alk

Centrum Logistyki i Łańcuchów Dostaw

Misją Centrum Logistyki i Łańcuchów Dostaw jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie wpływu zamian w polityce, gospodarce i technologii na funkcjonowanie współczesnych sieci i łańcuchów dostaw.

Centrum podejmuje działania doradczo-szkoleniowe, aby wspierać przedsiębiorstwa i instytucje publiczne we wdrażaniu najlepszych praktyk związanych z technologiami informacyjnymi w logistyce i łańcuchu dostaw.

Centrum wyróżnia się interdyscyplinarnym charakterem i akcentuje partnerstwo i współpracę z interesariuszami w ramach ALK, przedsiębiorstwami i praktykami biznesu, studentami zainteresowanymi tematyką logistyki i łańcuchów dostaw.

Realizowane w ramach Centrum projekty badawcze mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą wszystkich aspektów funkcjonowania sieci i łańcucha dostaw w obszarach technologii informacyjnych, zarządzania, ekonomii, marketingu, transportu, zakupów, znakowania, pakowania, recyklingu oraz służą jako materiał do analiz i publikacji naukowych.

Centrum współpracuje w zakresie rozwoju sieci naukowej CSCMPCouncil of Supply Chain Management Professionals” w Europie i na świecie, współpracuje w konkretnych obszarach, projektach i konferencjach z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.