Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
controlling operacyjny, szkolenia controlling, controlling kurs online, rachunkowość zarządcza szkolenie, kurs controllingu

Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
Tryb stacjonarny,
W weekend

O kursie

Szkolenie realizowane jest w ramach  zintegrowanego systemu nauczania finansów, w związku z tym zajęcia odbywają się z grupą uczestników studiów podyplomowych z obszaru finanse.

Dajemy Państwu możliwość realizacji własnej ścieżki edukacyjnej poprzez uczestniczenie w wybranych modułach szkoleniowych i uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.

 

Szkolenie jest pierwszym z modułów z obszaru Controllingu. Łącznie z poniższymi szkoleniami  stanowi dopełnienie systemu planowania i kontroli w firmie. 

Rekomenduje się udział we wszystkich powyższych modułach szkoleniowych w odpowiedniej kolejności, aby w sposób kompleksowy poznać zagadnienia z obszaru controllingu.

Program

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w firmie: 

 • zadania rachunku kosztów (cele rachunku kosztów, czynniki wpływające na kształt rachunku kosztów, rodzaje decyzji podejmowanych na podstawie rachunku kosztów). 

Systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania: 

 • systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania (koszty wg rodzaju, koszty produktu i okresu, koszty wg podmiotów, koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty stałe i zmienne, koszty istotne i nieistotne, koszty utraconych korzyści, koszty uznaniowe, koszty do prognozowania i planowania, koszty do planowania i kontroli). 

Grupowanie i rozliczanie kosztów: 

 • znaczenie grupowania i rozliczania kosztów (cele i znaczenie rozliczania, czynniki determinujące rozliczanie, dobór kluczy podziałowych, czynniki wpływające na dokładność rozliczania kosztów); 
 • grupowanie kosztów pośrednich w MPK (przyczyny wydzielania MPK, rozliczanie kosztów prostych, rozliczanie innych kosztów, problemy rozliczania kosztów pośrednich na MPK); 
 • rozliczanie kosztów pomocniczych MPK (charakterystyka i wyodrębnianie MPK pomocniczych, metody rozliczania, częściowe i pełne zastosowanie stawek umownych, uproszczenia w rozliczaniu); 
 • obliczanie stawek kosztów pośrednich (klucze rozliczeniowe przy działalności prostej i złożonej, czynniki wpływające na dobór klucza podziałowego, szczególne przypadki doboru kluczy podziałowych); 
 • obciążanie produktów kosztami pośrednimi (wspólna stawka dla firmy, odrębne stawki dla wydziałów, odrębne stawki dla stanowisk, przewidywane stawki kosztów pośrednich); 

CASE STUDY (rozliczanie działalności pomocniczej – wpływ metod rozliczania kosztów działalności pomocniczej na dokładność i koszt rozliczeń); 

CASE STUDY (rozliczanie kosztów i kalkulacja kosztów produktu). 

Podstawowe systemy rachunku kosztów w zarządzaniu: 

 • klasyfikacja systemów rachunku kosztów (rodzaje rachunku kosztów postulowanych); 
 • rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych (rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych, wpływ rachunku kosztów na wynik finansowy, zalety i wady rachunku kosztów pełnych i zmiennych); 
 • niepełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych (analiza porównawcza definicji kosztu wytworzenia); 

 CASE STUDY (wielookresowy RKP/RKZ). 

Rozwinięte systemy rachunku kosztów i wyników: 

 • warunki zastosowania rachunków wielowymiarowych (zarządzanie scentralizowane i zdecentralizowane – zalety i wady oraz wymogi informacyjne); 
 • wydzielanie i ocena działania ośrodków odpowiedzialności (centra kosztowe, centra zysku, centra inwestycyjne, ocena działalności); 
 • budowa i wykorzystanie rachunków wielowymiarowych (koszty stałe indywidualne i wspólne, przykładowe obiekty kosztów, rachunki wielostopniowe i wieloblokowe); 

 CASE STUDY (rachunek wielowymiarowy – analiza wyniku firmy z różnych punktów widzenia). 

Koszty w decyzjach krótkiego okresu: 

 • analiza progu rentowności i płynności (założenia i znaczenie analizy, dezagregacja kosztów stałych, uwzględnienie w analizie różnych cen, niejednorodnej produkcji i podatków, próg płynności); 
 • planowanie wyniku i analiza wrażliwości w krótkim okresie (badanie wpływu na wynik i próg rentowności zmian kosztów stałych, zmiennych, cen i ilości sprzedaży, ograniczenia analizy progu rentowności); 

 CASE STUDY (krótkoterminowe decyzje przedsiębiorstw – złożony problem analizy i podejmowania decyzji w krótkim okresie). 

Activity based costing: 

 • Wprowadzenie do activity based costing; 
 • identyfikacja działań; 
 • ustalenie kosztów działań; 
 • ustalenie nośników kosztów działań; 
 • rozliczenie kosztów na obiekty kosztów; 

CASE STUDY (analiza działań, ustalanie nośników kosztów zasobów i działań, wycena działań i ich rozliczanie na produkty, porównanie rachunku kosztów działań z tradycyjną kalkulacją kosztów) 

figury

Organizacja zajęć

Czas trwania:

 • 2 dni (16 h dydaktycznych)* 
 • w godz. 8.45-15.45 

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

 

Terminy

Nowy termin już wkrótce

Społeczność

Trener szkolenia

Tomasz Wnuk-Pel
prof. Tomasz Wnuk-Pel

Jest profesorem nauk społecznych, pracuje w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, jest również Affiliate Professor na Linnaeus University w Växjö w Szwecji oraz Visiting Professor na uniwersytetach we Francji, Litwie, Niemczech, Włoszech, Katarze, Tajwanie, Tajlandii, Chinach i Japonii; ponadto jest członkiem Zarządu Asia-Pacific Management Accounting Association i członkiem European Accounting Association.

−    Tomasz Wnuk-Pel jest autorem licznych artykułów i książek dla praktyków, m.in.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing & Management, 2006; Controlling kosztów, 2017; Controlling operacyjny, 2017; Controlling strategiczny, 2017.

−    Od 1994 roku specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej/controllingu; jest autorem i współautorem kompleksowych projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz organizacjach non-profit.
−    Jest autorem ponad stu zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla organizacji produkcyjnych, usługowych, handlowych i non-profit

 

Zasady naboru

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa szkolenia lub kursu. 

1
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

Rekrutacja online 

1
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Adamowicz-Sikora Edyta KEBS
Doradca edukacyjny
Edyta Adamowicz-Sikora

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 1400 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 1260 zł brutto (zw. z VAT) *

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl