning (ABSEL), Association for Business Simulation and Experiential Learning (ABSEL). Członek komisji akredytujących: AACSB, EQUIS i IQA oraz IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Był członkiem zarządów: the European Foundation for Management Development (EFMD) i Euro*MBA.
Obecnie zasiada w zarządzie International Association for Management Development in Dynamic Societies (CEEMAN), oraz Radzie Nadzorczej  Polskiej Unii Edukacyjnej. Zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak: Bank BGZ, PZU, ZBM Investor, PTR Development, EnergoPlazma. Wieloletni aktywny uczestnik Szkoły Symulacji Systemów Gospodarczych. Członek wielu kapituł związanych z nagradzaniem osiągnięć w biznesie, zarządzaniu i edukacji.
Jego zainteresowania badawcze obejmują: informatykę, menedżerskie (biznesowe) gry symulacyjne, modelowanie symulacyjne, zarządzanie operacyjne, systemy wspomagania decyzji oraz przedsiębiorczość w wirtualnym środowisku. Zaangażowany w działalność na rzecz sportu akademickiego. Akademicki wicemistrz kraju w brydżu sportowym parami – wraz z Przemysławem Janiszewskim (2019).  

dr hab. Paweł Mielcarz

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego. Jest kierownikiem Katedry Finansów ALK. W pracy zawodowej pełni m.in. funkcję koordynatora merytorycznego studiów MBA dla finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych.

Jako konsultant DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Opracowywał również ekspertyzy w procesie postępowań sądowych, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej prof. Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych. 

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych, a także książki „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw”. Prowadzi zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Science, Kufstein University, EDC – Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, ESSCA – École de Management, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, University of Porto. Ukończył program Global Colloquium on Participant – Centered Learning organizowany przez Harvard Business School. 

dr hab. Jacek Tomkiewicz

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor ALK. Absolwent dwóch fakultetów (ekonomia oraz finanse i bankowość) w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2001 roku pracownik naukowy w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W ALK pracuje w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER początkowo na stanowisku asystenta, od grudnia 2005 adiunkta, obecnie profesora, od lipca 2008 pełni obowiązki Dyrektora ds. Naukowych.

Prowadzi prace naukowe oraz zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim (na studiach dziennych oraz podyplomowych, w tym MBA) z takich przedmiotów jak: • makroekonomia • mikroekonomia • polityka gospodarcza • ekonomia menedżerska • finanse publiczne • ekonomia sektora publicznego.

W latach 2002-2003 pełnił funkcję doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, odpowiedzialny za reformy strukturalne w ramach systemu finansów publicznych.

Przebywał kilkakrotnie jako tzw. „visiting scholar” w instytucjach zagranicznych, w tym m.in. na Stanford University, Columbia University, Harvard University w USA czy OECD w Paryżu, jest profesorem wizytującym w kilku europejskich uczelniach.

W latach 2009-2010 wykładowca w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA), Europejskim Centrum Zarządzania Finansami Publicznymi.

Autor publikacji z dziedziny makroekonomii i finansów publicznych.

dr hab. Czesław Szmidt

Profesor w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (od roku 2003). Do roku 2003 pracownik naukowy na Politechnice Łódzkiej, gdzie pełnił między innymi funkcje Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania (w latach 1991–1998) i Dyrektora Instytutu Zarządzania.

Równocześnie z pracą naukową, w latach 1995-2006 pełnił szereg funkcji kierowniczych w trzech spośród największych polskich banków, w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i rozwoju, zarządzania strategicznego oraz zarządzania jakością. Od roku 1980 jest aktywnym konsultantem w dziedzinie doboru kadr – uczestniczył w wyborze kilkuset menedżerów polskich przedsiębiorstw, np. Zakładów Azotowych we Włocławku, Huty Katowice, Stoczni Jachtowej w Gdańsku, Portu Morskiego w Gdańsku, Generalnej Dyrekcji Budowy Metra w Warszawie, Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Huty Warszawa i wielu innych.

dr Andrzej Kuśmierz

Współzałożyciel, autor programu i mentor Akceleratora Firm Technologicznych WAW.ac. Założyciel i CEO Idea2Business (PreSeed & Venture Building), buduje firmy i wdraża innowacje, współpracując z absolwentami, z naukowcami i z twórcami technologii, którzy chcą zmienić swoje projekty w biznes.

Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, programu Top500 Innovators w Uniwersytecie Stanforda oraz Leadership Academy for Poland.

Prowadzi doradztwo, wykłady oraz warsztaty z obszarów innowacji, strategii, przywództwa oraz e-biznesu. Doradza przedsiębiorstwom m.in. z branży IT, telekomunikacyjnej i medycznej w budowaniu długotrwałej przewagi konkurencyjnej.

Mentor w międzynarodowych konkursach dla startupów Intel Global Challenge, Citi Mobile Challenge, w programie akceleracyjnym DT WARP w hub:raum oraz w Challenge Up.

dr Maciej Madziński

Praktyk z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania strategicznego i cyfrowych transformacjach organizacji współpracujący zarówno ze środowiskiem biznesowym, jak i akademickim. Trener, wykładowca akademicki, mentor przyszłych liderów.

Prowadzi wykłady i warsztaty na studiach MBA, szkolenia otwarte, zajęcia na studiach dyplomowych i podyplomowych, w tym strategiczne projekty doradcze na studiach MBA. Specjalizuje się w obszarze zarządzania i informatyzacji. Wspiera również firmy w kreacji i egzekucji strategii, wykorzystując przy tym narzędzia zarządzania projektami

Od 2023 roku jest Wiceprezesem Escola S.A. – spółki technologicznej tworzącej aplikacje mobilne i webowe, świadczącej usługi konsultingu z zakresu transformacji cyfrowej i AI oraz rozwijającej własne produkty w ramach venture building. Odpowiada za doskonałość operacyjną, egzekucję strategii oraz budowanie partnerstw międzynarodowych w firmie.  Wcześniej był Dyrektorem Zarządzającym ds. Cyfrowej Transformacji i Funkcji Wsparcia w KROSS S.A. Odpowiadał za transformację cyfrową i funkcje z nią powiązane, administrację oraz dział prawny. W swojej karierze pełnił również funkcje Dyrektora Operacyjnego oraz Dyrektora IT Akademii Leona Koźmińskiego. Z Akademią Leona Koźmińskiego związany od 2007 roku. 

Zasiadał również w dwóch radach nadzorczych, w tym w radzie nadzorczej spółki Kozminski Business Hub. Jest również partnerem Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. oraz wykładowcą w Kozminski Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego.

Pasjonat zarządzania strategicznego (w szczególności budowa i egzekucja strategii) i „zwinnego” zarządzania projektami, realizacji zmian organizacyjnych. Od lat realizuje duże, kompleksowe cyfrowe transformacje firm od budowy strategii cyfrowej transformacji przez skuteczną implementację systemów, aż do zarządzania zmianą w organizacji wynikającą z takiej transformacji. Projekty realizował zarówno w funkcji menedżera zatrudnionego w organizacji, jak i konsultanta strategicznego – wspierał w cyfrowej transformacji firmy z branży szkolnictwa wyższego, firmy ed-tech, ale również produkcyjne i handlowe.

W ramach obowiązków Dyrektora Zarządzającego KROSS koordynował duże wdrożenia w obszarze zarządzania operacyjnego organizacją, analityki danych, budowania relacji z klientem (CRM) oraz sprzedaży e-commerce B2B, wykorzystując technologie SAP i Salesforce. Odpowiadał również za koordynację procesu powstawania strategii całej spółki KROSS S.A. do roku 2026. Realizowane w KROSS projekty zarówno w technologii SAP, jak i Salesforce stały się referencyjnymi projektami prezentowanymi jako tzw. „dobre praktyki” zarówno na konferencjach w Polsce, jak i za granicą (Salesforce Live, SAP NOW etc.).

W ramach obowiązków Dyrektora Operacyjnego ALK specjalizował się we wdrażaniu programów strategicznych w obszarze szeroko pojętej administracji, szczególnie w obszarze rozwoju infrastruktury i technologii informatycznych. Zarządzał również Biurem Projektów w ALK i odpowiadał za portfel projektów uczelni. Podległy mu zespół zarządzał portfelami projektów i koordynował kluczowe inicjatywy strategiczne Akademii Leona Koźmińskiego. 

W 2020 roku uzyskał tytuł doktora, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości pt. „Zarządzanie projektami w turkusowych organizacjach”. Dysertacja poświęcona jest działaniu przedsiębiorstw samoorganizujących się, w tym w szczególności w zakresie sposobu zarządzania projektami. Obecnie swoje zainteresowania badawcze związane z samoorganizującymi się firmami przesuwa również w kierunku tzw. „Przywództwa Pozytywnego” osadzonego mocno w koncepcji tzw. „Psychologii Pozytywnej”.

Jako doradca, trener i wykładowca specjalizuje się w programach z obszarów:
• cyfrowej transformacji organizacji
• strategii oraz strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem
• zarządzania projektami, w tym strategicznego zarządzania projektami
• nowoczesnych trendów zarządzania – w tym w turkusowych organizacjach
• negocjacji, w tym strategicznych negocjacji związanych z realizacją projektów, szczególnie IT

Prowadził również programy w obszarze zarządzania sobą w czasie/efektywności osobistej i zarządzania procesami/zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem. W ostatnich latach rozwija również działalność w zakresie mentoringu młodych liderów – mentoring osób typu „HIPO” w przygotowaniu do pozycji wymagających zarządzania dużym zespołem/dużą organizacją.  W w/w obszarach prowadzi również wystąpienia i mowy motywacyjne, szczególnie w zakresie nowoczesnych trendów zarządzania. 

W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy, doradcy oraz trenera wspierał zarówno instytucje państwowe, jak i wiele firm prywatnych – między innymi: Najwyższą Izbę Kontroli, Pocztę Polską, Stock Polska, Janssen-Cilag, Lasy Państwowe, Otis, Topex, Kongsberg Automotive, Mitsubishi, MyGiftDna.pl, Teltech, PESA Bydgoszcz, PZU, Jeronimo Martins, PCG Academia, Adamed Pharma, KROSS S.A., EcoEnergia Polska, Novascon Pharmaceuticals, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Reynaers Aluminium, ATUS Group, HAP Armatura, Euro Holding, WOMAK, IPMA i inne. 

W wolnych chwilach stara się również angażować w rozwój młodych ludzi, wierząc w to, że wszyscy powinni mieć równy dostęp do wiedzy. Chętnie angażuje się w wykłady, prezentacje czy gości w komisjach projektów realizowanych przez młodzież.

Pasjonuje się nowoczesnymi technikami zarządzania organizacjami ze szczególnym naciskiem na praktyczne możliwości ich wdrażania („walk the talk”), a także inwestycjami giełdowymi i sytuacją makroekonomiczną w gospodarce. W tym zakresie, na jednym z zamkniętych forów dla inwestorów, prowadzi portfel inwestycyjny będący w TOP 10 najpopularniejszych portfeli inwestycyjnych forum. Uwielbia również długie wędrówki górskie, długie wycieczki rowerowe i krótsze bieganie miejskie. 

Jego pasją jest również nauka, w szczególności w ujęciu globalnym, pozwalającym na „zderzanie się” różnego rodzaju koncepcji i poglądów. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego, IESE Business School, miał również przyjemność studiować w London Business School.

dr Jolanta Tkaczyk

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania (2007), absolwentka zarządzania i marketingu Szkoły Głównej Handlowej (1996), trener, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego (od 1996). Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich. 

Autorka prawie 100 artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych. Autorka internetowego serwisu edukacyjnego na temat marketingu (www.rynkologia.pl/) oraz komunikacji nieformalnej (www.komunikacjanieformalna.pl). 

Członek Stowarzyszenia ACR (Association for Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy) oraz AAA (American Advertising Association), jak również Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Prowadziła szkolenia i projekty konsultacyjne m.in. dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy, Hyundai Polska, Kia, Macro Cash and Carry, T-Mobile, Jeronimo Martins Polska, Roche, PESA. 

dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Członek Zarządu Kozminski Business Hub. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych audyt wewnętrzny. Specjalistka z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec.

Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa, jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menedżer zarządzania ryzykiem. Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor Centrum Transferu Technologii ALK.

dr Marcin Wardaszko

Kierownik Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji przy Akademii Leona Koźmińskiego oraz Kierownik BiR w DaftMobile Sp. z o.o. Od 2003 roku trener i twórca symulacyjnych gier decyzyjnych i systemów grywalizacyjnych dla edukacji i konsultingu. Autor kilkudziesięciu publikacji na temat uczenia przy pomocy gier oraz projektowania i tworzenia poważnych gier. Twórca gier symulacyjnych. Honorowy członek Association for Business Simulation and Experiential Learning oraz członek zarządu wykonawczego International Simulation and Gaming Association.

Aktywnie wdraża i wykorzystuje gry i symulacje w nauczaniu, badaniach naukowych i doradztwie biznesowym. Aktywnie promuje interaktywne formy nauczania i rozwiązania problemów. Autor wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych. Wielki fan gier i grywalizacji, uważa że gry i grywalizacja zmienia i będzie zmieniać świat, w jakim żyjemy i pracujemy.

dr Paweł Wnuczak

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA. Pełni również funkcję koordynatora merytorycznego studiów podyplomowych analityk finansowy ryzyka kredytowego. 

Jako konsultant przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny, oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej, dokumentacji aplikacyjnej (studia wykonalności, biznesplany, wnioski o dofinansowanie) dla podmiotów ubiegających się o środki inwestycyjne w ramach RPO, POIiŚ, POIG. Prowadzi także szkolenia z zakresu zarządzania finansami, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością spółki, opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach unijnych. W swojej wieloletniej karierze zawodowej pracował na stanowisku księgowego, analityka finansowego oraz kontrolera finansowego. Jest członkiem rady nadzorczej.

W pracy naukowej zajmuje się tematyką controllingu, wyceny przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książki „Controlling w instytucjach kultury".

dr Alicja Maksimowicz-Ajchel

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Metod Matematyczno-Statystycznych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego. Obszar jej zainteresowań naukowych to metody ilościowe oraz demografia.

Wykłada na studiach podyplomowych MBA, prowadzi zajęcia ze statystyki opisowej i matematycznej. W swojej pracy zawodowej odbyła staże zagraniczne, brała udział, a także kierowała realizacją projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych. Jest autorką i współautorką monografii oraz artykułów z zakresu metod ilościowych i demografii. Jest także autorką trzech podręczników do statystyki.

dr Kaja Prystupa-Rządca

Ekspert ds. zarządzania w wirtualnym otoczeniu. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego.

Autorka artykułów, a także komentator dla takich mediów jak m.in.: Newsweek, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Personel i Zarządzanie, HR.news, Zwierciadło, Radio Zet, Radio TOK FM. Współpracuje z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych, Finlandii i Szwajcarii w obszarze projektów badawczych i gier symulacyjnych na temat współpracy wirtualnej.

Od 10 lat propaguje ideę pracy wirtualnej oraz kształci w obszarze dobrych praktyk komunikacji. Współpracuje z KanBo oraz Dual Academy w obszarze rozwijania procesów współpracy wirtualnej. 

dr Mirosław Sosnowski

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy jako wykładowca oraz jako konsultant specjalizujący się w realizacji projektów doradczych, prowadzeniu audytów organizacyjnych, opracowywaniu ekspertyz i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów w obszarach strategii organizacji, modeli biznesowych, rozwiązań strukturalnych oraz procesowych, kultury organizacyjnej oraz systemów oceny i motywacji.

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego. Od roku 1996 zatrudniony w Katedrze Strategii ALK. Prowadzi zajęcia, jest promotorem prac magisterskich oraz ponad dwustu projektów doradczych (restrukturyzacyjnych i biznesplanów) przygotowywanych na studiach MBA.

Jako niezależny konsultant zrealizował ponad 100 projektów doradczych z zakresu opracowywania strategii, zmian strukturalnych i procesowych, podnoszenia efektywności działania dla takich firm jak m.in.: Roche Polska Sp. z o.o, Grupa TVN, Poczta Polska S.A., Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Bertelsmann Media S.A., Harper Hygienics S.A., Kross S.A., Generali TU S.A., Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, DDB Warszawa Sp. z o.o., Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A., BPH S.A., PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o (strategia rozwoju Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Spodka w Katowicach).

Ponadto niezależny ekspert współpracujący z PARP przy tworzeniu programów wspierających przedsiębiorczość oraz przy ocenie projektów składanych przez beneficjentów. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki PL2012+ Sp. z o.o. w momencie tworzenia strategii rozwoju Stadionu Narodowego i komercjalizacji jego działalności. Współzałożyciel 9 inicjatyw biznesowych o charakterze komercyjnym i non profit.

dr Rafał Stefański

Nauczyciel akademicki na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, stały współpracownik Akademii Leona Koźmińskiego. Trener, coach, konsultant i facylitator spotkań grupowych w firmie szkoleniowo-doradczej Yes-Consensus.

W latach 1988-98 i od 2017 wykłada w ramach specjalizacji psychologia organizacji i pracy (podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, kierowanie i przywództwo, zespoły) oraz w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii UW.

Jest trenerem od roku 1990. Prowadzi szkolenia m.in. w zakresie przywództwa, pracy zespołowej i facylitacji spotkań, rozwiązywania problemów, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Jest autorem programów szkoleniowych, ćwiczeń i gier symulacyjnych oraz superwizorem trenerów wewnętrznych.

Jako coach przeprowadził ok. 400 sesji coachingowych w formule coachingu zewnętrznego dla menedżerów. Ma dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie facylitacji spotkań i pracy grupowej. Facylitował ok. 170 spotkań grupowych o różnym charakterze, w tym sesje strategiczne, warsztaty rozwiązywania problemów, warsztaty kreatywności, warsztaty doskonalenia pracy zespołowej.

Pracował jako konsultant w projektach tworzenia modeli kompetencyjnych, opisów stanowisk pracy i systemów ocen pracowniczych oraz w projektach diagnostyczno-badawczych (diagnozy funkcjonowania zespołów, analizy predyktorów skuteczności pracy na określonych stanowiskach, badania opinii pracowniczej i satysfakcji z pracy).

dr Marcin Dembowski
Nadejda Kirova

Trenerka biznesu, wykładowczyni akademicka i coach, menedżerka i przedsiębiorczyni, z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym.

Certyfikowana konsultantka metod analizy osobowości zawodowej i rozwoju, coach stosująca w swojej praktyce kwestionariusze Master Person Analysis, FRIS, Talentów wg koncepcji Instytutu Gallupa – StrengthsFinder, MTQ48 – odporność psychiczna (mental toughthness), Reiss Motivation Profile, Facet5 i Value Match.

Partnerka i członkini Zarządu Kirov Strategic Negotiators i LifeEnergy.pl, Prezes  Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju, członek Zarządu Fundacji BARGEWORK, członek Zarządu Bulcom Sp. z o.o.

Założyła i zorganizowała pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w branżach: ciężkich maszyn produkcyjnych, turystycznej, szkoleniowej i reklamowej. Pełniła i nadal pełni funkcję dyrektor finansowej oraz dyrektor operacyjnej.

W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w budowaniu programów rozwojowych oraz szkoleniach w zakresie:

• komunikowania się i rozwiązywania konfliktów
• przywództwa, budowania, rozwijania i motywowania zespołów
• budowania relacji i kreowania wartości dodanej w biznesie
• transformacji organizacji i kultury organizacyjnej w oparciu o wartości
• zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem
• budowania strategii rozwojowej organizacji i osób indywidualnych
• zarządzania różnorodnymi zespołami
• przygotowania mentorów wewnętrznych w organizacjach

Partnerka merytoryczna Kozminski Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego oraz wykładowca studiów podyplomowych: • Master of Business Administration • Advanced Management Program • Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży • Psychologia biznesu • Coaching profesjonalny • HR Business Partner • Dyrektor finansowy.

Współtwórczyni programów: • Transformacja organizacji i kultury organizacyjnej w oparciu o wartości  • Life & Business Energy Management.

Instruktorka i nauczycielka ponad 10 systemów Qigong/Tai Chi oraz ZEN Coaching praktyk, prowadząca cykliczne zajęcia z grupami uczącymi się zarządzać sobą, w tym energią własną dla odnalezienia równowagi życiowej, w ramach projektu LifeEnergy.pl.

Studiowała: Qigong, tradycyjną medycynę chińską, neuroanatomię i neurobiologię w Indonezji i Australii.

Od lat łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia FRIS®, uczenia się i motywacji. Prowadzi szkolenia, warsztaty i wykłady dla menedżerów i przedsiębiorców oraz dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wspiera ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją. Szczególnie ceniona za nowatorskie spojrzenie na już funkcjonujące rozwiązania w biznesie, dzięki którym poprawia efektywność funkcjonowania organizacji.

Założycielka i Prezeska Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli odnośnie sztuki komunikowania się, współpracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności, budowania pewności siebie. Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, doradztwo indywidualne oraz coaching rodzinny.

Członkini Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyń i Mówców. Specjalizuje się w tematyce zarządzania zespołami i organizacjami, komunikowania się oraz zarządzania różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet na rynku pracy oraz współpracy wielopokoleniowej.

Mentorka w Fundacji Liderek EY, wspierająca kobiety na rynku pracy i w rozwoju osobistym.
W prowadzonych przez siebie procesach mentoringowych i coachingowych kładzie wyjątkowy nacisk na stworzenie przestrzeni do odnajdywania siebie, określania autentycznych potrzeb, celów i budowania swoich mocnych stron.

W ostatnich latach prowadziła szkolenia, doradztwo i sesje m.in. dla:

ACTELION Pharma-Johnson-Jonson, Air Products, AVEEX, ARVAL, AUCHAN, Aurovitas, BFT Polska, BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP PARIBAS Bank Polska S.A., Boehringer Inghelheim, Benefit Systems S.A., DNB, Gettin Noble Bank, Mitsubishi Electric, EUVIC S.A., EURO-HEL, EuRoPol Gaz, Canal+, Capgemini Polska, Cardif Polska S.A., Clear Channel,  GOOGLE, Grupa Azoty, Glenmark Pharmaceuticals, Gaz-System, EDF Energia, Generali, Gdańska Organizacja Turystyczna, Greiner Packaging, EUROWA, FORTACO, FUTURE PROCESSING, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, HORTEX, HESTIA, HEBE, ORANGE–TelTech, INTER Polska, JERONIMO MARTINS, Janssen, Krosno Glass S.A., KNF (Komisja Nadzoru Finansowego), Krajowa Izba Rozliczeniowa, KONGSBERG Automotive, Lasy Państwowe, LIDL, LUXMED, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Mindshare, Metro Warszawskie, Molnlyckie, MULTI Poland, Najwyższa Izba Kontroli (NIK), OTIS, PARP, PLAY, PKP Energetyka, Raiffeisen Polbank, Polpharma, PERN, Philip Morris, PCG Akademia, Reckitt Benckiser, SPX FLOW, Siemens Healthcare, TIM S.A. R-Bag, Teltech, Szpitale Pomorskie, Sun Chemical, Kancelaria Skłodowscy, Teva Pharmaceuticals, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Wydawnictwo Nowa Era, VW Bank, Vital Voices.

Autorka dwóch książek i licznych publikacji w prasie branżowej z zakresu zarządzania, m.in. w Personel i Zarządzanie i Focus Coaching.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego – coaching profesjonalny. Ukończyła liczne kursy w zakresie diagnozowania i rozwoju potencjału pracowniczego, Komunikacji bez Przemocy, Analizy Transakcyjnej – szkolenie 101 EATA (European Association for Transactional Analysis), Zen Coaching, Design Thinking, Personal Communication Model.

Języki – ojczysty bułgarski, płynny polski, bardzo dobry: angielski i rosyjski.  

Iwona Bobrowska-Budny

Doświadczona trenerka biznesu, Talent Management Mentorka, menedżerka i partnerka biznesowa w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Partnerka w Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. i LifeEnergy.pl. Dyrektorka merytoryczna studiów MBA dla kadry HR Akademii Leona Koźmińskiego oraz partnerka merytoryczna Kozminski Executive Business School.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim – wdrażała projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego HR”.

Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia i sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową, wspierając ustawienie procesów oraz zbudowanie efektywnych w komunikacji, stylu pracy i współpracy zespołów. Wspiera poznawczo zespoły o świadome wykorzystanie wyników analiz odporności psychicznej MTQ48, badań osobowości zawodowej TalentQ, FQ15+, MBTI, 15FQ+, Reiss Motivation Profile®, Style Myślenia i Działania FRIS®, FACET5, ValueMatch i MindSonar. Pracuje w nurcie Zen Coachingu, NVC – Komunikacji bez Przemocy oraz konstruktów Analizy Transakcyjnej.

Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, budowania i rozwijania zespołów, zarządzania różnorodnością, zarządzania sobą oraz zespołami, komunikacji i motywowania. Facylitator Design Thinking.

Jako mentorka/coach na stałe współpracuje z Fundacją Liderek Biznesu EY. Przygotowywała i prowadziła sesje indywidualne dla menedżerów organizacji polskich i międzynarodowych oraz dla kadry kierowniczej administracji publicznej do rangi ministrów włącznie.

Certyfikowana Trenerka Calligraphy Health System – Caligraphy Yoga – styl QiGong (Tai-Chi) – prowadząca zajęcia zarządzania sobą, w tym energią własną, dla odnalezienia równowagi życiowej, stabilizacji emocjonalnej i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w ramach projektu www.lifeenergy.pl

Autorka publikacji w prasie branżowej m.in. PersonelPlus, Personel i Zarządzanie, komentatorka dla Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, HR.news, Radio Zet, Radio TOK FM, Radiowa 3 oraz prowadząca wystąpienia i wykłady na konferencjach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim – członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

Karina Popieluch

Senior HR Expert, trener biznesu, wykładowca akademicki, coach ICC.
Blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B zdobywała, współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT oraz finansów. Jako menedżer operacyjny zarządzała produkcją oraz sprzedażą, a przejście z biznesu do HR było naturalną odpowiedzią na oczekiwania rynku i organizacji budujących swoją przewagę konkurencyjną na rozwoju kapitału ludzkiego oraz konsekwencją specjalizacji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i ekspertyzy w obszarze lean management. 

Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych HR Business Partner, wykładowca na studiach MBA oraz studiach podyplomowych z obszaru HR, członek Executive Education Advisory Board wspierającej działania Kozminski Executive Business School oraz partner merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego. Członek rady merytorycznej czasopisma branżowego HR Business Partner oraz patron merytoryczny cyklu HR na szpilkach. Redaktor merytoryczny i współautor książki HR Business Partner. Rola, filary, perspektywy oraz wielu innych publikacji. Uznany prelegent konferencji branży HR. 

 

Na co dzień w ramach prowadzonych firm doradczo-szkoleniowych pracuje nad rozwojem indywidualnym i zespołowym kadry zarządzającej, zasiada w radzie nadzorczej, doradza zarządom spółek komercyjnych, wspierając transformację funkcji HR oraz realizując projekty budujące przewagę konkurencyjną organizacji na bazie systemowego zarządzania efektywnością, zarządzania zmianą, przywództwa i kapitału ludzkiego. 

 

W kwietniu 2018 jej osiągnięcia zawodowe zostały uhonorowane nagrodą Polish Businesswomen Awards w kategorii: „Lider w obszarze strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi”.

Sebastian Kotów

Autor, praktyk biznesu, inspirujący mówca oraz wykładowca psychologii zarządzania na studiach MBA, Kozminski Advanced Management Program i podyplomowych studiach • psychologia biznesu dla menedżerów oraz • strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży w ALK.

Obecnie CEO w Institute of Behavioral Design (IoBD) – organizacji zajmującej się badaniami oraz implementacją wiedzy i narzędzi psychologii pozytywnej, ekonomicznej i eurokogniwistyki w procesach zmian organizacji oraz w rozwoju kompetencji menedżerskich.

Jest członkiem European Brain and Behavior Society oraz Institute of Leadership & Management w Londynie, International Association for Research in Economic Psychology oraz Association for Consumer Research. Zasiada w radzie ekspertów ośrodka dialogu i analiz ThinkTank, jest również członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Współautor bestsellerowej serii książek napisanych wraz z Brianem Tracy – Ty wybierasz cel, my pokazujemy drogę! (Onepress, 2015), Ty postaw na zmianę, my pokażemy Ci, jak jej dokonać (Onepress 2016). Wiele lat mieszkał i pracował za granicą, głównie w USA i Wielkiej Brytanii. Był prezesem oraz udziałowcem w Brian Tracy International, a w latach 2013-2014 – członkiem zarządu Door Group SA oraz pełnił funkcję CEO firmy FranklinCovey w Polsce.

mgr inż. Wojciech Wereszko

Twórca i właściciel True Leader, były oficer Jednostki Wojskowej GROM i Formoza, przywódca, praktyk w zakresie planowania i motywowania. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu, kierunku dowodzenie pododdziałami oraz Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii. 

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze dowodzenia i kierowania ludźmi oraz planowania i zarządzania projektami szkoleniowymi. Wiedzę zdobywał, dowodząc Polskim Kontyngentem Wojskowym w Zatoce Perskiej w ramach Międzynarodowych Morskich Sił Kontroli Dostaw (MIO MIF 2000/2001) oraz w trakcie misji ISAF w Afganistanie, planując i organizując proces szkolenia w zakresie bojowego wykorzystania operatorów jednostek specjalnych. Przez siedem lat kierował wydziałem szkolenia, był komendantem Ośrodka Szkolenia Nurków Wojsk Specjalnych Jednostki Wojskowej GROM.

 

Występuje publicznie, inspirując i dzieląc się wiedzą w zakresie podnoszenia efektywności zespołowej, świadomego przywództwa opartego na wiarygodności i charyzmie oraz zarządzania projektami i bezpieczeństwem organizacji. Partner i trener Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. na Akademii Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości w Biznesie.  Swoimi doświadczeniami dzieli się ze słuchaczami studiów MBA oraz studiów strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży w Akademii Leona Koźmińskiego, a także na konferencjach m.in. Polskiego Stowarzyszenia Marketingu, Kongresu Trenerów FRIS z Nikolayem i Nadią Kirov, Konferencji Light 4.0 z profesorem Philipem Zimbardo (http://leadersisland.com/light/). Jest jednym z mentorów podczas wyjazdu do Izraela dla polskich startupów. Prowadzi warsztaty dla menedżerów.

Obecnie koncentruje się na obszarach związanych z przywództwem, w tym budowaniu efektywnych zespołów zadaniowo-projektowych (z wykorzystaniem metodologii FRIS i Facet5), zarządzaniem i oceną ryzyka w projektach i programach, budowaniem długofalowych strategii biznesowych, zarządzaniem procesami produkcyjnymi oraz wsparciem procesów HR oraz mentoringiem i coachingiem kadry zarządzającej.   

 

Jest certyfikowanym trenerem: „FRIS – Style myślenia”, akredytowanym konsultantem metodologii „Facet5”, certyfikowanym praktykiem metody „The Coaching Maps”  oraz trenerem biznesu Akademii SET. Certyfikowany w zakresie zarządzania projektami Prince 2 i programami MSP, zmianą biznesową Change Management oraz zarządzania ryzykiem M_o_R APMG International.

mgr inż. Jacek Chmielecki

Przez ostatnie 20 lat zajmował menedżerskie stanowiska w największych firmach branży IT, jednych z najbardziej innowacyjnych na świecie: Cisco Systems, SAP, Microsoft, Google, Juniper, pracując na międzynarodowych rynkach: Centralnej Europy, Rosji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Ameryce Łacińskiej. Zarządzał działami sprzedaży, telesprzedaży, kanałem sprzedaży pośredniej przez partnerów, działem obsługi klientów. Jest autorem strategii rozwoju kanału sprzedaży w segmencie SMB w 126 krajach.

Obecnie jest również trenerem i konsultantem oraz mówcą na konferencjach branżowych i wyższych uczelniach. Wykładowca na studiach MBA Akademii Leona Koźmińskiego, członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu przywództwa,  budowania zespołów, komunikacji, zarządzania zmianą, prezentacji biznesowych, obsługi klienta, rekrutacji, sprzedaży. Prowadzi wykłady na studiach MBA i Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu: przywództwa, prezentacji biznesowych, profesjonalnego networkingu biznesowego.

Trenował przedsiębiorców dla sieci franczyzowych. Występował jako prelegent podczas Kongresów Sprzedaży i Obsługi Klienta, Przywództwa, konferencji dla startupów, InfoShare, Festiwalu INSPIRACJI i wielu innych. Występował na jednej scenie między innymi z następującymi mówcami: prof. Robert Cialdini, gen. Roman Polko, Jakub B. Bączek, Mateusz Grzesiak, Jacek Walkiewicz, Marek Skała, Robert Krool, Dariusz Milczarek, Łukasz Jakóbiak, Grzegorz Turniak, Adela Warać, Tomasz Kamel i inni, przemawiając do publiczności 1000-osobowej. Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców (zrzesza tylko 35 członków). Konsultował biznesowo organizacje małe, średnie i wielomilionowe, koncentrując się na osiąganiu przez te organizacje ustalonych rezultatów. Prowadzi mowy motywacyjne, szkolenia dla firm i klientów indywidualnych z zakresu komunikacji, sprzedaży, obsługi klienta, prezentacji, przywództwa, rekrutacji, motywacji oraz autorskie szkolenie: „Jak odnieść sukces w pracy na etacie”.

Inwestuje na rynku nieruchomości oraz w projekty biznesowe. Ma dyplom magistra brytyjskiego Uniwersytetu De Montfort oraz Politechniki Łódzkiej, jak również tytuł MBA Thames Valley University. Ukończył studia psychologia w biznesie oraz zarządzanie i marketing. 

mgr Krzysztof Bazyl

Menedżer, certyfikowany coach, trener i konsultant, partner merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego. Ma ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu ludźmi, procesami i projektami w największych, międzynarodowych firmach sektora FMCG oraz B2B, między innymi w Coca-Cola, Kraft Foods (Mondelez), McBride. Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Eden Springs Polska.

Prowadzi treningi z zakresu tworzenia biznesplanów, zarządzania zespołem, zarządzania kluczowymi klientami, a także z obszarów efektywności sprzedaży i cross sellingu. Od 2012 prowadzi life coaching dla kadry menedżerskiej. Prowadzi Szkołę Trenerów Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył studia na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem, jest absolwentem Akademii Sprzedaży, ukończył prestiżowe szkolenie „Steps”.

mgr Marcin Mydlak

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Norman Benett Academy. Coach, trener, konsultant HR. Od ponad dziesięciu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Pracuje projektowo. Doradza firmom we wdrażaniu rozwiązań systemowych, których celem jest wsparcie zarządzania pracownikami.

Dodatkowo prowadzi treningi i warsztaty wzmacniające rozwój indywidualny. Ponadto prowadzi indywidualne sesje coachingowe zgodnie z kodem etycznym European Mentoring Coaching Council. Współpracując z menedżerami HR, specjalizował się we wdrażaniu rozwiązań opartych o modele kompetencji. Był kierownikiem lub uczestnikiem zespołów projektowych, które: wprowadzały i modyfikowały modele kompetencji, wdrażały systemy oceny okresowej oraz opisów stanowisk pracy, tworzyły strategie HR dla organizacji, budowały ścieżki karier etc. Znaczącą częścią doświadczeń jest także diagnoza kompetencji metodą AC/DC.

Prowadzi zajęcia procesowo, podążając za grupą oraz ich potrzebami. Umiejętnie równoważy potrzeby grupy z celami stawianymi przez sponsorów projektu. W swojej pracy posługuje się metaforami, pytaniami granicznymi oraz treningiem umiejętności. Preferuje pracę warsztatową (trening) bazującą na osobistych zasobach uczestników szkoleń.

Realizował projekty m.in. dla BAT Polska, Grupa PZU, Konsberg, T-mobile, Poczta Polska, PKP IC, Luxmed, Bilfinger, Cemex, PGNiG (spółki zależne), Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Skarbu Państwa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

mgr Ewa Błaszczak

Koncentruje się na współpracy z ludźmi w celu wypracowywania oczekiwanych efektów, które mają znaczenie nie tylko dla jednostek, ale przede wszystkim bezpośrednio przekładają się na rezultaty biznesowe organizacji.

Specjalizuje się w obszarze przywództwa i zarządzania. Korzysta z szeregu narzędzi diagnostycznych (jak np. Extended Disc czy Insights Discovery) i zróżnicowanych metod pracy z ludźmi. Realizuje projekty szkoleniowe, warsztaty, akademie menedżerskie oraz sesje coachingowe (team coaching, coaching indywidualny), a także świadczy usługi doradcze. Doświadczenie zawodowe to kilkanaście lat pracy trenerskiej (doskonali menedżerów, kształci przywódców i liderów) oraz coachingowej (ponad 1000 godzin coachingu, ponad 100 team coachingu), kilkuletnie prowadzenie Akademii Coachingu Menedżerskiego 4 Results, ponad 1000 diagnoz i optymalizacji w oparciu o narzędzia Extended Disc, Insights Discovery, Modelu Lencioniego, Team Diagnostic Assessment (Team Coaching International).

W przeszłości pracowała w międzynarodowych korporacjach jako doradca i ekspert podatkowy oraz menedżer w dziale Transfer Pricing. Posiada certyfikaty Authorized Facilitator Team Diagnostic, International Coaching Certification, Biznes Coach ICC, Extended Disc Facilitator, Insights Discovery Facilitator, Professional Scrum Master oraz Master Practitioner NLP. Jest superwizorem coachingu ICC Poland. Ukończyła SGH.

Opinie absolwentów

alk
Piotr Rybicki

Jeszcze nigdy nie przeżyłem tak wspaniałej przygody z nauką jak w Akademii Leona Koźmińskiego. Studia MBA były dla mnie wielkim wspaniałym i niezapomnianym przeżyciem. Poza profesjonalną kadrą naukową i mentorskim podejściem szkoła posiada przemiły personel w administracji. Projekt doradczy, wszystkie prace naukowe i zaliczeniowe zawsze były oparte o faktyczny stan i opisywały aktualną biznesową rzeczywistość. Dodatkowo szkoła zachęcała do wspólnego zespołowego analizowania i rozwiązywania casów czy problemów. Pamiętam też praktyczne zajęcia z psychologii i budowania zespołów, podnoszące zdolności interpersonalne i pomagające w kontaktach biznesowych. Polecam szkołę i studia MBA wszystkim osobom ceniącym profesjonalizm połączony ze zrozumieniem i podejściem partnerskim do studentów. 

Film z obrony projektów MBA

Zasady rekrutacji

Test typu GMAT odbędzie się 24 września 2024 r. o godzinie 11:00. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą tego samego dnia od godz. 13:15.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Was programu MBA i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Rekrutacja na 54. edycję studiów trwa do 15 września 2024 r. Planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 r.

 • Wymagane jest minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe.  
 • O przyjęciu decyduje pozytywny wynik testu typu GMAT oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Test typu GMAT składać się będzie z dwóch części: matematycznej –testującej zrozumienie podstawowych zagadnień matematycznych, rozumowanie logiczne, obliczanie, analizę zadań ilościowych, oraz analitycznej – sprawdzającej umiejętność rozumowania, konstruowania i oceny argumentacji, wyciągania wniosków, formułowania i oceny planu działania.  

Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4-osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną.

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć. 

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych** 

 • CV  

 • List motywacyjny  

 • Zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • Oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • Kopia dowodu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne  

** W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

Izabela Obszańska
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Izabela Obszańska

Opłaty

Płatności
Cena podstawowa (możliwość płatności w trzech ratach po 16 100 zł każda) 48 300 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w trzech ratach po 14 490 zł każda) 43 470 zł*
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 45 300 zł*
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 500 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:   Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje studiów są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.