Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe

Menedżer Zdrowia Przyszłości

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O studiach

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wielopłaszczyznowym światem zarządzania w ochronie zdrowia. Kolejne bloki – elementy układanki – mają zbudować w słuchaczach kompletny obraz pracy w systemie ochrony zdrowia, który pozwoli im na skuteczne zarządzanie dostępnymi zasobami i maksymalizowanie wyników pracy. Absolwenci kierunku mają łączyć przekazaną wiedzą z wrażliwością na potrzeby interesariuszy i specjalne znaczenie sektora ochrony zdrowia jako strategicznego ze względu na gospodarkę kraju ale też każdego człowieka.

Partnerzy kierunku

Adresaci studiów

 • Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze ochrony zdrowia
 • Kierownicy niższych i średnich szczebli instytucji i firm związanych ze zdrowiem
 • Urzędnicy związani z zarządzaniem elementami systemu ochrony zdrowia
 • Specjaliści dziedzin około zdrowotnych pragnący poszerzyć swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu
info

Program

BLOK 0 - Integracja

 • Pierwszy krok w Twojej edukacyjnej podróży, który zapewni Ci solidne podstawy i pozwoli na integrację z grupą studiujących.

BLOK 1 – Zarządzanie w ochronie zdrowia

 • Dowiedz się, jak efektywnie zarządzać placówkami medycznymi, poznając najlepsze praktyki i strategie w zarządzaniu zdrowiem.

BLOK 2 – Ekonomia i finanse w ochronie zdrowia

 • Zrozumiesz, jak kluczowe jest zarządzanie finansami w sektorze zdrowia, co jest fundamentem dla jego stabilności i rozwoju.

BLOK 3 – Prawo dla biznesu

 • Nauczysz się, jak w praktyce nawigować wśród przepisów prawa, które mają bezpośredni wpływ na działalność biznesową w sektorze zdrowotnym.

BLOK 4 – Jakość w ochronie zdrowia

 • Odkryj metody i standardy zapewnienia najwyższej jakości usług zdrowotnych, które są kluczowe dla pacjentów i placówek.

BLOK 5 – Marketing i komunikacja w ochronie zdrowia

 • Poznasz, jak skutecznie promować usługi zdrowotne i komunikować się z pacjentami oraz innymi interesariuszami.

BLOK 6 – Ochrona zdrowia przyszłości

 • Zajrzyj do przyszłość ochrony zdrowia, badając nowe technologie i innowacyjne podejścia, które kształtują przyszłość branży.

BLOK 7 – Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia

 • Dowiedz się, jak efektywnie zarządzać zespołem w środowisku zdrowotnym, aby zwiększyć motywację i wydajność pracy.

BLOK 8 – Projekt Końcowy

 • Zastosuj zdobytą wiedzę i umiejętności, realizując projekt końcowy, który wykaże Twoje zdolności i przygotowanie do pracy w sektorze.
info

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • w soboty - 8.45-17.30
 • w niedziele - 8.45-15.45

W każdym semestrze ok dwóch zjazdów w formie online

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 186 godz. (1 godz. dydaktyczna = 45 min.)

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Miłosz Wonorski

Certyfikowany Lean Master Black Belt oraz International Kaizen Coach. Od ponad 13 lat współpracuje z różnymi firmami z obszarów zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Od 2017 roku pracował jako konsultant, pomagając klientom w projektowaniu oraz realizacji transformacji strategicznych swoich przedsiębiorstw, realizując projekty dla ponad 30 firm. 

Zawsze stawia ludzi na pierwszym miejscu. Uważa, że zaangażowany i zmotywowany pracownik jest fundamentem każdej transformacji. Jego misją jest dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem, żeby inni czerpali więcej radości z pracy i z życia, dzieląc się pomysłami i energią.

DOŚWIADCZENIE

• Dyrektor Pionu Produkcji Aparatury Rozdzielczej w Elektrometal Energetyka S.A.
• Manager ds. Optymalizacji Procesów w Elektrometal Energetyka S.A.
• W ramach projektów doradczych i wdrożeniowych pracował między innymi dla takich firm jak: PKP Energetyka, Paged Sklejka, Colep, Biedronka, Pfleiderer. ID Logistics, Stadler, Komunikacja Miejska Płock, Continental Bakeries, TomPlan, Danffos. Rezal, Aquael, Elektrometal Energetyka S.A., Forte, Plastixal, Orbis, Skiba, POS Lab, Press Glass, STOCK.
• Prowadził wykłady dla studentów uczelni wyższych takich jak: Akademia Leona Koźmińskiego (MBA), Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Wykładał w tematyce: strategia Lean, Agile, Kanban, Lean w usługach.
• Wykładowca w Managerial Development Program w WSB Merito Gdańsk

Jolanta Sobierańska-Grenda

Jestem prawnikiem z doświadczeniem menedżerskim w zakresie zarządzania dużymi podmiotami medycznymi oraz umiejętnością negocjowania i dogadywania porozumień zarówno po stronie społecznej, jak i instytucjonalnej.

Obecnie na stanowisku Prezesa Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni. Doktorantka Wydziału Zarządzania (Katedra Ekonometrii) Uniwersytetu Gdańskiego, obszar pracy dotyczy restrukturyzacji podmiotów leczniczych w latach 2011–2019, dla których właścicielem jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Absolwentka MBA dla kadry medycznej, Akademia Leona Koźmińskiego, oraz Advanced Management Program, Akademia Leona Koźmińskiego. 
W latach 2006–2020 zrestrukturyzowałam, przekształciłam i oddłużyłam około 30 szpitali na terenie całej Polski. 
Od 2017 roku członek zarządu i Prezes Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Zrestrukturyzowałam 4 szpitale (w Wejherowie, Gdańsku oraz dwa w Gdyni), najpierw przekształcając w spółki prawa handlowego, a następnie konsolidując w jeden spójnie działający organizm.

Ewa Książek-Bator

Ekonomistka i menedżer z wykształcenia i zamiłowania. Ukończyła studia wyższe w Wyższej Szkole Finansów i Rachunkowości na kierunku rachunkowość, na Uniwersytecie Gdańskim studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość, na Politechnice Gdańskiej studia podyplomowe z zarządzania i controllingu oraz przywództwa strategicznego, uzyskując tytuł MBA. Od lat związana z branżą medyczną, doradza, zarządza, wspiera swoim doświadczeniem jednostki ochrony zdrowia.

Były wieloletni dyrektor dużego szpitala klinicznego, a obecnie członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali i Prezes Zarządu HMS Assistance – przychodni medycznej zajmującej się głównie medycyną pracy, w tym specjalistyczną morską.

dr Anna Banaszewska

Doktor nauk prawnych, radca prawny, ekonomista, farmaceuta.
Ekspert w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego.
Udziela pomocy prawnej w Polsce i za granicą w zakresie badań klinicznych, wytwarzania, dopuszczania do obrotu, refundacji oraz obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a także kosmetyków i środków żywieniowych. 
Doradza w zakresie zamówień publicznych i reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w przedmiocie zamówień na dostawy leków i wyrobów medycznych oraz usług medycyny pracy. 
Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych przed Szwajcarską Izbą Arbitrażową (SCAI) oraz przed Międzynarodową Izbą Handlową (ICC).
Uczestniczy jako ekspert w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych z dziedziny life sciences. 
Prelegentka wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, a także prawa zamówień publicznych.
W 2000 roku ukończyła Akademię Medyczną na kierunku farmacja Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego z tytułem magistra, w 2002 roku ukończyła kierunek ekonomia i zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a w 2012 roku obroniła pracę na Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego.  
W codziennej praktyce łączy ekspertyzę prawną z wieloletnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach zarządczych działów sprzedaży i marketingu spółek farmaceutycznych i medycznych (Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Roche Polska, Medicus).
Świadczy pomoc prawną pro bono w sprawach wykluczenia społecznego, w tym pacjentów osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych oraz w ramach pomocy prawnej z urzędu w sprawach gospodarczych i z zakresu prawa pracy. Otrzymała pierwsze wyróżnienie w konkursie Prawnik Pro Bono 2020 Rzeczpospolitej.

Agnieszka Gibalska-Dembek

Od 2006 związana z ochroną zdrowia. Praktyk public relations od 2008 roku.

Dyrektor ds. PR i Marketingu w Centrum Medycznym „Żelazna”.

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku MBA dla kadry medycznej.

Obszar zainteresowań naukowych to tworzenie kultur sprawiedliwego traktowania w ochronie zdrowia, komunikacja w ujawnianiu zdarzeń medycznych i syndrom second vitcim.

Ukończyła Wyższą Szkołę Bankową i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Była też słuchaczką studiów podyplomowych z public relations i zarządzania ludźmi w Akademii Leona Koźmińskiego oraz z zarządzania podmiotami leczniczymi, przekształcanymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej.
Mentor w drodze co certyfikacji EMCC.
Trener/Coach/Konsultant Brian Tracy International.

mgr Piotr Lignar

Piotr Lignar – dziennikarz – komentator. W Polskim Radiu od 1977 r. Autor licznych publikacji radiowych i prasowych. Menedżer mediów. W latach 1996-1999 Dyrektor Centrum Szkolenia Polskiego Radia S.A. W latach  2012-2015 Dyrektor i Redaktor Naczelny Biura Programowego i Rozwoju Korporacyjnego Polskiego Radia S.A. Nauczyciel akademicki od 1993 r. W latach 1993-2020 wykładowca Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademicki  i pracownik  Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca  Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej oraz  Centrum Europejskiego UW i  od 1993 r. praktyk public relations. Autor publikacji z obszaru public relations i komunikacji.

Doradca-ekspert, trener, między innymi dla: Sokołów S.A., KAMIS Przyprawy, Główny Urząd Ceł, NEPENTES, Marks&Spencer Polska, ZIBI, LOT Catering, AstraZeneca, DSV, Polskie  Sieci Elektroenergetyczne  SA , Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Polska  Izba Biegłych Rewidentów, Auchan Polska, Eurodental, Szpital w Szubinie, Wojewódzki  Szpital Zespolony w Szczecinie. Przez 12 lat (1999-2011) prowadził własną firmę doradczą LIGNAR PR.

Jego zainteresowania i doświadczenia koncentrują się wokół komunikacji interpersonalnej, komunikacji społecznej, zarządzania zmianą,  przywództwa i mentoringu. Specjalizuje się szczególnie  w komunikacji w warunkach kryzysu reputacji oraz w sytuacjach trudnych.

W latach 2005-2015 twórca i kierownik podyplomowych studiów public relations w ALK. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW, dyplom w 1975 r. W 1997 roku stypendysta rządu kanadyjskiego – w Humber College w ramach programu ACCC.

Lek. Ligia Kornowska

Lekarz, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, organizacji zrzeszającej największą liczbę szpitali w Polsce. Propagatorka AI w medycynie, liderka Koalicji AI w zdrowiu. Co-founder i Prezes Zarządu Data Lake i Fundacji Podaruj Dane. Wyróżniona na listach "25 under 25" i „30 under 30” Forbes’a, od 4 lat wyróżniana na liście „100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia”. Była CEO/dyrektor kilku startupów medycznych.  Prelegentka i moderator licznych konferencji sektora ochrony zdrowia o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

dr hab. Katarzyna Kolasa

Profesor ekonomiki zdrowia w Akademii Koźmińskiego. Dyrektor Centrum Zdrowia Cyfrowego w ALK. Założycielka ISPOR Digital Health SIG. Autorka książki „The Digital Transformation of the Healthcare System”, Routledge; 1st edition (July 31, 2023)

Kierując się pasją poprawy opieki zdrowotnej, prof. Katarzyna Kolasa skoncentrowała swoją karierę akademicką i zawodową na ekonomice zdrowia.  

Od 25 lat pracuje nad licznymi wyzwaniami w zakresie oceny wartości i refundacji technologii medycznych, zajmując różne regionalne i globalne stanowiska kierownicze w firmach Astra Zeneca, BMS, Biogen Idec, Lundbeck, GE Healthcare, Straub Medical, BD i szwedzkim Regionie Kalmar. Była wiceprezesem ds. modelowania HEOR w firmie Parexel, kierując globalnym zespołem przez dwa lata. Obecnie jest mentorem dla startupów zajmujących się opracowywaniem innowacyjnych urządzeń medycznych i rozwiązań cyfrowych w Holandii, Szwecji i Polsce.  

Od 2000 roku jest nauczycielem akademickim i opiekunem ponad 30 studentów MBA i doktorantów. Wspólnie z Polską Agencją Badań Medycznych, Deloitte Digital i Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA stworzyła pierwszy sześciomiesięczny program edukacyjny dotyczący transformacji cyfrowej, przeznaczony dla liderów sektora opieki zdrowotnej. Opracowała innowacyjny program magisterski ekonomika zdrowia i big data (HEBDA), którego pierwsza edycja była finansowana z unijnego grantu POWER 2018.  

Jest założycielką Globalnej Grupy Specjalnej ds. Zdrowia Cyfrowego oraz kursów „Rola cyfrowych punktów końcowych w generowaniu wartości dla technologii zdrowotnych”, „Postępy metodologiczne w ocenie wartości rozwiązań cyfrowych”, „Umowy o podziale ryzyka/oparte na wynikach w krajach rozwijających się” w Międzynarodowym Towarzystwie Farmakoekonomiki i Badań Wyników (ISPOR). Obecnie jest członkiem Rady Edukacyjnej oraz była członkiem Rady Polityki Nauk o Zdrowiu w ISPOR. W maju 2024 roku otrzymała stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na czteromiesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie Utah w USA.  W 2023 roku we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską oraz firmę Deloitte zorganizowała w Akademii Leona Koźmińskiego 6-miesięczny kurs dla startupów w obszarze cyfryzacji zdrowia.

Prof. Kolasa poświęciła swoje badania akademickie na rzecz postępów metodologicznych w ocenie wartości produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i rozwiązań cyfrowych. Pasjonując się big data, prowadziła pierwszy projekt adaptacji uczenia maszynowego do optymalnego wykorzystania skanerów CT, który został przyznany przez Ministerstwo Zdrowia. Od stycznia 2022 roku jest liderem grupy ds. sztucznej inteligencji w Polskiej Izbie Lekarskiej. Pod patronatem Sejmowej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji zorganizowała pierwszy dialog na temat preferencji społecznych w zakresie adopcji sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej w Polsce.  

Jako współautorka ponad 50 publikacji IF, prezentowała swoje badania na ponad 70 międzynarodowych konferencjach naukowych. Według Google Scholar (maj 2024) jej prace były cytowane ponad 900 razy.

Iga Lipska
dr Iga Lipska

Doktor nauk medycznych, obecnie Kierownik projektu „Szpitalna Ocena Innowacyjnych Technologii Medycznych” (HB-HTA-PL) GOSPOSTRATEG, Konsorcjum naukowo-badawcze Centrala NFZ - Uczelnia Łazarskiego - Narodowy Instytut Kardiologii i Kierownik Działu Monitorowania Świadczeń, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Centrala.

Posiada kilkanaście lat doświadczenia w administracji publicznej związanej z ochroną zdrowia (system ubezpieczenia zdrowotnego - Centrala NFZ/Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych; ocena technologii medycznych, refundacja leków – Agencja Oceny Technologii Medycznych AOTM, działalność kontrolna NFZ), w tym 10 lat na stanowiskach kierowniczych, a także 8 lat zarządzania projektami (w tym współfinansowanymi ze środków unijnych), ponadto 6 lat doświadczenia w pracy naukowo-doradczej związanej z ochroną zdrowia, głównie z oceną technologii medycznych (projekty międzynarodowe, we współpracy z agencjami HTA z wielu krajów, w tym m.in. europejskich).

Kluczowe umiejętności: zarządzanie projektami (certyfikaty PRINCE 2 i PRINCE Agile), ocena technologii medycznych, refundacja leków, budowanie strategii, zarządzanie zespołem, komunikacja w zespole, negocjacje, analityczne myślenie, płynny język angielski w mowie i piśmie

Zainteresowania zawodowe: podejmowanie decyzji w zakresie opieki zdrowotnej w oparciu o dowody naukowe (tzw. evidence based decision making in health care), ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment HTA), refundacja leków, w szczególności nowych cząsteczek, badania kliniczne, ekonomika zdrowia

Szczególne osiągnięcia zawodowe:

- utworzenie od podstaw zespołu analitycznego w Agencji Oceny Technologii Medycznych (od 3 do 30 osób w latach 2006-2011)

- utworzenie pionu analiz kontrolnych w Departamencie Kontroli Centrali NFZ (2017-2018)  

- kierowanie pierwszym w NFZ grantem naukowo-badawczym realizowanym przez Konsorcjum naukowo-badawcze NFZ - Uczelnia Łazarskiego - Narodowy Instytut Kardiologii (projekt HB-HTA finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2018-2022)

- zarządzanie z sukcesem projektami finansowanymi ze środków unijnych, w szczególności “Przejrzystość decyzji państwowego systemu w zakresie zwrotu kosztów lekarstw”

- autorka Polityki Lekowej Państwa na lata 2018-2022 (przyjętej jako dokument rządowy)

- doktorat prowadzony i obroniony na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii (pod auspicjami Centrum Współpracującego ze Światową Organizacją Zdrowia ds. Polityki Farmaceutycznej), - - współprzewodnicząca (co-chair) HTA Roundtable Europe ISPOR (International Society for Pharamcoeconomics and Outcomes Research), członkini Global HTA Roundtable (2019-2021)

- udział w opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań związanych z ustawą o refundacji leków do polskiego porządku prawnego (w związku z transpozycją Dyrektywy Przejrzystości oraz kierowaniem z sukcesem projektem „Przejrzystość decyzji państwowego systemu w zakresie zwrotu kosztów lekarstw” (współfinansowanym ze środków unijnych budżet ok. 2 mln €)

- członkini Komisji Ekonomicznej, Ministerstwo Zdrowia (2018-2019) - negocjowanie cen leków innowacyjnych z globalnymi koncernami farmaceutycznymi, kierowanie negocjacjami dot. leków biopodobnych (m.in. strategia w imieniu MZ m.in. dla trastuzumabów biopodobnych) 

Ponadto obecnie:

- wykładowca akademicki:

 • Studia Dualne o profilu praktycznym Ocena Technologii Medycznych (DUO-OTM), Warszawski Uniwersytet Medyczny (przedmiot Leki jako technologie medyczne - od badań klinicznych po refundację)
 • Studia Dualne o profilu praktycznym „HEALTH ECONOMICS AND BIG DATA ANALYTICS” (Ekonomika Zdrowia i Analityka Danych Health Economics and Big Data Analytics (HEBDA), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa (przedmiot Analityka danych w Agencji Oceny Technologii Medycznych” (Data Analytics at HTA Agency) w języku angielskim)
dr hab. Paweł Mielcarz

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego. Jest kierownikiem Katedry Finansów ALK. W pracy zawodowej pełni m.in. funkcję koordynatora merytorycznego studiów MBA dla finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych.

Jako konsultant DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Opracowywał również ekspertyzy w procesie postępowań sądowych, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej prof. Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych. 

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych, a także książki „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw”. Prowadzi zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Science, Kufstein University, EDC – Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, ESSCA – École de Management, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, University of Porto. Ukończył program Global Colloquium on Participant – Centered Learning organizowany przez Harvard Business School. 

MBA lek. Łukasz Więch

Wizjoner ochrony zdrowia. Lider studiów w tej dziedzinie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ekspert w zakresie badań klinicznych, zarządzania opieką zdrowotną, negocjacji. Nauczyciel akademicki posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Kozminski MBA dla kadry medycznej oraz Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz – specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego. Doświadczony menedżer prowadzący duże zespoły w ramach struktury matrycowej. Edukator z pasją i doświadczeniem. Asystent naukowy w ALK, pracujący nad zagadnieniami z dziedziny użycia gier i symulacji i edukacji w zarządzaniu w ochronie zdrowia.

Zainteresowany tworzeniem innowacyjnych rozwiązań biznesowych i partnerstw zgodnie z filozofią win-win. Rozwija się w zakresie tworzenia koncepcji wspierających liderów w opiece zdrowotnej – coaching, mentoring, skuteczne przywództwo, zarządzanie organizacją, zarządzanie zmianą i inne. Inspiruje go skuteczne, holistyczne zarządzanie opieką zdrowotną, które uwzględnia zarówno procesy, zasoby materialne, jak i ludzi w organizacji – pracowników i pacjentów.

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje wynik analizy CV pod kątem niezbędnego doświadczenia kandydatów. W przypadku osiągnięcia limitu miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów realizowanych na kierunku studiów oraz prezentacja projektu końcowego.

 • CV, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego ** **
 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego
 • ** W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski.
1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Katarzyna Stawska
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Katarzyna Stawska

Opłaty

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 4 100 zł każda) 8 200 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 3 690 zł każda) 7 380 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 7 700 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.