Rezyliencja – klucz do skutecznej adaptacji w świecie BANI

Rezyliencja – klucz do skutecznej adaptacji w świecie BANI Rezyliencja (ang. resilience) to proces obejmujący pozytywną adaptację w obliczu znacznych przeciwności losu. Rozumiana jest też jako zespół umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem o dużym nasileniu. Umożliwia elastyczne radzenie sobie z problemami, trudnościami, konfliktami i porażkami, a także powracanie do stanu równowagi psychicznej po okresach, w których człowiek doświadczał silnego stresu (ang. bounce back). Umożliwia ona również poprawę sprawności umysłowej i działania w różnych obszarach życia, w tym w obszarze pracy zawodowej. Dzięki temu rezyliencja stanowi obecnie jedną z kluczowych kompetencji, warunkujących optymalne funkcjonowanie i zdrowie psychiczne pracowników oraz całych organizacji. Stanowi ona także składnik Kapitału Psychologicznego (Luthans i n., 2007), który uznawany jest obecnie za jeden z istotnych wyznaczników osiągania przewagi konkurencyjnej przez organizacje i instytucje biznesowe (Zawadzka, 2016). Rezyliencja sprzyja skutecznemu adaptowaniu się do chaotycznej rzeczywistości, będącej nieodłącznym elementem współczesnego świata, określanego jako „świat BANI” (J. Cascio). Jest to skrót od pierwszych liter angielskich słów “Brittle” (kruchy), “Anxious” (niespokojny), “Non-linear” (nielinowy) i “Incomprehensible” (niezrozumiały). Jest to kolejny, po „świecie VUCA”, model opisujący dynamikę oraz charakterystykę środowiska biznesowego, w której funkcjonują organizacje, instytucje i pracownicy. Zgodnie z model BANI, to co kiedyś (w świecie VUCA) było zmienne, a poprzez to niestabilne, teraz stało się kruche i przestało być wiarygodne. Ponadto dziś ludzie nie czują już niepewności – zamiast tego są niespokojni. Rzeczy i sytuacje nie są już złożone, lecz podporządkowane nieliniowym systemom logicznym. Natomiast to, co kiedyś było oceniane jako niejednoznaczne, teraz wydaje się niezrozumiałe i nielogiczne. Praca i realizacja celów biznesowych w takich warunkach wiąże się dużym obciążeniem psychicznym oraz koniecznością nieustannego mierzenia się z wieloma czynnikami powodującymi stres, lęk, niepokój, a także wywołującymi frustrację, kryzysy, poczucie braku sensu i motywacji. Czytaj cały artykuł na stronie: TUTAJ. Autorem artykułu jest Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska Kierownik studiów podyplomowych “Pozytywna organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy” w Akademii Leona Koźmińskiego.