Strona główna
MBA HR, mba human resources, hr management

Koźmiński MBA HR

Poziom
Studia podyplomowe
Studia MBA
Czas trwania
2 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, Dyplom MBA
Tryb
Pt, Sob., Niedz.

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi.

Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.  

Główne atuty

1
Ranking Financial Times

Studia na najlepszej, według "Financial Times", uczelni ekonomicznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

2
Nowoczesna wiedza, różnorodne zajęcia

Poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, przy jednoczesnym poznawaniu zasad i praw funkcjonowania nowoczesnej i efektywnej organizacji z uwzględnieniem aspektów finansowych.

3
Semestr specjalistyczny

Celem ostatniego semestru i zajęć specjalistycznych jest przygotowanie słuchaczy do świadomej i aktywnej roli szefa pionu/działu zarządzania kapitałem ludzkim. Semestr bardzo praktyczny, aktualizowany do bieżącej specyfiki rynku poprzez gry, projekty i treści omawiane w czasie zajęć.

4
Praktycy biznesu

Semestr specjalistyczny jest prowadzonych tylko przez praktyków z najlepszych organizacji. Jego celem jest dostarczenia wiedzy, inspiracji oraz praktyk rynkowych we wszystkich kluczowych procesach, w których HR uaktywnia i wspiera biznes, przy jednoczesnych warsztatach z zakresu umiejętności przywództwa adekwatnego do realiów świata VUCA.

5
Unikatowe materiały wspierające rozwój

Zapewniamy dostęp do specjalistycznych materiałów, w tym zasobów "Financial Times" oraz platformy LinkedIn Learning.

6
Podręczniki

Każdy słuchacz otrzymuje komplet podręczników inspiracyjnych oraz wiele innych materiałów wspomagających naukę.

7
Dyplom

Absolwenci otrzymują dyplom MBA, który jest uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej. Potwierdza on posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

8
Praktyczny projekt doradczy

Uwieńczeniem studiów MBA jest przygotowanie praktycznego projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego.

Akredytacje

ALK otrzymała trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym: EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane "trzy korony akredytacyjne", o których zdobycie ubiegają się najlepsze biznesowe szkoły wyższe. Na świecie jest tylko 99 uczelni (mniej niż 1% szkół wyższych o profilu biznesowym), które posiadają wszystkie trzy akredytacje, a wśród nich Akademia Leona Koźmińskiego. Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie realizować powierzone zadania.

EQUIS
AMBA
AACSB

Czy wiesz, że każdy student tych studiów otrzymuje darmowy dostęp do największej na świecie platformy e-learningowej "LinkedIn Learning" oraz do e-gazety i platformy wiedzy "Financial Times"?

linkedin learning logo
Financial Times logo

Filozofia studiowania MBA

520 godzin zajęć w trakcie czterech semestry studiów to czas, który pozwoli Ci zrozumieć funkcjonowanie organizacji jako całości wraz z jej otoczeniem biznesowym. Poprowadzimy Cię od ekonomii i finansów poprzez strategię organizacji aż do tego, jak współpracować z ludźmi i budować relacje z partnerami biznesowymi.

Wszyscy rozpoczniecie naukę wspólnie na tzw. ogólnym programie menedżerskim (400 godzin lekcyjnych), niezależnie od wybranej specjalizacji.

Dopiero po semestrach, podczas których realizowany jest ogólny program menedżerski, kontynuujecie naukę na wybranym semestrze specjalistycznym (HR), na który składa się 120 godzin zajęć. W tym czasie będziecie doskonalić kompetencje zaprojektowane dla danej specjalności.

CZYTAJ WIĘCEJ

Adresaci studiów

Osoby pełniące funkcje menedżerskie, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie strategicznego zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem obszaru HR. 

Studia zostały zaprojektowane w szczególności dla:

 • kadry kierowniczej obszaru HR,

 • osób zajmujacych się tematyką HR w małych i średnich organizacjach, 

 • osób odpowiedzialnych bezpośrednio za zarządzanie kapitałem ludzkim, wszystkich szczebli w korporacjach, 

 • menedżerów, którzy stoją przed wyzwaniem przejścia od zarządzania biznesem do zarządzania działem HR, 

 • konsultantów i doradców biznesu zainteresowanych problematyką HR w firmie.

Orientacja na biznes

Obejrzyj film z graduacji MBA

Dyrektor programu

mgr Iwona Bobrowska-Budny

Doświadczony trener biznesu, Talent Management Mentor, menedżer i partner biznesowy w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz certyfikowany konsultant metod analiz potencjału i osobowości zawodowej. 
 
Wykładowca akademicki studiów podyplomowych, MBA i Advanced Management Program oraz Partner Merytoryczny Kozminski Executive Business School - Akademii Leona Koźmińskiego. Koordynator merytoryczny studiów MBA dla kadry HR. 
 
Ma ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze zarządzania kapitałem ludzkimi m.in. w Johnson&Johnson, OSRAM, EMPIK, AXA Polska/Życie, Eden Springs. Jako menedżer lub partner biznesowy kreowała i wdrażała projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego HR”. Opracowywała i implementowała programy rozwojowe dla pracowników i menedżerów o wysokim potencjale, programy Talent Management oraz przeprowadzała oceny potencjału kompetencyjnego metodami Assesement/Development Center oraz wywiadami rozwojowymi na podstawie wyników analiz osobowości zawodowej. Prowadziła rekrutacje indywidualne i masowe, zatrudniając ponad 3000 osób, zarządzała działami szkoleń, rekrutacji, kadr i płac. 
 
Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia i sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową, wspierając ustawienie procesów oraz zbudowanie efektywnych w komunikacji, stylu pracy i współpracy zespołów. W swojej pracy wykorzystuje m.in. metodykę komunikacyjną ART., metodykę zarządzania Talentami wg. Instytutu Gallupa oraz wspiera poznawczo zespoły o wyniki analiz TalentQ, MasterPersonalAnalisys, Clifton Strengths, Reiss Motivation Profile®, MBTI, MTQ48, 15FQ+, FACET5, i FRIS® i MindSonar. Pracuje w nurcie Zen Coachingu.  
 
Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, budowania i rozwijania zespołów, zarządzania sobą oraz zespołami, komunikacji i motywowania. Facylitator Design Thinking. 

Jako mentor/coach na stałe współpracuje z Fundacją Liderek Biznesu EY, wspierającą kobiety na rynku pracy. Przygotowywała i prowadziła sesje indywidualne dla menedżerów organizacji polskich i międzynarodowych oraz dla kadry kierowniczej administracji publicznej do rangi ministrów włącznie.  

Certyfikowany Trener Calligraphy Health System - Caligraphy Yoga - styl QiGong (Tai-Chi) - prowadzący cykliczne zajęcia z grupami uczącymi się zarządzać sobą, w tym energią własną dla odnalezienia równowagi życiowej.
 

Autorka publikacji w prasie branżowej m.in. "PersonelPlus", "Personel i Zarządzanie", komentator dla "Rzeczpospolitej", "Gazety Wyborczej", HR.news, Radia Zet, Radia TOK FM, Radiowej Trójki oraz prowadząca wystąpienia i wykłady na konferencjach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Dzięki udziałowi w studiach MBA poznasz specyfikę funkcjonowania całej organizacji oraz potrzeby i język biznesowy jego poszczególnych części. 

Zdobędziesz kompetencje do budowania, rozwijania i zarządzania działem personalnym, który jest z jednej strony częścią biznesu, a drugiej jego aktywnym partnerem w aspekcie zarządzania kapitałem ludzkim. Dzięki studiom wzmocnisz i rozwiniesz samoświadomość menedżerską, zrozumiesz wpływ stylu zarządzania i procesów HR na kulturę organizacji oraz rozwiniesz umiejętności przywódcze potrzebne do współtworzenia efektywnego środowiska pracy. 

Program studiów umożliwi Ci poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim przy jednoczesnym poznawaniu zasad i praw funkcjonowania nowoczesnej i efektywnej organizacji. Studenci od początku zajęć włączani są w proces rozwijania kompetencji zarządzania sobą jako menedżerem, którego sposób bycia i pracy wpływa na efektywność zespołową oraz organizacyjną. W trakcie pierwszych dwóch semestrów zajęć będziecie mieć okazję rozwinąć umiejętności rozumienia zależności wewnątrzorganizacyjnych i biznesowych, a dzięki wspólnym zajęciom z innymi specjalizacjami aktywnie poznacie specyfikę pracy poszczególnych pionów organizacyjnych. Wspólne zajęcia i liczne projekty stwarzają przestrzeń uczenia się od siebie, współpracy i stosowania poznanej wiedzy w praktyce. Dla studentów MBA HR jest to szczególna okazja do poznania charakterystyk poszczególnych części organizacji i ich potrzeb biznesowo-zarządczych.

ŚWIADECTWA I DYPLOMY

Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration ze specjalizacją (np. MBA Finanse, MBA HR), które  zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. poz. 2259 art.19 upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 • Dyplom MBA Akademii Leona Koźmińskiego zawierający trzy najważniejsze akredytacje: AMBA, EQUIS, AACSB.

Perspektywa zawodowa

Osoby, które ukończą studia MBA HR będą przygotowane do pełnienie najwyższych stanowisk organizacyjnych z aspekcie zarządzania kapitałem ludzkim oraz pełnienia ról doradczych dla organizacji, szukających takich kompetencji poza swoimi strukturami. 

Program

Ramowy program studiów

 • Sesja integracyjno-informacyjna
 • Zarządzanie sobą i zespołem oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 • Ekonomia menedżerska
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Statystyka w biznesie
 • Marketing
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie strategiczne
 • Strategie e-biznesu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawo cywilne i handlowe
 • Przywództwo
 • Zarządzanie Zmianą
 • Krytyczne myślenie
 • Negocjacje
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej  w oparciu o zaufanie
 • Networking
 • Analiza finansowa projektów doradczych
 • Automatyzacja procesów biznesowych
 • Gra symulacyjna
 • Projekt doradczy
 • Konsultacje

Dla MBA HR stworzyliśmy jednolity program pokazujący trendy w HR. Jest to aż 120 godzin prowadzonych przez praktyków: 

 • Nowoczesna rekrutacja i selekcja 

 • Big data w HR 

 • Rozwój menedżerów i pracowników  zarządzanie karierą i talentami 

 • Employee expierience - budowanie zaangażowania pracowników poprzez ich pozytywne doświadczenia w organizacji 

 • Strategiczne zarządzanie HR 

Ścieżka MBA HR Od nowoczesnej rekrutacji i selekcji, poprzez strategię, rozwój pracowników, zarządzanie różnorodnością, po cyfrową transformację.  Tematy, które realizujemy w trakcie semestru specjalizacyjnego:

 • Strategiczne zarządzanie HR. Kaskadowanie strategii organizacyjnej w świetle zarządzania kapitałem ludzkim.
 • Jak myśleć strategicznie i widzieć trendy? - Big Data w HR.
 • Zarządzanie efektywnością kluczowych funkcji HR.
 • Automatyzacja procesów HR – cyfrowa transformacja, sztuczna inteligencja, przewidywanie przyszłości.
 • Rozwój menedżerów i pracowników. Zarządzanie karierą i talentami.
 • Zarządzanie różnorodnością, zarządzanie zespołami rozproszonymi.
 • Employee experience. Budowanie zaangażowania pracowników poprzez ich pozytywne doświadczenia w organizacji. 
 • Komunikacja i informacja zwrotna w świecie realnym i wirtualnym.
 • Analiza Transakcyjna, rozumienie gier psychologicznych w organizacji.
 • Świadome zarządzanie energią menedżerów i ich zespołów. 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 520 * 

* jedna godzina dydaktyczna to 45 min.

Men_illustration.png

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w: 

piątek 17:00 - 20:15  sobotę 8:45 - 15:45  niedzielę 8.45 - 15.45 

Zajęcia są prowadzone w języku polskim.

  Planowane terminy zjazdów w I semestrze

  Terminy zajęć w I semestrze studiów:

  • 20 - 21.10.2023
  • 3 – 5.11.2023
  • 17 – 19.11.2023
  • 24 – 26.11.2023
  • 7 – 9.12.2023
  • 19 – 21.01.2024
  • 2 – 4.02.2024
  • 23 – 25.02.2024

  Społeczność

  Wiodący wykładowcy

  mgr Iwona Bobrowska-Budny

  Doświadczony trener biznesu, Talent Management Mentor, menedżer i partner biznesowy w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz certyfikowany konsultant metod analiz potencjału i osobowości zawodowej. 
   
  Wykładowca akademicki studiów podyplomowych, MBA i Advanced Management Program oraz Partner Merytoryczny Kozminski Executive Business School - Akademii Leona Koźmińskiego. Koordynator merytoryczny studiów MBA dla kadry HR. 
   
  Ma ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze zarządzania kapitałem ludzkimi m.in. w Johnson&Johnson, OSRAM, EMPIK, AXA Polska/Życie, Eden Springs. Jako menedżer lub partner biznesowy kreowała i wdrażała projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego HR”. Opracowywała i implementowała programy rozwojowe dla pracowników i menedżerów o wysokim potencjale, programy Talent Management oraz przeprowadzała oceny potencjału kompetencyjnego metodami Assesement/Development Center oraz wywiadami rozwojowymi na podstawie wyników analiz osobowości zawodowej. Prowadziła rekrutacje indywidualne i masowe, zatrudniając ponad 3000 osób, zarządzała działami szkoleń, rekrutacji, kadr i płac. 
   
  Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia i sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową, wspierając ustawienie procesów oraz zbudowanie efektywnych w komunikacji, stylu pracy i współpracy zespołów. W swojej pracy wykorzystuje m.in. metodykę komunikacyjną ART., metodykę zarządzania Talentami wg. Instytutu Gallupa oraz wspiera poznawczo zespoły o wyniki analiz TalentQ, MasterPersonalAnalisys, Clifton Strengths, Reiss Motivation Profile®, MBTI, MTQ48, 15FQ+, FACET5, i FRIS® i MindSonar. Pracuje w nurcie Zen Coachingu.  
   
  Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, budowania i rozwijania zespołów, zarządzania sobą oraz zespołami, komunikacji i motywowania. Facylitator Design Thinking. 

  Jako mentor/coach na stałe współpracuje z Fundacją Liderek Biznesu EY, wspierającą kobiety na rynku pracy. Przygotowywała i prowadziła sesje indywidualne dla menedżerów organizacji polskich i międzynarodowych oraz dla kadry kierowniczej administracji publicznej do rangi ministrów włącznie.  

  Certyfikowany Trener Calligraphy Health System - Caligraphy Yoga - styl QiGong (Tai-Chi) - prowadzący cykliczne zajęcia z grupami uczącymi się zarządzać sobą, w tym energią własną dla odnalezienia równowagi życiowej.
   

  Autorka publikacji w prasie branżowej m.in. "PersonelPlus", "Personel i Zarządzanie", komentator dla "Rzeczpospolitej", "Gazety Wyborczej", HR.news, Radia Zet, Radia TOK FM, Radiowej Trójki oraz prowadząca wystąpienia i wykłady na konferencjach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

  mgr Karina Popieluch

  Senior HR Expert, Trener Biznesu, Wykładowca Akademicki, Coach ICC.
  Blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B zdobywała współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT oraz finansów. Jako menedżer operacyjny zarządzała produkcją oraz sprzedażą, a przejście z biznesu do HR było naturalną odpowiedzią na oczekiwania rynku i organizacji budujących swoją przewagę konkurencyjną na rozwoju kapitału ludzkiego oraz konsekwencją specjalizacji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i ekspertyzy w obszarze lean management. 

  Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych HR Business Partner, wykładowca na studiach MBA oraz studiach podyplomowych z obszaru HR, członek Executive Education Advisory Board wspierającej działania Koźmiński Business School oraz partner merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego. Członek rady merytorycznej czasopisma branżowego "HR Business Partner" oraz patron merytoryczny cyklu "HR na szpilkach". Redaktor merytoryczny i współautor książki HR Business Partner. Rola, filary, perspektywy oraz wielu innych publikacji. Uznany prelegent konferencji branży HR. 

   

  Na co dzień w ramach prowadzonych firm doradczo-szkoleniowych pracuje nad rozwojem indywidualnym i zespołowym kadry zarządzającej, zasiada w radzie nadzorczej, doradza zarządom spółek komercyjnych, wspierając transformację funkcji HR oraz realizując projekty budujące przewagę konkurencyjną organizacji na bazie systemowego zarządzania efektywnością, zarządzania zmianą, przywództwa i kapitału ludzkiego. 

   

  W kwietniu 2018 jej osiągnięcia zawodowe zostały uhonorowane nagrodą Polish Businesswomen Awards w kategorii: „Lider w obszarze strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi”.

  prof. Grzegorz Mazurek

  Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, pracownik w Katedrze Marketingu, lider studiów związanych z obszarem digital w ALK (magisterskie: Zarządzanie w wirtualnym środowisku, Master in Digital Marketing, podyplomowe: Marketing internetowy, Handel elektroniczny, Transformacja cyfrowa biznesu, Menedżer Przemysłu 4.0). Dyrektor Centrum Badań nad Transformacją Cyfrową CYBERMAN. Członek założyciel Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Niezależny konsultant i trener, praktyk marketingu internetowego, od 2000 roku związany z branżą internetową. W swoim portfolio ma szereg projektów e-marketingowych realizowanych dla takich marek jak m.in.: Mars, Nikon, Nokia, IKEA, Michelin, PZU Życie, Egmont, NBP, Nikon, Kredyt Bank, Eden Springs, CH Beck, Aquanet, Majonez Kielecki, Polpharma, Unizeto Technologies. Zajmował się również PR-em oraz komunikacją marketingową firmy K2 Internet S.A. Był doradcą w zakresie komunikacji internetowej Kancelarii Senatu RP. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz kilku książek. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Minister Cyfryzacji w latach 2016-2018. 

  prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz

  Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii, profesor ALK w Katedrze Ekonomii. Dyrektor ds. naukowych w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w ALK. 

  Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi zajęcia na studiach dyplomowych, podyplomowych (w tym MBA) i doktoranckich, jest także profesorem wizytującym w kilku uczelniach europejskich. Kilkakrotnie odbywał staże badawcze w instytucjach zagranicznych, w tym m.in. na Stanford University w USA, Columbia University w USA, Harvard University w USA, OECD w Paryżu czy Brighton University.

  Ekspert w dziedzinie ekonomii, gospodarki i finansów publicznych. Autor opracowań oraz ekspertyz z dziedziny makroekonomii i finansów publicznych przygotowanych m.in. dla Ministerstwa Finansów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Narodowego Banku Polskiego oraz firm komercyjnych. W latach 2002–2003 pełnił funkcję doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, był członkiem zespołu odpowiedzialnego za reformy strukturalne w ramach systemu finansów publicznych. 

  Autor publikacji z dziedziny makroekonomii, polityki gospodarczej i finansów publicznych.

   

  dr Andrzej Kuśmierz

  Współzałożyciel, autor programu i mentor Akceleratora Firm Technologicznych WAW.ac. Założyciel i CEO Idea2Business (PreSeed & Venture Building), buduje firmy i wdraża innowacje, współpracując z absolwentami, z naukowcami i z twórcami technologii, którzy chcą zmienić swoje projekty w biznes.

  Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, programu Top500 Innovators w Uniwersytecie Stanforda oraz Leadership Academy for Poland.

  Prowadzi doradztwo, wykłady oraz warsztaty z obszarów innowacji, strategii, przywództwa oraz e-biznesu. Doradza przedsiębiorstwom m.in. z branży IT, telekomunikacyjnej i medycznej w budowaniu długotrwałej przewagi konkurencyjnej.

  Mentor w międzynarodowych konkursach dla start-upów Intel Global Challenge, Citi Mobile Challenge, w programie akceleracyjnym DT WARP w hub:raum oraz w Challenge Up.

  prof. Adam Noga

  Kierownik Katedry Ekonomii, autor licznych publikacji i wykładowca wielu uczelni na świecie, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz doradca i ekspert takich instytucji jak: Asseco Poland, Sejm RP, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Prezydent RP, Ministerstwo Prywatyzacji, Rada Ministrów, Korpus Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. 

  dr Paweł Wnuczak

  Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów ALK. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA. Pełni również funkcję koordynatora merytorycznego studiów podyplomowych Analityk Finansowy Ryzyka Kredytowego.

  Jako konsultant przygotował, samodzielnie lub zespołowo, kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny, oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej, dokumentacji aplikacyjnej (studia wykonalności, biznesplany, wnioski o dofinansowanie) dla podmiotów ubiegających się o środki inwestycyjne w ramach RPO, POIiŚ, POIG. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania finansami, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością spółki, opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach unijnych.  

  W swojej wieloletniej karierze zawodowej pracował na stanowisku księgowego, analityka finansowego oraz kontrolera finansowego. Jest członkiem rady nadzorczej. 

  W pracy naukowej zajmuje się tematyką controllingu, wyceny przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książki Controlling w instytucjach kultury. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw.  

  dr Marcin Wardaszko
  1. Kierownik Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji przy Akademii Leona Koźmińskiego oraz Kierownik BiR w DaftMobile Sp. z o.o. Od 2003 roku trener i twórca symulacyjnych gier decyzyjnych i systemów grywalizacyjnych dla edukacji i konsultingu. Autor kilkudziesięciu publikacji na temat uczenia przy pomocy gier oraz projektowania i tworzenia poważnych gier. Twórca gier symulacyjnych.   Honorowy członek Association for Business Simulation and Experiential Learning oraz członek zarządu wykonawczego International Simulation and Gaming Association. Aktywnie wdraża i wykorzystuje gry i symulacje w nauczaniu, badaniach naukowych i doradztwie biznesowym. Aktywnie promuje interaktywne formy nauczania i rozwiązania problemów. Autor wielu publikacji naukowych i popularno- naukowych. Wielki fan gier i grywalizacji, uważa że gry i grywalizacja zmienia i będzie zmieniać świat w jakim żyjemy i pracujemy. 

  dr Maciej Madziński

  Praktyk współpracujący zarówno ze środowiskiem biznesowym jak i naukowym. Trener, wykładowca akademicki. Prowadzi wykłady i warsztaty na studiach MBA, szkolenia otwarte, zajęcia na studiach dyplomowych i podyplomowych, w tym strategiczne projekty doradcze na studiach MBA. Wspiera również firmy w transformacjach organizacyjnych, szczególnie w kierunku organizacji zarządzanych projektowo.  

  Dyrektor Operacyjny Akademii Leona Koźmińskiego. Z uczelnią związany od 2007 roku. Pasjonat realizacji zmian organizacyjnych, zarządzania projektami, szczególnie tzw. „zwinnego” oraz zarządzania sobą w czasie.  
  W ramach obowiązków Dyrektora Operacyjnego specjalizuje się we wdrażaniu programów strategicznych w obszarze szeroko pojętej administracji, szczególnie w obszarze rozwoju infrastruktury i technologii informacyjno-informatycznych. Zarządza również Biurem Projektów w ALK i odpowiada za portfel projektów uczelni. Podległy mu zespół zarządza portfelami projektów i koordynuje kluczowe inicjatywy strategiczne Akademii Leona Koźmińskiego. Jest wykładowcą w Kozminski Executive Business School.

  W codziennej praktyce dydaktycznej realizowanej w Akademii Leona Koźmińskiego specjalizuje się w programach z obszarów:  

  • Strategii i Zarządzania projektami - w tym strategicznego zarządzania projektami;
  • Zarządzania procesami, w tym relacji pomiędzy projektami, a procesami;
  • Negocjacji, w tym strategiczne negocjacje związane z realizacją projektów;
  • Zarządzania sobą w czasie / efektywności osobistej.

  W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy, doradcy oraz trenera wspierał zarówno instytucje państwowe, jak i wiele firm prywatnych – szkolił lub doradzał między innymi w: Najwyższej Izbie Kontroli, Poczcie Polskiej, Stock Polska, Jerónimo Martins, Janssen-Cilag Polska, Lasach Państwowych, Kongsberg Automotive, MyGiftDna.pl, PESA Bydgoszcz, Teltech, PCG Academia, EkoEnergia Polska, Novascon Pharmaceuticals, KROSS, Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych i innych.  

  W wolnych chwilach stara się również angażować w rozwój młodych ludzi wierząc w to, że wszyscy powinni mieć równy dostęp do wiedzy. Chętnie angażuje się w wykłady, prezentacje czy gości w komisjach projektów realizowanych przez młodzież. 
  Pasjonuje się nowoczesnymi technikami zarządzania organizacjami, ze szczególnym naciskiem na praktyczne możliwości ich wdrażania („walk the talk”), uwielbia również długie wędrówki górskie i szybsze bieganie miejskie. 

  dr hab. Paweł Mielcarz

  Jest kierownikiem Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W pracy zawodowej pełni m.in. funkcję Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych ALK. Jako konsultant DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Opracowywał również ekspertyzy w procesie postępowań sądowych, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej prof. Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych. 

  W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych, a także książki „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw”. Prowadzi zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC – Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, ESSCA – École de Management, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto. Ukończył program Global Colloquium on Participant - Centered Learning organizowany przez Harvard Business School. 

  mgr inż. Jacek Chmielecki

  Przez ostatnie 20 lat zajmował menadżerskie stanowiska w największych firmach branży IT w jednych z najbardziej innowacyjnych firm na świecie: Cisco Systems, SAP, Microsoft, Google, Juniper, pracując na międzynarodowych rynkach: Centralnej Europy, Rosji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Ameryce Łacińskiej. Zarządzał działami sprzedaży, telesprzedaży, kanałem sprzedaży pośredniej przez partnerów, działem obsługi klientów. Jest autorem strategii rozwoju kanału sprzedaży w segmencie SMB w 126 krajach. Obecnie jest również trenerem i konsultantem oraz mówcą na konferencjach branżowych i wyższych uczelniach. Wykładowca na studiach MBA Akademii Leona Koźmińskiego, Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu przywództwa,  budowania zespołów, komunikacji, zarządzania zmianą, prezentacji biznesowych, obsługi klienta, rekrutacji, sprzedaży. Prowadzi wykłady na studiach MBA i Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu: przywództwa, prezentacji biznesowych, profesjonalnego networkingu biznesowego. Trenował przedsiębiorców dla sieci franczyzowych. Występował jako prelegent podczas Kongresów Sprzedaży i Obsługi Klienta, Przywództwa, konferencji dla Start-Upów, InfoShare, Festiwalu INSPIRACJI i wielu innych. Występował na jednej scenie między innymi z następującymi mówcami: prof. Robert Cialdini, gen. Roman Polko, Jakub B. Bączek, Mateusz Grzesiak, Jacek Walkiewicz, Marek Skała, Robert Krool, Dariusz Milczarek, Łukasz Jakóbiak, Grzegorz Turniak, Adela Warać, Tomasz Kamel i inni, przemawiając do publiczności 1000-osobowej. Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców (zrzesza tylko 35 członków). Konsultował biznesowo organizacje małe, średnie i wielomilionowe, koncentrując się na osiąganiu przez te organizacje ustalonych rezultatów. Prowadzi mowy motywacyjne, szkolenia dla firm i klientów indywidualnych z zakresu komunikacji, sprzedaży, obsługi klienta, prezentacji, przywództwa, rekrutacji, motywacji oraz autorskie szkolenie: "Jak odnieść sukces w pracy na etacie”. Inwestuje na rynku nieruchomości oraz w projekty biznesowe. Ma dyplom magistra brytyjskiego Uniwersytetu De Montfort oraz Politechniki Łódzkiej, jak również tytuł MBA Thames Valley University. Ukończył studia Psychologia w Biznesie oraz Zarządzanie i Marketing. 

   

  prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

   Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki. Były rektor ALK (2011 – 2020), obecnie Przewodniczący jej Rady Powierniczej. Były przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uniwersytetów Niepublicznych.
  Autor 3 książek, ponad 80 artykułów w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, współautor dwóch komputerowych symulacyjnych gier menedżerskich (MANAGER i ADMINIST) i pakietu multimedialnego dla treningu przedsiębiorców. Kierował dużymi międzynarodowymi i krajowymi projektami. Wykładał na uniwersytetach m. in. w USA i Wielkiej Brytanii. Jest współtwórcą i wykładowcą programu Executive MBA w Minsku (IPM BY).
  Członek Rady Konsultacyjnej ds. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Członek organizacji naukowych: International Simulation and Gaming Association (ISAGA),  Association for Business Simulation & Experimental Learning (ABSEL), Association for Business Simulation and Experiential Learning (ABSEL). Członek komisji akredytujących: AACSB, EQUIS i IQA oraz IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Był członkiem zarządów: The European Fundation for Management Development (EFMD) i Euro*MBA.
  Obecnie zasiada w zarządzie International Association for Management Development in Dynamic Societies (CEEMAN), oraz Radzie Nadzorczej  Polskiej Unii Edukacyjnej. Zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak: Bank BGZ, PZU, ZBM Investor, PTR Development, EnergoPlazma. Wieloletni aktywny uczestnik Szkoły Symulacji Systemów Gospodarczych. Członek wielu kapituł związanych z nagradzaniem osiągnieć w biznesie, zarządzaniu i edukacji.
  Jego zainteresowania badawcze obejmują: informatykę, menedżerskie (biznesowe) gry symulacyjne, modelowanie symulacyjne, zarządzanie operacyjne, systemy wspomagania decyzji oraz przedsiębiorczość w wirtualnym środowisku. Zaangażowany w działalność na rzecz sportu akademickiego. Akademicki wicemistrz kraju brydżu sportowym parami - wraz z Przemysławem Janiszewskim (2019).  

  dr Mirosław Sosnowski

  Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy jako wykładowca oraz jako konsultant specjalizujący się w realizacji projektów doradczych, prowadzeniu audytów organizacyjnych, opracowywania ekspertyz i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów w obszarach strategii organizacji, modeli biznesowych, rozwiązań strukturalnych oraz procesowych, kultury organizacyjnej oraz systemów oceny i motywacji. Od roku 1996 zatrudniony w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzeni zajęcia, jest promotorem prac magisterskich oraz ponad dwustu projektów doradczych (restrukturyzacyjnych i biznesplanów) przygotowywanych na studiach MBA. Jako niezależny konsultant zrealizował ponad 100 projektów doradczych z zakresu opracowywania strategii, zmian strukturalnych i procesowych, podnoszenia efektywności działania zrealizowanych dla takich firm jak m.in.: Roche Polska Sp. z o.o, Grupa TVN, Poczta Polska S.A., Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Bertelsmann Media S.A., Harper Hygienics S.A. , Kross S.A., Generali TU S.A., Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, DDB Warszawa Sp. z o.o., Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A., BPH S.A., PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o (strategia rozwoju Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Spodka w Katowicach). Ponadto niezależny ekspert współpracujący z PAPR przy tworzeniu programów wspierających przedsiębiorczość oraz przy ocenie projektów składanych przez beneficjentów. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki PL2012+ Sp. z o.o. w momencie tworzenia strategii rozwoju Stadionu Narodowego i komercjalizacji jego działalności. Współzałożyciel 9 inicjatyw biznesowych o charakterze komercyjnym i non profit.

  Sebastian Kotów

  Autor, praktyk biznesu, inspirujący mówca oraz wykładowca psychologii zarządzania na studiach MBA, Koźmiński Advanced Management Program i podyplomowych studiach Psychologia Biznesu dla Menedżerów oraz Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży w ALK. Obecnie CEO w Institute of Behavioral Design (IoBD) – organizacji zajmującej się badaniami oraz implementacją wiedzy i narzędzi psychologii pozytywnej, ekonomicznej i eurokogniwistyki w procesach zmian organizacji oraz w rozwoju kompetencji menedżerskich. Jest członkiem European Brain and Behavior Society oraz Institute of Leadership & Management w Londynie, International Association for Research in Economic Psychology oraz Association for Consumer Research. Zasiada w radzie ekspertów ośrodka dialogu i analiz ThinkTank, jest również członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Współautor bestsellerowej serii książek napisanych wraz z Brianem Tracy – Ty wybierasz cel, my pokazujemy drogę! (Onepress, 2015), Ty postaw na zmianę, my pokażemy Ci, jak jej dokonać (Onepress 2016). Wiele lat mieszkał i pracował za granicą, głównie w USA i Wielkiej Brytanii. Był prezesem oraz udziałowcem w Brian Tracy International, a w latach 2013-2014 - członkiem zarządu Door Group SA oraz pełnił funkcję CEO firmy FranklinCovey w Polsce.

  Nikolay Kirov

  Praktyk z zapleczem naukowym. Od 1996 r. wykładowca, doradca, mówca inspiracyjny, trener w zakresie: 

  - negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości dodanej w biznesie 

  - przywództwa, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych  

  - rozwiązywania konfliktów i komunikowania się 

  - negocjacji strategicznych i międzykulturowych 

  - zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem. 

  Instruktor Calligraphy Health System - Calligraphy Yoga - odmiana QiGong oraz ZEN Coaching praktyk. 

  Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: FRIS, MPA, MTQ48, Reiss Motivation Profile, Faced5. 

  Od 24 lat ponad 150 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów Rozwojowych dla Korporacji i Przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry Medycznej, a także w międzynarodowym programie Executive MBA realizowanym w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca „Kozminski CAMP - Advanced Management Program” - realizacja Warszawa - Barcelona, na którym prowadzi zajęcia w EADA Business School. 

  Specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów - pod indywidualne potrzeby organizacji.  

  Twórca Akademii Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości w Biznesie oraz studiów podyplomowych Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”. Jest współtwórcą programu „Life & Business Energy Management” i projektu LifeEnergy.pl 

  Na swoich kursach pokazuje, jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i zadowolenie partnerów, a także jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty. 

  Jest partnerem i członkiem zarządu Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o., LifeEnergy.Pl, członkiem Zarządu Fundacji BARGEWORK, członkiem Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członkiem Kapituły Nagrody PNSA - Polish National Sales Awards, członkiem kapituły nagrody "Lwy Koźmińskiego" oraz członkiem rady programowej czasopisma "Personel i Zarządzanie".

  Dyrektor Kozminski MBA - obszar Przywództwo i Negocjacje. Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów. Wcześniej - wieloletni członek kolegium redakcyjnego czasopisma "Management and Business Administration. Central Europe" oraz wieloletni Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju - Kozminski Executive Business School - Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów - Akademii Leona Koźmińskiego.  

  Jest również opiekunem i promotorem kilkudziesięciu strategicznych projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.

  Jego główne zainteresowania badawcze to negocjacje i budowanie relacji z partnerami strategicznymi w biznesie, a główne obszary doradztwa i szkoleń – negocjacje i budowanie relacji i kreowanie wartości w biznesie, negocjacje strategiczne, tworzenie wspólnych przedsięwzięć oraz wdrażanie zmian strategicznych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych. 

  W latach 2005-2008 był koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie (ponad 40 mln zł) "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych "Edukacja dla Przedsiębiorczości" w ramach SPORZL 2.3,A. 

  mgr inż. Grzegorz Turniak
  dr Jolanta Tkaczyk

  Doktor ekonomii w zakresie zarządzania (2007), absolwentka Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej (1996), trener, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego (od 1996). Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich. 

  Autorka prawie 100 artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych. Autorka internetowego serwisu edukacyjnego na temat marketingu (www.rynkologia.pl/) oraz komunikacji nieformalnej (www.komunikacjanieformalna.pl). 

  Członek Stowarzyszenia ACR (Association for Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy) oraz AAA (American Advertising Association), jak również Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Prowadziła szkolenia i projekty konsultacyjne m.in. dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy, Hyundai Polska, Kia, Macro Cash and Carry, T-Mobile, Jeronimo Martins Polska, Roche, PESA. 

  mgr Agnieszka Bodzan

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczęła od aplikacji sędziowskiej zakończonej egzaminem sędziowskim i orzekania w sprawach cywilnych w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.
   
  Po zakończeniu pracy w sądzie, pracowała jako doradca prawny, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorców.
   
  W Akademii Leona Koźmińskiego pracuje na  stanowisku wykładowcy.
  Prowadzi wykłady z prawa cywilnego, handlowego i prawa zamówień publicznych.
   
  Jej zainteresowania naukowe to przede wszystkim problematyka umów zawieranych zarówno w obrocie gospodarczym, jak i w realizacji zadań publicznych przez organy administracji.
   
  Za osiągnięcia dydaktyczne uzyskała nagrodę Rektora Akademii Leona Koźmińskiego oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.
   

   

  dr Iwona Cieślak

  Mistrzyni w zakresie rachunkowości zarządczej, absolwentka studiów MBA, wieloletnia doradczyni w zakresie zarządzania ryzykiem oraz przeprowadzania audytów i usprawnień w organizacji. 

  dr Kaja Prystupa-Rządca

  Ekspert ds. zarządzania w wirtualnym otoczeniu. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego.

  Autorka artykułów, a także komentator dla takich mediów jak m.in.: Newsweek, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Personel i Zarządzanie, HR.news, Zwierciadło, Radio Zet, Radio TOK FM. Współpracuje z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych, Finlandii i Szwajcarii w obszarze projektów badawczych i gier symulacyjnych na temat współpracy wirtualnej.

  Od 10 lat propaguje ideę pracy wirtualnej oraz kształci w obszarze dobrych praktyk komunikacji. Współpracuje z KanBo oraz Dual Academy w obszarze rozwijania procesów współpracy wirtualnej. 

  dr Anna Bielecka
  dr Bartłomiej Cegłowski

  Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, niezależny ekspert i doradca.  W karierze zawodowej był również wiceprezesem spółki consultingowej oraz trenerem i doradcą w różnych instytucjach (np. Narodowym Centrum Kultury i WYG International (akredytacja w PARP w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania)).  Zapytany o pięć głównych umiejętności wymienia na ogół: analizę finansową, ocenę projektów inwestycyjnych i wycenę przedsiębiorstw, planowanie działalności podmiotów gospodarczych, przygotowywanie studiów wykonalności i biznesplanów, wdrażanie systemów controllingu.

  Od ponad dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również wewnętrznych. Współautor pięciu książek, w tym cieszącego się dużym powodzeniem podręcznika Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN).

  Pełny wykaz publikacji: https://scholar.google.com/citations?user=YLDQMdgAAAAJ&hl=pl

  Nadejda Kirova

  Trener i coach z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej i rozwoju i coach, stosujący w swojej praktyce kwestionariusze Master Person Analysis, FRIS, Gallup i MTQ48 - odporność psychiczna (mental toughthness).  Od lat łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi na najnowszej wiedzy z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia FRIS® oraz uczenia się. Prowadzi warsztaty dla menedżerów, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wspiera ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją. Szczególnie ceniona za nowatorskie spojrzenie na już funkcjonujące rozwiązania w biznesie, dzięki którym poprawia efektywność funkcjonowania organizacji. W FRIS-ie Wizjoner. Założycielka Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli odnośnie sztuki komunikowania się, współpracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności, budowania pewności siebie. Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, doradztwo indywidualne i coaching rodzinny. Współzałożyciel, partner i członek zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie. Partner merytoryczny Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego. Mówca konferencyjny specjalizująca się w tematyce zarządzania zespołami i organizacjami oraz zarządzaniem różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet na rynku pracy oraz współpracy wielopokoleniowej. Założyła i zorganizowała pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w branżach maszyn produkcyjnych, turystycznej, szkoleniowej i reklamowej. Pełniła funkcję Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Operacyjnego. Jest Członkiem Zarządu ds. Finansowych w Bulcom Sp. z o.o. - branża maszyn inwestycyjnych, Kirov Strategic Negotiators oraz w fundacjach: „Bargework” i „Pasja do Edukacji i Rozwoju”. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego

  Prof. Mariola Ciszewska-Mlinaric
  prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič

  Bachelor in Management to unikalny, interdyscyplinarny, anglojęzyczny program, łączący w sobie intensywny wgląd w dziedzinę zarządzania, z możliwością stworzenia własnej, spersonalizowanej ścieżki edukacyjnej, poprzez możliwość realizacji pięciu unikatowych zakresów w ramach programu studiów.

  Zacznij tworzyć swoją globalną sieć kontaktów poprzez interakcję i integrację z rówieśnikami reprezentującymi 80 krajów z całego świata. Edukacja w międzynarodowej uczelni, jaką jest ALK, rozwinie Twoje umiejętności komunikacji międzykulturowej oraz odpowiednio przygotuje Cię do podejmowania wyzwań charakterystycznych dla pracy w środowisku biznesowym. Warto zaznaczyć, że takie doświadczenie jest w obecnych czasach kluczowym czynnikiem wyróżniającym kandydata w procesie rekrutacyjnym w międzynarodowych firmach. Dlatego też gorąco zachęcamy naszych studentów do odwiedzenia jednej z ponad 200 uczelni partnerskich ALK w ramach wymiany w trakcie piątego semestru podczas tzw. "Mobility Window".

  Poza tym masz możliwość  zrealizowania części studiów zagranicą i uzyskania dwóch dyplomów renomowanych uczelni, wybierając jedną z opcji Double Degree, które ALK stworzyła ze swoimi instytucjami partnerskimi we Francji i Irlandii.

  Oprócz możliwości doskonalenia języka angielskiego w trakcie studiów oferujemy również szeroki wybór języków obcych takich jak: chiński, francuski, niemiecki, portugalski lub hiszpański.

  Zgodnie z misją ALK, wspieramy naszych studentów, aby realizowali się nie tylko w biznesie lub społeczeństwie, ale także mieli realny, pozytywny wpływ na ich rozwój.

  Mamy nadzieję, że spotkamy się z Wami w październiku na programie Bachelor in Management!

  Serdecznie zapraszam!
   

  dr Anna Bugalska

  Dr ekonomii w zakresie zarządzania i nauczyciel akademicki na wybranych studiach ukierunkowanych HR-owo: w programach MBA i na studiach podyplomowych dla HR-owców.

  Od 25 lat działa w obszarze human capital. Doświadczony wykładowca, konsultantka, trenerka i coach. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w pionie zarządzania ludźmi w międzynarodowych korporacjach. Dyrektor programów rozwojowych z zarządzania kapitałem ludzkim w IBD Business School. Od wielu lat doradza osobom zarządzającym w międzynarodowych korporacjach, firmach państwowych, urzędach w najtrudniejszych sprawach dotyczących zarządzania ludźmi.

  mec. Paweł Jasiński
  prof. ALK dr hab. Paweł Korzyński

  Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ALK. W latach 2011-2013 realizował grant badawczy na Harvard University. Od 2015 roku współpracuje z INSEAD Business School w zakresie badań technostresu. Ekspert z zakresu przywództwa i zarządzania zasobami ludzkimi. Jego zainteresowania naukowe obejmują również internetowe sieci społecznościowe, w tym wykorzystanie mediów społecznościowych do wywierania wpływu oraz strategie start-upów. Z jego wiedzy korzystają zarówno korporacje, jak i firmy z sektora MŚP.

  Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa i internetowych sieci społecznych w czasopismach takich jak International Journal of Manpower, European Management Journaal, Journal of Managerial Psychology, Business Horizons, Management Decision czy Harvard Business Review

  prof. ALK dr hab. Czesław Szmidt

  Profesor w Akademii Leona Koźmińskiego (od 2003 r.), gdzie kieruje studium doktoranckim. Do roku 2003 pracownik naukowy w Politechnice Łódzkiej, gdzie pełnił między innymi funkcje Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania (w latach 1991-1998) i Dyrektora Instytutu Zarządzania.

  Równocześnie z pracą naukową, w latach 1995-2006, pełnił szereg funkcji kierowniczych w trzech spośród największych polskich banków: w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i rozwoju, zarządzania strategicznego oraz zarządzania jakością. Od roku 1980 jest aktywnym konsultantem w dziedzinie doboru kadr – uczestniczył w wyborze kilkuset menedżerów największych polskich przedsiębiorstw.

  W latach 2011-2015 pełnił funkcję Prorektora Akademii Leona Koźmińskiego do spraw Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

  prof. ALK dr hab. Robert Rządca

  Zastępca Rektora Akademii Leona Koźmińskiego, prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry. Współzałożyciel Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, obecnie Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 1993-2015 zastępca Przewodniczącego Rady Powierniczej ALK.

  Kierownik Zakładu Negocjacji. Przewodniczący Komisji ds. Akredytacji The Human Resources Excellence in Research oraz Rady do Spraw Rozwoju Kadry Akademickiej. Od 2011 r. członek Rady Badań Naukowych. Wieloletni pracownik badawczo - dydaktyczny ALK oraz Uniwersytetu Warszawskiego.Odbywał staże m. in. w Harvard University i DePaul University.

  Specjalizuje się w negocjacjach, zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu badaniami i rozwojem. Doświadczony mediator.

  Był opiekunem naukowym ponad dwustu projektów dyplomowych na studiach Executive MBA. Przeprowadził ponad sto dwadzieścia projektów doradczych i szkoleniowych dla takich organizacji jak: Netia, NBP, Gaz System, M. st. Warszawa, Grupa Metro, PKN Orlen, Medicover, LOT, PZU, KGHM. Jest ekspertem w zakresie wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach.Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych oraz dwóch monografii - Negocjacje, 1997 (razem z Pawłem Wujcem) oraz Negocjacje w interesach, 2004.

  Współzałożyciel i wiceprezes Zarządu w Scott Tiger SA, spółce informatycznej oferującej szyte na miarę rozwiązania dla telekomunikacji, ubezpieczeń i bankowości. Członek Rady Nadzorczej K2 Internet SA. Oraz Omig S.A.

  Swoim doświadczeniem podzielą się m.in.:

   

  Zasady rekrutacji

  POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

  • Test typu GMAT
  • Rozmowa kwalifikacyjna

   

  Test typu GMAT odbędzie się 19 września 2023 r. o godz. 11.00

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą od godziny 13.15.

  1
  Uzyskanie podstawowych informacji

  Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa programu MBA i sprawdzenie zasad naboru. 

  2
  Rejestracja

  Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni 

  3
  Opłata rekrutacyjna

  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

  XIV edycja - rekrutacja trwa do 12 września 2023 r., planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2023 roku.

  • Wymagane jest minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe. 
  • O przyjęciu decyduje pozytywny wynik testu typu GMAT oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

  Test typu GMAT składać się będzie z dwóch części: matematycznej-oceniającej zrozumienie podstawowych zagadnień matematycznych, rozumowanie logiczne, obliczanie, analiza zadań ilościowych oraz analitycznej-sprawdzającej umiejętność rozumowania, konstruowania i oceny argumentacji, wyciągania wniosków, formułowania i ocena planu działania.  

  Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

  Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną.

    Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć. 

   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego ** 

   • CV  

   • list motywacyjny  

   • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

   • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

   • kopia dowodu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne  

   **W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

   Zochowska Monika
   Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
   Monika Żochowska

   Opłaty

   Płatności
   Cena podstawowa (możliwość płatności w trzech ratach po 15 000 zł każda) 45 000 zł
   Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w trzech ratach po 13 500 zł każda) 40 500 zł *
   Cena ze zniżką za jednorazową płatność 41 600 zł *
   Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 500 zł

   Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  

   Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

   Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

   Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl

   *Oferowane zniżki (dla absolwentów, za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie łączą się.

   Atuty studiowania w ALK

   Współpraca
   Spotkania inspiracyjno-networkingowe dla absolwentów
   Uczelnie partnerskie
   Przynależność do Klub Absolwenta
   Międzynarodowość
   Coroczne Zjazdy Absolwentów MBA
   Kalendarz
   Spotkania świąteczne
   koła
   Możliwość uczestnictwa w konferencjach oraz innych bezpłatnych wydarzeniach
   wydanie elektroniczne
   Dostęp do zamkniętej networkingowej grupy absolwenckiej na platformie LinkedIn