dr hab. Sebastian Jarzębowski

Katedra Ekonomii
Profesor ALK

prof. ALK dr hab. Sebastian Jarzębowski- Profesor w Katedrze Ekonomii, Dyrektor Centrum Logistyki i SCM Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) w Polsce oraz Research Fellow w Supply Chain Risk and Resilience Research (SCR3) Institute, University of Missouri – St. Louis. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności naukowej i dydaktycznej z zakresu technologii informacyjnych w logistyce, modelowaniu procesów biznesowych i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na efektywności przedsiębiorstw, zarządzaniu łańcuchem dostaw i logistyce. Jest autorem wielu publikacji, w tym międzynarodowych. Liczne zagraniczne pobyty naukowe na wiodących uniwersytetach w Australii, Austrii, Francji, Niemczech i USA, a także na Visiting Professorship w Fisher College of Business na Ohio State University w USA i na Uniwersytecie w Bonn w Niemczech. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Fundacji Schaumanna i innych. Był koordynatorem ponad 20 projektów krajowych i międzynarodowych m.in. Horyzont 2020, Interreg CE, POWER, POKL, RPO, FP7, NCN, NCBiR z zakresu logistyki i łańcuchów dostaw, w szczególności integracji łańcucha dostaw, transformacji cyfrowej i zarządzania zakupami.

Publikacje w czasopismach naukowych:

Pietrzyck K., Berke N., Wendel V., Steinhoff-Wagner J., JARZĘBOWSKI S., Petersen B. (2021), "Understanding the Importance of International Quality Standards Regarding Global Trade in Food and Agricultural Products: Analysis of the German Media", Agriculture-Basel, vol. 11 Issue 4, s. online, afiliacja: ALK.

ĆWIL M., Bartnik W., JARZĘBOWSKI S. (2021), "Railway Vehicle Energy Efficiency as a Key Factor in Creating Sustainable Transportation Systems", ENERGIES, 14(16), s. 5211, afiliacja: ALK.

NOGA A., JARZĘBOWSKI S., MACIĄG P. (2020), "Co-Productivity as a New Value Theory in Value Chain Analysis", CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, Volume 28, No. 1, s. 52-65, afiliacja: ALK.

JARZĘBOWSKI S., Bourlakis M., Bezat-Jarzębowska A. (2020), "Short Food Supply Chains (SFSC) as Local and Sustainable Systems", SUSTAINABILITY, Vol. 12, Issue 11, s. 1-13, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., JARZĘBOWSKI S., GONSIOR T. (2018), "Internet rzeczy i jego wpływ na łańcuch dostaw", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XIX, 5 cz.I, s. 295-310, afiliacja: ALK.

BEZAT-JARZĘBOWSKA A., Ramel A., JARZĘBOWSKI S. (2016), "Metoda EPIC jako narzędzie oceny infrastruktury transportowej w Polsce i we Francji.", ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE EKONOMIKA I ORGANIZACJA, 1(2), s. 57-66, afiliacja: ALK.

JARZĘBOWSKI S., Bezat-Jarzębowska A. (2015), "Efficiency of food chains - theoretical and methodological framework", International Journal on Food System Dynamics, -, s. 82-88, afiliacja: Inna.

JARZĘBOWSKI S., Bezat-Jarzębowska A. (2014), "Efficiency of Milk Processing Companies - Parametric and Non-Parametric Approaches", International Journal on Food System Dynamics, -, s. 384-393, afiliacja: Inna.

JARZĘBOWSKI S., Bezat-Jarzębowska A., Klepacki B. (2013), "Efficiency and Integration in the Food Supply Chain", International Journal on Food System Dynamics, 4, s. 159-169, afiliacja: Inna.

JARZĘBOWSKI S. (2013), "Sustainable Hot Spot Analysis of the European Beef Supply Chain", LOGISTYKA, 6, s. 582-585, afiliacja: Inna.

JARZĘBOWSKI S. (2013), "Analysis of the dairy supply chain i terms of environmental pollution", LOGISTYKA, 6, s. 578-581, afiliacja: Inna.

JARZĘBOWSKI S. (2013), "Analysis of Transparency in Grain Chain Pricing", LOGISTYKA, 4, s. 2-5, afiliacja: Inna.

BEZAT-JARZĘBOWSKA A., JARZĘBOWSKI S. (2013), "Efektywność przedsiębiorstw z wybranego sektora przetwórstwa żywności – postaci funkcyjne wykorzystywane w metodzie SFA.", ROCZNIKI NAUKOWE STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU, 15(4), s. 45-50, afiliacja: ALK.

JARZĘBOWSKI S. (2013), "Analysis of the dairy supply chain i terms of environmental pollution", ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO, T: 13(28) z.3, s. 95-103, afiliacja: Inna.

JARZĘBOWSKI S., Bezat-Jarzębowska A. (2013), "Productivity Changes Over Time - Theoretical and Methodological Framework", METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH, Vol. XIV, nr 1, s. 27-36, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

ANTONOWICZ M., JARZĘBOWSKI S. (2019), "The physical internet and digital supply chains – selected issues", w: M. Adamczak, A. Niemczyk, A. Koliński, A. Toboła (red.), Digitalization Of Supply Chains, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom, s. 24-38, afiliacja: ALK.

JARZĘBOWSKI S., ANTONOWICZ M. (2017), "Innovative models of supply chain management", w: Ryding Daniella, Krzyżanowska Magdalena (red.), 14th International CIRCLE Conference. Creating and Delivering Value, Access Press UK, s. 48, afiliacja: ALK.

JARZĘBOWSKI S., Bezat-Jarzębowska A. (2013), "Central and Eastern Europe", w: Mandyam M. (Srini) Srinivasan, Theodore P. (Ted) Stank, Philippe-Pierre Dornier, Kenneth J. Petersen (red.), Global Supply Chains: Evaluating Regions on an EPIC Framework - Economy, Politics, Infrastructure, and Competence, MCGRAW HILL EDUCATION, s. 315-350, afiliacja: Inna.  

  • 2016 – Present  President at Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) Poland
  • 2019 – Present Research Fellow, UMSL Supply Chain Risk and Resilience Research Institute
  • 2015 -  PD PhD, Business/Managerial Economics, Kozminski University
  • 2013 - Visiting Scholar, The University of Queensland
  • 2012 - Visiting Scholar, The Ohio State University Fisher College of Business