Firma Newspoint została partnerem studiów I i II stopnia na kierunku zarządzanie – socjologia biznesu i mediów. 

25.02.2021

Eksperci z firmy Newspoint poprowadzą zajęcia o charakterze praktycznym dla studentów socjologii biznesu i mediów. Studenci tego kierunku będą również mieli możliwość korzystania z wersji testowej narzędzia do monitoringu mediów na potrzeby zajęć dydaktycznych i seminariów dyplomowych przez 60 dni. Firma Newspoint umożliwi im również odbywanie praktyk i staży. 

„Spoglądając na pragmatyczny i społeczny wymiar rzeczywistości medialnej, cyfrowego świata w którym przyszło nam żyć i pracować, pobieranie, przetwarzanie, wizualizowanie i analizowanie informacji pochodzących z monitoringu mediów (tradycyjnych i społecznościowych) to kluczowe kompetencje pracowników dobrze odnajdujących się w erze gospodarki cyfrowej, a także możliwość naukowego poznania wielowymiarowych mechanizmów społecznych zachodzących w ekosystemie mediów. Doświadczenie naszego partnera, firmy Newspoint, jest w tym obszarze bezdyskusyjne, a wspólne działania stanowić będą wartość dla naszych studentów oraz otoczenia biznesowego” – mówi dr Krzysztof Kuźmicz, kierownik studiów zarządzaniesocjologia biznesu i mediów

„Dla Newspoint współpraca z ALK jest szansą na dotarcie do przyszłych użytkowników aplikacji wspomagających biznes w cyfrowej rzeczywistości, w tym narzędzi monitoringu mediów i analityki online i uwzględnienie perspektywy pokolenia wkraczającego na rynek pracy w rozwoju naszych produktów” – powiedział CEO Newspoint, Robert Stalmach.

Newspoint świadczy kompleksowe usługi związane z monitoringiem i badaniami mediów: monitoring Internetu (media społecznościowe, fora, blogi, portale i serwisy internetowe), monitoring prasy, radia i telewizji, pogłębione raporty i analizy medialne oraz usługi badawcze w oparciu o metody ilościowe i jakościowe, m.in. analizę treści, text mining, analitykę Social Media, mapping influencerów. Newspoint monitoruje 75 języków i 170 rynków.

Więcej o Newspoint

Studia objęte partnerstwem:

Czytaj także