Dr Jan Dąbrowski

dr Jan Dąbrowski

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego