Rankingi

Centrum Studiów Fiskalnych i Doradztwa Podatkowego

Centrum Studiów Fiskalnych i Doradztwa Podatkowego stanowi interdyscyplinarną jednostkę naukowo-badawczą, skupiającą wokół siebie zarówno przedstawicieli nauk prawnych, ekonomicznych, nauk o zarządzaniu oraz finansów i rachunkowości, teoretyków i praktyków, doktorantów i studentów.  

Misją Centrum Studiów Fiskalnych i Doradztwa Podatkowego jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej obejmującej regulacje prawne systemu danin publicznych w Polsce i innych państwach oraz promowanie zawodu zaufania publicznego, jakim jest doradca podatkowy.
Jednym z problemów badawczych, podejmowanych przez Centrum będzie ustalenie korelacji zachodzących pomiędzy nieustającym procesem zmian regulacyjnych w przestrzeni systemu danin publicznych oraz kształtowaniem i rozwojem specjalistycznej formy doradztwa, jaką jest doradztwo podatkowe.  

Centrum organizuje seminaria i konferencje naukowe (również z partnerami zewnętrznymi) poświęcone aktualnym problemom podatkowym, jak też spotkania naukowe w celu zaprezentowania wyników przeprowadzonych badań, a także prowadzi działania doradczo-szkoleniowe dotyczące aktualnych problemów związanych ze stosowaniem prawa podatkowego.

Aktywność Centrum koncentruje się również na prowadzeniu działalności dydaktycznej, która dotyczy m. in. organizacji cyklicznych warsztatów dla studentów i spotkań z doradcami podatkowymi mających na celu promocję zawodu doradcy podatkowego.

Rada Naukowa Centrum:

1. dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL, 
2. dr hab. Michalina Duda-Hyz, prof. Uniwersytetu Opolskiego,
3. dr Krzysztof Kandut – sędzia WSA w Gliwicach,
4. dr Artur Krukowski – dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie,
5. mec. Andrzej Ladziński – przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych,
6. dr Adam Zdunek – naczelnik III Urzędu Skarbowego w Lublinie,
7. dr Grzegorz Matysek – doradca podatkowy, Dyrektor ds. Strategicznego Doradztwa Podatkowego i Rozwoju w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o,
8. Agnieszka Wnuk – doradca podatkowy, partner w Quidea,
9. Iwona Skrok – doradca podatkowy, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, VI Kadencja.

Dyrektor Centrum

Sekretarz Centrum

Kadra

dr Karen Chaczbabian
dr Grażyna Pelewicz
dr Grażyna Pelewicz
dr Joanna Prokurat
jakub szczupakowski
dr Jakub Szczupakowski
dr Krzysztof Lipka
mgr Emilia Sroka
mgr Mateusz Zawadka
mgr Katarzyna Parodi