Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
W weekend

O kierunku

Celem studiów jest przygotowanie do zarządzania projektami w sektorze farmaceutycznym (badania kliniczne) w oparciu o standardy PMI opisane w najnowszym wydaniu PMBOK® Guide oraz przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do skutecznego planowania i nadzorowania projektu. Cele szczegółowe: 

1. Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji na różnych etapach projektu. Identyfikacja interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich zapotrzebowania na informacje. Dobór optymalnych strategii komunikacyjnych z uwzględnieniem różnic kulturowych oraz indywidualnych preferencji komunikacyjnych. 

2. Nabycie umiejętności definiowania zakresu prac niezbędnych do realizacji projektu oraz dystrybuowania ich w czasie w sposób redukujący ryzyko wystąpienia opóźnień.

3. Przekazanie podstaw teoretycznych oraz wiedzy praktycznej z dziedziny zarządzania budżetem oraz zasobami ludzkimi projektu.

4. Zapoznanie się z najczęstszymi ryzykami pojawiającymi się podczas prowadzenia badania klinicznego. Nabycie umiejętności skutecznej identyfikacji ryzyk oraz ich zarządzania. Przećwiczenie różnych technik pozwalających na unikania ryzyka oraz minimalizowania skutków ich wystąpienia. 

5. Zrozumienie zasad związanych z zarządzaniem jakością w projekcie oraz nabycie umiejętności planowania działań prewencyjnych i naprawczych pozwalających na jej zachowanie. 

6. Przegląd modeli operacyjnych funkcjonujących na rynku badań klinicznych. Zapoznanie się ze specyfiką poszczególnych struktur organizacyjnych (działów firmy), ich potrzebami oraz produktami, których mogą dostarczyć. Przedstawienie podstaw determinujących skuteczną współpracę pomiędzy poszczególnymi jednostkami.

Atuty kierunku

1
Program

Program oparty o standardy PMI oraz szerokie doświadczenie wykładowców

2
Przykłady

Duża liczba przykładów z życia zawodowego 

3
Praktyka

Duży nacisk na warsztaty oraz zajęcia praktyczne

4
Podejście do nauczania 

Zróżnicowane podejście do nauczania 

5
Zajęcia

Małe grupy ćwiczeniowe 

6
Uczestnicy

Zróżnicowani uczestnicy studiów, networking 

7
Kadra

Wykładowcy to bardzo doświadczeni praktycy

Adresaci studiów

Studia są dedykowane wszystkim pracownikom obszaru badań klinicznych, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Program studiów skierowany jest głównie do osób, które rozpoczynają lub planują w najbliższym czasie rozpocząć swoją przygodę z zarządzaniem projektami badań klinicznych w firmie CRO lub farmaceutycznej.

Dla prawidłowego zrozumienia treści studiów niezbędna jest podstawowa wiedza i doświadczenie z zakresu badań klinicznych, co zostanie zweryfikowane podczas procesu rekrutacji na podstawie przekazanych dokumentów.

Studia polecane są w szczególności: 

 • Osobom pracującym już w obszarze badań klinicznych w firmach CRO lub farmaceutycznych czy biotechnologicznych, na stanowiskach dla których rola kierownika projektu jest naturalną konsekwencja dalszego rozwoju zawodowego,
 • Absolwentom innych studiów podyplomowych przygotowujących do pracy na stanowiskach wspomnianych powyżej (np. Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych), 
 • Osobom zainteresowanym alternatywną ścieżką rozwoju zawodowego (Project Management) posiadającym już podstawowe doświadczenie w branży badań klinicznych (wymagane doświadczenie będzie zweryfikowane na etapie rekrutacji).
figury

Kierownik studiów

Katarzyna Pieńczuk

Od 2015 roku związana z branżą badań klinicznych. Aktualnie pracuje w firmie farmaceutycznej GSK na stanowisku Manager w zespole Clinical Documentation, gdzie główną przez nią pełnioną rolą jest FSO Operations Lead. Wysoko stawia rozwój osobisty oraz jakość wykonywanych działań, dzięki czemu jest cenionym członkiem zespołów projektowych. Posiada doświadczenie operacyjne zbierane w globalnych firmach CRO oraz farmaceutycznych. Pracowała zarówno przy projektach dotyczących produktów badanych, jak i wyrobów medycznych, w takich obszarach terapeutycznych jak neurologia, onkologia, immunologia, kardiologia, itd.

Od 2020 roku dodatkowo związana z Akademią Leona Koźmińskiego początkowo jako koordynator oraz wsparcie przy kierowniku studiów. Obecnie od 2021 roku wykładowca, a od 2022 roku Kierownik studiów Zarządzanie projektami w Badaniach Klinicznych. Współpraca ta miała swój początek podczas wcześniej ukończonych studiów podyplomowych z Prowadzenia i monitorowania badań klinicznych. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach biologia molekularna oraz ochrona środowiska.

Co zyskujesz

 • Ponad 200 godzin praktycznych zajęć dydaktycznych.
 • Wsparcie doświadczonych praktyków podczas przygotowywania projektu końcowego realizowane w ramach dodatkowych konsultacji.
 • Prowadzący zajęcia to zarówno uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem dydaktycznym, jak i świetni praktycy reprezentujący znane marki z branży badań klinicznych.
 • Praktykę prowadzenia żywego projektu w obszarze badań klinicznych.
 • Roczne członkostwo w PMI, dające dostęp do wszystkich edycji PMBOK oraz wielu dodatkowych materiałów szkoleniowych.
 • Poznanie swojego profilu Insight oraz strategii komunikacyjnych ułatwiających zarządzanie zróżnicowanymi zespołami. 
 • Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach.

Program

 • Otwarcie kierunku
 • Zarządzanie projektami część 1 oraz część 2
 • Zarządzanie harmonogramem oraz zakresem projektu 
 • Efektywne zespoły projektowe
 • Zarządzanie budżetem projektu
 • Zarządzanie ryzykiem 
 • Zarządzanie jakością 
 • Zarządzanie Interesariuszami 
 • Współpraca z innymi działami 
 • Projekt końcowy

 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 211* (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami).

*Jedna godzina dydaktyczna = 45 min *Słuchacze studiów będą proszeni o przybycie na wyznaczone zajęcia z własnym sprzętem (laptop) celem przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych i/lub przeprowadzenia zaliczeń.

 

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu w: 

 • soboty - 8.45 - 17:30 
 • niedziele - 8.45 - 15.45 
 • możliwy jeden zjazd w formie zdalnej

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian terminów zjazdów i/lub ich formuły w przypadku wystąpienia losowych, nieoczekiwanych zdarzeń

** Nie prowadzimy zajęć w formie hybrydowej

Planowane terminy zjazdów w 1 semestrze roku akademickim 2024/2025:

5-6 października 2024

26-27 października 2024

16-17 listopada 2024

30 listopada – 1 grudnia 2024

14-15 grudnia 2024

11-12 stycznia 2025

25-26 stycznia 2025

15-16 lutego 2025

Społeczność

Kierownicy merytoryczni

Paweł Orzeł

Absolwent Oxford Brooks University (MBA Business Administration), Wyższej Szkoły Zarządzania (Zarządzanie Biznesem) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Wydziału Technologii Żywności). Od 18 lat związany z badaniami klinicznymi. Dzięki wieloletniej pracy w największych korporacjach farmaceutycznych oraz globalnych firmach CRO, na stanowiskach specjalistycznych, kierowniczych oraz dyrektorskich doskonale rozumie rynek badań klinicznych. Zna perspektywę Sponsora oraz firm prowadzących badania na jego zlecenie.

Od 2015 roku związany zawodowo z firmą PPD, gdzie we współpracy z wielodyscyplinarnymi zespołami badaniowymi zarządza globalnymi projektami badawczymi. Jako Project Director oraz Oversight Director odpowiada za zarządzanie globalnymi programami i projektami oraz budowanie relacji ze strategicznymi klientami organizacji.

Wieloletni wykładowca oraz promotor Akademii Leona Koźmińskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Akademii Medycznej w Lublinie. Autor oraz kierownik merytoryczny programu studiów podyplomowych – Zarządzanie Projektami w Badaniach Klinicznych.

Karol Szczukiewicz

Pasjonat innowacyjnych rozwiązań w branży badań klinicznych oraz specjalista szeroko pojętego obszaru zarządzania projektami.

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz University of Trieste we Włoszech. Kilkunastoletnie doświadczenie w branży badań klinicznych zdobywał w globalnych strukturach firm CRO oraz firm farmaceutycznych. Najpierw w zakresie monitorowania, a następnie zarządzania badaniami klinicznymi faz I-IV, w większości wskazań terapeutycznych. Obecnie dyrektor działu zarządzania projektami w firmie Optimapharm.

W latach 2016-2022 członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl). Wykładowca na studiach podyplomowych oraz licznych kursach z zakresu badań klinicznych na wielu polskich uczelniach i konferencjach międzynarodowych. Ekspert Agencji Badań Medycznych ds. oceny wniosków o finansowanie badań klinicznych w dotychczasowych konkursach. Członek zespołu przy ABM ds. opracowania projektu ustawy o badaniach klinicznych.

Współtwórca i partner merytoryczny studiów podyplomowych "Zarządzanie Projektami w Badaniach Klinicznych" na Akademii Leona Koźmińskiego. Pomysłodawca i koordynator konkursu branżowego "Liderzy Badań Klinicznych".

Wykładowcy

Grzegorz Szałajko

Międzynarodowy ekspert w obszarze zarządzania projektami. Wspiera organizacje w transformacjach, budowaniu strategii i modeli biznesowych oraz wdrażaniu skutecznych środowisk do realizacji przedsięwzięć i wprowadzania zmian. Posiada doświadczenie zawodowe obejmujące zarówno współpracę z firmami o zasięgu globalnym jak i z lokalnymi liderami rynku m.in. w branżach takich jak IT, telekomunikacja, motoryzacja, budownictwo, outsourcing usług, finanse i bankowość, handel detaliczny, edukacja wyższa, produkcja przemysłowa, energetyka, wydobycie i przetwórstwo surowców naturalnych, inkubacja i finansowanie biznesu.

Współautor globalnego standardu zarządzania ryzykiem w portfelach, programach i projektach wydanego przez Project Management Institute (PMI). Edytor wiodący i jeden z architektów globalnego standardu oceny projektów Project Excellence Baseline wydanego przez International Project Management Association (IPMA). Jeden z najbardziej doświadczonych asesorów wiodących w prestiżowym konkursie IPMA Global Project Excellence Award. Jeden z członków założycieli Project Management Institute Poland Chapter oraz współzałożyciel wrocławskiego oddziału. Honorowy członek Project Management Association of Nepal (PMAN). Laureat międzynarodowej nagrody IPMA Otto Ziegelmeier Award za wkład w propagowanie idei project excellence na świecie oraz nagrody Atlas Project Management przyznawanej przez IPMA Polska za wkład w rozwój zarządzania projektami w Polsce. Wielokrotnie nagradzany również za programy rozwojowe i mentoring w obszarze zarządzania projektami.

Twórca programów i wykładowca w międzynarodowych programach MBA oraz Executive MBA. Ceniony speaker zapraszany do udziału w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach w dziedzinie zarządzania.

Radosław Jadczak

Lekarz medycyny, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz MBA – absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie w największych farmaceutycznych korporacjach międzynarodowych (SmithKline Beecham, GlaxoSmithKline, Novo Nordisk) na stanowiskach menedżerskich, zarządzając pracownikami na terenie Polski oraz krajów Europy Centralnej. W styczniu 2010 roku dołączył do zespołu firmy Quintiles. Na stanowisku Director Site Management Quintiles Polska odpowiadał za zarządzanie zespołem menedżerów ds. relacji z Ośrodkami na terenie Polski oraz kilku krajów Europy Centralnej jak również zarządzał zespołami odpowiedzialnymi za weryfikację wykonalności badania (Feasibility) oraz identyfikację ośrodków (Site ID). Od 2015 do 2018 na stanowisku Director Next Generation Clinical Operations odpowiada za strategiczne zarządzanie sieciami ośrodków badawczych Prime Sites w Europie oraz za implementację innowacyjnych rozwiązań w obszarze badań klinicznych. Wieloletnie doświadczenie na stanowisku Therapeutic Strategy Lead Director Oncology gdzie odpowiadał za kształtowanie strategii terapeutycznych dla badań onkologicznych i programów dla międzynarodowych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych. Doświadczenie w budowaniu strategii terapeutycznej dla wielu wskazań nowotworowych i badań fazy I/FIH do IIIb, w tym adaptacyjne projekty, badania typu „basket trials”. Obecnie zarządza Europejską siecią dedykowanych ośrodków pierwszo-fazowych specjalizujących się w onkologii i hematologii EPON (Early Phase Oncology Network).

Maciej Kopeć

Absolwent Wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ze specjalnością analityka kliniczna i Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH oraz Podyplomowego Studium Coachingu i Mentoringu SWPS. Od 2022 r. kształci się w Szkole Psychoterapeutów Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt.

W branży farmaceutycznej pracuje od 2003 r., a badaniami klinicznymi zajmuje się od 2004 r. Od 2008 r. pełni role menedżerskie i liderskie w projektach oraz organizacjach badań klinicznych. Od 2013 r. kieruje zespołami badań klinicznych o regionalnym i globalnym zakresie działania. Aktualnie zatrudniony jest w firmie AstraZeneca na stanowisku Director Global Clinical Trial Safety, Clinical Data & Insights.

 W latach 2015-2022 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy ds. Badań Klinicznych Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, będąc zaangażowanym w liczne inicjatywy ogólnobranżowe, zmierzające do poprawy warunków prowadzenia badań klinicznych w Polsce.

Katarzyna Pieńczuk

Od 2015 roku związana z branżą badań klinicznych. Aktualnie pracuje w firmie farmaceutycznej GSK na stanowisku Manager w zespole Clinical Documentation, gdzie główną przez nią pełnioną rolą jest FSO Operations Lead. Wysoko stawia rozwój osobisty oraz jakość wykonywanych działań, dzięki czemu jest cenionym członkiem zespołów projektowych. Posiada doświadczenie operacyjne zbierane w globalnych firmach CRO oraz farmaceutycznych. Pracowała zarówno przy projektach dotyczących produktów badanych, jak i wyrobów medycznych, w takich obszarach terapeutycznych jak neurologia, onkologia, immunologia, kardiologia, itd.

Od 2020 roku dodatkowo związana z Akademią Leona Koźmińskiego początkowo jako koordynator oraz wsparcie przy kierowniku studiów. Obecnie od 2021 roku wykładowca, a od 2022 roku Kierownik studiów Zarządzanie projektami w Badaniach Klinicznych. Współpraca ta miała swój początek podczas wcześniej ukończonych studiów podyplomowych z Prowadzenia i monitorowania badań klinicznych. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach biologia molekularna oraz ochrona środowiska.

Magdalena Jaśkowska (Kozłowska)

Absolwentka studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w dyscyplinie Nauki o Zarzadzaniu, gdzie powstała jej praca doktorska z zakresu wdrażania i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań zdrowia cyfrowego w grupie osób starszych w Polsce. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Farmacja na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Od ponad 8 lat zajmuje się zarządzaniem danymi w badaniach klinicznych, pracując zarówno po stronie firm CRO jak i największych firm farmaceutycznych. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Danych Klinicznych w GSK, gdzie w 2021 zbudowała nowy dział Data Strategy & Management  w powstającym globalnym hubie GSK w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami na poziomie badań klinicznych oraz całymi portfoliami badań, jak i wielkoskalowych, takich jak zarządzania zmianą oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i procesów w działach, a także w zarządzaniu zespołem międzynarodowym.  Na obecnie zajmowanym stanowisku zarządza blisko 40 osobowym zespołem menedżerów danych oraz liderów na różnych szczeblach, działając w obrębie onkologii. 

Aktywnie zaangażowana w działalność naukową z zakresu upowszechniania rozwiązań zdrowia cyfrowego, autorka publikacji naukowych oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia oraz mentorka w Fundacji Liderek Biznesu.

Paweł Orzeł

Absolwent Oxford Brooks University (MBA Business Administration), Wyższej Szkoły Zarządzania (Zarządzanie Biznesem) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Wydziału Technologii Żywności). Od 18 lat związany z badaniami klinicznymi. Dzięki wieloletniej pracy w największych korporacjach farmaceutycznych oraz globalnych firmach CRO, na stanowiskach specjalistycznych, kierowniczych oraz dyrektorskich doskonale rozumie rynek badań klinicznych. Zna perspektywę Sponsora oraz firm prowadzących badania na jego zlecenie.

Od 2015 roku związany zawodowo z firmą PPD, gdzie we współpracy z wielodyscyplinarnymi zespołami badaniowymi zarządza globalnymi projektami badawczymi. Jako Project Director oraz Oversight Director odpowiada za zarządzanie globalnymi programami i projektami oraz budowanie relacji ze strategicznymi klientami organizacji.

Wieloletni wykładowca oraz promotor Akademii Leona Koźmińskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Akademii Medycznej w Lublinie. Autor oraz kierownik merytoryczny programu studiów podyplomowych – Zarządzanie Projektami w Badaniach Klinicznych.

Marcin Makowski

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Po udanej karierze naukowej w dziedzinie immunologii i eksperymentalnej terapii nowotworów przeniósł się do przemysłu farmaceutycznego i przez 11 lat pracował w firmie AstraZeneca (AZ). W tym czasie pełnił różne funkcje w ramach Clinical Operations: monitora, kierownika lokalnego zespołu badawczego, badacza i Line Managera. 

Od 2011 roku koncentruje się na nowych metodach monitorowania w badaniach klinicznych. Pracował nad jednym z pierwszych w branży wdrożeń modułu TSDV (Targeted Source Data Verification) firmy Medidata. Założył i kierował grupę ds. scentralizowanego monitorowania w AZ w ramach Risk-Based Monitoring (RBM). Współkierował grupą roboczą TransCelerate, która przygotowała dokument ramowy dotyczący predefiniowanych Quality Tolerance Limits (QTLs). Obecnie jest szefem grupy Centralnego Monitorowania i Analizy Danych w GSK.

Marek Pędziński

W 2002 r. ukończył studia medyczne na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2007 roku ukończył studia podyplomowe Zarządzanie i Audyt w Instytucie Ekonomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Posiada dwadzieścia lat doświadczenia w pracy w badaniach klinicznych, w tym ostatnie prawie 18 lat w IQVIA i prawie 15 lat w IQVIA Quality Assurance. W październiku 2007 roku dołączył do Działu Zapewnienia Jakości IQVIA (dawniej Quintiles). Od tego czasu odpowiadał za przeprowadzanie audytów GCP, zarządzanie kwestiami jakości/zgodności, przeprowadzanie audytów u klientów oraz inspekcji regulacyjnych. Współpraca z kluczowymi klientami i pełnienie funkcji globalnego lidera ds. zapewnienia jakości w ich portfolio. Działania te obejmowały między innymi: zarządzanie projektami w ramach zleconego programu audytów, przegląd raportów z audytów, szkolenie nowych audytorów oraz pełnienie funkcji kierownika projektu w zakresie finansowej części programu. W październiku 2013 r. został mianowany Globalnym Liderem ds. Zapewnienia Jakości dla jednego z kluczowych klientów i był odpowiedzialny za całościowy przegląd portfela klientów, regularną komunikację z GOH/COD, dostarczanie miesięcznych i kwartalnych raportów/metryk tyczących zapewnienia jakości, zarządzanie audytami/kontrolami klientów/kontrolami regulacyjnymi/CAPAs/problemami jakościowymi, planowanie audytów i wsparcie zespołu. Od początku 2018 r. do początku 2021 r., odpowiedzialność za zarządzanie linią dla wszystkich Audytorów IQVIA w Europie i Afryce, w tym pozyskiwanie/planowanie, rekrutację, szkolenia, mentoring, zatwierdzanie, zarządzanie wydajnością i karierą. Od 2019 r. odpowiedzialny za ogólne zarządzanie globalnym rocznym planem audytów IQVIA QA, jak również za zarządzanie finansami IQVIA QA oraz nadzór nad zapytaniami ofertowymi (RFP).

Stale aktywnie zaangażowany w przeprowadzanie audytów procesów, audytów placówek, wizyt przygotowawczych do inspekcji, inspekcji hostingowych oraz audytów u klientów. 

Wcześniejsze doświadczenie w zakresie operacji klinicznych: Od momentu dołączenia do IQVIA w grudniu 2004 r. pracował jako Monitor odpowiedzialny za cały czas trwania badań od ich rozpoczęcia do zamknięcia. W lutym 2006 r. został powołany na stanowisko kierownika ds. badań klinicznych i był odpowiedzialny jako Line Manager za monitorów i szereg badań klinicznych w imieniu lokalnego biura. Przed IQVIA ponad półtora roku doświadczenia w monitorowaniu klinicznym jako Monitor pracujący w międzynarodowych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych (fazy II i III) prowadzonych w całej Europie. 

Członek RQA (Research Quality Association). Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu badań klinicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Lubelskim.

 

Julia Vitsko

Trener Biznesu, Coach, Konsultant Insights Discovery, Asesor AC/DC, Partner Archipelago Competence Game

POSIADANE AKREDYTACJE I CERTYFIKATY

 • The Practitioner Coach Diploma, wydany przez Noble Manhattan
 • Akredytacja International Institute of Coaching & Mentoring (IIC&M)
 • Akredytacja Insights Discovery, udzielona przez Insights Polska
 • Certyfikat Trenera Biznesu, wydany przez IBD Business School
 • Business Trainer Certificate, wydany przez International Education Society
 • Certyfikacja Assessment & Development Center, IBD Business School
 • Akredytacja Archipelago Competence Game, Competence Game

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Jestem coachem, trenerem biznesu, praktykiem sprzedaży i zarządzania. Od kilku lat prowadzę firmę szkoleniowo - doradczą "Business Mentor", której jestem założycielem. Przez wiele lat byłam związana ze sprzedażą. Jako Dyrektor sprzedaży CEE byłam odpowiedzialna za budowanie sieci sprzedażowych oraz ekspansje na rynki zagraniczne. Kierowałam międzynarodowymi zespołami sprzedażowymi, zajmowałam się motywowaniem i szkoleniem ludzi, a także wdrażałam procedury i standardy obsługi.

KLUCZOWE KOMPETENCJE

 • Business & Executive coaching
 • Prowadzenie szkoleń dla kadry menedżerskiej i pracowników;
 • Prowadzenie procesów badania kompetencji oraz typów osobowości pracowników
 • Tworzenie i realizacja programów szkoleniowych.
 • Prowadzenie szkoleń i procesów coachingowych w języku Polskim, Angielskim, Rosyjskim,
 • Ukraińskim

WYBRANI KLIENCI: Danone, Pepsico, Roche, Medtronic, Align Technology, AstraZeneca, Novo Nordisk, Pracuj.pl, GOG, Żabka, City Bank Handlowy, Kramp, JTI, Amica, Wavin, DSM, Inalfa, RTB House, Kramp, Ingka, Inalfa, GSK, Deloitte, Basf, Lingaro, Ruukki, Arvato, Becton Dickinson, Sonoco, Mercator, British American Tobacco, Berner, Prudential, Abris, Vistex, Lomansys, Noark, KGHM, Saint-Gobain, Capgeminie, Asahi Beer, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz)

Piotr Sawicki
Piotr Sawicki

Kierownik Działu Badań Klinicznych w Luxmed Onkologia

Absolwent i wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Z rynkiem badań klinicznych związany od lat dziewięćdziesiątych zajmując się działalnością Ośrodków Badawczych oraz rekrutacją i retencją pacjentów. Współtwórca Centrum Medycznego Osteomed oraz Centrum Badań Klinicznych. Ekspert w zakresie planowania i realizowania kampanii rekrutacji pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej komunikacji i poprawności języka. W latach 2012 - 2019 Head of Patient Engagement w firmie Synexus, w latach 2019-2023 Kierownik Działu Badań Klinicznych w Centrum Medycznym CMP, Head of Global SMO MICS, a obecnie Kierownik Działu Badań Klinicznych w Luxmed Onkologia.
Członek stowarzyszenia GCPpl odpowiedzialny za grupę ds. Ośrodków Badań Klinicznych. Chairman Komitetu Organizacyjnego EU SCRS . Wielokrotny prelegent podczas międzynarodowych konferencji dotyczących działalności Ośrodków i rekrutacji pacjentów.

Karol Szczukiewicz

Pasjonat innowacyjnych rozwiązań w branży badań klinicznych oraz specjalista szeroko pojętego obszaru zarządzania projektami.

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz University of Trieste we Włoszech. Kilkunastoletnie doświadczenie w branży badań klinicznych zdobywał w globalnych strukturach firm CRO oraz firm farmaceutycznych. Najpierw w zakresie monitorowania, a następnie zarządzania badaniami klinicznymi faz I-IV, w większości wskazań terapeutycznych. Obecnie dyrektor działu zarządzania projektami w firmie Optimapharm.

W latach 2016-2022 członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl). Wykładowca na studiach podyplomowych oraz licznych kursach z zakresu badań klinicznych na wielu polskich uczelniach i konferencjach międzynarodowych. Ekspert Agencji Badań Medycznych ds. oceny wniosków o finansowanie badań klinicznych w dotychczasowych konkursach. Członek zespołu przy ABM ds. opracowania projektu ustawy o badaniach klinicznych.

Współtwórca i partner merytoryczny studiów podyplomowych "Zarządzanie Projektami w Badaniach Klinicznych" na Akademii Leona Koźmińskiego. Pomysłodawca i koordynator konkursu branżowego "Liderzy Badań Klinicznych".

Katarzyna Myszczyszyn

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kierunku podyplomowego Zarządzanie Projektami w Badaniach Klinicznych Akademii Leona Koźmińskiego. Laureatka konkursu Liderzy Badań Kliniczncyh. Z branżą badań klinicznych związana od ponad 10 lat – zarówno od strony administracji publicznej w Departamencie Badań Klinicznych URPL, jak i biznesu w firmie Parexel (CRO). Jako Regulatory Lead zajmuje się zarządzaniem globalnym obszarem regulatory w liczych projektach – ze szczególnym naciskiem na planowanie i realizację strategii start-up. Jako Senior Consultant w wewnętrznej grupie Quality Forum uczestniczy w tworzeniu i doskonaleniu procesów dla departamentu Regulatory & Access i  przygotowywaniu związanych z nimi dokumentów (SOP, Associated Documents). Przygotowuje i prowadzi wewnętrzne szkolenia z zakresu zarządzania projektami, systemów i procesów. Bierze udział w planowaniu i opracowywaniu wymaganych zmian konfiguracji Veeva Vault wspierających prowadzenie badań klinicznych. Kordynuje grupę Super Users wspierających departament R&A w obsłudze systemu VV.

Prywatnie fanka metalu symfonicznego, narciarstwa zjazdowego i żeglarstwa turystycznego. W rzadkich wolnych chwilach „rękodziała” na różnych kreatywnych polach. 

Adam Wysokiński

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (II Wydz. Lekarski), Uniwersytetu Humanistyczno społecznego w Warszawie (Zarządzanie projektami) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA dla kadry medycznej). Od 2001 roku związany z rynkiem farmaceutycznym, a od 2003 zaangażowany w organizację i prowadzenie badań klinicznych.

Początkowo w Polsce, następnie w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie zajmuje stanowisko globalne w dziale badawczym firmy Janssen-Cilag (Johnsson & Johnsson) nadzorując prace globalnych Project Managerów. W swojej karierze miał okazję tworzyć regionalny model współpracy pomiędzy globalną firmą farmaceutyczną i jedną z wiodących na rynku firm CRO (Clinical Research Organization).

Jego zainteresowania zawodowe to: zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne, podnoszenie efektywności organizacyjnej, mapowanie i optymalizacja procesów, tworzenie narzędzi zwiększających produktywność.

Adrian Olszewski

Absolwent Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego.
Od 2005 roku zajmuje się zastosowaniem technologii informatycznych i nauk ścisłych w szeroko pojętej medycynie, diagnostyce laboratoryjnej i farmacji m.in. jako projektant oprogramowania, programista i analityk danych.

Od ponad dekady związany z branżą badań klinicznych w firmach CRO w zakresie statystycznej analizy danych w badaniach eksperymentalnych i obserwacyjnych. Obecnie pełni obowiązki głównego biostatystyka w firmie 2KMM, łącząc fascynację naukami medycznymi i nieustannie poszerzane doświadczenie w zakresie nowoczesnych, zaawansowanych metod statystycznych.

Pasjonat i popularyzator idei prawidłowego wykorzystania oprogramowania analitycznego R (Open Source) w objętej ścisłymi regulacjami dziedzinie badań klinicznych.

Agnieszka Szpineta

MBA, Doktor nauk przyrodniczych, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu w Manchesterze na kierunku biotechnologia i biochemia oraz podyplomowych studiów na kierunku International Business Management oraz Master of Business Administration in Clinical Trials na odpowiednio University College Dublin oraz Collegium Humanum w Warszawie.

Od ponad 20 lat związana z branżą badań klinicznych, obecnie pracuje na stanowisku Senior Director of Project Management w ICON zajmując sie zapewnianiem efektywnej koordynacji i zarządzaniem portfolio badań klinicznych; wspieraniem projektowania badań na arenie międzynarodowej; nadzorowaniem czasu, kosztów i celi jakościowych wspomagając zespoły w rozwiązywaniu problemów projektowych oraz zarządzaniem i ograniczaniem potencjalnego ryzyka portfolio badań. Koordynuje i kieruje pracą Project Managerów jako mentor i line manager, zajmuje się również zarządzaniem relacjami z klientami firmy ICON jako kluczowy kontakt dla sponsorów badań klinicznych i wewnętrznego kierownictwa firmy ICON.

Lauretka nagród International Pharma Times Award for Partnership in Clinical Research (2017) i Most Significant Contributor to Commercial Success by a Project Manager (2018).

Prywatnie miłośniczka psów, jogi i tenisa, oraz mama dwójki dorosłych już dzieci.

Agnieszka Tykwińska

Psycholog, mentor, współwłaścicielka agencji rekrutacyjnej Timshel, podcasterka. Wyprodukowała serię podcastów Dziewczyny z HR oraz Agni Inspiruje. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, zarządzaniu relacjami z klientami oraz budowaniu zespołów po stronie korporacji.

Agnieszka z sukcesem realizowała i zajmowała różnorodne stanowiska w wielu sektorach, w tym badania life science, HR, Legal i IT, przyczyniając się do rozwoju i sukcesu wielu organizacji.

Jej klienci to między innymi takie organizacje jak: Astra Zeneca, NovoNordisk, Vogue czy J&J. Agnieszka specjalizuje się w identyfikowaniu najlepszych talentów i łączeniu ich z właściwymi topowymi organizacjami.

Karol Makowski

Absolwent studiów inżynierskich na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
oraz studiów podyplomowych na kierunku Badania kliniczne i biomedyczne badania naukowe na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Obecnie student studiów magisterskich na kierunku Zdrowie Publiczne w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Dyrektor operacyjny w Medigent LAB, firmie CRO świadczącej kompleksowe usługi w zakresie przygotowania wyrobów medycznych do oceny zgodności. Ekspert w dziedzinie badań klinicznych wyrobów medycznych. Posiada doświadczenie jako koordynator (SC) i monitor badań klinicznych (CRA) wyrobów medycznych.

Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości (ISO 13485) w Warmie Sp. z o.o. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na studiach podyplomowych na kierunku Badania kliniczne i biomedyczne badania naukowe. Prowadzony przedmiot: Badania kliniczne wyrobów medycznych. Wice-koordynator Grupy ds. Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych, Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl).

Współautor książki "Badania kliniczne. Praktyka, prawo, etyka" - wydanej w 2024 roku, przez wydawnictwo CeDeWu. Współautor “Interaktywnego poradnika dla rodziców pt. "Twoje dziecko w badaniach klinicznych" wydanego przez Agencję Badań Medycznych w 2023 roku.

Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej badaniom klinicznym wyrobów medycznych oraz badaniom działania IVD pn.: ”Badania Kliniczne Wyrobów Medycznych” - dotychczas odbyły się dwie edycje w 2023 i 2024 roku.

Cezary Kowalczuk

Dyrektor Projektów (Associate Project Director) w jednej z czołowych globalnych organizacji zajmujących się badaniami klinicznymi (CRO). Ponad Dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu globalnym projektami, jak i portfelem projektów we wszystkich fazach (I-IV) i w zróżnicowanych obszarach terapeutycznych (Pediatria, Szczepionki, Neurologia, Onkologia). Zarządzanie wielofunkcyjnymi, międzynarodowymi zespołami (EMEA, APAC, NA, LATAM). Autor korporacyjnych rozwiązań do zarządzania portfelami projektów oraz optymalizacji procesów.

Doktor Biotechnologi z sześcioletnim doświadczeniem akademickim w prowadzeniu zajęć z zakresu Genetyki i Biologi Molekularnej.

Współtrener warsztatów z zakresu budowania zespołu i zarządzania zespołami dla wiodących firm na rynku (PWC, McDonald's i Fiat Bank).

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje wynik analizy CV pod kątem niezbędnego doświadczenia kandydatów w zakresie badań klinicznych. Analiza zostanie przeprowadzona po zakończeniu rekrutacji. W przypadku osiągnięcia limitu miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

V edycja - rekrutacja trwa do 15.09.2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

 * Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

Wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym - część zajęć realizowana będzie w języku angielskim.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów realizowanych na kierunku studiów oraz zdanie praktycznego egzaminu końcowego polegającego na prezentacji grupowego projektu z zakresu zarządzania projektami w badaniach klinicznych.

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego ** 
 • Zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 
 • Oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
 • Kopia dowodu wpłaty wpisowego
 • Curriculum Vitae w języku angielskim w formacie pdf
 •  *W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski.
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Katarzyna Stawska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 6200 zł każda) 12400 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 5580 zł każda ) 11160 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 11900 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

 

Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych – studia podyplomowe

 

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie projektami w badaniach klinicznych w Akademii Leona Koźmińskiego umożliwiają studentom zdobycie wiedzy, kompetencji i praktycznych umiejętności, niezbędnych do rozpoczęcia kariery w firmie CRO lub farmaceutycznej. Program edukacyjny opracowany jest we współpracy z partnerami z branży i regularnie aktualizowany, dzięki czemu odpowiada na potrzeby nowoczesnego rynku farmaceutycznego.

 

O studiach zarządzanie projektami w badaniach klinicznych (studia podyplomowe)

 

Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych to roczne studia podyplomowe adresowane głównie do pracowników obszaru badań klinicznych, w tym osób, które już pracują w firmach CRO lub farmaceutycznych czy biotechnologicznych, osób zainteresowanych alternatywnym kierunkiem rozwoju zawodowego, a także chcących pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do zarządzania projektami w sektorze farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, zgodnie ze standardami PMI zawartymi w najnowszym wydaniu PMBOK® Guide.

 

Decydując się na kształcenie w ALK zyskujesz między innymi wsparcie doświadczonych praktyków. Niekwestionowanym atutem kierunku jest ponadto możliwość prowadzenia projektu w obszarze badań klinicznych, roczne członkostwo w PMI, a także poznanie swojego profilu Insight i strategii komunikacyjnych niezbędnych w zarządzaniu zespołem.

 

Wszystkie zajęcia prowadzone są w doskonale wyposażonych salach dydaktycznych, w małych grupach ćwiczeniowych. Ponieważ część z nich realizowana jest w języku angielskim, wymagana jest znajomość języka w stopniu komunikatywnym. Dodatkowo niezbędna jest również podstawowa wiedza i doświadczenie z zakresu badań klinicznych, umożliwiające prawidłowe zrozumienie przekazywanych treści.

 

Program na kierunku zarządzanie projektami w badaniach klinicznych (studia podyplomowe)

 

Cykl kształcenia obejmuje ponad 200 godzin praktycznych zajęć dydaktycznych, realizowanych w trybie weekendowym. Całość oparta jest o standardy PMI oraz szerokie doświadczenie wykładowców. Program studiów skupia się na istotnych umiejętnościach zarządzania projektami w sektorze farmaceutycznym, ze szczególnym naciskiem na badania kliniczne.

 

Podczas zajęć nauczysz się identyfikacji interesariuszy i dostosowywania strategii do różnic kulturowych oraz indywidualnych preferencji komunikacyjnych. Nabędziesz umiejętność: definiowania zakresu prac w celu minimalizacji ryzyka opóźnień, zarządzania budżetem oraz zasobami ludzkimi, identyfikacji i zarządzania ryzykiem w badaniach klinicznych, a także zarządzania jakością projektu, w tym planowanie działań prewencyjnych i naprawczych. Program uwzględnia ponadto przegląd modeli operacyjnych w badaniach klinicznych oraz zasady determinujące skuteczną współpracę między poszczególnymi jednostkami w firmie farmaceutycznej.

 

Społeczność na kierunku zarządzanie projektami w badaniach klinicznych (studia podyplomowe)

 

Studia w Akademii Leona Koźmińskiego oferują wyjątkową możliwość poznania wybitnych wykładowców i nawiązania cennych kontaktów z innymi studentami. Współpracujemy z uznanymi praktykami, a także z naukowcami i dydaktykami, którzy zdobywali doświadczenie w największych korporacjach farmaceutycznych oraz globalnych firmach CRO. W trakcie nauki możesz rozwijać swoje zainteresowania w studenckich kołach naukowych oraz uczestniczyć w organizacji branżowych wydarzeń, które poszerzą Twoją sieć zawodową. Regularnie organizujemy wyjazdy integracyjne i imprezy okolicznościowe, sprzyjające budowaniu długotrwałych relacji.

 

Zasady naboru na kierunku zarządzanie projektami w badaniach klinicznych (studia podyplomowe)

 

O przyjęciu na studia decyduje wynik analizy CV pod kątem doświadczenia w zakresie badań klinicznych. Analiza ta zostanie przeprowadzona po zakończeniu rekrutacji. W sytuacji osiągnięcia limitu miejsc, decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Aby przystąpić do procesu rekrutacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej uczelni, a także uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Opłaty na kierunku zarządzanie projektami w badaniach klinicznych (studia podyplomowe)

 

Opłaty na kierunku zarządzanie projektami w badaniach klinicznych obejmują wpisowe oraz cenę podstawową z możliwością płatności w dwóch ratach. Dla osób zainteresowanych kształceniem w ALK przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki, między innymi zniżkę dla naszych absolwentów oraz rabat za jednorazową płatność.

 

Według międzynarodowego rankingu „Financial Times” Akademia Leona Koźmińskiego uznawana jest za najlepszą uczelnię biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej. Możemy się poszczycić zdobyciem trzech prestiżowych akredytacji międzynarodowych: AACSB, EQUIS i AMBA, przyznawanych jedynie 125 szkołom biznesu na świecie. W procesie kształcenia skupiamy się na rozwoju umiejętności zarządczych i przedsiębiorczych, dzięki czemu nasi absolwenci posiadają gruntowną wiedzę, a także kwalifikacje umożliwiające efektywne realizowanie powierzonych im zadań na dalszej ścieżce zawodowej. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą obejmującą studia I stopnia, studia II stopnia oraz szeroki wybór studiów podyplomowych.