dr Michał Wojna

Katedra Ekonomii
Starszy wykładowca

Dr Michał Wojna od 2005 roku zatrudniony jest w Akademii Leona Koźmińskiego na stanowisku starszego wykładowcy. We wcześniejszym okresie pracował w Akademii Finansów. Zainteresowania badawcze dr Wojny koncentrują się wokół ekonomii, ekonomiki zdrowia, makroekonomii, kapitału społecznego, konkurencja, mikroekonomia, opieka zdrowotna, zarządzanie w sektorze zdrowia. Uczestnik wielu konferencji o zasięgu międzynarodowym, a także krajowym.

Projekty badawcze

2017-2018, ”Corporate Social Responsibility and Market Entry”, projekt realizowany w ramach Działalności Statutowej, wykonawca w projekcie

Publikacje w czasopismach naukowych:

BUCCELLA D., WOJNA M. (2019), "“Green” Managerial Delegation and Environmental Corporate Social Responsibility in Different Market Structures", CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, Vol. 27, No. 4/2019, s. 2-22, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., WOJNA M. (2018), "“GREEN” MANAGERIAL DELEGATION AND ENVIRONMENTAL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN DIFFERENT MARKET STRUCTURES ", ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT- BOOK OF PROCEEDINGS, 36, s. 98-108, afiliacja: ALK.

WOJNA M., BUCCELLA D. (2018), "Price competition and entry under corporate social responsibility product differentiation", ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT- BOOK OF PROCEEDINGS, 36, s. 248-254, afiliacja: ALK.

BUCCELLA D., WOJNA M. (2017), "Corporate Social Responsibility and Market Entry", ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT- BOOK OF PROCEEDINGS, -, s. 149-159, afiliacja: ALK.

LEŚNIOWSKA J., Schubert A., Fedyna M., WOJNA M., Skrzekowska - Baran I. (2014), "Costs of diabetes and its complications in Poland", European Journal of Health Economics, 15, 6, s. 653-660, afiliacja: ALK.

WOJNA M. (2012), "Wydolność systemów ochrony zdrowia w obliczu postępu technologicznego w medycynie", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 6, s. 98-111, afiliacja: ALK.

WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2009), "Funkcja niedoboru jako regulator w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce", EKONOMISTA, 2, s. 211-227, afiliacja: ALK.

WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2008), "Czynniki wspierające i oslabiające konkurencję w systemie ochrony zdrowia", ZDROWIE PUBLICZNE, I, 118, s. 59-64, afiliacja: ALK.

WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2007), "Regulatory w publicznym systemie ochrony zdowia w Polsce", ZDROWIE PUBLICZNE, 2, s. 253-259, afiliacja: WSPIZ.

WOJNA M. (2004), "Sieci kooperacyjne przedsiebiorstw jako instytucja gospodarki rynkowej ", ZESZYTY NAUKOWE WSUIB, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2006), "Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomiki ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania w ochronie zdrowia", WYDAWNICTWO AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2010), "Regulatory w różnych systemach finansowania ochrony zdrowia", w: Ryć K. , Skrzypczak Z. (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Sposoby finansowania  , WYDAWNICTWO WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW, Warszawa, s. 160-172, afiliacja: ALK.

WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2008), "Niedobor jako regulator w publicznym systemie ochrony zdrowie. Model formalny.", w: Skrzypczak Z., Ryć K. (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Sektor publicznya rynek., WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 51-64, afiliacja: WSPIZ.

WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2008), "Czynniki wspierające i osłabiające konkurencję w systemie ochrony zdrowia", w: Ryć K., Skrzypczak Z. (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, WNWZUW, Warszawa, s. 10-20, afiliacja: ALK.

WOJNA M. (2004), "Rok 2003 na Giełdzie Papierów Wartościowych", w: Noga A. (red.), Raport o stanie finansowym Państwa, WYDAWNICTWO LAM, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

WOJNA M. (2004), "Pobudzanie wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie warunków do powstawania regionalnych systemów produkcyjnych - podejscie systemowe", w: Noga A. (red.), Polityka wzrostu gospodarczego Polski w latach 2003-2006, WYDAWNICTWO LAM, Warszawa, s. ---, afiliacja: Inna.  

Dr Michał Wojna prowadzi zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć ćwiczeniowych oraz konwersatoryjnych w obszarze Mikro- i Makroekonomii oraz seminariach dyplomowych na pierwszym i drugim stopniu. Promotor prac dyplomowych na studiach magisterskich.

Dr Wojna brał udział w projekcie "Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego taboru pasażerskiego" Innorail.