Dr Jan Dąbrowski

dr Jan Dąbrowski

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Publikacje w czasopismach naukowych:

DĄBROWSKI J. (2010), "Zasoby, umiejętności, produkty-wyniki badań", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s. 90-101, afiliacja: ALK.

Monografie:

GIERSZEWSKA G., DĄBROWSKI J. (2005), "Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą.", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, afiliacja: WSPIZ.

DĄBROWSKI J. (2002), "Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa europejska", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, afiliacja: WSPIZ.

DĄBROWSKI J. (2002), "Zmiany strategiczne w teorii i praktyce zarządzania", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

DĄBROWSKI J., GIERSZEWSKA G. (red.), (2005), "Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

DĄBROWSKI J., GASPARSKI W. (red.), (2003), "Creating Knowledge Based Economy – Infrastructure – Organizations - Individuals", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I., DĄBROWSKI J. (2014), "Lokalne sieci przedsiębiorców", w: Paulina Zadura-Lichota, Anna Tarnawa (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, Warszawa, s. 114-125, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI J. (2006), "Badania zarządzania wiedzą zrealizowane w Centrum Studiów Zarządzania WSPiZ – aspekty metodyczne", w: Kwiatkowski S. (red.), Dobra gospodarka, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 35-51, afiliacja: WSPIZ.

DĄBROWSKI J., GIERSZEWSKA G., KOŁADKIEWICZ I. (2005), "Profile strategiczne a profile zarządzania wiedzą", w: Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna (red.), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 35-58, afiliacja: WSPIZ.

DĄBROWSKI J., Banach R. (2005), "Procesy zarządzania wiedzą-badania pogłębione", w: Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna (red.), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 59-78, afiliacja: WSPIZ.

DĄBROWSKI J., KOŁADKIEWICZ I. (2005), "Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą – badania pogłębione", w: Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna (red.), Strategie przedsiębiorstw a Zarządzanie wiedzą, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 111-144, afiliacja: WSPIZ.

DĄBROWSKI J. (2004), "Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą", w: Koładkiewicz I., Kozioł W.  (red.), Wyzwania globalizacji - Odpowiedzi przedsiębiorstw, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 351-367, afiliacja: WSPIZ.

GASPARSKI W., DĄBROWSKI J. (2003), "Editorial", w: Dąbrowski J., Gasparski W. (red.), Creating Knowledge-Based Economy, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

DĄBROWSKI J., GIERSZEWSKA G. (2003), "Knowledge Management and Strategic Profile of Enterprises", w: Gasparski Wojciech, Dąbrowski Jan  (red.), Creating Knowledge Based Economy – Infrastructure – Organizations - Individuals, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

DĄBROWSKI J., KOŁADKIEWICZ I. (2003), "Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce - wyniki badań", w: Wawrzyniak Bogdan (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 151-178, afiliacja: WSPIZ.