alk
Centrum Logistyki i Łańcuchów Dostaw

Misją Centrum Logistyki i Łańcuchów Dostaw jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie wpływu zamian w polityce, gospodarce i technologii na funkcjonowanie współczesnych sieci i łańcuchów dostaw.

Centrum podejmuje działania doradczo-szkoleniowe, aby wspierać przedsiębiorstwa i instytucje publiczne we wdrażaniu najlepszych praktyk związanych z technologiami informacyjnymi w logistyce i łańcuchu dostaw.

Centrum wyróżnia się interdyscyplinarnym charakterem i akcentuje partnerstwo i współpracę z interesariuszami w ramach ALK, przedsiębiorstwami i praktykami biznesu, studentami zainteresowanymi tematyką logistyki i łańcuchów dostaw.

Realizowane w ramach Centrum projekty badawcze mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą wszystkich aspektów funkcjonowania sieci i łańcucha dostaw w obszarach technologii informacyjnych, zarządzania, ekonomii, marketingu, transportu, zakupów, znakowania, pakowania, recyklingu oraz służą jako materiał do analiz i publikacji naukowych.

Centrum współpracuje w zakresie rozwoju sieci naukowej CSCMPCouncil of Supply Chain Management Professionals” w Europie i na świecie, współpracuje w konkretnych obszarach, projektach i konferencjach z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.

Dyrektor Centrum
Sebastian Jarzębowski
prof. ALK dr hab. Sebastian Jarzębowski
Dyrektor ds. Biznesowych
Miroslaw Antonowicz
prof. ALK dr Mirosław Antonowicz
Kadra
Ćwil M., mgr
mgr Małgorzata Ćwil
Mykola Melnyk
mgr Mikołaj Melnyk
alk
Marek Marzec
alk
Tadeusz Pokrywka
Tomasz Gonsior
dr Tomasz Gonsior
alk
mgr Michał Kossowski
alk
mgr Marcin Zaremba
alk
dr Grzegorz Lichocik
alk
dr Jacek Pacholik
alk
Sebastian Bownik
Cezary Pieczętowski
Cezary Pieczetowski
alk
Piotr Beńke
Igor Siedlarski
Igor Siedlarski
alk
Marta Cicholska
alk
prof. Michael Bourlakis
alk
prof. Robert Frankel