Wesprzyj nas
Strona główna
Inteligencja emocjonalna - kurs inteligencji emocjonalnej, szkolenie z inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna w praktyce

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
W tygodniu
Termin szkolenia
11.12 - 12.12.2024

O kursie

Wiedza i zrozumienie 

 • Rozumienie procesów związanych z powstawaniem i dynamiką silnych stanów emocjonalnych 
 • Emocje i nastroje – typologia emocji i mechanizmy zmiany stanów emocjonalnych oraz ich 
 • Wpływ silnych emocji na procesy przetwarzania informacji i podejmowania decyzji 

Umiejętności 

 • Efektywne reagowanie stosownie do dynamiki procesów emocjonalnych 
 • Rozwój umiejętności rozpoznawania własnych emocji i przeciwdziałania stanom afektywnym mogącym zakłócić proces podejmowania decyzji 
 • Przećwiczenie efektywnej komunikacji z klientem / podwładnym / współpracownikiem przeżywającym silne emocje 

Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli przedyskutować strategie radzenia sobie z silnymi emocjami oraz w ramach dzielenia się doświadczeniem wypracować skuteczne procedury wychodzenia z nadmiernego emocjonalnego pobudzenia w warunkach zawodowych. 

Adresaci

 

 • wyższa kadra menedżerska 
 • osoby chcące rozwinąć swój potencjał przywódczy  
 • eksperci zajmujący się wspieraniem rozwoju miękkich kompetencji w organizacjach 
GroupOfPeopleIllustration

Co zyskujesz

 • Rozwój umiejętności świadomego zarządzania własnym stanem emocjonalnym 

 • Zrozumienie dynamiki emocji i procesów emocjonalnych u innych ludzi 

 • Ćwiczenie kompetencji budowania relacji w inteligentny emocjonalnie sposób 

 • Budowanie świadomości znaczenia Inteligencji emocjonalnej jako komponentu kapitału przywódczego liderów 

 • Zrozumienie oddziaływania i wpływu emocji liderów na podwładnych ze szczególnym uwzględnieniem emocji sprzyjających ogólnej produktywności i jakości pracy zespołu 

Program szkolenia

 • Wprowadzenie w zakres tematyki Inteligencji emocjonalnej EQ; poznanie głównych elementów EQ wg Saloveya, Meyera i Golemana; Model  Arystotelesa i Plutchika 

 • Autodiagnoza EQ; obszary do rozwoju EQ  

 • Model postawy i miejsce emocji w dynamice zachowań człowieka 

 • Rodzaje emocji – typologia; dynamika emocji; rozpoznawanie własnych emocji; rozwój samoświadomości emocjonalnej; co się kryje pod Twoją złością?; Model Wulkanu Złości 

 • Zarządzanie własnym stanem emocjonalnym; emocje w służbie naszych celów; Inteligentne spożytkowanie emocji -  mechanizmy automotywacji i zaangażowania 

 • Zarządzanie emocjami w relacjach; rozpoznawanie emocji u innych 

 • Adekwatne reagowanie na emocje innych ludzi; komunikacja inteligentna emocjonalnie; Trójkąt dramatyczny Karpmana 

 • Słuchanie innych, słuchanie siebie; zrozumienie – porozumienie – współpraca;  indywidualny plan dalszego rozwoju Inteligencji Emocjonalnej 

figury

Organizacja zajęć

Czas trwania: 2 dni (w godz. 9.00-16.00) 

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut   

Podczas zajęć zapewnimy Państwu przerwę kawową oraz obiad z opcją wegetariańską do wyboru. 

Terminy

11-12.12.2024

Społeczność

Trener szkolenia

Lidia Czarkowska
dr Lidia Czarkowska

Kierownik studiów podyplomowych coaching profesjonalny.

Ma szeroką, popartą długoletnią praktyką wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka.

Prowadzi warsztaty, coaching oraz indywidualne programy rozwojowe dla wyższej kadry menedżerskiej, pracuje też metodami coachingowymi z całymi zespołami.

Z wykształcenia psycholog, socjolog i pedagog, z zamiłowania taterniczka, trener i coach. Od dwudziestu lat współpracuje z firmami doradczymi i szkoleniowymi.

Prowadziła projekty coachingowe, szkolenia zamknięte, warsztaty oraz indywidualne treningi m.in. dla: Giełdy Papierów Wartościowych, PKO BP, Radio Plus, Wedel S.A., Heinz S.A. ,Sejmu RP, Canon Polska, Glaxo Smith Kline, Medicover, Ciech S.A., Agros-Nova, Lactalis-Polska, ManRolland, V&S Luksusowa, Nestle, Sandoz.

Zasady naboru

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

1
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

1
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu.

Zochowska Monika
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Żochowska

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 2600 zł brutto (stawka zw. z VAT)*
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 2340 zł brutto (stawka zw. z VAT)

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  

Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl