Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna

MBA Zdrowie

Poziom
Studia podyplomowe
Studia MBA
Czas trwania
2 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, Dyplom MBA
Tryb
Pt., sob., niedz.

O kierunku

WITAMY W KOZMINSKI EXECUTIVE BUSINESS SCHOOL

W czasach niezwykle dynamicznych zmian wszyscy czujemy, że zmiana sposobu myślenia i rozwój kompetencji są najlepszym, a wręcz koniecznym kierunkiem działania. Ciągłe wychodzenie ze stref komfortu pozwala nam sięgać wyżej, realizować aspiracje, stawać się lepszą wersją samych siebie i odkrywać nieznane, ale fascynujące obszary. Rozwój osobisty to również filozofia, sposób na życie, droga do osiągnięcia celów oraz cel sam w sobie.

Kierując się tym przekonaniem, zapraszam do Kozminski Executive Business School – unikalnego środowiska, gdzie czekają na Państwa transformacyjne doświadczenia, nieograniczone wręcz możliwości zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i zbudowania wyjątkowych relacji.

Korzystając z 30 lat doświadczenia w dostarczaniu najwyższej jakości edukacji menedżerskiej, Kozminski Executive Business School realizuje niezwykle szeroką misję, przyczyniając się do rozwoju – menedżerów i firm. Realizowane programy, szkolenia, doradztwo, ale również wsparcie w prowadzeniu badań są tym wszystkim, czego współczesna firma może potrzebować, aby stale się doskonalić. 

Ostatni ranking „Financial Times” uplasował ALK wśród 50 najlepszych miejsc do rozwoju indywidualnego, jak i instytucjonalnego.

Zapraszam do najlepszej – według „Financial Times” – uczelni biznesowej w Europie Środkowej. Do miejsca, gdzie biznes współpracuje z nauką.

Dr Sylwia Hałas-Dej, Dziekan Kozminski Executive Business School

CEL STUDIÓW

Efektywne zarządzanie ochroną zdrowia stało się wyzwaniem XXI wieku na całym świecie. Zarządzanie w warunkach reformy polskiego systemu ochrony zdrowia wymaga uważnego śledzenia zmian, dokonywania wielu, często głębokich, przekształceń, ale zarazem stwarza nowe możliwości działania, daje pole dla inicjatyw i innowacji.

Studia MBA z możliwością wyboru specjalizacji cechuje unikatowe połączenie wiedzy ogólnomenedżerskiej i specjalistycznej.

Podczas programu uczestnik zapoznaje się z nowoczesną wiedzą z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i stosowania lub wykorzystywania metod rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych i operacyjnych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi.

GŁÓWNE ATUTY

1
Ranking „Financial Times”

Wg „Financial Times” Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej.

2
Unikatowa wiedza, różnorodne zajęcia

Nowoczesna wiedza w zakresie zarządzania, ekonomii i finansów, z uwzględnieniem specyfiki ochrony zdrowia, znajomość polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle rozwiązań zagranicznych

3
Przygotowanie do nowych wyzwań

Przygotowanie kadry menedżerskiej ochrony zdrowia do stawiania czoła nowym wyzwaniom rynku, przewidywania i zapobiegania kryzysom oraz pracy w nowej e-rzeczywistości w ochronie zdrowia, z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządczych i technologicznych

4
Unikatowe połączenie wiedzy ogólnomenedżerskiej i specjalistycznej

Wybór trzech z pięciu zaawansowanych boksów specjalizacyjnych: • Efektywność i innowacja • Strategia i narzędzia • Finanse w sektorze ochrony zdrowia • Prawo w ochronie zdrowia • Zdrowie publiczne i ekonomika

5
Unikatowe materiały wspierające rozwój

Dostęp do specjalistycznych materiałów – w tym zasobów „Financial Times” oraz platformy LinkedIn Learning.

6
Inspiracje

Każdy słuchacz i każda słuchaczka otrzymuje komplet książek inspiracyjnych oraz wiele innych materiałów wspierających proces uczenia się.

7
Praktyczny projekt doradczy

Uwieńczeniem studiów MBA jest przygotowanie praktycznego projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca realizowana wskroś specjalizacji czyni go jeszcze bardziej interdyscyplinarnym.

8
Ceniony dyplom

Absolwenci i absolwentki otrzymują uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców DYPLOM MBA, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich i sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

9
Społeczność

Dbając o odpowiedni dobór osób w grupie, wspieramy naszych studentów i absolwentów w umacnianiu postaw nastawionych na współpracę i budowanie sieci kontaktów, w trakcie oraz po ukończeniu studiów.

AKREDYTACJE

Posiadamy trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym: EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Na świecie jest ok. 15 tys. szkół biznesu. „Potrójną koronę” posiada tylko 1% z nich, w tym Akademia Leona Koźmińskiego.

Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające roztropnie i skutecznie realizować powierzone zadania.

FILOZOFIA STUDIOWANIA MBA

520 godzin zajęć podczas czterech semestrów studiów to czas, który pozwoli Ci zrozumieć funkcjonowanie organizacji jako całości wraz z jej otoczeniem biznesowym. Poprowadzimy Cię od ekonomii i finansów poprzez strategię organizacji aż do tego, jak współpracować z ludźmi i budować relacje z partnerami biznesowymi.

Wszyscy rozpoczniecie naukę wspólnie na tzw. ogólnym programie menedżerskim (400 godzin lekcyjnych), niezależnie od wybranej specjalizacji.

Następnie kontynuujecie naukę na wybranym semestrze specjalistycznym (ZDROWIE), na który składa się 120 godzin zajęć. W tym czasie będziecie doskonalić kompetencje zaprojektowane dla danej specjalności.

WIĘCEJ INFORMACJI

MATERIAŁY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ

Czy wiesz, że każdy uczestnik i każda uczestniczka tych studiów otrzymuje darmowy dostęp do największej na świecie platformy e-learningowej Linkedin Learning oraz do e-gazety i platformy wiedzy „Financial Times”?

Nasi studenci mają również bezpłatny dostęp do zasobów „Rzeczpospolitej" i „Pulsu Biznesu".

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są szczególnie do:

 • zarządzających jednostkami ochrony zdrowia dowolnego szczebla, w tym dyrektorów, dyrektorów medycznych i innych członków zespołów zarządczych
 • przedstawicieli administracji publicznej, związani z zagadnieniami ochrony zdrowia
 • przedsiębiorców operujących w sektorze opieki zdrowotnej
 
 • menedżerów firm należących do sektora ochrony zdrowia (farmaceutycznych, sprzętowych, logistycznych, IT i innych)
 • przedstawicieli zawodów medycznych – profesjonalistów prowadzących lub chcących rozwinąć własną działalność gospodarczą
 • osób bez doświadczenia zarządczego chcących rozpocząć swoją karierę menedżerską w sektorze ochrony zdrowia

Odpowiedzi na wiele pytań i specyficznych problemów znajdą tu również:

 • przedsiębiorcy operujący w szeroko rozumianej ochronie zdrowia
 • menedżerowie firm należących do tego sektora oraz przedstawiciele zawodów medycznych chcący rozwinąć lub rozwijający własną działalność gospodarczą
Orientacja na biznes

Obejrzyj film z uroczystości wręczenia dyplomów MBA

DYREKTOR STUDIÓW MBA ZDROWIE

lek. Łukasz Więch

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w programie studiów MBA zdrowie, który jest wyjątkową okazją do zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w dynamicznie zmieniającym się środowisku sektora zdrowotnego. Nasz program łączy w sobie ponadczasowe wartości edukacji akademickiej z nowoczesnymi rozwiązaniami praktycznymi, które są kluczowe w dzisiejszym świecie biznesu. Wierzymy, że inwestycja w edukację to inwestycja w przyszłość, która przynosi korzyści zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym.

Nasza kadra to doświadczeni praktycy biznesowi, którzy mają za sobą lata pracy w różnych dziedzinach zdrowia. Dzięki temu nasi studenci mają niepowtarzalną szansę na bezpośredni kontakt z ekspertami, którzy na co dzień podejmują strategiczne decyzje i mierzą się z wyzwaniami rynku. Program MBA zdrowie został zaprojektowany tak, aby teorie i modele biznesowe były poparte praktycznymi przykładami, co umożliwia uczestnikom natychmiastowe zastosowanie zdobytej wiedzy w ich codziennej pracy.

Zapraszamy wszystkich, którzy odczuwają twórczy niepokój menedżera i pragną rozwijać swoje umiejętności przywódcze, do dołączenia do naszej społeczności. Nasz program to nie tylko nauka, ale także przestrzeń do wymiany doświadczeń przy okrągłym stole liderów. Razem analizujemy dotychczasowe osiągnięcia, wyciągamy wnioski i wzmacniamy nasze kompetencje przywódcze, aby lepiej radzić sobie w niepewnych czasach.

Dołączcie do nas i rozpocznijcie tę inspirującą przygodę, która z pewnością przyniesie wiele satysfakcji i otworzy nowe perspektywy zawodowe.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY I SŁUCHACZEK – CO ZYSKUJESZ?

Program studiów zapewni:

 • poznanie skutecznych technik zarządzania
 • zdobycie i doskonalenie praktycznych umiejętności kierowniczych
 • zdobycie umiejętności operowania uniwersalnym językiem menedżerskim, pozwalającym na swobodną komunikację z przedstawicielami wszystkich działów w przedsiębiorstwie
 • stworzenie podstaw metodologicznych do samodzielnego studiowania, analizowania i rozwiązywania problemów w zakresie ochrony zdrowia

Świadectwa i dyplomy

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration ze specjalizacją (MBA ZDROWIE), które  zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r., poz. 2259, art.19, upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa
 • Dyplom MBA Akademii Leona Koźmińskiego zawierający 3 najważniejsze akredytacje: AMBA, EQUIS, AACSB

Program

Ramowy program studiów

 • Sesja integracyjno-informacyjna
 • Zarządzanie sobą i zespołem oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 • Ekonomia menedżerska
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Statystyka w biznesie
 • Marketing
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie strategiczne
 • Transfer innowacji ze startupu do korporacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawo cywilne i handlowe
 • Przywództwo
 • Zarządzanie zmianą
 • Krytyczne myślenie
 • Negocjacje
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej  w oparciu o zaufanie
 • Transformacja cyfrowa
 • Networking
 • Analiza finansowa projektów doradczych
 • Kształtowanie kariery zawodowej
 • Gra symulacyjna
 • Projekt doradczy
 • Konsultacje

Przedmioty do wyboru (6 boksów do wyboru)

ELECTIVES – Wyboru boksów dokonują słuchacze danej edycji. W programie studiów znajdą się te boksy, które zostały wybrane większością głosów.

BOX 1. Przywództwo i zarządzanie zmianą w ochronie zdrowia

 • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie zmianą w sektorze zdrowia – gra menedżerska

BOX 2. Zdrowie w cyfrowym świecie

 • Zdrowie cyfrowe – szanse i wyzwania
 • Zarządzanie zdrowiem w cyfrowym świecie

BOX 3. Budowa startupu medtech

 • Biznesplan na startup – od pomysłu do sukcesu
 • Spotkanie z ekspertem

BOX 4. Zdrowie globalne i ekonomia zdrowia

 • Globalne wyzwania zdrowia
 • Ekonomia zdrowia

BOX 5. Finanse dla ochrony zdrowia

 • Finanse w sektorze ochrony zdrowia – wprowadzenie
 • Budżetowanie i prognozy w sektorze ochrony zdrowia

BOX 6. Prawo dla biznesu

 • Prawo dla biznesu

BOX 7. Biznes badań klinicznych

 • Wprowadzenie do badań klinicznych
 • Warsztaty rozwoju biznesu

BOX 8. Jakość w budowaniu przewagi konkurencyjnej

 • Jakość w ochronie zdrowia
 • Marka organizacji

BOX 9. Lider w ochronie zdrowia

 • Wyzwania lidera ochrony zdrowia
 • Osobiste mistrzostwo – spotkanie z ekspertem

BOX 10. Zarządzanie Lean w ochronie zdrowia

 • Lean Management – gra menedżerska

BOX 11. Komunikacja w ochronie zdrowia

 • Budowanie relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji (komunikacja w kryzysie)
 • Interesariusze systemu ochrony zdrowia – warsztaty

BOX 12. Zrównoważony rozwój w ochronie zdrowia

 • Zrównoważony rozwój w ochronie zdrowia

Całkowita liczba godzin dydaktycznych:  520 (jedna godzina dydaktyczna to 45 min) 

Men_illustration.png

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w: 

 • piątek 17:00 20:15 
 • sobotę 8:45 15:45 
 • niedzielę 8:45 15:45  

Zajęcia są prowadzone w języku polskim.

Planowane terminy zjazdów w I semestrze

Terminy zjazdów w I semestrze:

 • 18 – 20.10.2024
 • 25 – 27.10.2024
 • 8 – 10.11.2024
 • 22 – 24.11.2024
 • 6 – 8.12.2024
 • 10 – 12.01.2025
 • 24 – 26.01.2025
 • 21 – 23.02.2025

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Anna Banaszewska

Doktor nauk prawnych, radca prawny, ekonomista, farmaceuta.
Ekspert w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego.
Udziela pomocy prawnej w Polsce i za granicą w zakresie badań klinicznych, wytwarzania, dopuszczania do obrotu, refundacji oraz obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a także kosmetyków i środków żywieniowych. 
Doradza w zakresie zamówień publicznych i reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w przedmiocie zamówień na dostawy leków i wyrobów medycznych oraz usług medycyny pracy. 
Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych przed Szwajcarską Izbą Arbitrażową (SCAI) oraz przed Międzynarodową Izbą Handlową (ICC).
Uczestniczy jako ekspert w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych z dziedziny life sciences. 
Prelegentka wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, a także prawa zamówień publicznych.
W 2000 roku ukończyła Akademię Medyczną na kierunku farmacja Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego z tytułem magistra, w 2002 roku ukończyła kierunek ekonomia i zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a w 2012 roku obroniła pracę na Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego.  
W codziennej praktyce łączy ekspertyzę prawną z wieloletnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach zarządczych działów sprzedaży i marketingu spółek farmaceutycznych i medycznych (Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Roche Polska, Medicus).
Świadczy pomoc prawną pro bono w sprawach wykluczenia społecznego, w tym pacjentów osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych oraz w ramach pomocy prawnej z urzędu w sprawach gospodarczych i z zakresu prawa pracy. Otrzymała pierwsze wyróżnienie w konkursie Prawnik Pro Bono 2020 Rzeczpospolitej.

dr hab. Katarzyna Kolasa

Profesor ekonomiki zdrowia w Akademii Koźmińskiego. Dyrektor Centrum Zdrowia Cyfrowego w ALK. Założycielka ISPOR Digital Health SIG. Autorka książki „The Digital Transformation of the Healthcare System”, Routledge; 1st edition (July 31, 2023)

Kierując się pasją poprawy opieki zdrowotnej, prof. Katarzyna Kolasa skoncentrowała swoją karierę akademicką i zawodową na ekonomice zdrowia.  

Od 25 lat pracuje nad licznymi wyzwaniami w zakresie oceny wartości i refundacji technologii medycznych, zajmując różne regionalne i globalne stanowiska kierownicze w firmach Astra Zeneca, BMS, Biogen Idec, Lundbeck, GE Healthcare, Straub Medical, BD i szwedzkim Regionie Kalmar. Była wiceprezesem ds. modelowania HEOR w firmie Parexel, kierując globalnym zespołem przez dwa lata. Obecnie jest mentorem dla startupów zajmujących się opracowywaniem innowacyjnych urządzeń medycznych i rozwiązań cyfrowych w Holandii, Szwecji i Polsce.  

Od 2000 roku jest nauczycielem akademickim i opiekunem ponad 30 studentów MBA i doktorantów. Wspólnie z Polską Agencją Badań Medycznych, Deloitte Digital i Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA stworzyła pierwszy sześciomiesięczny program edukacyjny dotyczący transformacji cyfrowej, przeznaczony dla liderów sektora opieki zdrowotnej. Opracowała innowacyjny program magisterski ekonomika zdrowia i big data (HEBDA), którego pierwsza edycja była finansowana z unijnego grantu POWER 2018.  

Jest założycielką Globalnej Grupy Specjalnej ds. Zdrowia Cyfrowego oraz kursów „Rola cyfrowych punktów końcowych w generowaniu wartości dla technologii zdrowotnych”, „Postępy metodologiczne w ocenie wartości rozwiązań cyfrowych”, „Umowy o podziale ryzyka/oparte na wynikach w krajach rozwijających się” w Międzynarodowym Towarzystwie Farmakoekonomiki i Badań Wyników (ISPOR). Obecnie jest członkiem Rady Edukacyjnej oraz była członkiem Rady Polityki Nauk o Zdrowiu w ISPOR. W maju 2024 roku otrzymała stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na czteromiesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie Utah w USA.  W 2023 roku we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską oraz firmę Deloitte zorganizowała w Akademii Leona Koźmińskiego 6-miesięczny kurs dla startupów w obszarze cyfryzacji zdrowia.

Prof. Kolasa poświęciła swoje badania akademickie na rzecz postępów metodologicznych w ocenie wartości produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i rozwiązań cyfrowych. Pasjonując się big data, prowadziła pierwszy projekt adaptacji uczenia maszynowego do optymalnego wykorzystania skanerów CT, który został przyznany przez Ministerstwo Zdrowia. Od stycznia 2022 roku jest liderem grupy ds. sztucznej inteligencji w Polskiej Izbie Lekarskiej. Pod patronatem Sejmowej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji zorganizowała pierwszy dialog na temat preferencji społecznych w zakresie adopcji sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej w Polsce.  

Jako współautorka ponad 50 publikacji IF, prezentowała swoje badania na ponad 70 międzynarodowych konferencjach naukowych. Według Google Scholar (maj 2024) jej prace były cytowane ponad 900 razy.

MBA lek. Łukasz Więch

Wizjoner ochrony zdrowia. Lider studiów w tej dziedzinie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ekspert w zakresie badań klinicznych, zarządzania opieką zdrowotną, negocjacji. Nauczyciel akademicki posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Kozminski MBA dla kadry medycznej oraz Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz – specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego. Doświadczony menedżer prowadzący duże zespoły w ramach struktury matrycowej. Edukator z pasją i doświadczeniem. Asystent naukowy w ALK, pracujący nad zagadnieniami z dziedziny użycia gier i symulacji i edukacji w zarządzaniu w ochronie zdrowia.

Zainteresowany tworzeniem innowacyjnych rozwiązań biznesowych i partnerstw zgodnie z filozofią win-win. Rozwija się w zakresie tworzenia koncepcji wspierających liderów w opiece zdrowotnej – coaching, mentoring, skuteczne przywództwo, zarządzanie organizacją, zarządzanie zmianą i inne. Inspiruje go skuteczne, holistyczne zarządzanie opieką zdrowotną, które uwzględnia zarówno procesy, zasoby materialne, jak i ludzi w organizacji – pracowników i pacjentów.

Jolanta Sobierańska-Grenda

Jestem prawnikiem z doświadczeniem menedżerskim w zakresie zarządzania dużymi podmiotami medycznymi oraz umiejętnością negocjowania i dogadywania porozumień zarówno po stronie społecznej, jak i instytucjonalnej.

Obecnie na stanowisku Prezesa Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni. Doktorantka Wydziału Zarządzania (Katedra Ekonometrii) Uniwersytetu Gdańskiego, obszar pracy dotyczy restrukturyzacji podmiotów leczniczych w latach 2011–2019, dla których właścicielem jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Absolwentka MBA dla kadry medycznej, Akademia Leona Koźmińskiego, oraz Advanced Management Program, Akademia Leona Koźmińskiego. 
W latach 2006–2020 zrestrukturyzowałam, przekształciłam i oddłużyłam około 30 szpitali na terenie całej Polski. 
Od 2017 roku członek zarządu i Prezes Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Zrestrukturyzowałam 4 szpitale (w Wejherowie, Gdańsku oraz dwa w Gdyni), najpierw przekształcając w spółki prawa handlowego, a następnie konsolidując w jeden spójnie działający organizm.

mgr Piotr Lignar

Piotr Lignar – dziennikarz – komentator. W Polskim Radiu od 1977 r. Autor licznych publikacji radiowych i prasowych. Menedżer mediów. W latach 1996-1999 Dyrektor Centrum Szkolenia Polskiego Radia S.A. W latach  2012-2015 Dyrektor i Redaktor Naczelny Biura Programowego i Rozwoju Korporacyjnego Polskiego Radia S.A. Nauczyciel akademicki od 1993 r. W latach 1993-2020 wykładowca Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademicki  i pracownik  Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca  Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej oraz  Centrum Europejskiego UW i  od 1993 r. praktyk public relations. Autor publikacji z obszaru public relations i komunikacji.

Doradca-ekspert, trener, między innymi dla: Sokołów S.A., KAMIS Przyprawy, Główny Urząd Ceł, NEPENTES, Marks&Spencer Polska, ZIBI, LOT Catering, AstraZeneca, DSV, Polskie  Sieci Elektroenergetyczne  SA , Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Polska  Izba Biegłych Rewidentów, Auchan Polska, Eurodental, Szpital w Szubinie, Wojewódzki  Szpital Zespolony w Szczecinie. Przez 12 lat (1999-2011) prowadził własną firmę doradczą LIGNAR PR.

Jego zainteresowania i doświadczenia koncentrują się wokół komunikacji interpersonalnej, komunikacji społecznej, zarządzania zmianą,  przywództwa i mentoringu. Specjalizuje się szczególnie  w komunikacji w warunkach kryzysu reputacji oraz w sytuacjach trudnych.

W latach 2005-2015 twórca i kierownik podyplomowych studiów public relations w ALK. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW, dyplom w 1975 r. W 1997 roku stypendysta rządu kanadyjskiego – w Humber College w ramach programu ACCC.

prof. ALK dr hab. Paweł Mielcarz

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów, koordynatora merytorycznego studiów MBA dla finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych. W czasie pracy w ALK pracował również na innych stanowiskach zarządczych, m.in. jako członek Komitetu Finansowego czy wicedyrektor Kolegium Finansów i Zarządzania odpowiadający za rozwój studiów z zakresu finansów i rachunkowości, w tym za studia Master in Finance and Accounting (32 miejsce w rankingu finansowych studiów magisterskich według „Financial Times” 2023).

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów,  referatów naukowych oraz książek: „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”.

Jako wykładowca prowadził zajęcia m.in. z wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Sciences, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, University of Porto i Black Sea University. Od ośmiu lat na stałe współpracuje w ESSCA – École de Management, gdzie prowadzi kursy z zakresu analizy finansowej oraz wyceny w ramach studiów magisterskich z dziedziny finansów.  Ukończył programy Global Colloquium on Participant – Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School.

Jako konsultant współpracujący z DCF Consulting oraz innymi firmami doradczymi prof. Mielcarz brał udział w przygotowaniu kilkuset projektów  doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Podczas pracy jako biegły sądowy (lata 2012 – 2018) przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej prof. Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych, m.in. w spółkach:  Notoria Services S.A., Autosan Sp. z o.o., Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych czy Media Ekspress sp. z o.o. Posiadł również doświadczenie w zarządzaniu towarzystwem ubezpieczeniowym, pełniąc przez kilka miesięcy obowiązki Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji zarządczej. Pełnił również funkcję doradcy Zarządu PGNiG S.A.

Agnieszka Gibalska-Dembek

Od 2006 związana z ochroną zdrowia. Praktyk public relations od 2008 roku.

Dyrektor ds. PR i Marketingu w Centrum Medycznym „Żelazna”.

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku MBA dla kadry medycznej.

Obszar zainteresowań naukowych to tworzenie kultur sprawiedliwego traktowania w ochronie zdrowia, komunikacja w ujawnianiu zdarzeń medycznych i syndrom second vitcim.

Ukończyła Wyższą Szkołę Bankową i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Była też słuchaczką studiów podyplomowych z public relations i zarządzania ludźmi w Akademii Leona Koźmińskiego oraz z zarządzania podmiotami leczniczymi, przekształcanymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej.
Mentor w drodze co certyfikacji EMCC.
Trener/Coach/Konsultant Brian Tracy International.

Dr hab Daweł Dobski
dr hab., prof. UEP Paweł Dobski

Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor ponad 100 publikacji z zakresu zarządzania, zarządzania przez jakość, marketingu i obsługi klienta. Konsultant z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych wymaganych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz systemów zarządzania ISO 9001, 14 001, 27 001, 45001 w sektorze usług ze szczególnym uwzględnieniem usług medycznych, administracji samorządowej i edukacji (ponad 350 wdrożeń).  Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA skierowanych do personelu podmiotów leczniczych.

Piotr Pećko

Dyrektor Sprzedaży, Transition Technologies Science

Fascynat nowych technologii i informatyki. Od kilkunastu już lat związany z polskimi firmami z sektora IT. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych realizowanych na zamówienie. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu oraz promocji nowych i innowacyjnych rozwiązań informatycznych wspomagających pracę polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Od kilku już lat zaangażowany w rozwój informatyki medycznej i rozwiązań wspierających pogłębioną analizę danych medycznych. Wspólnie z Transition Technologies Science buduje nowatorskie rozwiązania dla polskich szpitali wspierające codzienną pracę lekarzy i zarządów placówek medycznych.

Ewa Książek-Bator

Ekonomistka i menedżer z wykształcenia i zamiłowania. Ukończyła studia wyższe w Wyższej Szkole Finansów i Rachunkowości na kierunku rachunkowość, na Uniwersytecie Gdańskim studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość, na Politechnice Gdańskiej studia podyplomowe z zarządzania i controllingu oraz przywództwa strategicznego, uzyskując tytuł MBA. Od lat związana z branżą medyczną, doradza, zarządza, wspiera swoim doświadczeniem jednostki ochrony zdrowia.

Były wieloletni dyrektor dużego szpitala klinicznego, a obecnie członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali i Prezes Zarządu HMS Assistance – przychodni medycznej zajmującej się głównie medycyną pracy, w tym specjalistyczną morską.

Miłosz Wonorski

Certyfikowany Lean Master Black Belt oraz International Kaizen Coach. Od ponad 13 lat współpracuje z różnymi firmami z obszarów zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Od 2017 roku pracował jako konsultant, pomagając klientom w projektowaniu oraz realizacji transformacji strategicznych swoich przedsiębiorstw, realizując projekty dla ponad 30 firm. 

Zawsze stawia ludzi na pierwszym miejscu. Uważa, że zaangażowany i zmotywowany pracownik jest fundamentem każdej transformacji. Jego misją jest dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem, żeby inni czerpali więcej radości z pracy i z życia, dzieląc się pomysłami i energią.

DOŚWIADCZENIE

• Dyrektor Pionu Produkcji Aparatury Rozdzielczej w Elektrometal Energetyka S.A.
• Manager ds. Optymalizacji Procesów w Elektrometal Energetyka S.A.
• W ramach projektów doradczych i wdrożeniowych pracował między innymi dla takich firm jak: PKP Energetyka, Paged Sklejka, Colep, Biedronka, Pfleiderer. ID Logistics, Stadler, Komunikacja Miejska Płock, Continental Bakeries, TomPlan, Danffos. Rezal, Aquael, Elektrometal Energetyka S.A., Forte, Plastixal, Orbis, Skiba, POS Lab, Press Glass, STOCK.
• Prowadził wykłady dla studentów uczelni wyższych takich jak: Akademia Leona Koźmińskiego (MBA), Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Wykładał w tematyce: strategia Lean, Agile, Kanban, Lean w usługach.
• Wykładowca w Managerial Development Program w WSB Merito Gdańsk

Rekomendacje absolwentek i absolwentów programu

Jolanta Sobierańska-Grenda

Prezes Zarządu Szpitali Pomorskich sp. z o. o.

Decyzja o rozpoczęciu przeze mnie studiów MBA była podyktowana przygotowaniami do przeprowadzania restrukturyzacji szpitali w województwie pomorskim. Ponieważ z wykształcenia jestem radcą prawnym, a ówczesna moja ścieżka zawodowa była związana z pracą w urzędach szczebla powiatowego i wojewódzkiego, nie miałam doświadczenia w zarządzaniu szpitalami.

 

Miałam jedynie duże doświadczenie zarządcze zdobyte w urzędach, a związane między innymi z nadzorem nad szpitalami. Chciałam poznać mechanizmy zachodzące w szpitalach od strony dyrektora placówki, motywacje podejmowanych przez niego decyzji (balans pomiędzy ekonomią a bezpieczeństwem pacjenta i personelu).

Nie wyobrażałam sobie współpracy przy ogromnym programie restrukturyzacyjnym urzędnika z nadzoru właścicielskiego bez zrozumienia wykonywanej przez menedżerów pracy. Żeby właściciel zarówno prywatny, jak i publiczny mógł właściwie zinterpretować działalność nadzorowanej placówki, powinien w możliwie najszerszym zakresie poznać spektrum występujących w niej zjawisk. Chciałam również poznać odpowiedź na pytanie, czy dyrektor szpitala powinien mieć zawsze ukończone MBA. Brałam udział w pracach komisji konkursowych na dyrektorów szpitali, zdarzało się, że w CV kandydaci mieli MBA, chciałam wiedzieć, co się za tym kryje. Poza tym zawsze pytaniem otwartym pozostawało wyjście poza stereotyp, że dyrektorem szpitala musi być lekarz.

Decyzja o wyborze MBA w ALK była podyktowana rekomendacjami znajomych, którzy ukończyli ten program wcześniej i z sukcesami zarządzali szpitalami. Odległość miała mniejsze dla mnie znaczenie, stawiałam na jakość. Dzisiaj wiem, że była to właściwa decyzja. Przede wszystkim poznałam fantastycznych ludzi, z którymi studiowałam. Różnorodność miejsc geograficznych i branżowych, z których pochodziliśmy, spowodowała gejzer wymienianych doświadczeń. Z wieloma osobami pomimo upływu lat nadal pozostaję w kontakcie i wiem, że zawsze mogę liczyć na pomoc. Zaskoczyła mnie również niekonwencjonalna metoda prowadzonych zajęć. Moje doświadczenia z nudną formułą studiów podyplomowych zderzyły się z nowoczesnymi metodami prowadzenia zajęć, pełnymi praktycznych przykładów. Uczelnia była również otwarta na krytykę ze strony słuchaczy. Miałam wrażenie, że studia ewoluują razem z nami, dając nam poczucie wkładu w ich doskonalenie.

Od ukończenia MBA właściwie jestem w kontakcie z uczelnią, która doradza mi, w jakim kierunku dalej się rozwijać. Okazało się to niezwykle pomocne w podejmowaniu decyzji o kolejnych ścieżkach kariery zawodowej. Studia MBA sprowokowały mnie do kreatywnego myślenia, poszukiwania nowych rozwiązań, zrozumienia otaczających mnie zjawisk, co w konsekwencji zaowocowało pewnością siebie i poczuciem bezpieczeństwa w dokonywanych przekształceniach własnościowych oraz konsolidacjach podmiotów leczniczych. Dzisiaj już wiem, kim jest absolwent studiów MBA ALK, kiedy spotykamy się na drodze zawodowej. Od trzech lat zarządzam czterema skonsolidowanymi szpitalami, które są zlokalizowane w trzech miastach, wykorzystując wiedzę zdobytą na MBA. Myślę, że te studia są dla wszystkich tych, co już trochę otarli się o sektor medyczny i czują twórczy niepokój.

Stanisław Stępniewski
Stanisław Stępniewski

Dyrektor Szpitala św. Ludwika

Studia podyplomowe zawsze są wyzwaniem, szczególnie w sytuacji, kiedy student jest już w „kwiecie wieku”. Jednak wychodząc z założenia, że człowiek uczy się całe życie, uważam, że warto temu wyzwaniu stawić czoła w każdym momencie życia. 

 

Kiedy rozpoczynałem studia MBA dla kadry medycznej, miałem spory bagaż doświadczeń medycznych (od młodszego asystenta do kierownika poradni specjalistycznych), administracyjnych (od kierownika NZOZ-u do dyrektora szpitala), a także ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Mimo to podchodziłem do studiów MBA z dużym dystansem i niepewnością. Pozytywne rozczarowanie nastąpiło bardzo szybko, ponieważ już pierwsze zajęcia prowadzone były niezwykle merytorycznie i profesjonalnie, a zarazem bardzo przyjaźnie. Podobnie było już do samego końca.

Wiedza prezentowana przez wykładowców nie była książkowa, ale przede wszystkim praktyczna. Prowadzenie zajęć na dużym luzie wyzwoliło świetne relacje na linii student – wykładowca. Spowodowało to nie tylko dobre relacje z prowadzącymi zajęcia, ale również przełożyło się na pozytywną integrację całej naszej grupy studenckiej. Informacje przekazywane w trakcie różnorodnych zajęć wprowadziły ład i porządek w czasem chaotycznie poukładane wątki wiedzy zarządczej, uzupełniając jednocześnie brakujące w niej fragmenty. Już w trakcie trwania studiów niektóre wiadomości uzyskane w czasie zajęć wykorzystałem praktycznie w mojej codziennej pracy.

Reasumując: zaczynałem te studia, mając duże obawy. Charakter studiów oraz cała ich szczególna atmosfera, merytoryczność przekazywanej wiedzy, a także zasługująca na wyróżnienie opieka administracyjna sprawiły, iż była to niezapomniana przygoda intelektualna wnosząca nowe spojrzenie na możliwości wykorzystania różnorodnych narzędzi zarządczych w mojej pracy zawodowej.

 

Zasady rekrutacji

Test typu GMAT odbędzie się 24 września 2024 r. o godz. 11:00. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą po teście od godz. 13:15.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Was programu MBA i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Rekrutacja na 17. edycję studiów trwa do 15 września 2024 r. Planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 r.

 • Wymagane jest minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe.
 • O przyjęciu decyduje pozytywny wynik testu typu GMAT oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Test typu GMAT składać się będzie z dwóch części: matematycznej – testującej zrozumienie podstawowych zagadnień matematycznych, rozumowanie logiczne, obliczanie, analizę zadań ilościowych, oraz analitycznej – sprawdzającej umiejętność rozumowania, konstruowania i oceny argumentacji, wyciągania wniosków, formułowania i oceny planu działania.

Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4-osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną.

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć.

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego** 

 • CV  

 • List motywacyjny  

 • Zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • Oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • Kopia dowodu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne  

** W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

Izabela Obszańska
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Izabela Obszańska

Opłaty

Płatności
Cena podstawowa (możliwość płatności w trzech ratach po 16 100 zł każda) 48 300 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK* (możliwość płatności w trzech ratach po 14 490 zł każda) 43 470 zł*
Cena ze zniżką za jednorazową płatność* 45 300 zł*
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 500 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:   Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje studiów są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

* Oferowane zniżki (dla absolwentów, za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie łączą się.