Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA, szkolenia coachingowe dla managerów, szkolenie coachingowe

Coachingowy Styl Zarządzania - nowe narzędzia i kompetencje dla menedżerów i przywódców

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
Tryb stacjonarny,
W tygodniu
10.09 - 11.09.2024

O kursie

Wsparcie zmiany stylu z dyrektywnego lub mikro-managementu, na coachingowy styl zarządzania. Manager lub przywódca stosujący coachingowy styl skupia się na tworzeniu elastyczności i odporności, na rozwoju, na możliwościach, zaprasza do współtworzenia przyszłych rozwiązań.

Pracuje nad zespołem tak, żeby stopniowo jego ludzie przejmowali inicjatywę i odpowiedzialność. 

Pokazuje pracownikom szanse i możliwości wyboru tak, by pracowali nad własnym rozwojem, aby osiągać zarówno swoje własne indywidualne cele jak też cele zespołowe i organizacyjne. 

Manager i przywódca stosujący coachingowy styl zarządzania wzmacnia myślenie twórcze i stawia ludziom wyzwania; więcej słucha, zadaje pytania, wspiera i zostawia przestrzeń do brania odpowiedzialności.

Adresaci

TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE, JEŚLI:  

Rozwijasz: siebie samego, swój zespół, kompetencje zarządzania sobą i innymi 

Pracujesz: jako lider lub koordynator projektów w korporacji, jesteś stanowisku menedżerskim, lub jako przedsiębiorca we własnym biznesie 

Men_illustration.png

Co zyskujesz

Nauczysz się:  jak słuchać wielopoziomowo, jak zadawać mocne pytania, jak tworzyć przestrzeń do przejmowania odpowiedzialności przez podwładnych za swoje działania, do angażowania ich kreatywności i determinacji  

Otrzymasz:  pakiet narzędzi do prowadzenia konstruktywnych  rozmów menedżerskich – rozwojowych, korektywnych i mobilizacyjnych 

Podstawowe korzyści i zbadane rezultaty wdrożenia kultury coachingowej to:  

 • poprawa efektywności organizacji  

 • utrzymanie najlepszych pracowników w firmie 

 • poprawa efektywności oraz jakości pracy indywidualnej personelu  

 • większa samoświadomość i lepsze dopasowanie ludzi do struktur organizacyjnych i rozwiązań biznesowych do ludzi (elastyczność) 

 • większe zaangażowanie i większa odpowiedzialność za swoje działania 

 • wzrost poczucia, że jest się we właściwym miejscu 

 • podniesienie morale i wzrost satysfakcji z pracy 

 • wzrost otwartości na uczenie się i nowe rozwiązania 

(Źródło: Badania Chartered Institution for Professional Development, ICF Research) 

Program

Celem warsztatów jest praktyczne wzmocnienie kompetencji coachingowych oraz umiejętności inspirowania i angażowania przez menedżerów i przywódców wobec swoich podwładnych: 

 • Wsparcie rozwoju osobistego kapitału przywódczego w istotnych dla uczestników obszarach  

 • Rozwój poszczególnych kompetencji coachingowych 

 • Poszerzanie samoświadomości w obszarze roli menedżera/przywódcy stosującego coachingowy styl zarządzania 

 • Poznanie i przećwiczenie w praktyce wybranych narzędzi coachingowych pomocnych w zarządzaniu i motywowaniu ludzi 

 • Przećwiczenie i opanowanie podstawowych modeli rozmów coachingowych. 

 • Działanie w zmiennym i nieprzewidywalnym świecie (V.U.C.A World)

Model 4 filarów osobistego kapitału przywódczego  

 • Rozwaga w myśleniu 

 • Harmonia w emocjach Szacunek w relacjach i Odwaga w działaniu 

Coaching – wprowadzenie: 

 • Zakres zastosowań coachingu w organizacji; Kiedy podejście coachingowe nie zadziała?  

 • Szanse i ograniczenia coachingu - warunki sukcesu i granice stosowalności 

 • Fundamenty etyczne 

 • Proces coachingu: czym się różni coaching profesjonalny od coachingowego stylu zarządzania 

 • Postawa coachingowa a rola menedżera 

 • Narzędzia przydatne w coachingowym stylu zarządzania 

Ćwiczenie podstawowych wybranych kompetencji coachingowych: 

 • Nawiązywanie coachingowej relacji – ustanawianie kontraktu, budowanie zaufania 

 • Sztuka słuchania i wielopoziomowe słuchanie 

 • Zadawanie mocnych pytań 

 • Praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami  

 • Angażowanie i dzielenie się odpowiedzialnością 

Trening praktyczny: 

 • Podstawowe kompetencje coachingowe 

 • Proces zmiany i model zmiany w czasach V.U.C.A. 

 • Zasady formułowania celów coachingowych 

 • Narzędzia do ustanawiania celów – modele coachingowych rozmów z pracownikami (COACH, GOLD, ACHIEVE, STAR i in.) 

 • Ćwiczenie podstawowych kompetencji coachingowych w tym wielopoziomowowego słuchania i stanu generatywnego umysłu 

Narzędzia do poprawy komunikacji (wybrane) 

 • Poziomy słuchania 

 • Warstwy komunikacyjne: Co? Jak? i Po co? 

 • Klaryfikacja i parafraza 

 • Pytania otwarte, zamknięte  

 • Pytania słabe i mocne 

Wnioski:  

 • Zakres zastosowań coachingu w organizacji 

 • Metody pomiaru efektów – jak weryfikować skuteczność? 

 • I co dalej? – jak wdrożyć wiedzę i doświadczenie z warsztatu w naszą codzienność – 5 pytań do zmiany rzeczywistości 

Follow-up: 

 • Omówienie procesu wdrożenia kompetencji w praktykę  

 • Notatnik do autorefleksji – plan działania, moje kluczowe wartości 

 • Aspiracje => cele => projekty => zadania i lista dobrych nawyków 

figury

Organizacja zajęć

Czas trwania: 2 dni (16 h dydaktycznych)* w godz. 9.00-16.00 

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut   

Podczas zajęć zapewnimy Państwu przerwę kawową oraz obiad z opcją wegetariańską do wyboru. 

Terminy

10-11.09.2024 r.

Społeczność

Trenerzy

dr Lidia Czarkowska

Założycielka Centrum Coachingu i Mentoringu, Kierownik studiów podyplomowych Coaching profesjonalny. Współwłaścicielka LDC Consulting oraz Dyrektor Instytutu Jakości Życia. Posiada głęboką, popartą długoletnią praktyką wiedzę z zakresu psychologii biznesu, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu; wykształciła ponad 400 profesjonalnych coachów. Autorka licznych naukowych publikacji w zakresie rozwoju ludzkiego potencjału; pod jej redakcją ukazało się 8 książek w serii: Coaching jako… Jest także trenerem i konsultantem oraz posiada uprawnienia diagnostyczne przy wykorzystaniu narzędzi: Success Insigths: D.I.S.C., Workplace Motivators Model (Values), MTQ48 – Mental Toughness (odporność psychiczna), EQ – Inteligencja emocjonalna, Motywacyjne DNA, MindSonar.  

Prowadzi warsztaty, procesy coachingowe i mentoringowe oraz superwizję a także indywidualne programy rozwojowe dla najwyższej kadry menedżerskiej, liderów i profesjonalistów, pracuje też metodami coachingowymi z całymi zespołami i członkami zarządu. Prowadziła projekty coachingowe, szkolenia zamknięte, warsztaty oraz indywidualne treningi m.in. dla: Giełdy Papierów Wartościowych, PKO BP, Orange, Radio Plus, Wedel S.A., Heinz S.A., Sejmu RP, Canon Polska, Glaxo Smith Kline, Medicover, Ciech S.A., Agros-Nova, Lactalis-Polska, ManRolland, Nestle, Novonordisk, McDonald’s, Volkswagen, Santander i wielu innych.

Zochowska Monika
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Żochowska

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 2600 zł brutto (stawka zw. z VAT)*
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 2340 zł brutto (stawka zw. z VAT)

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl