Podpisanie listu intencyjnego między Akademią Leona Koźmińskiego a United Nations Global Compact Poland

W ostatnim czasie Akademia Leona Koźmińskiego i United Nations Global Compact podpisały list intencyjny o współpracy w obszarze zrównoważonego rozwoju. Celem współpracy jest wspieranie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. W Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie sumiennie wdrażamy Cele Zrównoważonego Rozwoju wybrane w ramach własnej Strategii Zrównoważonego Rozwoju, niezmiernie cieszymy się z nawiązania współpracy z UN Global Compact.

Wierzę, że współpraca pomiędzy Akademią Leona Koźmińskiego a UN Global Compact przyniesie nowe możliwości dla studentów i całej Uczelni. Jestem głęboko przekonana, że UN Global Compact przyczyni się do rozwoju naszych badań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, jak również do rozwoju naszej już rozwiniętej oferty edukacyjnej w tym zakresie. – mówi prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i ESR

UN Global Compact Poland w ramach realizacji swoich głównych celów statutowych promuje i wdraża idee, polityki i strategię globalną United Nations Global Compact, uzgodnioną w ramach Systemu ONZ, w tym stanowiące podstawę działania United Nations Global Compact 10 Zasad:

  • Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową,
  • Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę,
  • Poszanowanie wolności stowarzyszania się,
  • Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej,
  • Zniesienie pracy dzieci,
  • Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia,
  • Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego,
  • Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej,
  • Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii,
  • Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.
Letter of Intent 1
Letter of Intent 2
Letter of Intent 1

Czytaj także