dr Małgorzata Ćwil

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Adiunkt

Zrealizowane projekty badawczo-naukowe:

  • 02.2018 – 09.2020 — Elympics: Platforma matchmakingowa i antydopingowa oparta na metodach uczenia maszynowego do zastosowania w mobilnych grach esportowych — projekt finansowany przez NCBiR, konkurs GameINN,
  • 01.2020 – 08.2020 — Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego taboru pasażerskiego — projekt finansowany przez NCBiR, konkurs Gospostrateg,
  • 02.2018 – 07.2019 — Blend-IN: Intercultural Management and Communication for Youth Organizations — projekt finansowany przez Erasmus+, którego celem jest zbudowanie gry symulacyjnej oraz platform do nauki komunikacji interkulturowej,
  • 11.2017 – 09.2019 — Pop-Up Shop Helper — projekt finansowany przez Erasmus+, którego celem jest utworzenie opartego na grze programu nauczania dla przyszłych przedsiębiorców,
  • 12.2017 – 12.2018 — CICERO VR — gra symulacyjna ucząca umiejętności przemówień publicznych, projekt wewnętrzny Akademii Leona Koźmińskiego

Nagrody:

  • 10.2020 — Nagroda Rektora ALK dla najlepszych dydaktyków za rok akademicki 2019/2020
  • 09.2020 — Best Poster Award w kategorii badania naukowe za plakat “Why Do People Play Mobile Games”, Akademia Leona Koźmińskiego
  • 09.2019 — Best Poster Award w kategorii innowacje dydaktyczne za plakat “Make Statistics Fun”, Akademia Leona Koźmińskiego
  • 08.2019 — Best Student Paper Award, za artykuł "Simulation games as a framework to conduct scientific experiments – the example of prospect theory research", International Simulation and Gaming Association Conference, Warsaw, Poland
  • 04.2018 — Best Presentation Award, za wystąpienie pt. "Teacher's Attitudes towards Electronic Examination – a Qualitative Perspective", International Conference on Learning and Teaching, Singapore

Osiągnięcia dydaktyczne:

Innowacyjne form prowadzenia zajęć z przedmiotów statystycznych:

mini-gry, np. gra polegająca na odgadywaniu współczynnika korelacji, kalambury statystyczne, quizy Kahoot, memy powiązane ze statystyką, fragmenty filmów i seriali, interesujące przykłady wykorzystania statystyki w życiu codziennym (np. rozkład normalny przy obciążeniu na siłowni), ciekawe przykłady popełnianych błędów – np. mylenie korelacji z zależnością przyczynowo-skutkową (www.tylervigen.com/spurious-correlations), czy też niepoprawnie skonstruowane wykresy (przykłady z telewizji i mediów).

Publikacje w czasopismach naukowych:

ĆWIL M., Bartnik W., JARZĘBOWSKI S. (2021), "Railway Vehicle Energy Efficiency as a Key Factor in Creating Sustainable Transportation Systems", ENERGIES, 14(16), s. 5211, afiliacja: ALK.

ĆWIL M., Howe W. (2020), "Cross-Cultural Analysis of Gamer Identity: A Comparison of the United States and Poland", SIMULATION & GAMING, online, s. online, afiliacja: ALK.

JAKUBOWSKI M., WARDASZKO M., ĆWIL M., WINNICZUK A., PODGÓRSKI B. (2019), "Building a serious VR game for soft-skill learning – lessons learned", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 46, s. 140-153, afiliacja: ALK.

ĆWIL M. (2019), "Teacher's Attitudes towards Electronic Examination - A Qualitative Perspective", International Journal of Learning and Teaching , 5, vol. 5 no. 1, s. 77-82, afiliacja: ALK.

ĆWIL M., Bartnik W. (2019), "Measuring attitudes towards VR technology simulation training of train drivers", Logistics and Transport, 44 (2019)/4, s. 61-68, afiliacja: ALK.

Redakcja monografii:

ĆWIL M. (red.), (2021), "Statystyka medyczna jasno i zrozumiale", Wydawnictwo Makmed, Lublin, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

ĆWIL M. (2021), "Simulation Games as a Framework to Conduct Scientific Experiments – The Example of Prospect Theory Research", w: Wardaszko, M., Meijer, S., Lukosch, H., Kanegae, H., Kriz, W.C., Grzybowska-Brzezińska, M.  (red.), Simulation Gaming Through Times and Disciplines, ISAGA 2019, Springer, s. 235-246, afiliacja: ALK.

ĆWIL M. (2020), "Leaderboards – A Motivational Tool in the Process of Business Education", w: Ma M., Fletcher B., Göbel S., Baalsrud Hauge J., Marsh T.  (red.), Serious Games. JCSG 2020. Lecture Notes in Computer Science, Springer, Cham, s. 193-203, afiliacja: ALK.

ĆWIL M., ROK B., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2020), "Rola innowacji społecznych w miejscu pracy - wnioski z badań", w: Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun (red.), Krytyczna Teoria Organizacji. Elementy Filozofii i Praktyki Zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 245-264, afiliacja: ALK.

ĆWIL M. (2019), "Simulation games as a framework to conduct scientific experiments – the example of prospect theory research", w: M. Wardaszko (red.), Proceedings of 50th International Simulation and Gaming Association Conference - SIMULATION & GAMING. THROUGH TIMES AND ACROSS DISCIPLINES , Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa, s. 248-260, afiliacja: ALK.

ĆWIL M., JAKUBOWSKI M., WINNICZUK A., WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2019), "Cicero VR - Public Speaking Training Tool and an Attempt to Create Positive Social VR Experience", w: J. Chen, G. Fragomeni (red.), Virtual, Augmented and Mixed Reality. Applications and Case Studies. HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science, Springer, s. 297-311, afiliacja: ALK.

ĆWIL M., Bartnik W. (2019), "Physically Extended Virtual Reality (PEVR) as a New Concept in Railway Driver Training", w: J. Chen, G. Fragomeni (red.), Virtual, Augmented and Mixed Reality. Applications and Case Studies. HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science, Springer, s. 230-242, afiliacja: ALK.

ĆWIL M., WARDASZKO M., Dąbrowski K., Chojecki P. (2019), "Empirical Studies on the Role of Matchmaking in Mobile Esports Player Engagement", w: Hamada, R., Soranastaporn, S., Kanegae, H., Dumrongrojwatthana, P., Chaisanit, S., Rizzi, P., Dumblekar, V. (red.), Neo-Simulation and Gaming Toward Active Learning, Springer, s. 269-281, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., ĆWIL M., Dąbrowski K., Chojecki P. (2019), "Analysis of Matchmaking Optimization Systems Potential in Mobile Esports", w: HICSS (red.), Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS, s. 2468-2475, afiliacja: ALK.

ĆWIL M., Bartnik W. (2018), "Gamification in transportation context - a literature review", w: Mahidoy University (red.), Proceedings of 49th International Simulation and Gaming Association Conference, ISAGA, s. 504-518, afiliacja: ALK.

ĆWIL M., Bartnik W. (2017), "Continuous Feedback as a Key Component of Employee Motivation Improvement - A Railway Case Study based on the Placebo Effect", w: HICSS (red.), Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences , HICSS, Waikoloa, Hawaii, s. 1278-1287, afiliacja: ALK.

ĆWIL M., STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), "Innowacje społeczne w miejscu pracy a jakość życia zawodowego w Polsce", w: Marta Strumińska-Kutra, Bolesław Rok (red.), Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, POLTEXT, Warszawa, s. 235-268, afiliacja: ALK.

ĆWIL M., Bartnik W. (2016), "Supporting Energy Efficient Train Operation by Using Gamification to Motivate Train Drivers", w: - (red.), Congress Proceedings - Australasian Simulation Congress, Simulation Australasia, Victoria, s. 152-159, afiliacja: ALK.

ĆWIL M., Bartnik W. (2016), "Koncepcja zastosowania symulatora opartego o technologię wirtualnej rzeczywistości do szkolenia maszynistów w zakresie efektywnego energetycznie prowadzenia pociągu", w: Koźmiński Ł., Doskocz J., Kardasz P. (red.), Innowacje w polskiej nauce w obszarze matematyki i informatyki. Przegląd aktualnej praktyki badawczej, Wydawnictwo Nauka i Biznes, Wrocław, s. 95-102, afiliacja: ALK.  

03.2018 – 09.2020 — DaftMobile — starszy analityk, badacz — współpraca w ramach projektu Elympics: Platforma matchmakingowa i antydopingowa oparta na metodach uczenia maszynowego do zastosowania w mobilnych grach esportowych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu GameInn. Celem projektu było stworzenie systemu matchmakingu opartego o uczenie maszynowe dla mobilnych gier esportowych

05.2016 – 12.2019 — REDS SA. — doradca — współpraca w ramach projektu wdrożenia systemu zarządzania efektywnością energetyczną w polskich spółkach kolejowych