Wesprzyj nas
Strona główna
BUDŻETOWANIE I KONTROLA, budżetowanie kosztów, kontrola kosztów w firmie, budżetowanie i controlling

Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
Tryb stacjonarny,
W weekend
Termin szkolenia
08.06 - 09.06.2024

O szkoleniu

Szkolenie realizowane jest w ramach  zintegrowanego systemu nauczania finansów, w związku z tym zajęcia odbywają się z grupą uczestników studiów podyplomowych z obszaru finanse.

Dajemy Państwu możliwość realizacji własnej ścieżki edukacyjnej poprzez uczestniczenie w wybranych modułach szkoleniowych i uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.

 

Szkolenie jest drugim z modułów z obszaru Controllingu. Łącznie z poniższymi szkoleniami  stanowi dopełnienie systemu planowania i kontroli w firmie. 

Rekomenduje się udział we wszystkich powyższych modułach szkoleniowych w odpowiedniej kolejności, aby w sposób kompleksowy poznać zagadnienia z obszaru controllingu.

Program

Ramowy program szkolenia

Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania: 

 • Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania.   

Budżetowanie i kontrola kosztów i przychodów: 

 • przygotowanie procesu budżetowania (funkcje budżetowania, powiązanie budżetowania ze strategią i planowaniem długookresowym, budżetowanie przyrostowe i „od zera”, budżetowanie sztywne i elastyczne, powiązania między budżetami, budżetowanie a rachunek kosztów); 
 • budżetowanie sprzedaży, produkcji i zapasów (czynniki wpływające na prognozy sprzedaży, jakościowe i ilościowe techniki prognozowania, czynniki kształtujące jakość prognoz, budżet sprzedaży, budżet produkcji i zapasów); 
 • budżetowanie kosztów bezpośrednich (normowanie materiałów bezpośrednich, normowanie płac bezpośrednich, budżetowanie materiałów bezpośrednich, budżetowanie płac bezpośrednich, metody budżetowania i zbierania danych rzeczywistych oraz analizy odchyleń); 
 • budżetowanie kosztów pośrednich (uwarunkowania budżetowania kosztów pośrednich, źródła danych do budżetowania kosztów pośrednich, budżetowanie poszczególnych rodzajów kosztów prostych pośrednich, budżetowanie złożonych kosztów pośrednich); 
 • budżetowanie wyniku finansowego (wycena produktów, budżetowanie wielowymiarowego wyniku finansowego); 
 • budżetowanie przepływów pieniężnych i bilansu (budżet wpływów i wydatków, budżet bilansu); 
 • analiza i kontrola wykonania budżetów (budżety elastyczne w formie tabelarycznej i w formie równań, budżetowanie za pomocą współczynników elastyczności i w formie graficznej, wykorzystanie budżetowania elastycznego na etapie planowania, realizacji budżetu i kontroli wykonania); 
 • organizacja systemu budżetowania (funkcjonowanie systemu budżetowania, etapy procesu budżetowania); 

CASE STUDY (budowa master budget – kompleksowy przykład ilustrujący proces budżetowania kosztów, przychodów, wyniku finansowego, przepływów pieniężnych i bilansu). 

CASE STUDY (budowa raportu kontrolno-wynikowego – przykład sporządzania prawidłowego raportu z wykonania budżetu dla ośrodka odpowiedzialnego za zysk). 

 

Zarządzanie kosztami przez odchylenia: 

 • wprowadzenie do zarządzania kosztami przez odchylenia (rodzaje rachunków kosztów postulowanych, funkcjonowanie rachunku kosztów standardowych, rachunek kosztów standardowych w systemie ewidencyjnym i poza nim); 
 • procedury wyznaczania i rodzaje standardów (metody wyznaczania standardów, wyznaczanie standardów materiałów bezpośrednich, wyznaczanie standardów płac bezpośrednich, wyznaczanie standardów kosztów wydziałowych, weryfikacja standardów, rodzaje standardów, wpływ rodzaju standardu na analizę odchyleń); 
 • ogólny model analizy odchyleń (model analizy odchyleń, dokładność analizy odchyleń, odpowiedzialność za odchylenia); 
 • analiza przyczyn powstawania odchyleń (przyczyny odchyleń cen i zużycia materiałów bezpośrednich, przyczyny odchyleń stawek i wydajności w płacach bezpośrednich); 
 • zarządzanie kosztami przez odchylenia – podsumowanie (znaczenie kompleksowego pomiaru kosztów i informacji o odchyleniach); 

CASE STUDY (analiza odchyleń w RKZS – analiza odchyleń materiałów i płac bezpośrednich, analiza odchyleń kosztów wydziałowych zmiennych i stałych, analiza odchyleń kosztów zarządu i sprzedaży, analiza odchyleń cen i ilości sprzedaży, uzgodnienie planowanego i rzeczywistego wyniku finansowego); 

CASE STUDY (uzupełniająca analiza odchyleń w RKPS – dodatkowe analizy odchyleń kosztów stałych wydziałowych i analizy odchyleń zysku na sprzedaży); 

CASE STUDY (analiza odchyleń marży – zaawansowana analiza odchyleń marży na sprzedaży). 

Organizacja zajęć

Czas trwania:

 • 2 dni (16 h dydaktycznych)* 
 • w godz. 8.45-15.45 

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

 

Termin szkolenia

 • 8-9.06.2024 - stacjonarnie

Społeczność

Trener

Tomasz Wnuk-Pel
prof. Tomasz Wnuk-Pel

Jest profesorem nauk społecznych, pracuje w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, jest również Affiliate Professor na Linnaeus University w Växjö w Szwecji oraz Visiting Professor na uniwersytetach we Francji, Litwie, Niemczech, Włoszech, Katarze, Tajwanie, Tajlandii, Chinach i Japonii; ponadto jest członkiem Zarządu Asia-Pacific Management Accounting Association i członkiem European Accounting Association.

−    Tomasz Wnuk-Pel jest autorem licznych artykułów i książek dla praktyków, m.in.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing & Management, 2006; Controlling kosztów, 2017; Controlling operacyjny, 2017; Controlling strategiczny, 2017.

−    Od 1994 roku specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej/controllingu; jest autorem i współautorem kompleksowych projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz organizacjach non-profit.
−    Jest autorem ponad stu zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla organizacji produkcyjnych, usługowych, handlowych i non-profit

 

Zasady naboru

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa szkolenia lub kursu. 

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Adamowicz-Sikora Edyta KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Edyta Adamowicz-Sikora

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 1200 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 1080 zł brutto (zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl