MBA dla kadry medycznej, mba w ochronie zdrowia, mba zarządzanie w służbie zdrowia

KOŹMIŃSKI MBA dla kadry medycznej

Poziom
Studia podyplomowe
Studia MBA
Czas trwania
2 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, Dyplom MBA
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
O studiach
Cel studiów

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęcia w formule online.

Efektywne zarządzanie ochroną zdrowia stało się wyzwaniem XXI wieku na całym świecie. Zarządzanie w warunkach reformy polskiego systemu ochrony zdrowia wymaga uważnego śledzenia zmian, dokonywania wielu, często głębokich, przekształceń, ale zarazem stwarza nowe możliwości działania, daje pole dla inicjatyw i innowacji.

Celem głównym studiów MBA jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.

Główne atuty
1
Ranking Financial Times

Studia na najlepszej, według "Financial Times", uczelni ekonomicznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

2
Nowoczesna wiedza, różnorodne zajęcia

Nowoczesna wiedza w zakresie zarządzania, ekonomii i finansów, z uwzględnieniem specyfiki ochrony zdrowia znajomość polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle rozwiązań zagranicznych.

3
Przygotowanie do nowych wyzwań

Przygotowanie kadry menedżerskiej ochrony zdrowia do stawiania czoła nowym wyzwaniom rynku, przewidywania i zapobiegania kryzysom oraz pracy w nowej e-rzeczywistości w ochronie zdrowia, z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządczych i technologicznych.

4
Specjalistyczne boxy do wyboru

Wybór trzech z pięciu zaawansowanych boxów specjalizacyjnych: Efektywność i innowacja, Strategia i narzędzia, Finanse w sektorze ochrony zdrowia, Prawo w Ochronie Zdrowia, Zdrowie publiczne i ekonomika.

5
Unikatowe materiały wspierające rozwój

Dostęp do unikatowych materiałów – w tym zasobów "Financial Times" oraz platformy LinkedIn Learning.

6
Podręczniki

Każdy słuchacz otrzymuje komplet niezbędnych podręczników oraz wiele innych materiałów wspomagających naukę.

7
Dyplom

Absolwenci otrzymują dyplom MBA, który jest uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich i sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

8
Praktyczny projekt doradczy

Uwieńczeniem studiów MBA jest przygotowanie praktycznego projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego.

Akredytacje

Program posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane "trzy korony akredytacyjne", o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Na świecie jest tylko 99 uczelni (mniej niż 1% szkół wyższych o profilu biznesowym), które posiadają wszystkie trzy akredytacje, a wśród nich Akademia Leona Koźmińskiego. Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające roztropnie i skutecznie realizować powierzone zadania.

Filozofia studiowania MBA

520 godzin zajęć podczas czterech semestrów studiów to czas, który pozwoli Ci zrozumieć funkcjonowanie organizacji jako całości wraz z jej otoczeniem biznesowym. Poprowadzimy Cię od ekonomii i finansów poprzez strategię organizacji aż do tego, jak współpracować z ludźmi i budować relacje z partnerami biznesowymi.

Wszyscy rozpoczniecie naukę wspólnie na tzw. ogólnym programie menedżerskim (400 godzin lekcyjnych), niezależnie od wybranej specjalizacji.

Dopiero po semestrach, podczas których realizowany jest ogólny program menedżerski, kontynuujecie naukę na wybranym semestrze specjalistycznym (dla kadry medycznej, dla inżynierów, HR, Cyfrowa Transformacja, Finanse, IT, logistyka i łańcuch dostaw), na który składa się 120 godzin zajęć. W tym czasie będziecie doskonalić kompetencje zaprojektowane dla danej specjalności.

CZYTAJ WIĘCEJ

Czy wiesz, że każdy student tych studiów otrzymuje darmowy dostęp do największej na świecie platformy e-learningowej "LinkedIn Learning" oraz do e-gazety i platformy wiedzy "Financial Times"?

linkedin learning logo
Financial Times logo
Adresaci studiów

Studia adresowane są szczególnie do:

 • obecnej i przyszłej kadry kierowniczej zakładów opieki zdrowotnej, pracowników NFZ i innych instytucji-dysponentów środków na opiekę zdrowotną,
 • przedstawicieli władz i pracowników administracji państwowej oraz samorządowej, odpowiedzialnych za kształtowanie i realizację polityki zdrowotnej.

Odpowiedzi na wiele pytań i specyficznych problemów znajdą tu również:

 • przedsiębiorcy operujący w szeroko rozumianej ochronie zdrowia,
 • menedżerowie firm należących do tego sektora oraz przedstawiciele zawodów medycznych chcący rozwinąć lub rozwijający własną działalność gospodarczą.
Orientacja na biznes
Obejrzyj film z graduacji MBA
Koordynator merytoryczny
lek. Łukasz Więch

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej oraz Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz – specjalista zdrowia publicznego. Edukator z zamiłowania i doświadczenia. Zawodowo związany od wielu lat z sektorem badań klinicznych nowych leków. Jako Associate Director w firmie Synexus Polska Sp. z o. o. stale powiększa swoje bogate praktyczne doświadczenie zawodowe, szczególnie z zakresu roli i obowiązków badacza w badaniu klinicznym oraz organizacji i zarządzania ośrodkiem badań klinicznych, w międzynarodowym środowisku. Zajmuje go tematyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań biznesowych i partnerstw zgodnych z filozofią win-win. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce – GCPpl. Wykładowca ALK i WUM.

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Program studiów zapewni:

 • stworzenie podstaw metodologicznych do samodzielnego studiowania, analizowania i rozwiązywania problemów w zakresie ochrony zdrowia
 • poznanie skutecznych technik zarządzania
 • zdobycie i doskonalenie praktycznych umiejętności kierowniczych
 • zdobycie umiejętności operowania uniwersalnym językiem menedżerskim, pozwalającym na swobodną komunikację z przedstawicielami wszystkich działów w przedsiębiorstwie

Świadectwa i dyplomy

Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration ze specjalizacją (MBA dla kadry medycznej), które  zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. poz. 2259 art.19 upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 • Dyplom MBA Akademii Leona Koźmińskiego zawierający 3 najważniejsze akredytacje: AMBA, EQUIS, AACSB.
Program
Ramowy program studiów

Wprowadzenie

 • Sesja integracyjno-informacyjna
 • Zarządzanie sobą i zespołem oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 • Ekonomia menedżerska
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Statystyka w biznesie
 • Marketing
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie strategiczne
 • Strategie e-biznesu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawo cywilne i handlowe
 • Przywództwo
 • Zarządzanie zmianą
 • Systemy wspomagania decyzji
 • Negocjacje
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o zaufanie i etykę
 • Networking
 • Analiza finansowa projektów doradczych
 • Konsultacje
 • Gra symulacyjna
 • Projekt doradczy

Przedmioty do wyboru (3 boxy do wyboru)

ELECTIVES - Wyboru boksów dokonują słuchacze danej edycji. W programie studiów znajdą się te boksy, które zostały wybrane większością głosów. 

Box 1: Efektywność i innowacja

 • Innowacje w nowoczesnej ochronie zdrowia – praktyczne wykorzystanie
 • Mapowanie procesów, zarządzanie procesowe w sektorze zdrowia
 • Lean management

Box 2: Strategia i narzędzia 

 • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie zmianą w sektorze zdrowia
 • Negocjacje w ochronie zdrowia
 • Budowanie relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji (komunikacja w kryzysie) 

Box 3: Finanse  w sektorze ochrony zdrowia

 • Finanse w sektorze ochrony zdrowia - wprowadzenie
 • Budżetowanie i prognozy w sektorze ochrony zdrowia
 • Rachunek przychodów i kosztów w sektorze ochrony zdrowia 

Box 4: Prawo w Ochronie Zdrowia

 • Współpraca międzypodmiotowa w ochronie zdrowia – klastry i inne
 • Prawodawstwo z zakresu prowadzenia jednostek ochrony zdrowia. Zamówienia publiczne
 • Prawodawstwo z zakresu wykonywania zawodów medycznych
 • Prawa pacjenta. Ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia 

Box 5: Zdrowie publiczne i ekonomika 

 • Podstawy zdrowia publicznego; Polityka zdrowotna. Systemy ochrony zdrowia na świecie – praktyczna analiza
 • Wprowadzenie do oceny technologii medycznych (HTA)
 • Metodologia modelowania ekonomicznego w ochronie zdrowia
 • Big Data w ekonomice zdrowia 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 520 * 

* jedna godzina dydaktyczna to 45 min. 

Men_illustration.png
Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w: 

piątek 17:00 - 20:15  sobotę 8:45 - 15:45  niedzielę 8:45 - 15:45  

Zajęcia są prowadzone w języku polskim.

Planowane terminy zjazdów w I semestrze
 • 22 – 24.10.2021
 • 05 - 07.11.2021
 • 19 - 21.11.2021
 • 03 - 05.12.2021
 • 14 - 16.01.2022
 • 21 - 23.01.2022
 • 18 - 20.02.2022
Społeczność
Wiodący wykładowcy
AB
dr Anna Banaszewska

Doktor nauk prawnych i wspólnik Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie. Od 2001 roku zajmuje się branżą farmaceutyczną. Wykształcenie prawne, farmaceutyczne i ekonomiczne oraz doświadczenie pracy w dziale sprzedaży i marketingu w wiodących na rynku firmach farmaceutycznych, przekłada na zapewnienie pomocy prawnej świadczonej dla tej branży. W Kancelarii nadzoruje pracę zespołu Life science, ponad to wspiera prawnie procesy zakupu, w tym sporządza umowy, linii produkcyjnych leków i suplementów diety oraz drobnego sprzętu wykorzystywanego w procesie produkcji. Świadczy pomoc prawną w zakresie wytwarzania i importu leków oraz API. Zapewnia wsparcie prawne procesów wprowadzania do obrotu leków, suplementów diety i wyrobów medycznych oraz procesów refundacyjne.  Uczestniczy w budowaniu strategii sprzedażowych i marketingowych czuwając nad bezpieczeństwem prawnym w zakresie prawa konsumentów, prawa konkurencji jak i prawa zamówień publicznych.

Ekspert ds. ochrony zdrowia Polskiej Federacji Szpitali oraz ekspert Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Uczestniczy w wielu grupach roboczych tworzonych przy Ministrze Zdrowia, Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Urzędzie Zamówień Publicznych. Członek

Pracę zawodową łączy z pracą dydaktyczną. Wykłada przedmioty związane z prawem medycznym i farmaceutycznym w Collegium Humanum oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo farmaceutyczne dla biznesu prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Wykłada przedmioty prawnicze w ramach programu Executive MBA Zarządzanie w ochronie zdrowia (Collegium Humanum).  Prowadzi liczne szkolenia, prelegentka licznych konferencji medycznych, farmaceutycznych i zamówień publicznych. Autorka publikacji prawniczych.

prof. ALK dr hab. Katarzyna Kolasa
lek. Łukasz Więch

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej oraz Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz – specjalista zdrowia publicznego. Edukator z zamiłowania i doświadczenia. Zawodowo związany od wielu lat z sektorem badań klinicznych nowych leków. Jako Associate Director w firmie Synexus Polska Sp. z o. o. stale powiększa swoje bogate praktyczne doświadczenie zawodowe, szczególnie z zakresu roli i obowiązków badacza w badaniu klinicznym oraz organizacji i zarządzania ośrodkiem badań klinicznych, w międzynarodowym środowisku. Zajmuje go tematyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań biznesowych i partnerstw zgodnych z filozofią win-win. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce – GCPpl. Wykładowca ALK i WUM.

jolanta sobieranska grenda
mgr Jolanta Sobierańska-Grenda
Popieluch Karina
Karina Popieluch

Absolwentka m.in. MBA, Akademii Profesjonalnego Trenera Biznesu oraz studiów na kierunkach: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Dyplomowany Trener Biznesu, posiada również certyfikację Coacha, Asesora oraz akredytacje na narzędzia psychometryczne: OPQ(SHL), FRIS, Extended Disc, Facet 5 oraz narzędzie badania metodą 360* Profilor.

Członek Executive Education Advisory Board

Blisko 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobywała początkowo na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B, a następnie w roli doradcy współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT, logistyki oraz ubezpieczeń i finansów.

Piotr Lignar

Piotr Lignar  - dziennikarz - komentator. W Polskim Radiu od 1977 r. Autor licznych publikacji radiowych i prasowych. Menager mediów. W latach 1996-1999 dyrektor Centrum Szkolenia Polskiego Radia SA. W latach  2012-2015 dyrektor i Redaktor Naczelny Biura Programowego i Rozwoju Korporacyjnego Polskiego Radia S.A. Nauczyciel akademicki od 1993 r. W latach  1993 -2020 r  wykładowca Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademicki  i pracownik  Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca  Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej oraz  Centrum Europejskiego  UW i  od 1993. Praktyk Public Relations. Autor publikacji z obszaru Public Relations i Komunikacji. Doradca-ekspert, trener, między innymi dla: Sokołów S.A.KAMIS Przyprawy, Główny Urząd Ceł, NEPENTES, Marks&Spencer Polska, ZIBI, LOT Catering, AstraZeneca, DSV, Polskich  Sieci Elektroenergetycznych  SA , Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Polskiej)  Izby Biegłych Rewidentów, Auchan Polska, Eurodental, Szpital w Szubinie, Wojewódzki  Szpital Zespolony w Szczecinie i innych. Przez 12 (1999-2011) lat prowadził własną firmę doradczą LIGNAR PR. Jego zainteresowania i doświadczenia koncentrują się wokół komunikacji interpersonalnej, komunikacji społecznej, zarzadzania zmianą,  przywództwa i mentoringu. Specjalizuje się szczególnie  w komunikacji w warunkach kryzysu reputacji  oraz  w sytuacjach trudnych. W latach 2005-2015 twórca i kierownik Podyplomowych Studiów Public Relations w ALK. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW dyplom w 1975 r. W 1997 roku stypendysta rządu kanadyjskiego - w Humber College w ramach programu ACCC.

dr Marcin Wardaszko

Kierownik Centrum Gier Decyzyjnych i Gamifikacji ALK. Od kilkunastu lat przewodzi projektom IT z obszarów digital-game based learning, ERP, platform mobile i  on-line oraz R&D w branży gier wideo. Jest autorem i współautorem ponad 15 gier symulacyjnych i systemów gamifikacjynych oraz kilkudziesięciu publikacji z obszaru gier symulacyjnych, edukacji przez poważne gry cyfrowe i tworzenia systemów IT. Pracuje jako ekspert dla instytucji rządowych i konsultingu. Prezydent International Simulation and Gaming Association - światowej organizacji zrzeszającej specjalistów z obszaru gier symulacyjnych, symulacji i gamifikacji.  Zdobywca nagrody  CEEMAN 2019 Champion for Teaching. Autor wielu unikalnych programów nauczania przez gry i gamifikację. 

Rekomendacje absolwentów programu
jolanta sobieranska grenda
mgr Jolanta Sobierańska-Grenda

Prezes Zarządu Szpitali Pomorskich sp. z o. o.

Decyzja o rozpoczęciu przeze mnie Studiów MBA była podyktowana przygotowaniami do przeprowadzania restrukturyzacji szpitali w województwie pomorskim. Ponieważ z wykształcenia jestem radcą prawnym, a ówczesna moja ścieżka zawodowa była związana z pracą w urzędach szczebla powiatowego i wojewódzkiego, nie miałam doświadczenia w zarządzaniu szpitalami. Miałam jedynie duże doświadczenie zarządcze zdobyte w urzędach, a związane między innymi z nadzorem nad szpitalami. Chciałam poznać mechanizmy zachodzących w szpitalach od strony dyrektora placówki, motywacje podejmowanych przez niego decyzji (balans pomiędzy ekonomią a bezpieczeństwem pacjenta i personelu).

Nie wyobrażałam sobie współpracy przy ogromnym programie restrukturyzacyjnym urzędnika z nadzoru właścicielskiego bez zrozumienia wykonywanej przez menadżerów pracy. Żeby właściciel zarówno prywatny jak i publiczny mógł właściwie zinterpretować działalność nadzorowanej placówki, powinien w możliwie najszerszym zakresie poznać spektrum występujących w niej zjawisk. Chciałam również poznać odpowiedź na pytanie, czy dyrektor szpitala powinien mieć zawsze ukończone MBA. Brałam udział w pracach komisji konkursowych na dyrektorów szpitali, zdarzało się, że w CV kandydaci mieli MBA, chciałam wiedzieć, co się za tym kryje. Poza tym zawsze pytaniem otwartym pozostawało wyjście poza stereotyp, że dyrektorem szpitala musi być lekarz. Decyzja o wyborze MBA na ALK była podyktowana rekomendacjami znajomych, którzy ukończyli ten program wcześniej i z sukcesami zarządzali szpitalami. Odległość miała mniejsze dla mnie znaczenie, stawiałam na jakość. Dzisiaj wiem, że była to właściwa decyzja. Przede wszystkim poznałam fantastycznych ludzi, z którymi studiowałam. Różnorodność miejsc geograficznych i branżowych, z których pochodziliśmy, spowodowała gejzer wymienianych doświadczeń. Z wieloma osobami pomimo upływu lat nadal pozostaję w kontakcie i wiem, że zawsze mogę liczyć na pomoc. Zaskoczyła mnie również niekonwencjonalna metoda prowadzonych zajęć. Moje doświadczenia z nudną formułą studiów podyplomowych zderzyły się z nowoczesnymi metodami prowadzenia zajęć, pełnymi praktycznych przykładów. Uczelnia była również otwarta na krytykę ze strony słuchaczy. Miałam wrażenie, że studia ewaluują razem z nami, dając nam poczucie wkładu w ich doskonalenie. Od ukończenia MBA właściwie jestem w kontakcie z uczelnią, która doradza mi, w jakim kierunku dalej się rozwijać. Okazało się to niezwykle pomocne w podejmowaniu decyzji o kolejnych ścieżkach kariery zawodowej. Studia MBA sprowokowały mnie do kreatywnego myślenia, poszukiwania nowych rozwiązań, zrozumienia otaczających mnie zjawisk, co w konsekwencji zaowocowało pewnością siebie i poczuciem bezpieczeństwa w dokonywanych przekształceniach własnościowych oraz konsolidacjach podmiotów leczniczych. Dzisiaj już wiem, kim jest absolwent studiów MBA ALK, kiedy spotykamy się na drodze zawodowej. Od trzech lat zarządzam czterema skonsolidowanymi szpitalami, które są zlokalizowane w trzech miastach, wykorzystując wiedzę zdobytą na MBA. Myślę, że te studia są dla wszystkich tych, co już trochę otarli się o sektor medyczny i czują twórczy niepokój.

 

Stanisław Stępniewski
Stanisław Stępniewski

Dyrektor szpitala św. Ludwika

Studia podyplomowe zawsze są wyzwaniem, szczególnie w sytuacji, kiedy   student jest już w „kwiecie wieku”. Jednak wychodząc z założenia, że człowiek uczy się całe życie, uważam, że warto temu wyzwaniu stawić czoła w każdej momencie życia. 

Kiedy rozpoczynałem studia MBA dla kadry medycznej, miałem spory bagaż doświadczeń medycznych (od młodszego asystenta do kierownika poradni specjalistycznych), administracyjnych (od kierownika NZOZ-u do dyrektora szpitala), a także ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Mimo to podchodziłem studiów MBA z dużym dystansem i niepewnością. Pozytywne rozczarowanie nastąpiło bardzo szybko, ponieważ już pierwsze zajęcia prowadzone były niezwykle merytorycznie i profesjonalnie, a zarazem bardzo przyjaźnie. Podobnie było już do samego końca.

Wiedza prezentowana przez wykładowców nie była książkowa, ale przede wszystkim praktyczna. Prowadzenie zajęć na dużym luzie wyzwoliło świetne relacje na linii student – wykładowca. Spowodowało to nie tylko dobre relacje z prowadzącymi zajęcia, ale również przełożyło się na pozytywną integrację całej naszej grupy studenckiej. Informacje przekazywane w trakcie różnorodnych zajęć wprowadziły ład i porządek w czasem chaotycznie poukładane wątki wiedzy zarządczej, uzupełniając jednocześnie brakujące w niej fragmenty. Już w trakcie trwania studiów niektóre wiadomości uzyskane w czasie zajęć wykorzystałem praktycznie w mojej codziennej pracy.

Reasumując: zaczynałem te studia mając duże obawy. Charakter studiów oraz cała ich szczególna atmosfera, merytoryczność przekazywanej wiedzy, a także zasługująca na wyróżnienie opieka administracyjna sprawiły, iż była to niezapomniana przygoda intelektualna wnosząca nowe spojrzenie na możliwości wykorzystania różnorodnych narzędzi zarządczych w mojej pracy zawodowej.

 

Zasady rekrutacji
Etapy naboru
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa programu MBA i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Zasady naboru

16 edycja - rekrutacja trwa do 20 września 2021 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2021 roku.

 • Wymagane jest minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe.
 • O przyjęciu decyduje pozytywny wynik testu typu GMAT (pobierz przykładowe pytania: GMAT) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Test typu GMAT składać się będzie z dwóch części: matematycznej-testującej zrozumienie podstawowych zagadnień matematycznych, rozumowanie logiczne, obliczanie, analiza zadań ilościowych oraz analitycznej-sprawdzającej umiejętność rozumowania, konstruowania i oceny argumentacji, wyciągania wniosków, formułowania i ocena planu działania.

Test typu GMAT odbędzie się 22 września 2021 o godz. 12.00 Od godziny 14.15 zaprosimy Państwa na rozmowy kwalifikacyjne.

Warunki ukończenia studiów

Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć.

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych** 

 • CV  

 • list motywacyjny  

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne  

** W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Adamowicz-Sikora Edyta KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Edyta Adamowicz-Sikora
Opłaty
Płatności
Cena podstawowa (możliwość płatności w trzech ratach po 12 000 zł każda) 36 000 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK* (możliwość płatności w trzech ratach po 10 800 zł każda ) 32 400 zł *
Cena ze zniżką za jednorazową płatność* 33 000 zł *
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 500 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:   Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

*Oferowane zniżki (dla absolwentów, za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie łączą się.