Wesprzyj nas
Strona główna
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI I RENTOWNOŚCIĄ (WARSZTATY KOMPUTEROWE)

Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe)

Poziom
Kursy i szkolenia
Kursy ONLINE
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
Online,
W weekend
Termin szkolenia
13.04 - 14.04.2024

O kursie

Podczas zajęć uczestnicy pracują samodzielnie, ale pod kontrolą prowadzącego, w specjalnie stworzonym modelu budżetowania i kontroli oraz planowania finansowego działającym w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL.

Celem warsztatów komputerowych nie jest jednak nauka programu EXCEL. Program ten jest tylko narzędziem do poznania praktycznych aspektów budżetowania i kontroli oraz planowania finansowego na konkretnym przykładzie.

Warsztaty komputerowe oparte są na jednym kompleksowym studium przypadku (jest to przykład firmy średniej wielkości z kilkudziesięcioma ośrodkami odpowiedzialności, produkującej wiele wyrobów i świadczącej usługi, prowadzącej sprzedaż w różnych regionach i kanałach dystrybucji, mającej wiele grup klientów itp.); 

Szczególną cechą pracy podczas warsztatów komputerowych jest praktyczne i kompleksowe ujęcie wszystkich analizowanych zagadnień. Warsztaty stanowią najbardziej zaawansowaną część całego programu szkoleniowego. 

Szkolenie jest realizowane w ramach  zintegrowanego system nauczania finansów. Dajemy Państwu możliwości uczestniczenia w wybranych modułach szkoleniowych, realizowanych na studiach podyplomowych i uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.

Program

Ramowy program szkolenia

Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników - wprowadzenie: 

 • cele i zadania budżetowania kosztów, przychodów i wyników; powiązanie procesu budżetowania ze strategią i długookresowymi celami przedsiębiorstwa; 

 • wpływ stosowanego w przedsiębiorstwie rachunku kosztów na proces budżetowania.

Planowanie w podmiotach wewnętrznych przedsiębiorstwa: 

 • charakterystyka procesów zachodzących w przedsiębiorstwie – wpływ organizacji i technologii produkcji na budżetowanie kosztów; 
 • planowanie sprzedaży w przekroju regionów sprzedaży, klientów i produktów; 
 • planowanie produkcji w podmiotach wewnętrznych przedsiębiorstwa, planowanie zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku.

Budżetowanie kosztów w podmiotach kosztowych: 

 • projektowanie budżetów kosztów; 
 • opracowywanie budżetów kosztów materiałów bezpośrednich, płac bezpośrednich oraz prostych kosztów pośrednich w podmiotach działalności podstawowej, pomocniczej i pozostałych; 
 • rozliczanie budżetowanych kosztów działalności pomocniczej i tworzenie całkowitych budżetów kosztów wszystkich podmiotów; 
 • wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych, wyprowadzanie współczynników zmienności kosztów; 
 • wyznaczanie normalnego poziomu zdolności produkcyjnych i wyodrębnianie kosztów wydziałowych stałych nie stanowiących kosztu wytworzenia; 
 • analiza planowanego wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Tworzenie normatywnego kosztu produktu: 

 • powiązanie wyceny produktu ze stosowaną w przedsiębiorstwie technologią i organizacją procesów produkcyjnych; 
 • powiązanie normatywnego kosztu produktu z budżetami kosztów dla miejsc powstawania kosztów w ramach działalności podstawowej.

Sporządzanie budżetów zbiorczych w różnych przekrojach: 

 • hierarchiczna struktura budżetowania w podmiotach wewnętrznych; 
 • powiązanie budżetów zbiorczych z budżetami centrów kosztowych i wyceną produktu; 
 • budżety kosztów według pionów, finanse kosztów wytworzenia, budżet kosztów nie stanowiących kosztu wytworzenia.

Budowa planowanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa: 

 • rachunek kosztów i wyników dla regionów sprzedaży, klientów i produktów; 
 • wykorzystanie wieloblokowych i wielosegmentowych systemów rachunku kosztów w zarządzaniu; 
 • analiza rentowności regionów sprzedaży; 
 • analiza rentowności klientów i grup klientów; 
 • analiza rentowności produktów i grup produktów; 
 • analiza wyniku finansowego w rachunku kosztów pełnych i zmiennych.

Konstruowanie raportów kontrolno-wynikowych dla ośrodków odpowiedzialności za koszty i zyski: 

 • analiza rzeczywistego wykorzystania zdolności produkcyjnych; 
 • raporty kontrolno-wynikowe dla ośrodków odpowiedzialnych za koszty i zyski.

Kontrola i ocena wykonania budżetów: 

 •  rachunek odchyleń na poziomie ośrodków odpowiedzialności za koszty w ramach działalności podstawowej, pomocniczej oraz administracji (analiza odchyleń materiałów bezpośrednich, płac bezpośrednich, kosztów pośrednich prostych i złożonych); 
 •  raporty z wykonania budżetów ośrodków odpowiedzialnych za zyski (analiza odchyleń przychodów, kosztów zmiennych i stałych oraz marż brutto); 
 • monitorowanie rentowności przedsiębiorstwa jako całości (analiza odchyleń na sprzedaży, odchyleń kosztów i uzgadnianie planowanego i rzeczywistego wyniku finansowego). 
IllustrationShapes

Organizacja zajęć

Czas trwania:

 • 2 dni (16 h dydaktycznych)* 
 • w godz. 8:45-15:45 

* jedna godzina dydaktyczna to 45 minut.

 

Terminy

 • 13-14.04.2024 r. - forma ONLINE

Społeczność

Trener

Tomasz Wnuk-Pel
prof. Tomasz Wnuk-Pel

Jest profesorem nauk społecznych, pracuje w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, jest również Affiliate Professor na Linnaeus University w Växjö w Szwecji oraz Visiting Professor na uniwersytetach we Francji, Litwie, Niemczech, Włoszech, Katarze, Tajwanie, Tajlandii, Chinach i Japonii; ponadto jest członkiem Zarządu Asia-Pacific Management Accounting Association i członkiem European Accounting Association.

−    Tomasz Wnuk-Pel jest autorem licznych artykułów i książek dla praktyków, m.in.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing & Management, 2006; Controlling kosztów, 2017; Controlling operacyjny, 2017; Controlling strategiczny, 2017.

−    Od 1994 roku specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej/controllingu; jest autorem i współautorem kompleksowych projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz organizacjach non-profit.
−    Jest autorem ponad stu zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla organizacji produkcyjnych, usługowych, handlowych i non-profit

 

Zasady naboru

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu.

Adamowicz-Sikora Edyta KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Edyta Adamowicz-Sikora

Opłaty

* Oferowana zniżka nie łączy się z innymi ewentualnymi rabatami.

Tabela opłat
Cena szkolenia 1200 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK 1080 zł brutto (zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl