Studenci psychologii w zarządzaniu oraz finansów i rachunkowości II stopnia będą mieli możliwość nauki z zastosowaniem platformy MobLab

14.10.2020

Eksperymenty dydaktyczne z użyciem MobLab

Interaktywne gry MobLab mają na celu wspieranie studentów w praktykowaniu i doskonaleniu umiejętności podejmowania decyzji, strategicznego myślenia oraz zdolności biznesowych. Narzędzia można używać zarówno podczas pracy w grupach, jak i samodzielnie, np. podczas wykonywania zadań domowych. Po ukończeniu zadania studenci mogą formułować twierdzenia oparte na danych, które sami wygenerowali. Tym samym nie tylko uczą się z podręczników o wynikach klasycznych eksperymentów, ale także – przez osobiste doświadczenie – mogą dostrzec, w jakim stopniu podręcznikowe teorie opisują ich osobiste decyzje, czy zachowanie grupy, której są częścią. Skuteczność eksperymentów dydaktycznych w procesie nauczaniu została potwierdzona dotychczas wieloma publikacjami, a wynika ze zwiększonego zaangażowania, zainteresowania, zrozumienia i zapamiętywania.

Osadzenie nauki w kontekście realnego zadania umożliwia całościowe spojrzenie na omawiany materiał, poprawia jego zapamiętywanie, ale również sprawia, iż studenci mogą łatwiej dostrzec aspekt praktyczny omawianych teorii. Dostępne na platformie gry są pomocne w nauczaniu ekonomii oraz innych nauk społecznych, stawiających zachowania decydenta w centrum zainteresowania.   Główne zalety MobLab dla studentów:  

  • uczenie się przez zanurzenie w grze
  • budowanie interakcji z innymi studentami
  • narzędzie jest łatwo dostępne: działa zarówno w przeglądarce internetowej na komputerach, jak również jako samodzielna aplikacja na smartfona

Kierunki w ALK, na których wykładowcy już prowadzą zajęcia z wykorzystaniem narzędzia MobLab:

MobLab jest firmą założoną przez pracowników The California Institute of Technology (Caltech), zajmującą się technologią edukacyjną. Firmie przyświeca idea, iż edukacja jest najbardziej skuteczna, gdy angażuje studentów i umożliwia im nabywanie wiedzy poprzez odkrywanie i eksperymentowanie. Od momentu wejścia na rynek w 2011 r. roku, firma oferuje gry interaktywne – zarówno klasyczne (dylemat więźnia, przetarg ultymatywny, gra w dyktatora, w inwestora, w zaufanie czy gra w dobra publiczne), jak i wiele innych.

Więcej informacji.

See also